Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü AB Taşkın Direktifi Kapsamında Yürütülen Çalışmalar Işıl SAKIN Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü AB Taşkın Direktifi Kapsamında Yürütülen Çalışmalar Işıl SAKIN Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire."— Sunum transkripti:

1 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü AB Taşkın Direktifi Kapsamında Yürütülen Çalışmalar Işıl SAKIN Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı Kasım 2015 / ANTALYA

2 İçerik AB Taşkın DirektifiTaşkın Direktifi AB Eşleştirme ProjesiElde Edilen ÇıktılarDevam Eden ÇalışmalarHedefler 2/30

3 Ankara Taşkın; bir akarsuyun çeşitli sebeplerle yatağından taşarak çevresindeki arazilere, yerleşim yerlerine, alt yapı tesislerine ve canlılara zarar vererek o bölgedeki ekonomik ve sosyal faaliyetleri kesintiye uğratan tabii bir olaydır. 3/30

4

5 Son yıllarda Avrupa Birliği ülkelerinde iklim değişikliğinin de etkileri nedeniyle büyük çaplı taşkınların yaşanması neticesinde Avrupa Birliği 2004 yılından itibaren konu ile ilgili yasal çalışmaları başlatmış ve 20 Kasım 2007 tarihinde “2007/60/EC sayılı Taşkın Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi Direktifi”ni yürürlüğe koymuştur. Taşkın Direktifi MAKSADI  Taşkın risklerini değerlendirme ve yönetme odaklı bir yapı oluşturmak,  Taşkınların insan sağlığı, çevre, kültürel miras ve ekonomik faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmaktır. 5/30

6 Taşkın Direktifi - Hedef Planı Taşkın direktifinin Ulusal mevzuata aktarımı 2009 Sonu Taşkın Riski Ön Değerlendirmesinin Tamamlanması 2011 Sonu Taşkın Tehlike Haritaları ve Taşkın Risk Haritalarının Hazırlanması 2013 Sonu Taşkın Riski Yönetim Planlarının hazırlanması 2015 Sonu 6/30

7 Proje Başlama Tarihi: 01.08.2012 Proje Bitiş Tarihi: 31.12.2014 Proje Bütçesi: 1.800.000 € Faydalanıcı ve Paydaş Kurumlar Proje Konsorsiyumu Fransa veRomanya TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 7/30

8 TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 1 2 3 Proje Bileşenleri 8/30

9 TAŞKIN DİREKTİFİNİN UYGULANMASI İÇİN KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ ÇALIŞMA YAPILAN HAVZALAR 9/30

10 YAPILAN ÇALIŞMALAR 10/30

11 ELDE EDİLEN ÇIKTILAR Taşkın riski altında kalabilecek alanlar belirlenmiştir. Değişik tekerrür debilerine bağlı olarak taşkın suyunun arazide yayılacağı alan belirlenecek harita üzerine işlenerek gösterilmiştir. Taşkın tehlike haritaları üzerinde, tehlikenin risk açısından sınıflandırması yapılacak ve harita üzerine işlenerek gösterilmiştir. Taşkın tehlike ve taşkın risk haritalarını içermektedir. Taşkın zararlarını azaltmak maksadıyla hedefler ve hedeflere ulaşılabilmek için gerekli tedbirler belirlenmiştir. Batı Karadeniz Havzası ve hızlı tarama yapılan üç havzadan elde edilen veriler doğrultusunda t üm havzalarımızda Taşkın Direktifinin uygulanabilmesi amacıyla Ulusal Uygulama Planı hazırlanmıştır. Taşkın Yönetim Planının hazırlanma aşamalarını anlatan kılavuz belge hazırlanmıştır. Ağustos 2012 Aralık 2014 Taşkın Tehlike Haritaları Taşkın Risk Haritaları 11/30

12 http://taskinyonetimi.suyonetimi.gov.tr/ 12/30

13

14 TAŞKIN YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJELERİ 07.10.2013 tarihinde işe başlanmıştır. Proje süresi iki yıl olup 2015 yılı Aralık ayında tamamlanacaktır. 27.01.2014 tarihinde işe başlanmıştır. Proje süresi iki yıl olup 2016 yılı Haziran ayında tamamlanacaktır. YEŞİLIRMAK HAVZASI ANTALYA HAVZASI 14/30

15 TAŞKIN YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJELERİ İÇERİĞİ Taşkın riski altında kalabilecek alanlar değerlendirilir. Değişik tekerrür debilerine bağlı olarak taşkın suyunun arazide yayılacağı alan belirlenecek harita üzerine işlenerek gösterilir. Taşkın tehlike haritaları üzerinde, tehlikenin risk açısından sınıflandırması yapılır ve harita üzerine işlenerek gösterilir. Taşkın öncesinde, taşkın anında ve taşkın sonrasında yapılması gereken eylemleri gösterir bir plan hazırlanır. Taşkın riski altında kalabilecek alanlar değerlendirilir. Değişik tekerrür debilerine bağlı olarak taşkın suyunun arazide yayılacağı alan belirlenecek harita üzerine işlenerek gösterilir. Taşkın tehlike haritaları üzerinde, tehlikenin risk açısından sınıflandırması yapılır ve harita üzerine işlenerek gösterilir. Taşkın öncesinde, taşkın anında ve taşkın sonrasında yapılması gereken eylemleri gösterir bir plan hazırlanır. Taşkın Tehlike Haritaları Taşkın Risk Haritaları 15/30

16 Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Geçmiş Taşkınlar Tarihi taşkın verileri taşkın riski ön değerlendirmesinde parametre olarak değerlendirilmiştir. 16/30

17 Taşkın Riski Ön Değerlendirmesi Alüvyon Sahaları Yöntemi MTA’dan alınan jeolojik haritalara dayandırılarak alüvyon sahaları tespit edilmiş ve yerleşim yerleri ile ilişkilendirilerek taşkın riski ön değerlendirmesinde parametre olarak değerlendirilmiştir. 17/30

18 HİDROLOJİK MODEL ÇALIŞMALARI Hidrolojik Modelin Akım Arayüzü 18/30

19 Yeşilırmak Havzası üzerinde dört büyük nehir (Yeşilırmak, Kelkit, Çekerek ve Tersakan) üzerinde 5km de bir ve mücbir noktalarda kesit alınarak yaklaşık 2000 km boyunca kesintisiz olarak 1 boyutlu hidrolik model çalıştırılarak suyun taştığı noktalar tespit edilmiştir. HİDROLİK MODEL (1B) ÇALIŞMALARI Kelkit Irmağı Çekerek Nehri Tersakan Nehri Yeşilırmak 19/30

20 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ Taşkın Riski Ön Değerlendirmesinden elde edilen sonuçlar tarihi taşkınlar, taşkın koruma yapılarının etkinliği ve modelleme çalışmaları yardımıyla değerlendirilmiş, 13 yerleşim yerinde toplam 19 alan seçilmiştir. 20/30

21 TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARI ÇALIŞMALARI PDF Harita 21/30

22 TAŞKIN TEHLİKE HARİTALARI 22/30

23 TAŞKIN RİSK HARİTALARI Etkilenen Nüfus (Q500) 23/30

24 TAŞKIN RİSK HARİTALARI Ekonomik Zarar (Q500) 24/30

25 Taşkın risk haritaları, taşkın tehlike haritalarında gösterilen alanlarda, farklı tekerrür debilerine karşılık gelen risk alanlarında su hızı, derinliği ve yayılım alanı, etkilenen nüfus, ekonomik aktivite ve olası ekonomik zararlar kullanılarak hazırlanmıştır. TAŞKIN RİSK HARİTALARI (Q500) 25/30

26 tttt aaaa ssss kkkk iiii nnnn yyyy oooo nnnn eeee tttt iiii mmmm iiii.... oooo rrrr mmmm aaaa nnnn ssss uuuu.... gggg oooo vvvv.... tttt rrrr 26/30

27 27/30

28 MEVZUAT ve POLİTİKA GELİŞTİRME 28/30

29 HEDEFLER 2021 Hedefler KISA VADELİ HEDEFLER (2015-2016) Taşkın Yönetim Planı (2 havzada) ORTA VADELİ HEDEFLER (2017-2019) Taşkın Yönetim Planı (15 havzada) UZUN VADELİ HEDEFLER (2020-2021) Taşkın Yönetim Planı (8 havzada) 29/30

30 İlginiz için Teşekkür Ederim ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Işıl SAKIN Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı isakin@ormansu.gov.tr


"ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü AB Taşkın Direktifi Kapsamında Yürütülen Çalışmalar Işıl SAKIN Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları