Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR AMAÇLARI 1. Laik ve çağdaş eğitimi sağlamak. 2. Bilimsel eğitimi sağlamak. 3. Eğitimde birliği sağlamak. 4. Kız ve erkek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR AMAÇLARI 1. Laik ve çağdaş eğitimi sağlamak. 2. Bilimsel eğitimi sağlamak. 3. Eğitimde birliği sağlamak. 4. Kız ve erkek."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR AMAÇLARI 1. Laik ve çağdaş eğitimi sağlamak. 2. Bilimsel eğitimi sağlamak. 3. Eğitimde birliği sağlamak. 4. Kız ve erkek çocuklar arasında eğitim eşitliği sağlamak. 5. Eğitimi kolaylaştırmak ve yaygınlaştırmak. 6. Her alanda teknik eleman yetiştirmek. 7. Eğitimi millileştirmek.

2 T EVHID - I T EDRISAT K ANUNU 3 M ART 1924 Öğretim birleştirilerek bütün eğitim kurumları MEB’e bağlandı. Medreseler kapatılarak laik eğitim anlayışı etkili hale getirildi. Azınlık okullarında ve yabancı okullarda dini ve siyasî amaçlı eğitim verilmesi önlendi.

3 . M AARIF T EŞKILATı H AKKıNDA K ANUN 2 M ART 1926 İlk, orta, lise ve yüksekokulların belli esaslara göre düzenlenmesi amaçlanmıştır.

4 Y ENI T ÜRK H ARFLERININ K ABULÜ 1 K ASıM 1928 Batılılaşma alanında atılan önemli bir adımdır. Okuma- yazma kalaylaştı. Basılan kitap sayısı arttı. Avrupa ile bilgi ve kültür aktarımı kolaylaştı.

5 T ÜRK T ARIH K URUMU ’ NUN K URULMASı 15 N ISAN 1931 İslam tarih anlayışı yerine, laik ve milli bir tarih anlayışı getirilmiştir.

6 T ÜRK D IL K URUMU ’ NUN K URULMASı 12 T EMMUZ 1932 Türkçeyi yabancı kelimelerden kurtarmak. Türkçenin zenginliğini ortaya koyarak, Türk dilinin dünya üzerindeki saygınlığını artırmak


"EĞİTİM ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR AMAÇLARI 1. Laik ve çağdaş eğitimi sağlamak. 2. Bilimsel eğitimi sağlamak. 3. Eğitimde birliği sağlamak. 4. Kız ve erkek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları