Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1)31 Mart Ayaklanması’nı bastıran buna bu adı mustafa kemal vermiştir. HAREKET ORDUSU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1)31 Mart Ayaklanması’nı bastıran buna bu adı mustafa kemal vermiştir. HAREKET ORDUSU."— Sunum transkripti:

1 1)31 Mart Ayaklanması’nı bastıran buna bu adı mustafa kemal vermiştir. HAREKET ORDUSU

2 Avusturya-Macaristan veliahtı ……..Saraybosnayı ziyarete gider Franz Ferdinant

3 Bu ziyarette Sırplı bir genç(Princip) tarafından öldürülür ……………………… 28 Haziran 1914

4 Mustafa Kemal’in akıl ve bilimin öncülüğünde, devletin ve toplumun çağdaşlaşması amacı ile siyasi, ekonomik, toplumsal alanlardaki düşüncelerine …………………….. denmektedir. Ayrıca çağdaşlaşma ile ilgili hedeflerimizi ve ilkelerimizi belirten bir düşünce sistemi olduğu için Atatürkçülüğe, ……………………………………………….. de denmektedir Atatürkçü Düşünce Sistemi Atatürkçülük

5 Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in liderliğinin en çok ön plana çıktığı olaydır? A)31 MART OLA YI B)TARBLUSGARP SAVAŞI C)ÇANAKKALE SAVAŞI D)BALKAN SAVAŞLARI

6 Egemenliğin, yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya …………….. ait olmasına ………………………….……..denmektir millete milli egemenlik

7 M.Kemal Atatürk 1900 ile 1918 yılları arasında aşağıdaki şehirlerden hangisi askeri veya idari bir görevde bulunmamıştır ? A)ERZURUM B)ŞAM C)İSTANBUL D)ÇANAKKALE

8 ………………………………........arayan İtalya …………………………………..bulunan ve ………………………………ait olan Trablusgarp’a asker çıkardı tam karşısında zayıf Osmanlı’ya Sömürge

9 B irinci Dünya Savaşında Ruslar Doğu Anadolu’yu işgal etmişti. Çanakkale’deki başarılarından sonra M. Kemal 1916 da……………………….. olarak bu cepheye atandı 16. Ordu komutanı

10 ..........de …………………………. başladı. 1905’te Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olarak orduya katıldı. 1902 İstanbul Harb Akademisi’ne

11 ……………… da …………………………………………başladı. Burada Edebiyat ve tarih derslerine ilgi gösterdi. Fransızcasını geliştirdi. 1896 Manastır Askeri İdadisi

12 “Bir ulusun, Milli hedeflerine ulaşabilmek amacıyla kullanılabileceği maddi ve manevi kaynaklarının hepsine ………………………denir.” Milli Güç

13 Kendi sınırları içinde Kafkasya(doğu) Kanal(sürveyş) CEPHELER Irak Taarruz cepheleri Filistin-suriye Müdafaa cepheleri Çanakkale Hicaz-yemen Sınırları dışında Galiçya Romanya Makedonya

14 M. Kemal birinci Türk Tarih Kurultayında, Türk tarihi gibi Türk Dilinin de bilimsel yollarla araştırılması için ………………………………………………… Türk Dilini Tetkik Cemiyetini

15 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ………………………………… denmektedir. ekonomi

16 ………………………… Halkın doğrudan doğruya ya da seçtiği temsilciler aracılığıyla egemenliği elinde tuttuğu yönetim biçimidir. Cumhuriyet

17 ………………………..yurttaşların geniş sivil ve siyasal haklara sahip olduğu siyasal liderliklerin serbest ve adil seçimler sonucu hukuk kuralları ışığında belirlendiği siyasal sistemdir Demokrasi

18 İzmir İktisat Kongresinde ayrıca ekonomik alanda yemin anlamına gelen ………………………………………… kabul ettik. Misak-i İktisadi’yi

19 Ülke sorunlarının çözümü konusunda aynı görüş ve düşünceyi paylaşan insanların bir araya gelerek kurduğu gruplara ……………………….denir. siyasi parti

20 Ülke yönetiminin babadan oğula geçtiği, veya ülke yönetme hakkının …………………………….elinde olduğu sisteme …………………… denir ve halkın yöneticilerini seçme hakkı yoktur bir ailenin Saltanat

21

22


"1)31 Mart Ayaklanması’nı bastıran buna bu adı mustafa kemal vermiştir. HAREKET ORDUSU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları