Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Slayt 0 B. KARLILIK ANALİZİ ■ Kar = Gelirler – Giderler > 0 ■ işletmenin sattığı ve ürettiği ürün miktarı ■ ürünün satış fiyatı ■ ürün maliyeti ■ Finansal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Slayt 0 B. KARLILIK ANALİZİ ■ Kar = Gelirler – Giderler > 0 ■ işletmenin sattığı ve ürettiği ürün miktarı ■ ürünün satış fiyatı ■ ürün maliyeti ■ Finansal."— Sunum transkripti:

1 Slayt 0 B. KARLILIK ANALİZİ ■ Kar = Gelirler – Giderler > 0 ■ işletmenin sattığı ve ürettiği ürün miktarı ■ ürünün satış fiyatı ■ ürün maliyeti ■ Finansal Analizin Tekniklerinden biri olan Karlılık Analizi, işletmelerin kar ve karlılığı üzerinde durur. ■ İşletme açısından önemli olan karı en büyüklemektir.

2 Slayt 1 B. KARLILIK ANALİZİ ■ Yönetim uygulamalarında kar planlaması ve karlılık analizi alanında kullanılan önemli araçlardan biri; literatürde “başabaş analizi, ölü nokta analizi, kara geçiş analizi veya sıfır kar analizi” adları verilen tekniktir. ■ Karlılık analizi kapsamında; başabaş analizi güvenlik marjı ve net marj, faaliyet (çalışma) kaldıracı, finansal kaldıraç ve bileşik kaldıraç derecelerine yer verilecektir.

3 Slayt 2 1 - Başabaş Analizi ■ Kara geçiş analizi, kısaca “maliyet - satış hacmi - kar” analizidir. ■ Buradaki amaç, işletmenin başa baş olduğu faaliyet noktasını saptamaktır. ■ Başabaş noktası işletmenin ne kar, ne de zarar ettiği bir faaliyet noktasıdır. ■ Bu noktada, toplam satış gelirleri toplam maliyetlere eşittir. ■ Böylece başabaş analizinin, işletmenin sabit ve değişken maliyetleri ile karları arasındaki ilişkinin belirlenmesi anlamını taşıdığı görülmektedir.

4 Slayt 3 ■ Kara geçiş analizi, geçmiş dönemlere ait finansal tablolara dayandığından, statik analiz yöntemi olarak nitelendirilebilir. ■ Ancak bu analiz ile gelecek dönemlerde ne gibi değişikliklerin ortaya çıkabileceği konusunda tahminler yapmak mümkün olduğundan, başabaş analizinin dinamik bir yöntem olma niteliği de taşıdığını belirtmek gerekir.

5 Slayt 4 Kara Geçiş Analizinin Varsayımları ■ Toplam sabit giderler ve Toplam değişken giderler olmak üzere iki tür gider vardır. ■ Sabit giderler çeşitli üretim düzeylerinde aynı kalmaktadır. Değişken giderler, üretim miktarı ile aynı oranda değişmekte, azalmakta veya artmaktadır. Değişken giderler belirli bir süre üretim miktarı ile orantılı olarak değişir. Yani birim başına değişen gider sabit kalmaktadır. Buna karşılık birim başına sabit gider ise değişkendir. ■ Birim satış fiyatı değişmemektedir. ■ Genel fiyat düzeyi kararlıdır. ■ Üretilen miktarın tamamının satıldığı kabul edilmektedir. ■ İşletmenin izlediği politikalarda değişiklik yoktur. ■ Üretim faktörlerinin verimliliği sabit kalmaktadır.

6 Slayt 5 KARA GEÇİŞ ANALİZİ GRAFİK YÖNTEMİ İLE KARA GEÇİŞ ANALİZİ MATEMATİK YÖNTEMİ İLE KARA GEÇİŞ ANALİZİ

7 Slayt 6 MATEMATİKSEL GÖSTERİM ■ Kara geçiş noktasında toplam gelirler toplam giderlere(maliyetlere) eşit olur.(Kar=0) ■ Buradan hareketle; Kar = TG –TM, karın sıfır olması durumunda TG=TM olur. TG = PxQ(Toplam Gelirler) TM = F+(VxQ) => (Toplam Maliyetler) P = Birim Satış Fiyatı F = Toplam Sabit maliyetler V = Birim Başı Değişken Gider Q = Miktar(Üretim ya da satış miktarı)

8 Slayt 7 Matematik Yöntem ile Kara Geçiş Analizi Başabaş Noktası = (Satış Hacmi TL) Toplam Sabit Giderler (F) Toplam Değişen Giderler (V x Q) Toplam Satış Geliri (P x Q) 1 - BBN(br) x P = BBN(TL) Başabaş Noktası = (Birim) Toplam Sabit Giderler (F) Birim Fiyat – Birim Değişken Giderler (p-v)

9 Slayt 8 ÖRN – 1 = BBN Tek tip saat üretimi yapan bir firmaya ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir; Sabit Maliyetler(F): 2000000 TL Birim Başı Değişken Maliyet(V): 150 TL Birim Fiyat(P): 250 TL İşletmeye ait BBN’nı birim ve tutar olarak hesaplayınız, bulunan değerleri grafik üzerinde gösteriniz.

10 Slayt 9 Cevap - 1 Başabaş Noktası = (Birim) 2.000.000 250 - 150 = 20.000 br Başabaş Noktası = (Tutar) 20.000 x 250 = 5.000.000 TL

11 Slayt 10 Satış Gelirleri ve Maliyet (TL) Üretim-Satış Miktarı (Birim) F B.B.N. miktarı vQ (Toplam Değişken Giderler F + vQ (Toplam Giderler) PQ (Toplam Gelirler) Kar Zarar F: Toplam Sabit Giderler P: Birim Satış Fiyatı V: Birim Değişken Gider Q: Üretim/Satış Miktarı Grafik Yöntemi İle Kara Geçiş Analizi B.B.N. Tutarı A 0 F (Sabit Giderler)

12 Slayt 11 ÖRN – 2 = BBN ■ Satışlar (50000 br x 2 TL) 100000 TL ■ Değişen Giderler(50000 br x 1 TL)50000 TL ■ Sabit Giderler 20000 TL ■ Faiz ve Vergiden Önceki Kar (EBIT) 30000 TL Başabaş Noktası = (Satış Hacmi TL) 20000 50000 100000 1 - = 40000 TL Başabaş Noktası = (Birim) 20000 2 - 1 = 20000 br

13 Slayt 12 KAR HEDEFİ KONULMUŞ İSE; F + KAR BBN(TL) = -------------------- V 1 - ------ P F + KAR BBN(br) = -------------------- P - V

14 Slayt 13 ■ Söz konusu işletmenin yöneticilerinin faaliyetlerinde belirli bir kar hedefini esas almaları durumunda hedeflenen kar, sabit gider şeklinde düşünülerek hareket edilir. ■ Örnek olarak, 45.000 TL’lik bir karın arzu edildiği kabul edilirse; bu durumda başabaş noktasını sağlayan satış miktarı; Başabaş Noktası = (Satış Hacmi TL) 20000 + 45000 50000 100000 1 - = 130000 TL BBN(br) x P = BBN(TL) BBN(br) = 130000/2 = 65000 br. ÖRN – 2 = BBN (DEVAM)

15 Slayt 14 2. Güvenlik Marjı ve Net Marj ■ Güvenlik marjı, satış gelirleri ile başabaş noktasındaki satış hacmi arasındaki farktır ve satışların yüzdesi şeklinde ifade edilir. G. M O. = Toplam satış gelirleri – BBN (TL) Toplam satış gelirleri Örneğimizde güvenlik marjı, 100000 – 40000 = 60000 TL olarak bulunur. Güvenlik marjı yüzdesi de; 100000 – 40000 100000 = 0.60

16 Slayt 15 Net marj (katkı payı) ise, satış gelirlerinden, değişen giderler toplamı çıkarıldıktan sonra kalan miktardır. Net marj, (marjinal gelir), toplam sabit giderlerin net karın ne kadarlık kısmını karşılayabileceğini göstermesi bakımından önem taşır. Örneğimizde net marjın; 100000 – 50000 = 50000 TL olduğu görülmektedir. Net marjın, toplam satış gelirlerine oranlanmasıyla net marj yüzdesi elde edilir. Bu yüzde sayesinde, satışlarda oluşacak bir değişikliğin, karda nasıl bir değişiklik yaratacağı kolaylıkla görülebilir. Başabaş örneğindeki rakamlar esas alındığında net marj yüzdesinin %50 olduğu görülür. ÖRN – 2 = BBN (DEVAM)

17 Slayt 16 KAR = (Satış Geliri x Net Marj Yüzdesi) – Sabit Gid. KAR = (100000 x 0.5) – 20000 = 30000 TL KARLILIK = Güvenlik Marjı x Net Marj Yüzdesi KARLILIK = 0.6 x 0.5 = 0.3 = %30 ÖRN – 2 = BBN (DEVAM)

18 Slayt 17 KALDIRAÇLAR ÇALIŞMA KALDIRACI (FAALİYET KALDIRACI) FİNANSAL KALDIRAÇ BİLEŞİK KALDIRAÇ

19 Slayt 18 3. Çalışma Kaldıracı ve Finansal Kaldıraç 1-Çalışma Kaldıraç Derecesi Çalışma kaldıraç derecesi sabit giderlerin, işletme faaliyetlerinde nereye kadar kabul edilebileceğini gösteren bir araçtır. Satışlardaki yüzde bir değişmenin FVÖK’da meydana getireceği değişmeyi ifade eder. Eğer herhangi bir firmanın çalışma kaldıraç derecesi yüksekse; bunun anlamı, satışlardaki küçük bir değişimin FVÖK’da daha büyük bir miktarda değişmeye sebep olacağıdır.

20 Slayt 19 Çalışma Kaldıraç Derecesi Ç.K.D. = ∆ EBIT EBİT ∆ S S EBIT = Vergi ve Faizden Önceki Kar S = Satışlar Satış HacmindeYüzde Olarak Değişiklik Ç.K.D. = KardaYüzde Olarak Değişiklik Ç.K.D. = Q (P – V) Q (P – V) - F

21 Slayt 20 Q= 50.000 birim (x 2 TL) P= 2 TL V= 1 TL F= 20.000 TL Ç.K.D. = 50.000 (2 – 1) 50.000 (2 – 1 ) – 20.000 = 1.66 Q (P – V) Q (P – V) - F = ÖRN – 2 = BBN (DEVAM)

22 Slayt 21 ■ Faaliyet kaldıracı, en açık şekilde sabit giderlerin çok yüksek olduğu faaliyet alanlarında görülmektedir. ■ Havayolu, demiryolu ve denizyolu işletmelerinde sabit giderlerin çok fazla olması, faaliyet kaldıracına iyi bir örnek oluşturmalarına neden olur. ■ İşletmeyi başabaş noktasına ulaştıran gerekli yük ve yolcu miktarı sağlandıktan sonra, her fazla yük ve yolcu miktarı sözkonusu işletmenin karına yapılan net katkıyı ifade eder. ■ Çünkü, değişen giderlerin küçük boyutlarda olması nedeniyle, başabaş noktasına ulaşıldıktan sonraki her ilave yük ve yolcu işletmenin karında doğrudan ve büyük miktarda artış yaratmaktadır.

23 Slayt 22 Finansal Kaldıraç Derecesi ■ Finansal kaldıraç derecesi, faiz ve vergiden önceki karlardaki belli yüzde değişmenin, özsermaye karlılığındaki belli yüzde değişmeye oranı şeklinde ifade edilir.

24 Slayt 23 Finansal Kaldıraç Derecesi ■ Finansal karar alıcı yapacağı yatırımın verimini hesaplarken kullanacağı fonun maliyetini de hesaplamalıdır. Borç ve Özkaynak arasındaki denge, fonun maliyetini belirler. Kimi zaman borçlanmanın maliyeti daha düşüktür. Bu tür durumlarda borç kullanımı arttıkça sermayenin maliyeti de azalır. Borç kullanılarak sermayenin maliyetinin düşürülmesine ve özsermayenin karının artırılmasına finansal kaldıraç denir. Borç kullanım miktarının hisse başına karı etkilemesi durumuna finansal kaldıraç derecesi denir. ■ Kullanılan borç miktarı değiştikçe FVÖK da değişiklik gösterir.

25 Slayt 24 F.K.D. = Finansal Kaldıraç Derecesi Hisse Başına Kardaki Yüzde Olarak Değişiklik (EPS) Faiz ve Vergiden Önceki Karda Yüzde Olarak Değişiklik (EBIT) F.K.D. = ∆EPS EPS ∆EBIT EBIT

26 Slayt 25 ÖRNEK – 7 ■ 3.000.000 TL özsermaye ve %40 faizle sağlanan 750.000 TL borçlanma sermayesi (dış kaynak) kullanan bir şirketin, F.V.Ö.K.’ı 1.500.000 TL’dir. Bu şirketin yabancı kaynak kullanması sonucu F.V.Ö.K.’nın 800.000 TL arttığını varsayarak, finansal kaldıraç derecesini hesaplayınız. Vergi oranı %30’dur. I.Durum II.Durum F.V.Ö.K.1500000 TL 2300000 TL Faiz (%40) 300000 TL 300000 TL V.Ö.K. 1200000 TL 2000000 TL Vergi (%30) 360000 TL 600000 TL Net kar 840000 TL 1400000 TL Özsermaye3000000 TL 3000000 TL Net Kar / Özsermaye % 28 % 46

27 Slayt 26 F.K.D. = (0,46 - 0,28) / 0.28 (2.300.000 – 1.500.000) / 1.500.000 = 1.2 F.K.D. = ∆EPS EPS ∆EBIT EBIT ■ FVÖK %10 artması durumunda hisse başına kar % 12 artmaktadır.

28 Slayt 27 Bileşik Kaldıraç Derecesi Çalışma ve finansal kaldıraç derecelerinin bir arada etkisi olup, iki kaldıraç derecesinin çarpımına eşittir. Böylece, satış miktarındaki değişmenin, özsermaye karlılığı (yani hisse başına kar) üzerindeki etkisi belirlenmiş olur.

29 Slayt 28 ■ BKD =ÇKD x FKD ■ Bileşik Kaldıraç Derecesi ∆EBIT EBIT ∆S S x ∆EBIT EBIT ∆EPS EPS BKD =

30 Slayt 29 Bileşik Kaldıraç Derecesi

31 Slayt 30 BKD=ÇKD x FKD BKD=1,66x1,20 BKD=1,992

32 Slayt 31 C – KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ ■ Finansal analizde kullanılan tekniklerin en yalın ve en yaygın kullanım alanı bulanı karşılaştırmalı analiz tekniğidir. ■ Bu teknik ile bir işletmenin değişik tarihlerde düzenlediği mali tablolardaki kalemlerin değişiklikleri incelenir ve değerlendirilir. Karşılaştırmalı analiz, dinamik bir analizdir. ■ Karşılaştırmalı analizde, belirli bir tarihte düzenlenmiş mali tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişki değil, bu kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu artış ve azalışlar incelenmektedir. ■ Karşılaştırmalı analiz tekniği ile, işletmenin mali durumunda ve faaliyet sonuçlarında oluşan değişiklikler, kısaca işletmeye ilişkin gelişme trendleri elde edilir.

33 Slayt 32 D – YÜZDE YÖNTEMİ İLE ANALİZ Dikey analiz olarak da adlandırılan bu analiz tekniğinde finansal tablolarda yer alan her bir kalemin toplam içindeki yüzde oranı gösterilir. Bu analiz yönteminin, diğerlerine göre iki üstünlüğü bulunmaktadır. ■ a - Bu yöntem her bir kalemin toplam içindeki yüzde oranını ortaya koyar. ■ b - Yüzde yöntemi ile analiz tekniği, aynı endüstri dalında çeşitli işletmeler arasında karşılaştırma yapılmasına ve her endüstri dalına ilişkin ortalama oranların hesaplanmasına olanak vermesi yönünden de yararlıdır.

34 Slayt 33 E - EĞİLİM YÜZDELERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZ ■ Bu analiz tekniğinde, finansal tablolarda yer alan kalemlerin zaman içinde göstermiş olduğu eğilimlerin incelenmesi sözkonusudur. ■ Bu yöntemde dikkat edilecek noktalar, analiz için normal sayılabilecek olan bir yılın temel (baz) olarak alınması, trend yüzdelerine dayanarak elde edilen sonuçların açıklanmasında kalemlere ilişkin mutlak rakamların göz önünde tutulması ve fiyat düzeylerindeki değişiklerin dikkate alınmasıdır.

35 Slayt 34 F – FON AKIM ANALİZİ ■ Fon akım tablosu yardımı ile işletmenin iki dönem arasındaki faaliyetinin sonucunda yaratılan kaynak ve bunların kullanımının etkili bir şekilde incelenmesi olanağı doğmaktadır. ■ Fon akım tablosu, işletmenin aktif ve pasifindeki hareketleri gösteren tablodur. ■ İşletme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gereksinme duyulan fonların tedarik kaynaklarını ve nerede kullanıldığını gösterir. ■ Fon akım tablosu, işletmenin faaliyetleri sonucunda elde edilen kaynakların neler olduğunu ve bu kaynakların nerede kullanıldığını gösterdiğinden Kaynak ve Kullanım Tablosu olarak da ifade edilmektedir.

36 Slayt 35 1 – Fon Kaynakları ■ Fon akım tablosundaki kaynaklar, çok basit ifade ile her çeşit aktif azalışları ve pasif artışlarıdır. Gerçekten, fon akım tablosu düzenlenirken yapılan ilk hesaplamada, aktif ve pasif hesaplarda meydana gelen değişiklikler belirlenmektedir. Bundan anlaşılıyor ki fon kaynakları; Aktif kalemlerdeki azalış, Pasif kalemlerdeki artış’tır.

37 Slayt 36 Fon kaynakları beş grupta toplanabilir: a – Aktif Değerlerde Azalışlar b – İşletmenin Ödenmiş Sermayesinde Artış c – İşletmenin Borçlarında Artışlar d – Net İşletme Sermayesinde Azalış e –Net Gelir (Kar)

38 Slayt 37 2 – Fon Kullanımı Fon kaynaklarına karşılık, fon kullanma yerleri de aktif hesaplardaki artışlar veya pasif hesaplardaki azalışlar şeklinde belirlenir.

39 Slayt 38 Fon kullanım yerleri altı grupta toplanabilir: ■ a – Özsermaye Azalışları ■ b – Kar Azaltıcı Ödemeler ■ c – İşletme Borçlarında Azalmalar ■ d – Net İşletme Sermayesinde Artış ■ e – Aktif Değerlerde Artış ■ f – Zarar

40 Slayt 39

41 Slayt 40

42 Slayt 41


"Slayt 0 B. KARLILIK ANALİZİ ■ Kar = Gelirler – Giderler > 0 ■ işletmenin sattığı ve ürettiği ürün miktarı ■ ürünün satış fiyatı ■ ürün maliyeti ■ Finansal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları