Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 13 Aralık 2011 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU YAPISAL DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 13 Aralık 2011 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU YAPISAL DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 11 13 Aralık 2011 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU YAPISAL DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI

2 2 16 Eylül 2011 21 Eylül 2011 27 Eylül 2011 Ekim-Kasım 2011 Ekonomi Bakanı Sayın Zafer Çağlayan’a Sunuş Yönlendirme Komitesi Toplantısı 16. YOİKK Toplantısı Taslak Prensip Kararı YOİKK Paydaşlarından sistemin geliştirilmesine yönelik önerileri talep edilmiştir Üyelerin önerileri ve Sekretaryanın değerlendirmeleri Sayın Zafer Çağlayan’a sunulmuştur Öneriler, 21 Eylül 2011 tarihli 40. Yönlendirme Komitesi Toplantısı’nda değerlendirilmiştir Öneriler, YOİKK üyelerince değerlendirilmiştir Sekretarya tarafından taslak Prensip Kararı hazırlanmış ve Kurumların görüşüne sunulmuştur Önerilerin Derlenmesi  Yeniden Yapılandırma Çalışmalarına İlişkin Süreç :

3 3 YOİKK üyelerine ilişkin değişiklikler Yönlendirme Komitesi üyelerinde değişiklikler Teknik Komite yapılanmalarına ve çalışma usul-esaslarına ilişkin değişiklikler İzleme Takip Mekanizmasının tanımlanması Ölçme-Değerlendirme Çalışma Gruplarının sisteme dahil edilmesi  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı-Temel Değişiklikler :

4 4 BAKANLAR KURULU Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Yönlendirme Komitesi Yatırım Danışma Konseyi (YDK) TEKNİK KOMİTELER Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grupları İzleme-Takip (Sekretarya)  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı-Yeni Yapı :

5 YOİKK Platformu’nun Amacı YOİKK Platformunun amacı; kamu – özel sektör işbirliği çerçevesinde;  Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,  Yatırım ortamının uluslararası rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek,  İşletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek; bunlara çözüm üretmek,  Özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, iş ve istihdam imkanlarının yaratılmasını ve ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek ve  Kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili konuların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasını sağlamaktır. 5 Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı : Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı :

6 6 YOİKK ÜYELER Adalet Bak. Mst Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bak. Mst. Çevre ve Şehircilik Bak. Mst. Ekonomi Bak. Mst. Gümrük ve Ticaret Bak. Mst. Kalkınma Bak. Mst. Maliye Bak. Mst. Hazine Müsteşarı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı TOBB Başkanı TİM Başkanı TÜSİAD Başkanı YASED Başkanı Teknik Komite Başkanları ÜYELER Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Adalet Bak. Mst. Yrd. Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bak. Mst. Yrd. Çevre ve Şehircilik Bak. Mst. Yrd. Gümrük ve Ticaret Bak. Mst. Yrd. Kalkınma Bak. Mst. Yrd. Maliye Bak. Mst.Yrd. Hazine Mst. Yrd. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yrd. TOBB Genel Sekreteri TİM Genel Sekreteri TÜSİAD Genel Sekreteri YASED Genel Sekreteri Yönlendirme Komitesi BAKANLAR KURULU  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı-Üyeliklere İlişkin Değişiklikler :

7 Teknik Komite Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim İstihdam GİTES ve Rekabet Gücü Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Vergi ve Teşvikler Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Finansmana Erişim ve Girişimcilik Altyapı Teknik Komite Şirket İşlemleri Kurumsal Yönetim İstihdam Sektörel Lisanslar Yatırım Yeri Vergi ve Teşvikler Dış Ticaret ve Gümrükler Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ARGE Yatırım Promosyonu Doğrudan Yabancı Yatırım Mevzuatı KOBİ  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı : Teknik Komite Yapılanmalarındaki Değişiklikler

8 8 Teknik KomiteTeknik Komite Başkanlığı/ Eş Başkanlık Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Gümrük ve Ticaret Bakanlığı & SPK (Eş Başkanlık) İstihdamÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı GİTES ve Rekabet Gücü Kalkınma Bakanlığı & Ekonomi Bakanlığı (Eş Başkanlık) Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleriÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Vergi ve Teşvikler Maliye Bakanlığı & Ekonomi Bakanlığı (Eş Başkanlık) Dış Ticaret ve GümrüklerEkonomi Bakanlığı & Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Eş Başkanlık) Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Türk Patent Enstitüsü & TÜBİTAK (Eş Başkanlık) Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Adalet Bakanlığı* Finansmana Erişim ve Girişimcilik Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı & Hazine Müsteşarlığı (Eş Başkanlık) Altyapı Ulaştırma Bakanlığı & Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı* (Eş Başkanlık) * YOİKK Platformuna yeni dahil olan kurumlar.  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı : Teknik Komite Yapılanması

9 9  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı  YOİKK, çalışmalarını yatırım ortamını doğrudan ilgilendiren konulara odaklanan teknik komiteleri aracılığıyla yürütür.  Teknik komite çalışmaları, her yıl özel sektörün önceliklerine göre belirlenen takvimlendirilmiş eylem planlarına bağlı olarak gerçekleşir.  Teknik komiteler, eylem planlarını gerçekleştirmek amacıyla çalışma alanlarıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütür ve bu çalışmalar hakkında YOİKK Sekretaryasını aylık olarak bilgilendirir. Çalışma Usul ve Esasları

10 10  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı  Eylem planları, teknik komiteler ile ilgili kurum ve kuruluşların yıl boyunca yürütecekleri faaliyetleri, belirli bir sıra ve takvim çerçevesinde tanımlayan belgelerdir.  Eylem planları, yatırımcıların karşılaştıkları genel nitelikli ve yapısal sorunların çözümüne katkı sağlayacak faaliyetlerden oluşur.  Eylem planlarında yer alan eylemler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörün önerileri doğrultusunda gündeme getirilen konular arasından etkililik ve gerçekleştirilebilirlik açılarından değerlendirilerek seçilir.  Eylem planlarında yer alan eylemlerin niteliği mevzuat düzenlemesi, idari düzenleme, idari kapasite geliştirilmesi gibi çıktılar sağlayacak şekilde belirlenir. Eylem Planları-İzleme Takip

11 11  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı  Orta Vadeli Program, Yıllık Planlar ve Strateji Belgeleri gibi ulusal politika metinlerinde yatırım ortamına ilişkin yer alan hususlar; Yatırım Danışma Konseyi tavsiye kararları; kamu kurumları ile özel sektör kuruluşlarının önerileri, uluslararası en iyi uygulama örnekleri, uluslararası endekslerde yer alan değerlendirmeler, eylem planlarının oluşturulmasında dikkate alınan temel kaynaklardır.  Teknik komite toplantıları sonucunda kararlaştırılan eylem planları, Yönlendirme Komitesi toplantısında ele alınır ve YOİKK’in onayına sunulur.  YOİKK kararı ile onaylanan Eylem Planları, YOİKK Portalı aracılığıyla kamuoyuna duyurulur. Eylem Planları-İzleme Takip

12 12  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı  YOİKK Başkanı, 3 aylık dönemler halinde, Bakanlar Kurulunu eylem planları kapsamında sağlanan gelişmeler hakkında bilgilendirir.  Yönlendirme Komitesi Başkanı, 3 aylık dönemler halinde, Ekonomi Koordinasyon Kurulunu eylem planları kapsamında sağlanan gelişmeler ve çözümlenemeyen hususlar konusunda bilgilendirir.  YOİKK Sekretaryası, eylem planları kapsamında sağlanan gelişmelerin aylık olarak izlenmesi ve takibinden sorumludur.  Eylem planlarında öngörülen sırada ve sürede tamamlanmayan eylemler, YOİKK Sekretaryası tarafından Yönlendirme Komitesine raporlanır. Teknik komite başkanları eylemlerin tamamlanmama gerekçelerini Yönlendirme Komitesine sunar. Yönlendirme Komitesinin değerlendirmesi sonucunda teknik komite eylemleriyle ilgili olarak ilave süre tanınabilir. Eylem Planları-İzleme Takip

13 13  Bakanlar Kurulu Prensip Kararı Taslağı Ölçme ve değerlendirme çalışma grupları, YOİKK teknik komiteleri tarafından tamamlanan eylemlerin yatırımcılar üzerinde yarattığı etkiyi ve yatırımcı sorunlarının çözümüne sağladığı katkıyı ölçmeyi hedefler. Yapı: Ölçme ve değerlendirmesi yapılacak her bir konu için oluşturulan ölçme ve değerlendirme çalışma gruplarının üyeleri, TOBB ve ilgili kurum temsilcileri sabit olmak üzere Yönlendirme Komitesinin belirleyeceği 5 kurum ve kuruluşun temsilcilerinden oluşturulur. Görevleri:  Ölçme ve değerlendirme çalışma grupları, teknik komitelerin tamamladığı eylemler arasından Yönlendirme Komitesinin belirleyeceği eylemlere yönelik özel sektör temsilcilerinin sağlayacağı, uygulamaya ilişkin saha verileri çerçevesinde etki değerlendirmesi çalışmasını gerçekleştirir.  Çalışma sonucunda elde edilen verileri raporlayarak görevin verildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde Yönlendirme Komitesine sunar.  Hazırlanan raporlar, Yönlendirme Komitesinin uygun görmesi durumunda YOİKK ve kamuoyuyla paylaşılır. Ölçme ve Değerlendirme Çalışma Grupları

14 TEKNİK KOMİTELER 14

15 Şirket İşlemleri ve Kurumsal Yönetim Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  Şirket kuruluş süreci ve maliyetleri  Şirket tasfiyesi ve yeniden yapılandırma süreçleri  Borsa ve Borsa dışı şirketlerde kurumsal yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılması  Ticaret şirketlerinin faaliyetlerinin kolaylaştırılması kapsamındaki diğer hususlar Komite Başkanlığı: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu (Eş Başkanlık) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 15

16 İstihdam Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  Eğitim istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi,  Yabancıların çalışma izinleri sürecinin etkinliğinin artırılması  İstihdam yapısının geliştirilmesi amacıyla işveren üzerindeki yükleri azaltmak  İşgücü piyasasının esnekliği  Sektörel istihdam politikalarının oluşturulması Komite Başkanlığı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (KOSGEB), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, YOİKK üyesi sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sosyal taraflar 16

17 GİTES ve Rekabet Gücü Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) kapsamında belirlenen sektörler başta olmak üzere sektörel lisans maliyetlerinin azaltılması, izin süreçlerinin basitleştirilmesi Komite Başkanlığı: Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı (Eş Başkanlık) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 17

18 Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  ÇED sürecinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi  Büyük ölçekli yatırımları çekmek amacıyla yatırıma hazır yer hazırlanması  Yatırım yeri tahsisi sürecinin hızlandırılması  OSB, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, mera alanları konularında yatırımcıların yaşadıkları sorunların giderilmesi  Kamu taşınmazları envanterinin coğrafi bilgi sistemine aktarılması Komite Başkanlığı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SPK, TYDTA, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 18

19 Vergi ve Teşvikler Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  Rekabet gücünün artırılması amacıyla vergi ve teşvikler alanında politika önerilerinin geliştirilmesi  Vergisel teşvikler ve devlet yardımları alanında yatırımcıların yaşadıkları sorunların çözümü  Vergi alanında yatırımcıların karşılaştıkları sorunların çözümü  Vergi uygulamaların basitleştirilmesi Komite Başkanlığı: Maliye Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı (Eş Başkanlık) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TYDTA, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 19

20 Dış Ticaret ve Gümrükler Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  İhracat ve ithalat süreçlerinin basitleştirilmesi  Ulusal ve uluslararası lojistik kabiliyetinin artırılması  Gümrük idarelerinin fiziki ve teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi Komite Başkanlığı: Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Eş Başkanlık) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Hazine Müsteşarlığı, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 20

21 Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları ve ARGE Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  ARGE, yenilik ve teknoloji geliştirme kapasitelerinin artırılması ve teknoloji yönetimi konusunda yeteneklerinin geliştirilmesi  Marka ve patent uygulamalarının yaygınlaştırılması  Sınai mülkiyet haklarının işletmelerde ticarileştirilmesinin yaygınlaştırılması  Sınai mülkiyet haklarının ihlali halinde uygulanacak cezai müeyyidelerin etkinleştirilmesi  Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi  Teknoloji transfer ofislerinin oluşturulması başta olmak üzere yerli teknolojinin üretilmesi ve lisanslanması için gerekli ortamın sağlanması  Türkiyenin uluslararası yenilikçilik endekslerinde konumunun iyileştirilmesi Komite Başkanlığı: Türk Patent Enstitüsü, TÜBİTAK (Eş Başkanlık) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, YÖK, Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 21

22 Yatırım Ortamı Mevzuatı ve Hukuksal Süreçler Teknik Komitesi Çalışma Alanı:  Yargı Reformu kapsamında sürdürülen arabuluculuk faaliyetleri, tahkim gibi yatırım ortamı ile ilgili mevzuat çalışmalarına YOİKK perspektifinin yansıtılması  İhtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması  YOİKK Teknik Komite çalışmalarında gündeme gelen mevzuat düzenlemeleri konusunda ilgili komite ile işbirliği kurulması Komite Başkanlığı: Adalet Bakanlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, SPK, TYDTA, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 22

23 Finansmana Erişim ve Girişimcilik Çalışma Alanı:  Girişimciliğin yaygınlaştırılması  Firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılması  Kredi garanti sistemi, girişim sermayesi, yatırım ortaklıkları gibi alternatif finansman kaynaklarının geliştirilmesi  Proje finansmanı alanında belediyeler ile firmalar arasında iletişim ağının merkezileştirilmesi  KOBİ’lere yönelik desteklerin ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi  Türkiye’deki firmaların büyümesinin önündeki idari engellerin kaldırılması Komite Başkanlığı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı (Eş Başkanlık) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, KOSGEB, SPK, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri, 23

24 Altyapı Çalışma Alanı:  Ulaştırma, enerji, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri sektörlerindeki özel sektör yatırımlarını doğrudan etkileyen idari engellerin azaltılması amacıyla yasal çerçevenin oluşturulması çalışmalarına katkı sağlanması  Rekabetçi piyasa ekonomisi içerisinde altyapı sektörlerini ortaya çıkartarak kaynakların verimli kullanılmasının sağlanması Komite Başkanlığı: Ulaştırma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Eş Başkanlık) İlgili Kurum ve Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, YOİKK üyesi özel sektör temsilcileri ve diğer sivil toplum kuruluşları, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar 24


"11 13 Aralık 2011 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU YAPISAL DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları