Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI GÜL FURTUN ŞEHİR PLANCISI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI GÜL FURTUN ŞEHİR PLANCISI."— Sunum transkripti:

1 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI GÜL FURTUN ŞEHİR PLANCISI

2 KORUNAN ALANLAR  BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN, DOĞAL VE BUNUNLA İLİŞKİLİ KÜLTÜREL KAYNAKLARIN KORUNMASI VE DEVAMLILIĞIN SAĞLANMASI AMACIYLA İLGİLİ MEVZUATA GÖRE YÖNETİLEN KORUMA STATÜSÜ BULUNAN KARA, SU YA DA DENİZ ALANLARIDIR.  TÜRKİYE’NİN KORUNAN ALANLARI DENİZ VE KIYILARDAN DAĞLARA, DELTALARDAN, ORMANLARA, YAYLALARDAN BOZKIRLARA, GÖL VE AKARSU SİSTEMLERİNE DERİN VADİLER VE KANYONLARDAN BUZULLARA KADAR ÇEŞİTLİ DOĞAL EKOSİSTEM VE OLUŞUMLARI BARINDIRMAKTADIR.

3 BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YÖNETİLEN KORUNAN ALANLAR 1.ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ 2.DOĞAL SİT ALANLARI 2.1. 1. DERECE DOĞAL SİT ALANLARI 2.2. 2. DERECE DOĞAL SİT ALANLARI 2.3. 3. DERECE DOĞAL SİT ALANLARI 3. TABİAT VARLIKLARI 3.1. ANIT AĞAÇLAR 3.2. MAĞARALAR

4 ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ: AKDENİZ’İN KİRLİLİĞE KARŞI KORUNMASI (BARSELONA), SÖZLEŞMESİNİN TARAF ÜLKELERE GETİRDİĞİ BİR YÜKÜMLÜLÜK GEREĞİ ÜLKEMİZ VE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE EKOLOJİK ÖNEME HAİZ ANCAK SANAYİ, TURİZM VE YAPILAŞMA GİBİ BASKILAR NEDENİYLE BOZULMA VEYA YOK OLMA RİSKİ ALTINDA OLDUKLARI İÇİN BAKANLAR KURULU KARARI İLE ÖZEL KORUMA ALTINA ALINAN ALANLARDIR. DOĞAL SİT ALANI:JEOLOJİK DEVİRLERE AİT OLUP, ENDER BULUNMALARI NEDENİYLE OLAĞANÜSTÜ ÖZELLİKLERE SAHİP YER ÜSTÜNDE, YERALTINDA VEYA SU ALTINDA BULUNAN KORUNMASI GEREKLİ ALANLARDIR. DOĞAL SİT ALANLARI DA KENDİ İÇİNDE ÜÇ GRUBA AYRILMAKTADIR. TABİAT VARLIĞI: JEOLOJİK DEVİRLERLE, TARİH ÖNCESİ VE TARİHİ DEVİRLERE AİT OLUP ENDER BULUNMALARI VEYA ÖZELLİKLERİ VE GÜZELLİKLERİ BAKIMINDAN KORUNMASI GEREKLİ, YER ÜSTÜNDE, YERALTINDA VEYA SU ALTINDA BULUNAN DEĞERLER OLUP, “ANIT AĞAÇ” VE “MAĞARALAR” TABİAT VARLIĞI OLARAK KORUMA ALTINA ALINMAKTADIR. A) ANIT AĞAÇ: YAŞ, ÇAP VE BOY İTİBARİYLE KENDİ TÜRÜNÜN ALIŞILMIŞ ÖLÇÜLERİ ÜZERİNDE BOYUTLARA SAHİP OLAN, YÖRE FOLKLORUNDA, KÜLTÜR VE TARİHİNDE ÖZEL YERİ BULUNAN, GEÇMİŞ İLE GÜNÜMÜZ, GÜNÜMÜZ İLE GELECEK ARASINDA KÖPRÜ KURABİLECEK DOĞAL VE UZUN ÖMRE SAHİP OLAN AĞAÇLAR ANIT AĞAÇ OLARAK KORUMA ALTINA ALINMAKTADIR. B) MAĞARA: OLUŞUMUNDA İNSAN ETKİSİSİN BULUNMADIĞI DOĞAL MAĞARALARDAN; İÇİNDE MAĞARA EKOSİSTEMİNİ OLUŞTURAN VE BELİRGİN ÖZELLİKLERİ İLE KENDİNİ BELLİ EDEN ŞEKİL VE YAPILAR, BİRBİRİYLE YAŞAMSAL BAĞI OLAN CANLI TOPLULUKLARI, GELİŞEN VEYA CANLILIĞINI DEVAM ETTİREN KARAKTERİSTİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÇÖKELLER VE HERHANGİ BİR MÜDAHALEDE GELİŞİM DÖNGÜSÜ BOZULACAK HASSAS BİR YAŞAM ALANI BULUNAN MAĞARALAR TABİAT VARLIĞI OLARAK KORUMA ALTINA ALINMAKTADIR.

5 644 SAYILI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE EKLENEN 13/A MADDESİ KAPSAMINDAKİ MİLLİ PARKLARI, TABİAT PARKLARI, TABİAT ANITLARI, TABİAT KORUMA ALANLARI, SULAK ALANLAR, ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ VE BENZERİ KORUMA STATÜSÜ BULUNAN DİĞER ALANLARDA YAPILACAK KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE İNCELENMESİ AŞAMALARI KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK İMAR PLANI TEKLİFİ USUL VE ESASLARINA DAİR GENELGE KAPSAMI İLE 23.03.2012 TARİH VE 28242 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK KAPSAMINDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR. YASAL ÇERÇEVE

6  KORUNAN ALANLARDA HAZIRLANAN HER TÜR VE ÖLÇEKTE PLANLARA İLİŞKİN TEKLİF DOSYALARI, İLGİLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİNE SUNULUR.  TEKLİF DOSYALARI İL MÜDÜRLÜKLERİNCE KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK İLE EKTE YER ALAN KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK İMAR PLANI TEKLİFİ USUL VE ESASLARI KONTROL FORMU DOĞRULTUSUNDA İNCELENEREK MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEKNİK ELEMANLARINCA HAZIRLANAN VALİLİK TEKNİK RAPORU İLE BERABER BAKANLIĞIMIZ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULUR. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI

7  DOĞAL SİT/TABİAT VARLIĞI STATÜSÜ İÇEREN ALANLARA İLİŞKİN PLAN TEKLİFLERİNDE, İL MÜDÜRLÜĞÜNCE PLAN TEKLİFİNİN İNCELENEREK VALİLİK TEKNİK İNCELEME RAPORU İLE BİRLİKTE İLGİLİ TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONU (TVKBK) KARARI ALINMAK ÜZERE KOMİSYONUN BULUNDUĞU İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLİR.  PLAN TEKLİFİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2 (İKİ) TAKIM HALİNDE DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAKANLIĞA ( TVKGM) SUNULUR.  BAKANLIĞIMIZA İLETİLEN PLAN TEKLİFLERİ ALANIN ÖZELLİĞİNE VE PLANIN KONUSUNA GÖRE EKTE YER ALAN KORUNAN ALNLARDA YAPILACAK İMAR PLANI TEKLİFİ USUL VE ESASLARI KONTROL FORMUNA UYGUNLUĞU AÇISINDAN İNCELENİR, EKSİK BİLGİ, BELGE, KURUM GÖRÜŞÜ TESPİT EDİLMESİ HALİNDE İLGİLİSİNE YADA MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLETİLEREK EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI SAĞLANMAKTADIR.

8  BAKANLIĞIMIZ MEVZUATINA, ÜST ÖLÇEK PLANLARA, ŞEHİRCİLİK VE PLANLAMA İLKELERİNE UYGUN OLMAYAN PLAN TEKLİFLERİNİ PLAN İNCELEME KURULUNA SUNMADAN REDDEDEBİLİR.  ONAYLANAN PLANLAR MÜDÜRLÜĞÜMÜZ KOORDİNASYONUNDA EŞ ZAMANLI OLARAK İL MÜDÜRLÜĞÜNDE VE İLGİLİ İDARELERDE ASKIYA ÇIKARTILIR. İLGİLİ İDARELER ASKI SÜRECİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 7 İŞ GÜNÜ İÇERİİSİNDE İTİRAZLARI MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER.  MÜDÜRLÜĞÜMÜZ YAPILAN İTİRAZLARI DEĞERLENDİREREK, İTİRAZ DEĞERLENDİRME FORMU İLE BERABER BAKANLIPIMIZA İLETİR. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ ONAYLANAMSI VE KESİNLEŞMESİ

9  PLAN İNCELEME KURULU BAKANLIĞIMIZA (TVKGM) İLETİLEN HER TÜR VE ÖLÇEKTE PLANLARI, PLAN DEĞİŞİKLİKLERİNİ, İMAR PLANI REVİZYONU VE İLAVE TALEPLERİNİ ASKI İTİRAZLARINI V.B. TALEPLERİNİ İNCELEYEREK KARAR ALIR.  KOMİSYON KARARRI EKİ OLARAK BAKANLIĞIMIZA (TVKGM) ONAYLANMAK ÜZERE SUNULAN PLAN TEKLİFİ PAFTALARI ÜZERİNDE BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN YAPILAN HER DÜZELTME İÇİN PLAN TEKLİFİ DÜZELTME TUTANAĞI DÜZENLENİR.  KURULDA DEĞERLENDİRİLEN KONULARDA ÜYELERİN SALT ÇOĞUNLUĞU İLE KARAR ALINIR. EŞİTLİK HALİNDE KURUL BAŞKANININ GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA İŞLEM YAPILIR. SONUÇLANDIRILAN KONULAR KURUL KARARI OLARAK İMZA ALTINA ALINIR. KURULCA UYGUH BUŞUNMAYAN PLAN TEKLİFLERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İLETİLİR.

10  PLAN TEKLİFİNİN BAKANLIK MAKAMI TARAFINDAN ONAYLANMASI HALİNDE, RESEN YAPILAN DÜZELTMELERİN DE İŞLENDİĞİ PLAN PAFTALARI İLE PLAN AÇIKLAMA RAPORLARININ PLAN MÜELLİFİ TARAFINDAN ÇOĞALTILMASI VE PLAN İNCELEME VE İŞLEM HİZMET BEDELİNİN DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNCE YAYIMLANAN BİRİM FİYAT LİSTESİNE GÖRE YATIRILDIĞINA DAİR MAKBUZUN BAKANLIĞIMIZA SUNULMASINDAN SONRA ASKI İÇİN DAĞITIM YAZISI YAZILIR.

11  ASKI SÜRESİ SONUNDA KESİNLEŞEN VEYA ASKI SÜRESİ İÇERİSİNDEKİ İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ NETİCESİNDE DEĞİŞTİRİLEREK KESİNLEŞEN PLAN PAFTALARININ VE AÇIKLAMA RAPORLARININ VARSA ONAY AŞAMASINDA YAPILAN TÜM DÜZELTMELERİ İÇERECEK ŞEKİLDE ONAYLANAN SON HALLERİ BAKANLIĞIMIZ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLMEK ÜZERE PLAN MÜELLİFİ TARAFINDAN AYRICA SAYISAL ORTAMDA HAZIRLANARAK BAKANLIĞIMIZA SUNULUR.

12 KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARI ÖRNEĞİ

13 ÇANAKKALE İLİ, AYVACIK İLÇESİ, TUZLA KÖYÜNDE, 440, 441, 442, 1082, 1084 PARSEL NUMARALARINDA KAYITLI; TOPLAM 35741,00 M2 YÜZÖLÇÜMÜNE SAHİP TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE JEOTERMAL ENERJİ SANTRAL PROJESİ YAPIM TALEBİNİN ÇANAKKALE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONU TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TALEBİYLE ÇANAKKALE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNA BAŞVURUDA BULUNULMUŞTUR. JEOTERMAL ÜRETIM SANTRALI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI

14 İLGİLİSİ TARAFINDAN HAZIRLANAN PLANLAMA DOSYASI MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE İNCELENEREK;TAŞINMAZ ÜZERİNDE YERİNDE İNCELEME YAPILMIŞTIR; 28.07.2015 TARİHİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TEKNİK ELEMANLARINCA HAZIRLANAN RAPOR ÇANAKKALE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNDA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE SUNULMULTUR. ÇANAKKALE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KOMİSYONUNUN 30.07.2015 TARİH VE 1197 SAYILI KARARI İLE; SÖZ KONUSU PLANLAMA TEKLİFİ 728 SAYILI İLKE KARARLARINA UYGUN OLDUĞUNA 23.03.2012 TARİH VE 28248 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN ‘ KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA İLETİLMEK ÜZERE OY BİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR.

15

16 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ HAZIRLANMASI VE ONAYLANMASI GÜL FURTUN ŞEHİR PLANCISI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları