Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ"— Sunum transkripti:

1 PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ
ve ÇÖZÜM YOLLARI

2 Pazara Giriş Engeli Nedir ?
Pazara giriş engelleri; tarifeler, tarife dışı tedbir ve diğer idari uygulamalardan kaynaklanan, uluslar arası ticaretin normal gelişme seyrini etkileyen her türlü politika ve uygulamaları ifade etmektedir. Bu durum genel olarak DTÖ/GATT gibi çok taraflı ticaret anlaşmaları, Bölgesel Ticaret Anlaşmaları veya diğer ikili anlaşmalarda yer alan kurallara aykırı uygulamalardır.

3 Pazara Giriş Engellerinin Niteliği
Geçici nitelikte olmama, diğer bir deyişle sistemik hala gelme Aynı ürünü ihraç etmek isteyen tüm firmaların ihracatını etkiliyor olma Sorunun üzerinden belli bir zamanın geçmesi ve ilgili ithalatçı ülke birimleriyle temasa geçilmiş olmasına rağmen bir sonuç alınamamış olma Sorunun ithalatçı ülke tarafından uygulanan bir önlem ya da uygulama sebebiyle gerçekleşiyor olması ve Sorunun firmadan kaynaklı, evrak eksikliği gibi usule ilişkin bir eksiklikten kaynaklanmıyor olmaması

4 Pazara Giriş Engelleri Örnekleri - I
Tarife ve Gümrük Engelleri Ürünlerin yanlış tarife satırında sınıflandırılması Gümrük idaresinin gereksiz belge talebi Gümrük Müşavirliği hizmetlerinde yaşanan problemler Minimum ya da referans fiyat uygulamaları En Çok Kayrılan Ülke ve Ulusal Muamele Kurallarına Aykırı Uygulamalar Gümrük vergilerinin olması gerekenden daha yüksek düzeyde uygulanması İthalatçı ülkenin gümrük prosedürleri ile ilgili bilgi ve verilerine ulaşılamaması

5 Pazara Giriş Engelleri Örnekleri - II
Hizmet Ticareti Engelleri Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan; Yerli hizmet veya hizmet sağlayıcıları ile yabancı hizmet ya da hizmet sağlayıcıları arasında ayrımcı uygulamalar. Ör. Kayıt yükümlüğü, lisans alma yükümlükleri veya zorunlu bazı teknik standartlara uyum mükellefiyetleri Kota uygulamaları, sermaye veya büyüklük sınırlamaları Ticari varlık oluşturma ya da genişletme konusunda sınırlamalar Sahiplik veya yönetim açısından getirilen sınırlamalar Hizmet sunumu yapacak kişilerin milliyeti bakımından getirilen sınırlamalar Sermaye veya kar aktarımı ya da ilgili ülkede giriş çıkışta yaşanan sıkıntılar

6 Pazara Giriş Engelleri Örnekleri - III
Standartlar, Test, Etiketleme veya Sertifikasyon Engelleri Uluslararası anlaşma ve kurallara uygun olmayan teknik mevzuat, zorunlu standart uygulamaları Teknik mevzuat ve standartların çok sık değiştirilmesi Külfetli ve zaman alıcı test gerekleri Külfetli ve zaman alıcı sertifikasyon (Belgelendirme) gerekleri Belirsiz Süreç Diğer

7 Pazara Giriş Engelleri Örnekleri - IV
Menşe Kuralları ile İlgili Engeller Meşe ülke belgelendirmesi ve işaretlemesi ile ilgili problemler Meşe kazandırma ile ilgili problemler İthalatçı ülkenin meşe kuralları ile ilgili bilgi ve verilerine ulaşılamaması

8 Pazara Giriş Engelleri Örnekleri - V
Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ile İlgili Problemler Patentli, markalı ya da telif hakkına sahip ürünlerin dış pazarlarda taklidi Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescil ettirilmesinde yaşanan sorunlar Patent, marka ya da telif hakkının yabancı ülkelerde tescili için sunulan ve ticari sır niteliğini taşıyan bilgi, teknoloji ve iş yapma tekniklerinin izinsiz olarak yerel firmalara verilmesi Yabancı ülkenin, ihracatçı firmanın distribütörü, ithalatçısı tarafından fikri mülkiyet haklarının ihlalinin önlenmesi için yapılan başvuruları dikkate almaması

9 Pazara Giriş Engelleri Örnekleri - VI
Yatırımlarla Bağlantılı Ticari Engeller Yatırımlarda belli oranlarda ya da belli miktarlarda yerli ürün kullanılması zorunluluğu Yabancı ülkenin belli oranda yerli ürün kullanılması karşılığında vergi veya teşviklerin sağlanacağı vaadi Yatırım için gerekli olan ürün kadar ya da belli oranda yerli ürünün ihracı şartlarının öngörülmesi Yatırımlarla ilgili kuralların yerli ve yabacı yatırımcılar bakımından farklı uygulanması Yatırımların devletleştirilmesi ya da yatırımcıların elinden alınması Diğer

10 Pazara Giriş Engelleri Örnekleri - VII
Diğer Pazara Giriş Engelleri Yerel ürünlerin uluslararası kurallara aykırı olarak sübvanse edilmesi nedeniyle pazara girişin mümkün olmaması Uluslararası Kurallara aykırı olarak anti-damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri uygulamaları Pazarın uluslararası kurallara aykırı şekilde yerli bir firma ya da tekel tarafından kontrolü Ürünün ülke içinde dağıtımı, pazarlanması, satılması, satın alınmasına ilişkin belgelendirme, lisans verme gibi şartlar konusunda toptancılar, perakendeciler, müşteriler bakımından sınırlamalar getirilmesi

11 Pazara Giriş Engelleri Nasıl Çözülür
Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda pazara giriş faaliyetlerinin planlanması ve ihracatçılarımızın dış pazarda karşılaştıkları pazara giriş engellerine çözümler üretilmesi amacıyla Pazara Giriş Komitesi ile Komite altında çalışacak iki Çalışma Grubu kurulmuştur.

12 Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu
Görev: Ülkemizin dış pazarlarda karşılaştığı pazara giriş engellerinin ortadan kaldırılması amacıyla politikalar geliştirmek ve girişimlerde bulunmak

13 Pazara Giriş Engelleri Bildirimi Nasıl Yapılır
Direkt firmalar tarafından doldurulan Ekonomi Bakanlığı web sitesinde yer alan pazara giriş formunun doldurulması Ya da Çalışma Grubu üyeleri TIM DEIK TOBB TUSİAD MUSİAD TUSKON TMB Bakanlık Birimleri Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri

14 Pazara Giriş Engelleri Bildirim Hattı

15 Pazara Giriş Engelleri Bildirim Hattı

16 Pazara Giriş Engelleri Bildirim Hattı
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü

17 İlk Değerlendirme ve Veri Toplama
Bildirimin ÇG’ye ulaşmasının ardından ilk değerlendirme: Sorun PGE mi? Yurt içinde karşılaşılan sorunlar ÇG’nin görev alanına girmeyen sorunlar PGE niteliği olmakla beraber, değerlendirme yapılacak yasal alt yapının bulunmadığı sorunlar Veri toplama araştırma firmalardan bilgi/belge talebi ilgili ticaret müşavirlikleri

18 Değerlendirme ve Girişim
Mütalaa ülkenin iç hukuku ikili anlaşmalar uluslararası anlaşmalar Girişim İkili ülke dairesi Genel Müdürlüklerimiz Ticaret Müşavirliklerimiz Gerektiğinde toplantılara katılım sağlanması Girişimlerin takibi Gelişmelerin bildirim sahiplerine iletilmesi

19 Teşekkürler Dr. Talat KAYA Şube Müdürü Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Tel:


"PAZARA GİRİŞ ENGELLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları