Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 4. HAFTA. ÖĞRENİLECEK KOMUTLAR ARRAY: (AR): Dizi halinde kopyalama SCALE: (SC): Büyütme küçültme ALIGN: (AL): Hizalama EXTEND:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 4. HAFTA. ÖĞRENİLECEK KOMUTLAR ARRAY: (AR): Dizi halinde kopyalama SCALE: (SC): Büyütme küçültme ALIGN: (AL): Hizalama EXTEND:"— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 4. HAFTA

2 ÖĞRENİLECEK KOMUTLAR ARRAY: (AR): Dizi halinde kopyalama SCALE: (SC): Büyütme küçültme ALIGN: (AL): Hizalama EXTEND: (EX): Uzatma BREAK: (Br): Kırma JOIN: (J): Birleştirme CHAMFER: (Cha): Şev verme EXPLODE: (Explo): Patlatma

3 AR: ARRAY: DİZİ HALİNDE KOPYALAMA AutoCAD ortamında nesnelerin dizelenmesi için Polar ve Rectangular Array komutu kullanılmaktadır. Dairesel dizelemeler için Polar array, Doğrusal dizelemeler için Rectangular array komutları bizlere yardımcı oluyor. Nesnelerin bir yol boyunca dizelenmesi için PathArray komutunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki yöntemleri kullanarak komutu uygulayabilirsiniz.

4

5 Rectangular array Polar array Path array

6 SC: SCALE: Büyütme Küçültme Öncelikle büyütmek veya küçültmek istediğimiz çizimi seçelim. Çizimi seçtikten sonra komut satırına scale veya sc yazıp Enter diyoruz. Ardından seçtiğimiz çizim üzerinden herhangi bir nokta seçiyoruz. Hemen ardından komut satırına büyütmek istediğimiz oranı girip Enter diyoruz.

7 Örneğin 100 x 100lük kare çizip, büyütmek istediğimiz orana 2.5 girince; çizim 2.5 katına çıkar.

8 AL: ALIGN: HİZALAMA Align komutu, çizim içerisinde birden fazla komut ile yapabileceğimiz hizalama işlemlerini tek bir komut ile yapmayı sağlar. Hizalama komutu ile örneğin; taşıma (move), döndürme (rotate) ve ölçeklendirme (scale) komutları tek bir seferde kullanılabilir. Dolayısıyla, çizim esnasında hızlı düzenleme yapabiliriz.

9 Align komutu girilir. (AL+SPACE). A objesi seçilir.1 no’lu nokta tanımlanır.2 no’lu nokta tanımlanır. SPACE denir.

10 Align komutu girilir. (AL+SPACE) A objesi seçilir. SPACE 1 no’lu nokta tanımlanır. 2 no’lu nokta tanımlanır. 3 no’lu nokta tanımlanır. 4 no’lu nokta tanımlanır. SPACE Açılan listeden sorusuna “no” seçilir veya komut satırından ‘n’ enter denilerek tanımlanan noktalara göre objenin ölçeklendirilmesi onaylanmazsa Objenin konumu ve açısı değişir.

11 Açılan listeden “yes” seçilir veya komut satırından y enter denilerek tanımlanan noktalara göre objenin ölçeklendirilmesi onaylanır.

12 EX: EXTEND: BELİRLİ HEDEFE UZATMA

13 BR:BREAK:KIRMA Komut seçildikten sonra çizginin üzerine iki kez tıklanır. Tıklandığı iki noktanın arasını kırar.

14 J: JOIN: BİRLEŞTİRME Join : Benzer nesneleri tek bir çizim nesnesi olarak birleştirmek için kullanılır. Join komutu ile Arc, Elliptical arc, Line, Polyline, Spline nesnelerini birleştirebilirsiniz. Kullanım şekli: Komut satırında “J” yazılır, Kaynak nesne işaretlenir (Select Source Object ). Birleştirmek için aynı türdeki çizim nesnesi/leri işaretlenir. Enter tuşuna basılır veya sağ tuş tıklanır.

15 CHA: CHAMFER: ŞEV VERME Çizim nesnelerinin köşelerine eğim (şev) verir. İki köşe arasındaki eğimi verirken aralarındaki uzaklığı (Distance) belirtmeniz gereklidir. Eğer uzaklık 0 ise köşeler 90˚ olacaktır. Kullanım şekli: Komut satırında “Cha” yazarak Chamfer komutu başlatılır. Polyline: Bütün olarak çizilen şeklin bütün köşelerine şev verir. Distance: 1. ve 2. köşe için şev verilecek mesafe girilir. Angle: 1. ve 2. köşe için şev verilecek açı girilir. Trim: Şekilde kalan uzantıların budanıp budanmayacağını seçer. Method: Şev verme opsiyonunu seçer. (Mesafe girerek veya açı girerek.)

16 EXPLO: EXPLODE: PATLATMA Bütün veya birleşik halde bulunan çizim nesnelerini seçilebilir ayrı nesneler haline getirmeye yarar. Örneğin bir dikdörtgen Rectangle komutu ile çizildiğinde bu nesne bütün halinde bir nesne durumuna gelir. Explode komutu uygulandıktan sonra her bir kenarı ayrı seçilebilir Line nesnesi haline gelir. Explode komutu başlatılır. Parçalara ayrılacak birleşik halindeki çizim nesnesi işaretlenir (Select Objects ). Space veya enter tuşuna basılır.

17 UYGULAMA (CIRCLE,ARRAY, DIVIDE, EXPLODE, JOIN)

18 UYGULAMA (CIRCLE,ARRAY, TRIM, EXPLODE, EXTEND, CHAMFER)

19

20


"BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 4. HAFTA. ÖĞRENİLECEK KOMUTLAR ARRAY: (AR): Dizi halinde kopyalama SCALE: (SC): Büyütme küçültme ALIGN: (AL): Hizalama EXTEND:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları