Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAPLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAPLAR"— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAPLAR
SORULAR

2 1. Aşağıdakilerden hangisi HALKÇILIK ilkesi ile ilgilidir?
A. Saltanatın kaldırılması B. Medeni kanunun kabulü C. Halifeliğin kaldırılması D. Uluslararası saat sisteminin kabulü E. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması

3 1. Aşağıdakilerden hangisi HALKÇILIK ilkesi ile ilgilidir?
A. Saltanatın kaldırılması (Ulusal Egemenlik) B. Medeni kanunun kabulü (Eşitlik) C. Halifeliğin kaldırılması (Laiklik) D. Uluslararası saat sisteminin kabulü (Medeniyetçilik ve Çağdaşlaşma) E. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun çıkarılması (Asker kaçaklarını önlemek amacıyla çıkarıldı)

4 2. “Milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır
2. “Milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” hükmü ile aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiş olur? A. Halkçılık B. Laiklik C. Devletçilik D. Medeniyetçilik E. Milli Egemenlik

5 C. Devletçilik (Devletin Ekonomiye müdahalesidir)
2. “Milletin geleceğini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” hükmü ile aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiş olur? A. Halkçılık (Eşitlik) B. Laiklik (Din ve Devlet işlerinin ayrılması) C. Devletçilik (Devletin Ekonomiye müdahalesidir) D. Medeniyetçilik (Çağdaş ülkelere ayak uydurmaktır) E. Milli Egemenlik (Yönetime milletin-ulusun egemen olmasıdır)

6 A. Cumhuriyetin ilan edilmesi B. Diğer toplumları etkilemesi
3. Türk İnkılabının evrensel olduğunun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? A. Cumhuriyetin ilan edilmesi B. Diğer toplumları etkilemesi C. Halk tarafından kolayca benimsenmesi D. Eskiyi yıkıp yeni bir düzen getirmesi E. Saltanatın kaldırılması

7 A. Cumhuriyetin ilan edilmesi B. Diğer toplumları etkilemesi
3. Türk İnkılabının evrensel olduğunun kanıtı aşağıdakilerden hangisidir? (Diğer toplumları etkilemesi demektir) A. Cumhuriyetin ilan edilmesi B. Diğer toplumları etkilemesi C. Halk tarafından kolayca benimsenmesi D. Eskiyi yıkıp yeni bir düzen getirmesi E. Saltanatın kaldırılması

8 4. Aşağıdakilerden hangisi LAİKLİK yolunda atılan önemli adımlardan biridir?
A. Ölçü tartı sistemlerinin değiştirilmesi B. Miladi takvimin kabulü C. Soyadı kanunu D. İstiklal Marşının kabulü E. Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü

9 4. Aşağıdakilerden hangisi LAİKLİK yolunda atılan önemli adımlardan biridir?
E. Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü Tevhid-i Tedrisat ile eğitim-öğretim birleştirilmiş (MEB) ve bilimsel-laik eğitime geçilmiştir.

10 5. Mutlak monarşilerde aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Ordu B. Yasalar C. Hükümet D. Meclis E. Mahkemeler

11 5. Mutlak monarşilerde aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Ordu B. Yasalar C. Hükümet D. Meclis (Meşrutiyet ve Demokraside) E. Mahkemeler

12 A. Devletçi sistem B. Güçlü devlet C. İnkılapçı devlet
6. 20 Ocak 1921 Anayasasında “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” denilmekle aşağıdaki mesajlardan hangisi verilmiştir? A. Devletçi sistem B. Güçlü devlet C. İnkılapçı devlet D. Turancı devlet E. Cumhuriyet rejimi

13 A. Devletçi sistem (ekonomi) B. Güçlü devlet (merkezi)
6. 20 Ocak 1921 Anayasasında “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” denilmekle aşağıdaki mesajlardan hangisi verilmiştir? A. Devletçi sistem (ekonomi) B. Güçlü devlet (merkezi) C. İnkılapçı devlet (yenilikçi) D. Turancı devlet (birleştirici) E. Cumhuriyet rejimi

14 A. Laik B. Devletçi C. Demokrat D. Askerlik E. İnkılapçı
7. Atatürk herkesin düşüncesine değer verirdi. Herhangi bir karar alacağı zaman ilk önce çevresindekileri dinlerdi. Burada Atatürk’ün hangi özelliği dile getirilmiştir? A. Laik B. Devletçi C. Demokrat D. Askerlik E. İnkılapçı

15 C. Demokrat (Halka hak tanıma, eşitlik) D. Askerlik E. İnkılapçı
7. Atatürk herkesin düşüncesine değer verirdi. Herhangi bir karar alacağı zaman ilk önce çevresindekileri dinlerdi. Burada Atatürk’ün hangi özelliği dile getirilmiştir? A. Laik B. Devletçi C. Demokrat (Halka hak tanıma, eşitlik) D. Askerlik E. İnkılapçı

16 8. “Atatürk Türkiye’sinin evlatları, sağlanan başarıyı hiçbir şekilde yeterli görmezler” sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir? A. Devletçilik B. Laiklik C. İnkılapçılık D. Halkçılık E. Ulusçuluk

17 8. “Atatürk Türkiye’sinin evlatları, sağlanan başarıyı hiçbir şekilde yeterli görmezler” sözleri aşağıdaki ilkelerden hangisi ile doğrudan ilgilidir? A. Devletçilik B. Laiklik C. İnkılapçılık (Sürekli değişim-yenilik) D. Halkçılık E. Ulusçuluk (Ortak ülkü-hedef)

18 A. Bağımsızlıkçı B. Milliyetçi C. Laik D. Gerçekçi E. Devletçi
9. Atatürk elindeki olanakları daima göz önünde tutarak hayal peşinde koşmadı. Bu durum Atatürk’ün nasıl bir devlet adamı olduğunu göstermektedir? A. Bağımsızlıkçı B. Milliyetçi C. Laik D. Gerçekçi E. Devletçi

19 A. Bağımsızlıkçı B. Milliyetçi C. Laik D. Gerçekçi E. Devletçi
9. Atatürk elindeki olanakları daima göz önünde tutarak hayal peşinde koşmadı. Bu durum Atatürk’ün nasıl bir devlet adamı olduğunu göstermektedir? A. Bağımsızlıkçı B. Milliyetçi C. Laik D. Gerçekçi E. Devletçi

20 A. Bağımsızlıkçı B. Hümanist C. Laik D. Meşrutiyetçi E. Cumhuriyetçi
10. Atatürk, insan sevgisini temel alıp, insanı yüceltmek ve barışı korumak için çaba harcamıştır. Bu durum Atatürk’ün hangi özelliği ile doğrudan ilgilidir? A. Bağımsızlıkçı B. Hümanist C. Laik D. Meşrutiyetçi E. Cumhuriyetçi

21 B. Hümanist (İNSANCILLIK) C. Laik D. Meşrutiyetçi E. Cumhuriyetçi
10. Atatürk, insan sevgisini temel alıp, insanı yüceltmek ve barışı korumak için çaba harcamıştır. Bu durum Atatürk’ün hangi özelliği ile doğrudan ilgilidir? A. Bağımsızlıkçı B. Hümanist (İNSANCILLIK) C. Laik D. Meşrutiyetçi E. Cumhuriyetçi


"ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAPLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları