Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı."— Sunum transkripti:

1 1 Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı

2 2 HEDEFLER  Yerli ve yabancı yatırımcılar için yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak  Yatırım ortamına ilişkin idari ve bürokratik süreçleri rasyonel hale getirmek  Düzenli raporlamalar yoluyla politika belirleme sürecine katkı sağlamak  Kamu ve özel sektör arasında verimli bir işbirliği ve diyalog ortamı teşkil etmek “Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artırmak”

3 3 Ağustos 2000 Eylül 2001 Aralık 2001 Aralık 2002 FIAS’IN 1. RAPORU FIAS’IN 2. RAPORU ÇALIŞTAY P/2001/10 BKK PRENSİP KARARI P/2002/10 BKK PRENSİP KARARI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ REFORM PROGRAMI OLUŞUM SÜRECİ Yatırım Ortamına ilişkin Tanı Raporu İdari engeller Raporu Çalıştay Kamu-özel sektör YOİKK oluşturulmuştur Başkan: Başbakanlık Müsteşarı Başkan: Hazineden Sorumlu Devlet Bakanı KOBİ Teknik Komitesi kuruldu

4 4 İş ortamına ilişkin idari engellere kamu ve özel sektör diyaloğu çerçevesinde çözüm getiren ulusal bir platformdur. AMAÇ Yatırım ortamına ilişkin sorunların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde istişare edildiği, İş dünyasının öncelik ve ihtiyaçları ile kamu politikalarının uyumlulaştırıldığı, Yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak politika önerilerinin geliştirildiği teknik bir istişari mekanizma oluşturmak Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yatırım Danışma Konseyi İş dünyasının önde gelen çok uluslu şirketlerinin yöneticilerinin ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin Türkiye’nin yatırım ortamına ilişkin tavsiyelerini almak üzere oluşturulmuş uluslararası bir platformdur. AMAÇ Yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırmak.

5 5 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU Yatırım Danışma Konseyi Yönlendirme Komitesi Yatırım Yeri (Bayındırlık ve İskan Bak. ) Şirket Kuruluşu (Sanayi ve Tic. Bak.) İstihdam (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.) Dış Ticaret ve Gümrükler (DTM ve Gümrük Müst.) Sektörel Lisanslar (DPT) Fikri Mülkiyet Hakları (TPE, Kültür ve Turizm Bak.) Vergi ve Teşvikler (Maliye Bak.,Hazine Müst.) Doğrudan Yabancı Yatırımlar Mevzuatı (Hazine Müst.) Yatırım Promosyonu (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı) Ar-Ge (TÜBİTAK) KOBİ (Sanayi ve Tic. Bak.) Kurumsal Yönetim (SPK) YOİKK Yapısı Bakanlar Kurulu Teknik Komiteler

6 6 YOİKK Çalışma Prensipleri GÜNDEM OLUŞTURMAÇALIŞMA SONUÇLAR Kamu kurumlarının tespitleri Özel sektörün tespitleri Uluslararası endeks ve raporlarda yer alan değerlendirmeler Yatırım Danışma Konseyi sonuç bildirisinde yer alan tavsiyeler Teknik Komite eylem planları Temel politika metinleri YOİKK YÖNLENDİRME KOMİTESİ TEKNİK KOMİTELER Yasal düzenleme taslağı İdari kapasite oluşturma / geliştirme Uygulamaya yönelik tavsiyeler

7 7 Başbakan başkanlığında, uluslararası iş dünyasının önde gelen firmalarının yöneticileri ile uluslararası kuruluşlar (IMF, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası) ve TOBB, TÜSİAD, YASED, TİM’in başkanlarından oluşmaktadır. V. Toplantı18 Haziran 2008 IV. Toplantı11 Haziran 2007 III. Toplantı29 Haziran 2006 II. Toplantı29 Nisan 2005 I. Toplantı15 Mart 2004 Türkiye Yatırım Danışma Konseyi bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirmiştir. 11 Haziran 2007 Yatırım Danışma Yatırım Danışma Konseyi

8 8 Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Sağlanan Önemli İlerlemeler

9 9 Ön İzin Prosedürü Kaldırılmıştır. Minimum Sermaye Zorunluluğu Kaldırılmıştır. Ulusal Muamele Prensibi Güçlendirilmiştir. Yabancı Yatırımcıların Mevcut Hakları Çerçeve Kanun’da zikredilmiştir:  Yurt Dışına Kar Transferi Garantisi  Kamulaştırmaya Karşı Koruma  Taşınmaz Edinimi  Uluslararası Tahkime Başvuru Hakkı Yeni Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu

10 10 Ana Sözleşmenin Tasdik Ettirilmesi Kayıt Ücretinin Ödenmesi Şirket Kuruluş Formunun Doldurulması ve Ticaret Sicili’ne Tescil ŞİRKET KURULUŞUNUN TAMAMLANMASI Şirket Kuruluşu Sürecinin Kolaylaştırılması ve Kısaltılması Şirket Kuruluşuna İlişkin Göstergeler TürkiyeOECD Ortalaması Reform Öncesi 2007 Yılı Prosedür Sayısı 1366 Zaman (gün) 38614.9 Kaynak: Dünya Bankası İş Ortamı Raporu

11 11 Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kuruluş sürecinde kamu ve özel sektörün ortak çalışmasıyla; Kurumsal ve fonksiyonel model geliştirilmesi Yasal çerçevenin oluşturulması faaliyetleri YOİKK platformunda yürütülmüştür. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Temmuz 2006 tarihinde kurulmuştur. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ikincil mevzuat çalışmaları Şubat 2007 tarihinde tamamlanmıştır. Ekim 2007 tarihi itibarıyla yatırım promosyon faaliyetleri başlamıştır. Türkiye Yatırım Portalı (http://invest.gov.tr) 10 farklı dilde hizmet sunmaktadır. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

12 12 2007 yılında oluşturulan YOİKK Teknik Komite Eylem Planları iş dünyasının değişen ihtiyaç ve öncelikleri çerçevesinde 2008 ve 2009 yılı Ocak ayında gözden geçirilmiştir. Teknik Komiteler Eylem Planları çerçevesinde çalışmalarını sürdürmekte ve Yönlendirme Komitesi gelişmeleri düzenli olarak takip etmektedir. YOİKK Teknik Komite Eylem Planları – 2007, 2008&2009


"1 Türkiye’de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları