Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİSAYARLI TEKNİK ÇİZİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİSAYARLI TEKNİK ÇİZİM"— Sunum transkripti:

1 BİLGİSAYARLI TEKNİK ÇİZİM

2 Teknik Çizim Nedir? Makine elemanlarının, yapıların ve en genel haliyle mühendislik ürünlerinin biçimini ve boyutlarını tarif etmekte kullanılan bir dildir. Mühendisler ve diğer teknik elemanlar arasındaki iletişimi sağlayan bu dilde, belirli çizim teknikleri çerçevesinde özel çizgiler, işaretler ve semboller kullanılır. Teknik resimler serbest elle, çizim araç ve gereçleri ile veya bilgisayar ortamında çizilebilir.

3 Teknik Çizim Nedir? Konuştukları dil ne olursa olsun, dünyadaki tüm insanlar teknik resimler ile fikirlerini birbirlerine aktarabilirler. Bir mühendisin, mimarın veya tasarımcının zihnindeki yeni bir ürünü, makineyi, sistemi veya yapıyı diğer insanlara aktarabilmesinin en uygun yöntemi teknik resimdir. Bir tasarımın en basit formundan nihai durumuna gelinceye kadar tüm aşamalarında teknik resimler kullanılır. Teknik resim, üretimin de standart, hatasız, düzenli ve daha ekonomik yapılmasını saglar.

4 CAD Nedir? CAD: Bu kelimenin açılımı Bilgisayar Destekli Tasarımdır. Piyasada çeşitleri çoktur. CAD genel olarak proje ve teknik resim çizimlerinde kullanılır. Teknik elemanlar için çok büyük bir öneme sahiptir. (AutoCAD, Mechanical Desktop, Solid Works, inventor, Catia vb..)

5 Bilgisayar Destekli Çizim Programları
Yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli teknik resim ve tasarım yazılımları  AutoCAD  SolidWorks  Pro/Engineer  CATIA

6 Autocad 2007 AutoCAD, genel amaçlı bir tasarım ve çizim yazılımı olarak gerek dünyada gerekse ülkemizde halen en yaygın olarak kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım (Computer Aided Design) yazılımlarından biridir. Bu program, tasarımın yapılmasının kolaylaştırmak, hızlandırmak, kalitesini (doğruluğunu) yükseltmek, esneklik sağlamak gibi amaçlara ulaşmak için araç olarak kullanılan bilgisayardan yararlanma eylemidir. Gerek 2-boyutlu gerek 3-boyutlu çalışma açısından Mimarlıktan Elektrik Mühendisliğine, Endüstri tasarımlarından Reklamcılığa kadar pek çok meslek dalında yaygın olarak kullanılmaktadır.

7 Autocad 2007 Ekranı

8 Autocad 2007 İlk İşlemler Teknik Resim dersinde bir çizime başlarken ilk önce çizim kâğıdını hazırlarız. Kâğıdımızın boyutları aşağıda belirtilen standart boyutlardan birinde olur. A serisi Boyutlar(mmxmm) A0 841,1189 A1 594,841 A2 420,594 A3 297,420 A4 297, 210 A5 148,210 A6 105,148 AutoCAD programında da standart kağıt boyutlarına benzer şekilde öncelikle çizim sınırlarının (DRAWING LIMITS) oluşturulması gerekir.

9 Autocad 2007 İlk İşlemler Çizim sınırlarının oluşturulması:
Klavyede F7 (tuşuna bastığımızda) ekranda daha önceden belirlenmiş çizim sınırları, noktalardan oluşan ızgara (GRID) şeklinde ekrana gelir. Tekrar F7 tuşuna basılırsa ızgaranın kaybolduğu görülür. Aynı anda alt kısımda bulunan durum çubuğunda basılı olan GRID simgesinin F7 tuşuna bağlı olarak pasif veya aktif hale geldiği gözlenir.

10 Autocad 2007 Çizim Alanı Belirleme
Bundan sonra üstteki menü çubuğunda Format → Drawing Limits seçilir. Komut satırında: Specify lower left corner or [ON/OFF]<0,0000, >: (çizim sınırının alt sol köşesinin koordinatlarının girilmesini belirten üstteki yazı çıkar. Köşeli parantez içindeki kısım en alt köşenin koordinatlarının 0,0 olarak önerildiğini kabul etmemiz halinde Enter tuşuna ↵ basarız. Aksi halde başka bir değer girmemiz gerekir. Aynı işlemi LIMITS komutu ile komut satırından da yapabiliriz. Yukarıdaki ON komutu seçilirse limit dışarısına koordinat girişine izin verilmez. (out of limits mesajı ekrana gelir)

11 Nesne Seçme Yöntemleri

12 Nesne Seçme Yöntemleri
Herhangi bir komut girildikten sonra komut satırında “select object” yazısı göründüğünde objelerin nasıl seçileceği belirlenir. Örneğin Modify araç çubuğundan Erase komutu verildiğinde Select objet mesajı komut satırında görünür. Bu durumda “select” komutu yazılırsa seçme komutları ekranda görünür. Select komutu verildiğinde alt başlıklar şunlardır. Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object

13 Nesne Seçme Yöntemleri
Window-W: Pencere içine tamamen girmiş nesneleri seçer. Last-L: En son seçilen çizim yeniden seçer. Crossing-C: Çizilen bir dikdörtgene değen ve içinde kalan nesneleri seçer. Box-BOX: Crossing ile aynı işlevi görür. ALL-A: Tüm çizim nesnelerini seçer. Fence-F: Çizilen bir çizgi doğrultusuna değen çizimleri seçer.

14 Nesne Seçme Yöntemleri
WPolygon-WP: Mouse ile oluşturulan çokgen pencerenin içinde kalan nesneleri seçer. CPolygon-CP: Mouse ile oluşturulan çokgen pencerenin içinde kalan ve pencereye temas eden nesneleri seçer. Group-G: Grup yapılmış nesneleri seçer. (Grup oluşturmak yada oluşturulmuş grubu iptal etmek için komut satırından “group” komutu girilir ve işlemler ekrana gelen grup penceresinde yapılır. Add-A: Daha önceki seçime ilave yapar.

15 Nesne Seçme Yöntemleri
Remove -R: Seçilmiş nesne gurubundan istenilenlerin seçimini iptal etmek için kullanılır. Multiple-M: Çoklu obje seçimi yapar. Bu komutta nesneler tek tek seçilir. Seçme işlemi bitince “enter” tuşuna basılır. Previous-P: Bu seçenek en son seçileni tekrar seçili duruma getiri. Undo-U:Seçilen objeleri sırasıyla tek tek iptal eder. Auto-AU: Default yöntem budur. Nesneler tek tek seçilir. Seçim bitince Enter tuşuna basılır.

16 Nesne Seçme Yöntemleri
Single-Si: Tek bir seçim yapar. Subobject-Su:3 Boyutlu çizimlere kullanılır. Örneğin bir küpün kenar çizgileri tek tek bu yöntemle seçilebilir. Object-O: Tek tek nesneleri seçer.

17 Zoom, Pan, Aerial View, Viewports Komutları

18 Zoom Komutları ZOOM (ViewZoom): Objeleri boyutlarında bozulma olmaksızın çeşitli şekillerde yaklaştırıp uzaklaştırmaya yarayan komuttur. Zoom komutuna girdiğimizde karşımıza çeşitli seçenekler çıkar. Bunlar sırasıyla: Realtime: Varsayılan zoom komutudur. Mouse’un sol tuşuna basılı tutarak ileri-geri yapılarak çizim alanı yaklaştırılıp, uzaklaştırılır. Previous: Bir önceki zoom görüntüsüne döner. Window: Mouse yardımıyla yapılan bir dörtgeni yakınlaştırır. Dynamic: Merkez ve büyüklüğü kontrol edilebilen bir dörtgenle zoom yapar. Scale: İstenilen katsayılarla ölçekli olarak zoom yapar. Center: Belirlenen bir merkezde zoom yapar. (magnification =büyüklük girişi) Object: Seçilen nesne yada nesneleri ekrana sığacak şekilde yakınlaştırır. In.: Çizimi 2 kat yaklaştırır. All: Alanın tüm sınırları boyunca zoom yapar. Zoom extents’le karıştırılmalıdır. Extents: Çizim alanındaki objeleri olabildiğince en yakın halde gösterir. Not: Çizimleri yaklaştırdıktan sonra REGEN komutu ile çizimler tazelenmelidir. Yoksa yuvarlak hatlar kırık görünebilir.

19 Pan Komutları Ekrandaki çizim alanında nesnenin bakış ölçeğini değiştirmeden nesneyi kaydırmaya yarar. Bu komut sayfayı aynı masanın üstünde kaydırmaya benzer.  Real Time: Farenin sol tuşuna basılı tutarak çizim istenilen yere kaydırılır. Point:Verilen iki nokta kadar çizim kaydırılır. Left :Güncel görünümü birkez sola kaydırır. Right : Güncel görünümü birkez sağa kaydırır. Up : Güncel görünümü birkez yukarıya kaydırır. Down: Güncel görünümü birkez aşağıya kaydırır.

20 Aerial View View Aerial View: Çok büyük projelerde kolaylık sağlayan bir komuttur. Birden çok zoom komutu kullanılarak gidilecek bölgelere daha hızlı ulaşmak için kullanılır. Kuş bakışı görünümde ekranda yer alan tüm nesneler görülür. Açılan penceredeki View menüsünde; Zoom In : Kuşbakışı görünümde güncel görünümü büyültür. Zoom Out : Kuşbakışı görünümde güncel görünümü küçültür. Global : Kuşbakışı görünümde güncel görünümün tümünü gösterir. Açılan penceredeki Options menüsünde; Auto Viewport : Seçili güncel görünümün model boşluğunda görünümünü kontrol eder. Dynamic Update : Çizimdeki değişiklikleri Aerial View penceresinde güncelleştirilip güncelleştirilmeyeceğini sağlar. Realtime Zoom : Autocad’in Aerial View penceresini kullanarak zoom yapıldığında gerçek zamanlı zoom yapıp yapmamasını sağlar.

21 Viewports View Viewports: AutoCAD’te birden çok çizim alanı oluşturmaya yarar. Bu komut sayesinde bir modelin değişik görünüşleri oluşturulabilir. Özellikle 3 boyutlu çizimlerde oldukça faydalı bir komuttur. New Viewports: Bir isim girilerek yeni bir çizim alanı oluşturulur.

22 Koordinat Girişi

23 Koordinat Girişi Autocad programında çizim yapılırken nokta girişi x,y,z eksenlerine göre girilir. 2 boyutlu çizim yapılıyorsa z noktası 0 kabul edildiği için giriş yapılmasına gerek yoktur. Koordinat girişleri şu şekildedir. Mutlak Koordinat Göreceli Koordinat Polar Koordinat

24 Mutlak Koordinat Girişi:
Doğrudan noktaların girildiği sistemdir. Örneğin komut satırına 50,35,0 (yada (50,35) yazılırsa koordinat sisteminin orijininden (başlangıç noktasından) x eksenine 50 birim, y-eksenine 35 birim uzaklıktadır.

25 Göreceli Koordinat Girişi:
Bir önceki noktanın bitiş noktasından sonra x ve y değeri istenilen oranda artması istendiğinde kullanılan giriştir. Göreceli giriş işareti kullanılır. uzunluğu, y uzunluğu) Örneğin ilk değer 100,100 girilmiş olsun. Bu değer göreceli olarak hem x hem de y 50 birim artırılmak istensin. Bu durumda ilk girişten sonra @50,50 değerleri girilir.

26 Polar Koordinat Girişi:
Bir önceki noktanın bitiş noktasından sonra x ve y değerinin istenilen açıda artması istendiğinde kullanılan giriştir.Göreceli giriş işareti ve < işareti kullanıır. Örneğin ilk değer 100,100 girilmiş olsun. Bu değer göreceli saat yönünde 120 derece olarak hem x hem de y 50 birim artırılmak istensin. Bu durumda ilk girişten sonra @50<120 değerleri girilir.

27 Örnek-1

28 Örnek-2

29 Autocad Temel Çizim Komutları

30 Autocad Temel Çizim Komutları
Temel Çizim Komutları DRAW menüsü altında yada DRAW araç çubuğunda yer alır.

31 Point: Nokta çizme komutudur. Screen Menü 'de yada Pull Down Menü 'de DRAW' a girilerek Point seçilerek komu çalıştırılır. Nokta kooordinatları istendiğinde mouse veya klavyeden girilen koordinatlara nokta çizilir. Koordinatları 5,10 noktanın çizilmesi istenirse; Command : Point <ENTER> Point : 5,10 <ENTER> Bu işlemler yapıldığında çizim ekranın (5,10) koordinatına bir nokta çizilir. NOKTA BÜYÜKLÜĞÜ AYARLAMAK Command: pdsize < ENTER> Enter new value for PDSIZE <0.0000>: < ENTER> ( 5 değeri girildi.) PDMODE: Nokta çeşidini ayarlamak içi kulllanılır. Command: pdmode < ENTER> Enter new value for PDMODE <0>: 2 (noktaların + gibi görünmesi sağlanır.) Regenerating model.

32 Point: Draw menüsündeki point komutunun altında şu maddeler vardır:
Single Point: Tek Nokta çizer. Multiple Point: Sırayla çok sayıda nokta çizer. Divide: Herhangi bir çizgi yay yada çemberi istenilen sayıda bloğa böler. Nesne seç, bölüm adetini gir. Measure: Herhangi bir çizgi yay yada çemberi istenilen uzunlukta bloğa böler. Nesne seç, uzunluk gir. NOT: FORMAT menüsünden POINT STYLE komutu ile noktanın tipi değiştirilir.

33 Line : Çizgi Bu komut çizgi çizmek için kullandığımız bir komuttur. Çizmek için bize gerekli olan çizginin başladığı nokta ile bittiği noktadır. Elle çizim yaparken kalemi alır ilk noktamıza koyar gerektiği kadar cetvel üzerinde çekerdik değilmi? Burdada aynı işlemi yapacağız. İki noktadan bir doğru geçer. Hadi çizelim: Komut ismi  : Line Komut kısaltması : L Komuta ulaşacağınız yerler : -Komut satırına  Line veya L yazıp Enter basarak -Draw toolbarından Line butonuna basarak   -Pulldown menuden, Draw, Line.

34 Örnek Yandaki şekli koordinat girerek çiziniz.

35 Ray: Yarı sonsuz Çizgi Bu komut istenilen açı ve uzunlukta yarı sonsuz çizgi çizer. Draw-Ray yada ray komutu ile çalıştırılır.

36 Xline: Sonsuz Çizgi Bu komut istenilen açı ve uzunlukta sonsuz çizgi çizer. Draw-Contruction Line yada xl komutu ile çalıştırılır. Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Hor: Yatay Ver: Dikey Ang: Açı girerek Bisect: Merkez noktası ve açı girilerek çizgi çizilir. Offset: Daha önce çizilmiş bir çizginin aynısından yapar.

37 Erase : Silme Bu komut yapılmış bir ojenin veya objelerin silinmesi için kullanılır. Komut ismi : Erase Komut kısaltması : e Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına ismini veya kısaltmasını yazıp entere basarak. Modify toolbar’dan Pooldown menu –modify -erase

38 Pline : Devamlı çizgi Bu komut adındanda anlaşılacağı üzere devamlı çizgi çizer. Line komutu gibidir kullanımı. Ama tüm çizgi parçaları birbirine bağlıdır ve çok daha fazla parametresi vardır. Komut ismi : Polyline - Pline Komut kısaltması : pl Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Pline veya pl yazıp Enter basarak, Draw toolbarından Pline butonuna basarak, Pulldown menüden, -Draw, -Polyline seçerek.

39 Pline : Devamlı çizgi Command: pline
Specify start point: <Başlangıç noktası girilir> Current line-width is <Daha önceden seçilmiş çizgi kalınlığı görülüyor> Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: Arc Komutu: Yay çizmek için kullanılır. Halfwidth: Yarım kalınlık vermek için kullanılır. Başlangıç ve bitiş kalınlıkları belirtilmelidir. Lenght: Uzunluk vermek için kullanılır. Undo : Geri Al Width :Çizgi genişliği Specify start point: Current line-width is Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a <Yay çizmek istediğimizi belirtiyoruz> Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a

40 Pline (arc komutu içeriği)
[Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: a Angel: Açı girerek Center: Merkez noktası girerek Direction : Yön belirterek Halfwidth: Çizgi kalınlığı belirterek Line: Çizgi çizmek için Radius: Yarıçap girerek Second Pt: ikinci nokta girerek Undo: Geri Al Width: Genişlik

41 Pline Örneği

42 Pline Örneği-2

43 Polygon : Çokgen Bu komut çokgen çizmek için kullandığımız komuttur. Çizmek için bize, çokgenin merkezi, çokgenin kirişler çokgenimi, yoksa teğetler çokgenimi olduğunun belirlenmesi, çokgenin kaç köşesinin olduğu, yarıçapı veya kenar boyutunu belirtmemiz gerekli. Bunları sırasıyla öğrenelim. Komut ismi : Polygon Komut kısaltması : pol Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Polygon veya pol yazıp Enter basarak, Draw toolbarından Polygon butonuna basarak, Pulldown menuden, -Draw, -Polygon . Command: _polygon Enter number of sides <5>: 5 <5 kenarlı olacak> Specify center of polygon or [Edge]: e <Kenar uzunluğu giriliyor> Specify first endpoint of edge: <Birinci nokta> Specify second endpoint of edge: <İkinci Nokta>

44 Polygon : Çokgen Merkez noktası girişi
Command: _polygon Enter number of sides <5>: Specify center of polygon or [Edge]: <Merkez noktası girilir> Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: I <Sanal çemberin içine çizileceği belirtilir.> Specify radius of circle:<Sanal çemberin yarıçapı girilir> Edge. Uzunluk girişi

45 Polygon Örneği-1

46 Polygon Örneği-2

47 Rectangle : Dikdörtgen
Bu komut dikdörtgen çizmek için kullandığımız komuttur. Çizmek için bize, dikdörtgenin çaprazdaki iki köşesi gereklidir. Dikdörtgeni iki köşesini vererek çizebileceğmiz gibi, kenar uzunluklarını vererekte çizebiliriz. Komut ismi : Rectangle Komut kısaltması : rec Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Rectangle veya rec yazıp Enter basarak, Draw toolbarından Rectangle butonuna basarak, Pulldown menüden, -Draw, -Rectangle .

48 Rectangle : Dikdörtgen
Command: _rectang Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Chamfer: Köşelerden pah kırar. Elevation: Yer düzleminden yüksekte çizer. 3b çizimlerde kullanılındığnda işlevi belli olur. Fillet: Köşeleri yuvarlatarak çizer. Thickness: 3b çizimlerde Kalınlık verir. Width: Kenar çizgilere kalınlık verir.

49 Dikdörtgen Örneği Yandaki şekli RECTANGLE Komutu kullanarak çiziniz.

50 Arc : Yay Bu komut daire parçası (yay) çizmemizi sağlar. Çizmek için bize, en basit olarak yay üzerindeki üç nokta gerekir. Yayın başı, ortası ve sonu. Çeşitli şekillerde merkezini, yarıçapını, gibi değerlerinide vererek çizenbiliriz. Komut ismi : Arc Komut kısaltması : Arc Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Arc yazıp Enter basarak, Draw toolbarından Arc butonuna basarak, Pulldown menüden, -Draw, -Arc, ve çizmek istediğiniz stili seçerek.

51 Yay Örneği Yandaki şekli ARC Komutu kullanarak çiziniz.

52 Circle : Çember, Daire Bu komut çember çizmek için kullandığımız komuttur. Çizmek için bize gerekli olan çemberin merkezi, çemberin yarıçapı veya boyutunu belirtebileceğimiz seçenekler. Bunları birazdan öğreneceğiz. Komut ismi : Circle Komut kısaltması : C Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Circle veya C yazıp Enter basarak Draw toolbarından Circle butonuna basarak Pulldown menuden, -Draw, -Circle ve çizmek istediğiniz stile karşılık gelen seçenek.

53 3 Nokta Girilerek Çember Oluşturma
Yandaki şekli CIRCLE Komutu içindeki 3 nokta Özelliğini kullanarak çiziniz.

54 Merkez ve Yarıçap Verilerek Çember Oluşturma
Yandaki şekli CIRCLE Komutu içindeki Merkez ve Yarıçap özelliğini kullanarak çiziniz.

55 Ttr (teğet teğet yarıçap) yöntemiyle çember çizimi...
Yandaki şekli CIRCLE Komutu içindeki TTR Özelliğini kullanarak çiziniz.

56 Revcloud Komutu REVCLOUD komutu ile bulut şeklinde yay parçalardan oluşan bileşik çizgiler (polyline) oluşturulur. Komut çalıştırıldığında aşağıdaki ileti sırası izlenerek çizim (revizyon bulutu) yapılır. Maksimum ve minimum kiriş uzunluğu değerleri "Arc length" seçeneği ile değiştirilebilir. Ayrıca maksimum kiriş uzunluğu değeri, minimum kiriş uzunluğu değerinin üç katını geçmemelidir. Command: revcloud Minimum arc length: 5 Maximum arc length: 10 Specify start point or [Arc length/Object] <Object>: A noktası işaretlenerek çizime başlanır. Ok yönünde imleç hareket ettirilerek yayların oluşması sağlanır. Bu esnada aşağıdaki ileti görünür. Guide crosshairs along cloud path... Revision cloud finished. (Çizimi bitirmek amacıyla imleç, A noktasına yaklaştırıldığında A noktası otomatik olarak yakalanır ve çizim bitirilir.) Command:

57 Ellipse : Elips Bu komut adındanda anlaşılacağı üzere elips çizer. Çizmek için bize, elipsin orta akslarının uzunluğu lazımdır. Gerektiğinde bir silindirin istenilen derecede kesildiğinde oluşacak elipside çizer. Komut ismi : Ellipse Komut kısaltması : El Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Ellipse veya El yazıp Enter basarak, Draw toolbarından Ellipse butonuna basarak,   Pulldown menüden, -Draw, -Arc, ve çizmek istediğiniz stili seçerek.

58 Ellipse : Elips Command: _ellipse Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: 1.nokta 1 nolu noktayı verdikten sonra. İkinci noktayı vermenizi ister, Specify other endpoint of axis: 2.nokta ikinci noktayı verdiğinizde bir dorultu belirlemiş olursunuz. Yani elipsin bir aksını belirlemiş olursunuz. Yani elipsin en geniş yerlerlerinden birini göstermiş oluruz.  Specify distance to other axis or [Rotation]: 3.nokta

59 Multiline:ÇokluÇizgi
MULTILINE (MLİNE) (DrawMultiline): Çoklu çizgi denilebilir. Command: ml Current settings: Justification = Top, Scale = 1.00, Style = STANDARD Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Specify next point: Specify next point or [Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: Specify next point or [Close/Undo]: c Justification yerleşim şeklini belirtir. Yani mline’ı altından mı, ortasından mı, yoksa üstünden mi çizeceğimizi bu opsiyondan seçerek tayin ederiz. MULTILINE EDIT (MLEDIT) (ModifyObjectMultiline): Mline’ı düzenleme için kullanılır. Mline’ların birbirlerini nasıl keseceğini, orta çizgilerin olup olmayacağını vb. gibi özelliklerin kontrolünü sağlar. NOT: FORMAT menüsünden MULTILINE komutu ile ayarlar yapılır.

60 SPLINE (DrawSpline):
Eğri çizer Command: SPL Specify first point or [Object]: Specify next point: Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: Specify start tangent: Specify end tangent: Fit tolerance opsiyonu seçildiğinde “0” varsayılan değer olarak karşımıza çıkar. Bu spline’ın seçtiğimiz noktalardan geçeceğini belirtir. Bu değer artırılırsa seçtiğimiz noktayı referans alarak, girdiğimiz tolerans değeri sınırları içerisinde spline yaratılır.

61 BLOCK (Make block, Bmake)
(DrawBlockMake): Blok (sembol) oluşturur. Blok komutu girildiğinde karşımıza “Block Definition” penceresi açılır. Bloklar bu pencere ile yapılır. Blok oluştururken başlıca üç işlem yapılır. Bunlar bloğun ismini girme, bloğu oluşturacak objeleri seçme ve bloğun yerleşim noktasını belirleme işlemleridir. Blok, yoğun çizimlerde, birçok yerde aynı objeden bulunduğunda, çalışmayı kolaylaştıran, faydalı bir komuttur. Böylece bir kere çizilen obje birden çok yere kolayca yerleştirilebilir.

62 BLOCK (Make block, Bmake)
Modify/Object/Block Description komutuyla blok yeniden düzenlenebilir yada daha önce oluşturulmuş bir blok çizime eklenerek yeniden düzenlenebilir. Wblock komutuyla block bir dosyay kaydedilebilir.

63 BLOCK (Insert block) Daha önceden oluşturulmuş bir bloğu çizim içerisine ekler.

64 Hatch Komutu Çizimlerin içini istenilen şekilde doldurur.
Klavye kısayolu BHATCH dır.

65 Hatch Komutu Type: Type seçeneğinde User defined (kullanıcı belirtmek), Predefined (belirtilmiş), Custom (özel tarama) alt seçenekleri ile karşılaşılır. Custom ve User defined seçenekleri ile özel tarama deseni tanımlamak mümkündür. Predefined seçeneği tarama için gerekli farklı işlemleri tanımlamanıza olanak sağlar. Pattern: Bu bölümde tarama şablonu oluşturulur. Tarama şablonları AutoCAD2000 ile bölümler halinde sunulmuştur. Pattern bölümünde mevcut tarama şablonu görüntülenir. Farklı bir şablon kullanmak için görüntü alanı yanındaki sekmeye tıklanır. Burada bölümler halinde tarama şablonları yer alır. Swatch : Seçilen tarama tipinin bir örneği görülür. Custom Pattern: Custom seçeneği tanımlandığı zaman aktif halde bulunur. Özel tarama şablonlarının tanımlanmasını sağlar. Angle: Tarama şablonuna verilecek açının belirlenmesi. Aynı desende birleşik, farklı parçaların taranmasında kullanışlıdır. Scale: Tarama çizgilerine verilecek ölçek değerini belirler. Spacing: User defined Seçeneği ile aktif hale gelir. Tarama çizgileri arasındaki boşluk mesafesini belirlemek için kullanılır.

66 Hatch Komutu -view selections : O ana kadar seçtiğiniz taranacak alanları görmek için kullanılır. -inherit properties : Önceden yapılmış bir taramayı ekrandan seçerek yeni taramanın seçilen eski taramayla aynı özelliklerde olmasını sağlar. -draw order: Taramanın diğer nesnelerin önünde veya arkasında olmasını sağlar.

67 Hatch Komutu -double onay kutusu: User defined tiplerinin iki yönlü oluşturulmasını sağlar. -preview düğmesi: Yapılan taramanın önizleme yapılmasını sağlar. -advanced sayfası: Taramanın daha ileri ayarlarının yapılmasını sağlar. *island detection style: Taranacak alanının seçim yöntemini belirler. normal outer ignore *object types kutusu: Taramayı oluşturan sınırların bir bölge mi yoksa bir polyline olarak mı tanıyacağını sorar. Retain boundaries kutusu onaylıyken aktif haldedir. *boundary set: Pick points yöntemi kullanılırken tarama alanı içinde hiçbir zaman seçilmesi istenmeyen nesneleri belirlemek için kullanılır.

68 Hatch Komutu Modify – Object- Hatch komutu ile ile daha önceden çizilmiş bir hatch değiştirilebilir. Yada mevcut hatch a çift tıklatılır.

69 Gradient Komutu Hatch komutundaki çizgiler yerine renk verir. İşlemler hatch komutunda olduğu gibidir.

70 Örnek

71 Text Komutu Çizim içerisine yazı yazmak için kullanılır.
Yazıda değişiklik yapılacak ise Modify Object Text komutu kullanılır. Klavyeden TEXT komutu verilirse tek satırlık yazı yazılır. MTEXT yazılırsa çok satırlı yazı yazılır. Draw menüsündeki düğme MTEXT düğmesidir. Draw menüsünden TEXT komutu şile de yazı işlemleri yapılabilir.

72 NESNE YAKALAMA KOMUTLARI
OSNAP : Bu özellik, çizim pencerenizin en alt kısmında yer alır. Ya üzeri çift tıklatılarak ya da klavyeden F3 tuşuna basılarak , aktif ya da pasif hale getirilir . Aktif hale ilk getirdiğinizde karşınıza çıkan listeden, nesneler üzerine işaretçinizle yaklaştığınızda nesnenin hangi referans noktalarını yakalaması istendiğini belirtebilirsiniz. Bu listeden referans noktalarınızı seçtikten sonra "ok" tuşuna basılır ve osnap birdaha aktif hale getirilirken hep bu ilk seçtiğiniz özelliklerle devreye girer. Osnap işlemlerini gerçekleştirmek için ekranın altındaki Osnap düğmesine sağ tıklatılarak açılan menü kullanılır. Yada Object Snap araç çubuğu kullanılır.

73 OSNAP TEMPORARY TRACKING POINT: Seçilen iki doğrunun eksenlerini yakalayan komuttur. Örnek olarak bir dörtgen çiziniz. Daha sonra bu dörtgenin merkezinden çizgi çizebilmek için; line komutunu girdikten sonra TEMPORARY TRACKING POINT nesnesini seçip sonra dörtgenin alt kenarında midpoint nesnesi ile orta noktasını işaretleyiniz. Daha sonra tekrar TEMPORARY TRACKING POINT nesnesini seçerek; daha önce seçtiğimiz çizgiye dik olan çizginin midpoint nesnesi ile orta noktası seçildiğinde; dörtgenin merkezinden çizgi çizmeye başlayabiliriz. FROM: Çizim esnasında belirlenen herhangi bir noktadan itibaren hiçbir çizim yapmaksızın izafi koordinatlar ile belirlenmiş olan diğer bir noktayı yakalamak için kullanılan komuttur. Herhangi bir noktadan itibaren çizim yapmadan bir göreceli koordinat girişi ile istenilen noktaya atlamayı sağlıyor. Örnek: bir dikdörtgen çiz. Sonra sağ üst kenarından 50 birim uzaklıkla bir çizgi çiz. Bunun değerlerini girerek çizgi çizilir.

74 OSNAP ENDPOINT: Çizilen herhangi bir line ya da yayın her iki uç noktasını yakalayan komuttur. Örnek olarak bir line çizin ve ENDPOINT komutunu tıklayın, line nin kursöre en yakin uç noktaları yakaladığını göreceksiniz. MIDPOINT: Bu komut, çizilen line ya da yayın orta noktasını yakalar. Örneğin bir line çizin ve MIDPOINT komutunu ile orta noktayı yakalayın. INTERSECTION: Kısaca kesişim noktalarını yakalamaya yarayan komuttur. Bu bir line, yay vb gibi çizimler olabilir. Örnek olarak birbirini kesen bir line ve bir circle (çember) çizin ve INTERSECTION komutuna tıklayın. Bu iki geometrik seklin kesişim noktası yakalanır.

75 OSNAP APPARENT INTERSECTION: Kesişmeyen ya da birbirine paralel olmayan line lerin izafi kesişimini yakalayan komuttur. Birbirine paralel olmayan ya da kesişmeyen iki line çizin. Daha sonra tekrar bir line komutunu girin ve APPARENT INTERSECTION seçeneğini tıklayın. Tıkladıktan sonra önce bir çizgiyi seçin sonra kursörü diğer çizgiye yaklaştırdığınızda; iki çizginin izafi olarak kesişim noktalarından yakaladığını göreceksiniz. EXTENSION: Doğru veya yayların hayali uzantılarını bulup, istenilen noktalara kenetlenmelerini sağlayan komuttur. Örnek olarak farklı uzaklıklarda iki line çizin. Daha sonra line komutunu girin ve çizginin herhangi bir yerini seçin ikinci noktaya girerken EXTENSION seçeneğini tıklayın ve diğer çizginin doğrultusuna kursörü getirdiğinizde çizginin noktalı olarak ayni doğrultuda uzadığını ve line nin doğrultu üzerinde hayali uzantısının istenilen noktaya göre kenetlendiğini göreceksiniz.

76 OSNAP CENTER: Herhangi bir daire ya da yayın merkezini yakalamak için kullanılan komuttur. Örnek olarak bir daire (circle) veya (arc) çizin. Daha sonra line komutunu girip CENTER seçeneğini tıkladıktan sonra çemberi işaretlediğinizde çemberin orta noktasını yakaladığını göreceksiniz. QUADRANT: Çember veya yay üzerinde ki 0º 90º 180º 270º noktalarının yakalanmasını sağlar. Örnek olarak bir çember (circle) çiziniz. Daha sonra line komutunu girip QUADRANT seçeneğini tıklayarak çember üzerine geldiğinizde, çemberi yukarıda belirttiğimiz noktalardan yakaladığını göreceksiniz. TANGENT: Seçilen noktalar (daire, yay) arasına teğetler çizmek için kullanılan komuttur. Örnek olarak bir daire (circle) veya (arc) çizin. Daha sonra line komutunu girip TANGENT seçeneğini tıklayarak kursörü çembere yaklaştırdığınızda çembere hangi noktada teğet çizebileceğinizi göreceksiniz.

77 OSNAP PERPENDICULAR: Seçilen son noktadan bir dogruya (line), daireye ya da çembere dik çizmeye yarayan komuttur. Örnek olarak iki line çizin. Daha sonra line komutunu girip PERPENDECULAR seçeneğini işaretledikten sonra diğer line seçerseniz ilk seçtiğiniz noktadan diğer çizgiye bir dik çizdiğinizi göreceksiniz. PARALLEL: Paralel doğrultu belirlemeye yarayan komuttur. Çizilen çizginin paralel olarak uzatılmasını sağlar. INSERT: Yazı veya şekillerin birleştirme noktalarını yakalayan komuttur. Örnek olarak bir yazı yazın. Daha sonra line komutunu girip INSERT seçeneğini girip kursörü yazıya doğru yaklaştırdığınızda yazının başlangıç noktasından yakaladığını göreceksiniz. Yada bir blok oluşturup bu bloğun merkez noktasından bir çizgi çizin. NODE: Point (nokta) komutuyla çizilmiş noktaları yakalamaya yarayan komuttur. Örnek olarak point komutuyla ekrana noktalar koyun. Daha sonra line komutunu girip NODE seçeneğini işaretlediğinizde daha önce ekrana koyduğunuz noktaları yakaladığını göreceksiniz.

78 OSNAP NEAREST: Herhangi bir çizimin kursöre en yakın olan noktasını yakalayan komuttur. Örnek olarak bir line çizin. Daha sonra line komutunu girip NEAREST seçeneğini işaretledikten sonra kursörü çizgiye yaklaştırdığınızda, yaklaştığınız noktadan yakaladığını göreceksiniz. SNAP TO NONE: Bütün nesne yakalama işlemlerini ortadan kaldırmak için kullanılan komuttur. Çizim yaparken OSNAP modlarını kapatmak için kullanılır. OBJECT SNAP SETTINGS: Osnap modları ile ilgili ayarların yapılması için ilgili pencerenin açılmasını sağlar.

79 ORTHO Bu özellik , osnap özelliğinin hemen solunda yer alır ve yine ya üzeri çift tıklatılarak ya da klavyeden F8 tuşuna basılarak aktif ya da pasif hale getirilir. Ortho aktif iken çizim alanındaki tüm hareketler yatay ya da düşey koordinatlarda yapılabilir (0 , 90 , 180 , 270 ) derece şeklinde . Ancak referans noktaları belirlenerek ortho açıkken de yukarıda belirtilen dereceler dışında taşıma vb. yapılabilir. Örneğin osnap komutuyla farklı özellikler seçilmişse ona göre çizim yapılabilir.

80 SNAP İmleci belirli aralıklarla ekranda hareket ettirme komutudur. İmlecin her hareketinde x ve y ne kadar artacaksa belirlenir. X-Base, Y-Base İmlecin başlangıcı belirlenir. Angle açı belirlenir.

81 Grid-Polar-Otrack-LWT
Grid: Ekrana çizim kolaylığı için gridleri getirir. Polar: Belli açılardaki doğrululara gelindiğinde eksen çizgileri çıkmasını sağlar. F10) Örneğin Line çizerken derecelerde dik çizgi çıkıyor. Otrack: Yatay ve dikey eksen çizgilerini gösterir. Örneğin birbirinden farklı 2 çizgi çizilip bu çizgilerin eksenlerinden bir daire çizilebilir. Bu işlem için iki çizgi çizilir. Sonrada daire komutu verildikten sonra bir çizginin uç noktasında bir iki saniye beklenir daha sonra diğer çizginin uç noktasında bir iki saniye beklenir. Yatay ve dikey eksen çizgileri belirince daire çizme işlemi gerçekleştirilir. LWT: Çizgilerin kalınlıklarını gösterir. Örneğin kalın bir çizgi çiz. DUCS: 3 B çizimlerde herhangi bir yüzeyin üzerine gelindiğinde o yüzeyin aktif olmasını sağlar. DYN: Komut girişinin komut satırı yerine ekrandan çizim üzerinde girilmesini sağlar.

82 Düzenleme Komutları

83 Copy : Kopyalama Bu komut çizim yada çizimleri kopyalamaya yarar. Komut ismi : Copy Komut kısaltması : c Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Copy veya c yazıp Enter basarak, Modify toolbarından Copy butonuna basarak, Pulldown menüden, -Modify, -Copy seçerek. Specify base point or [Displacement] <Displacement> Burada d seçilirse x,y koordinatlarında bir nokta girilir.

84 Mirror : Ayna, ayna tersi kopyalama
Bu komut, objenizin ayna tersini çıkartır, yada ayna tersini kopyalar. Komut ismi : Mirror Komut kısaltması : mi Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına mirror veya mi yazıp Enter basarak, Modify toolbarından Move butonuna basarak, Pulldown menüden, -Modify, -Mirror seçerek.

85 Mirror : Ayna, ayna tersi kopyalama

86 Offset: Ofset basmak, aynen kopyalamak
 Bu komut, objenizi belirttiğiniz yönde ve mesafede istediğiniz sayıda kopyalar. Komut ismi : Offset Komut kısaltması : o Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına offset veya o yazıp Enter basarak,   Pulldown menüden, -Modify başlığı altından, -offset seçerek. Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>:

87 Offset: Ofset basmak, aynen kopyalamak
 Hiçbir seçim yapmadan mesafe girişi ve ofset tarafı seçilerek ofset alma işlemi gerçekleştirilebilir.

88 Offset: Ofset basmak, aynen kopyalamak
 Through: Bir nokta seçerek ofset işlemi yapılır. Erase: İşlem sonunda ilk baştaki nesnenin silinip silinemeyeceği belirlenir.

89 Array: Sıralamak Bu komut, objenizi belirttiğiniz yönde ve sayıda, istediğiniz aralıklarla kopyalar. Komut ismi : Array Komut kısaltması : ar Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına array veya ar yazıp Enter basarak, Modify toolbarından array butonuna basarak, Pulldown menüden, -Modify başlığı altından, -Array seçerek.

90 Array: Sıralamak

91 Array: Sıralamak

92 Move : Taşıma Bu komut adından da anlaşılacağı üzere çizilmiş çizgileri yerini değiştirmeye yarar. Bu komutu kullanabilmemiz için çizilmiş en az bir objemiz olmalı. Komut ismi : Move Komut kısaltması : m Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına Move veya m yazıp Enter basarak, Modify toolbarından Move butonuna basarak,   Pulldown menüden, -Modify, -Move seçerek.

93 Rotate : Döndürme Bu komut, objenizi verdiğiniz merkezden çevirir. Komut ismi : Rotate Komut kısaltması : rt Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına rotate veya rt yazıp Enter basarak, Modify toolbarından rotate butonuna basarak, Pulldown menüden, -Modify, -Rotate seçerek.

94 Scale: Boyut Değiştirme
Bu komutla, objenizin boyutunu, belirlediğiniz bir noktayı baz alarak büyütüp küçültebilirsiniz. Komut ismi : Scale Komut kısaltması : sc Komuta ulaşacağınız yerler : Komut satırına scale veya sc yazıp Enter basarak, Modify toolbarından scale butonuna basarak, Pulldown menüden, -Modify başlığı altından, -Scale seçerek.

95 STRETCH Uzatma (ModifyStretch)
Esnetme komutudur. Command: STRETCH Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects: Specify base point or displacement: Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: NOT: Stretch komutunu uygulamanın bir diğer yolu da, hiç bir komut aktif değilken çizim alanındaki bir objeye tıkladıktan sonra, obje üzerinde beliren griplere (obje üzerindeki genellikle mavi renk olan kutucuklar) tekrar tıklamaktır. Tıkladığımız gripin rengi genellikle kırmızıya döner ve otomatikman stretch komutu aktif olur. Ayrıca bir ek bilgi olarak stretch komutu aktif olduktan sonra enter tuşuna basarsak önce move, enter’a basmaya devam ettikçe sırasıyla rotate, scale,mirror komutları devreye girer. Bu komutlara girmenin bir diğer yolu da grip kırmızıyken mouse’un sağ tuşunu kullanmaktır. Böylece komutlar bir menüde görülebilir.

96 TRIM Budama (ModifyTrim)
Budama veya kırpma komutu olarak adlandırılabilir. Çizimdeki herhangi bir çizgi, yay vb. objelerden birini bıçak gibi düşünerek bu komutun mantığı anlaşılabilir. Örneğin kesişen iki çizgimiz var* . Bunlardan birini bıçak gibi düşünürsek, diğer çizginin istediğimiz kısmını kesip yokedebiliriz.Buna göre komutu incelediğimizde: Command: tr  Current settings: Projection=UCS, Edge=None Select cutting edges ... (bu iki satırda varsayılan trim ayarları gösterilmektedir.)** Select objects: (Bıçak olarak kullanacağımız obje veya objeler seçilir.) Select objects:  Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: (Budanacak obje veya objeler seçilir.) Select object to trim or shift-select to extend

97 TRIM (ModifyTrim) Fence: Çizilen bir çizgiye değen nesneleri budar. Project: Üç boyutlu çalışmalarda kullanılır. Objelerin aynı düzlemde olup olmayışına göre trim yapar. Edge: Eğer objelerin uzantılarının da budama yapmasını istiyorsanız bu bölümdeki ayarı extend yapmalısınız. Sadece kesişimlerin budama yapmasını istiyorsanız ayar noextend olmalıdır. Undo: Son yapılan budama işlemini geri alır. Trim komutu ile hiç alt komut seçmeden işlem yapmak için ilk aşamada nesne seçilir.Enter dan sonra kırpılacak yer seçilir. NOT: Birbiri ile kesişmeyen çizgiler de bu komut ile kırpılabilir.

98 EXTEND (ModifyExtend):
Uzatma komutudur. Aynen trim komutu gibi çalışır. Dikkat edilmesi gereken konu önce sabit kalan çizgiyi sonra uzatılmak istenen çizgiyi seçmektir. Eğer iki çizgiyi birbirine tamamlamak istiyorsanız edge ayarı extend olmalıdır.

99 EXTEND Aşağıdaki örnekte önce kendisine kadar uzatılacak
nesne seçilir. Sonra Fence komutuyla diğer çizgiler seçilir.

100 BREAK AT POINT break komutuna benzerdir. Obje tek bir noktadan kopartılacaksa, bu daha hızlı bir yontemdir. Break komutunun aynısı olduğu için klavye kısa yolu bulunmaz veya menülerde yer almaz. Command: _break Select object: (Obje seçilir) Specify second break point or [First point]: f Specify first break point: (Komut otomatik olarak buraya geçer yani AutoCAD sizin için first point opsiyonunu seçmiştir.) Specify second break point: (Burada kopma noktası seçilir.)

101 BREAK (ModifyBreak):
Çizgileri şeçilen iki noktadan koparır. Şeçilen noktalar arasını yok eder. Command: br Select object: (Burada objeyi seçerken aynı zamanda ilk noktamızı da seçiyoruz) Specify second break point or [First point]: (Bu kısımda ise ya ikinci noktamızı seçiyoruz ya da first point şeçeneği ile objeyi sadece bir noktadan kırıyoruz yani sürekli olan bir objeyi seçtiğimiz noktadan iki ayrı objeye çeviriyoruz.)

102 BREAK (ModifyBreak):

103 JOIN: Birleştirme Çizgi, yay, ve çoklu çizgileri birleştirme komutudur. Birleştirme "Join" i kullanabilmek için birleştirmek istenilen çizgilerden en az biri (bu aynı zamanda seçilen ilk çizgi olmalıdır) "polyline" olmalıdır. NOT: Eğer çizgilerin hepsi "line" ise bu kez "pedit“ komutu kullanılır. "pedit" komutu girildikten sonra "multiple" seçeneği seçilir ve birleştirilecek çizgiler seçilir "enter" tuşuna basılır, Sonra; çizgi ve yayların polyline a çevirmek istenip istenilmediği sorulur, bu soru "yes" ile geçilir (zaten standart değer "yes" tir). işte burada komut satırında "join" vardır, "j" ye basıp "enter enter..." ile geçilir.

104 CHAMFER Kırma (ModifyChamfer):
Köşelerden pah kırma işleminin yapıldığı komuttur. Command: cha (NOTRIM mode) Current chamfer Dist1 = , Dist2 = (varsayılan chamfer ayarları) Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: Select second line: Opsiyonlarıdan biri olan polyline seçeneği ile mevcut pline’lardan herhangi birinin bütün köşelerinde chamfer işlemi aynı anda yapılır. Trim şeçeneneği de tıpkı fillet komutu altındaki trim seçeneği gibi işler. Method opsiyonu ise chamfer işleminin hangi metodla yapılacağını belirler. İki yöntemle chamfer yapmak mümkündür. Şeçenekler içinde de bulunan bu yöntemler: 1. Distance (uzunluk) yöntemi: Chamfer işleminin hangi mesafelerle yapılacağını belirlediğimiz yöntemdir. Bu yöntemde iki farklı uzaklık (örneğin birinci çizgide beş, ikinci çizgide on birimle) girerek pah kırmak mümkündür. (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = , Dist2 = Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: d Specify first chamfer distance <0.5000>: 1 Specify second chamfer distance <1.0000>: 2 ( <> içinde verilen değer her zaman bir önceki satırda yazdığınız değerdir.)

105 CHAMFER (ModifyChamfer):
2. Angle (açı) Yöntemi: Bu yöntemle bir uzaklık ve bir açı vererek chamfer yapılır. Command: cha (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = , Dist2 = Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: a Specify chamfer length on the first line <1.0000>: 3 (ilk tıkladığınız çizgiden girdiğiniz birim kadar pah kırar.) Specify chamfer angle from the first line <0>: 35 (ikinci tıkladığınız çizgiden ilk çizgiyi baz alarak girdiğiniz açı değerine göre pah kırar.) Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method]: (ilk çizgiyi seçin) Select second line: (ikinci çizgiyi seçin)

106 FILLET (ModifyFillet):
Yuvarlatma olarak adlandırılabilir. Fillet komutu ile iki çizgi yuvarlatılarak birleştirilir. Fillet komutunun opsiyonları ise: Polyline: Polyline tipinde olan çizgileri yuvarlatır. Radius: Yuvarlatma yarıçapını ayarlandığı seçenektir. Trim: Yuvarlatma yapılan objelerin yuvarlatılırken budanıp, budanmayacağını ve uzatılıp, uzatılmayacağını belirler. Eğer fillet objelerinin uzatılıp budanması isteniyorsa trim, objelerin aynen formunu koruyup, yalnızca yuvarlatma eklenmesi isteniyorsa no trim opsiyonu seçilmelidir.

107 EXPLODE (ModifyExplode)
Patlatma komutudur. Pline, rectangle (dikdörtgen), üç botuylu cisim vb. gibi birleşik AutoCAD objelerini patlatarak line veya arc’lara dönüştürür. Command: x Select objects: 1 found (Objemizi seçiyoruz. Seçtiğimiz objenin patlatılabilir olmasına dikkat etmemiz gerekmektedir. Line, arc, circle vb. gibi objeler patlatılamaz.) Select objects: 

108 LENGTHEN: Çizgileri(arc, line vb. gibi) çeşitli yollarla uzatma veya kısaltma komutudur. Command: len Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de Enter delta length or [Angle] <3.6666>: 5 Select an object to change or [Undo]: Lengthen komutunda çizgi uzatma yöntemleri: Delta: Çizgiyi uzatmak için değer girilir. (Açı veya uzunluk girilir.) Percent: Çizgiyi verilen yüzdeye göre uzatır. (Örneğin 20 değeri girilirse çizgiyi, uzunluğunun %20’si kadar yapar.) Total: Girilen değer çizgini toplam uzunluğu olur. Eğer çizgiden daha kısa bir değer girilirse çizgi o değere kısalır. Dynamik: Dinamik olarak çizgiyi kısaltıp uzatmak mümkündür

109 Örnek Çizim

110 Ölçülendirme

111

112 Ölçülendirme Araç Çubuğu
Linear: Yatay yada dikey doğrultuda ölçülendirme yapar. Aligned: Seçilen doğrultuya paralel ölçülendirme yapar. Arc Lenght: Seçilen bir yayın uzunluğunu verir

113 Ölçülendirme Araç Çubuğu
Ordinate: Seçilen noktanın X yada Y koordinatını verir. Jogged: Seçilen yay yada çemberin yarıçapını uzak bir mesafede yazar. Radius: Seçilen yay yada çemberin yarıçapını belirler. Diameter: Seçilen yay yada çemberin yarıçapını belirler. Angular: Çizgi için: Seçilen iki çizginin açısını verir. Yay için: Tek bir yayın uç noktalarının açısını verir Daire için: Tek bir daire üzerinde seçilen iki nokta arasının açısını verir.

114 Ölçülendirme Araç Çubuğu
Quick Dimension: Çok sayıda seçimi tek seferde ölçülendirir. Baseline: Daha önceden yapılmış bir ölçülendirmeyi baz alarak ölçülendirme yapar. Continue:Yapılan en son ölçülendirmeye devam eder. Quick Leader:Bir okun ardından yazı yazılmasını sağlar.

115 Ölçülendirme Araç Çubuğu
Tolerance: TOLERANCE komutu seçildiğinde Geometric Tolerance diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile Sym (sembol), Tolerance (tolerans), Datum (referans harfi), Project Tolerance Zone (tolerans bölgesini tanımlar), Height (yansıtılmış tolerans bölgesi değeri), Datum Identifier (ölçüde başlangıç noktası tanımlama), Material Condition (malzeme durumu) gibi seçenekler belirlenir.

116 Ölçülendirme Araç Çubuğu
TOLERANCE KOMUTU SEÇENEKLERİ: Options (seçenekler) Sym (sembol) Tolerance 1 (tolerans 1) Tolerance 2 (tolerans 2) Datum 1 (1. referans harfi) Datum 2 (2. referans harfi) Datum 3 (3. referans harfi) Height (yansıtılmış tolerans bölgesi değeri) Projected Tolerance Zone (tolerans bölgesini tanımlama) Datum Identifier (ölçüde başlangıç noktası tanımlama) Symbol (sembol), seçeneğinde Symbol diyalog kutusu ekrana gelir.

117 Ölçülendirme Araç Çubuğu
TOLERANCE KOMUTU SEÇENEKLERİ: Semboller ve Anlamları Birinci Satır Soldan Sağa: 1-Bir eksenin konumu 2-Eş merkezlilik ve eş eksenlilik 3-Simetriklik 4-Parallik 5-Diklik İkinci Satır Soldan Sağa 6-Eğiklik 7-Silindiriklik 8-Düzlemsellik 9-Dairesellik 10-Doğruluk Üçüncü Satır Soldan Sağa 11- Bir yüzeyin profili 12-Bir çizginin profili 13-Salgı 14-Toplam Salgı

118 Ölçülendirme Araç Çubuğu
MATERIAL CONDITION SEÇENEKLERİ: Semboller ve Anlamları M Maksimum malzeme şartı L Limit (en az) malzeme şartı S Unsur büyüklüğü önemli değil

119 Ölçülendirme Araç Çubuğu
Center Mark: Merkezleri işaretler. Eğer merkez işareti Büyütmek yada küçültmek istenirse “Dimension Modify” Penceresi altından “Symbols and Arrows” sekmesi altındaki “Center Marks” seçeneği kullanılır. Dimension Edit: Daha önceden yapılmış ölçülendirmeyi yeniden düzenler.

120 Ölçülendirme Araç Çubuğu
Dimension Text Edit: Daha önce yapılmış ölçülendirmedeki Yazıyı düzenler. Dimension Update: Seçili ölçülendirmeyi başka bir stil ile değiştirir. Dim Style Control: Ölçülendirme stillerini gösterir. Ve başka bir stile geçilmesini sağlar. Dimension Style: Dimension Style manager penceresini açar.

121 Dimension Style Manager Penceresi

122 Dimension Style Manager Penceresi
New seçeneği yeni bir ölçülendirme tekniği tanımlamak için kullanılır.

123 Dimension Style Manager Penceresi
Set Current seçeneği, Styles bölümünde mevcut olan ölçülendirme sitillerinden biri seçilerek güncel hale getirmek için kullanılır. New Style Name kısmına yeni sitilin ismi girilir. Start With kısmında daha önceden mevcut olan sitillerden başlayarak yeni sitilin başlangıç referansı tanımlanır. Use for kısmında oluşturulacak yeni sitilin hangi ölçülendirmeler için kullanılacağı tespit edilir. Bütün bir ölçülendirme için kullanılabilir veya açılacak alt seçeneklerden biri belirlenebilir. Continue sekmesi tıklanarak yeni oluşturulacak ölçülendirme sitili özelliklerinin tanımlanması için devam edilir.

124 Dimension Style Manager Penceresi
Modify seçeneği, ölçülendirme tekniğinde değişiklik yapmak için kullanılır. Modify seçeneği girildiği zaman ekrana gelen diyalog kutusunda; Lines (Çizgi) Symbols and Arrows (Sembollerve oklar), Text (yazı), Fit (uygunluk), Primary Units (temel birimler), Alternate Units (değişimli birimler), Tolerances (toleranslar) gibi değişkenler belirlenir.

125 Layer (Katman)

126 Layer(Katman) Bir çizime birbinden farklı özellilkeri olan(Çizgi tipi Çizgi kalınlığı vs.) Katmanlar oluşturmak için kullanılır. Format menüsünden Layer komutu yada Layers araç çubuğu kullanılarak yeni bir katman oluşturulur.

127 Layer (Katman) Yeni bir layer oluşturma işleminde aşağıdaki özellikler belirlenir.

128 Layer(Katman) Name (isim) kısmında mevcut olan katmanların isimleri görüntülenir. Mevcut isimler değiştirilebilir. On (Açık) kısmında katmanın çizim alanında görünüp görünmemesi sağlanır. Parlak lamba katmanın açık (on) olduğunu sönük lamba kapalı (off) olduğunu gösterir. Freeze (dondurmak) katmanın dondurulmasını sağlar Lock (kilit) seçeneği ile katmanın kilitlenmesi sağlanır. İşareti katmanın kilitli olduğunu işareti katmanın kilitli olmadığını ifade eder. Kilidi kapalı olan katmanın objelerinde değişiklik yapılamaz.


"BİLGİSAYARLI TEKNİK ÇİZİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları