Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anadolu Üniversitesi Başabaş ve Kaldıraç Analizi 6. ÜNİTE Finansal Yönetim, 2. Baskı Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç. Dr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anadolu Üniversitesi Başabaş ve Kaldıraç Analizi 6. ÜNİTE Finansal Yönetim, 2. Baskı Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç. Dr."— Sunum transkripti:

1 Anadolu Üniversitesi Başabaş ve Kaldıraç Analizi 6. ÜNİTE Finansal Yönetim, 2. Baskı Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç. Dr. Metin COŞKUN

2 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 2/25 İÇİNDEKİLER Başabaş Analizinin Amaçları Doğrusal Başabaş Analizi Doğrusal Olmayan Başabaş Analizi Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Analizleri Finansal Analizde Bilanço ve Gelir Tablosu Rakamlarının Kalitesi

3 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 3/25 Başabaş Analizinin Amaçları Üretime ilişkin faydalar Masrafların kontrolüne ilişkin faydalar Kâr planlamasına ilişkin faydalar

4 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 4/25 Doğrusal Başabaş Analizi Varsayımlar:  Sabit maliyetler çeşitli üretim düzeylerinde değişmemektedir.  Birim başına değişken maliyetler, tüm üretim düzeylerinde sabit kalmaktadır.  Genel fiyat düzeyi değişmemektedir.  Ürünlerin satış fiyatı miktara bağlı olarak değişmemektedir.  Üretilen ürünlerin tamamı satılmaktadır. Diğer bir ifade ile stoklama yoktur.  Üretim hacmine bağlı olarak üretim faktörlerinin verimliliği değişmemektedir.

5 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 5/25 Başabaş Üretim ya da Satış Düzeyinin Hesaplanması Deneme- Yanılma Yöntemi Grafikle Saptama Yöntemi Cebirsel Yöntem

6 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 6/25 1- Deneme- Yanılma Yöntemi

7 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 7/25 2- Grafikle Saptama Yöntemi

8 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 8/25 3- Cebirsel Yöntem Bir işletmenin cebirsel yöntemle faaliyet başabaş noktasını, belirlemek için toplam maliyet ile toplam hâsılatı birbirine eşitlemek gerekir. Toplam hâsılat, birim satış fiyatı (F) ile satış miktarının (Q) çarpımına eşittir. TH = F x Q

9 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 9/25 Toplam maliyet sabit maliyetler (SM) ile değişken maliyetlerden (DM) oluştuğuna göre; TM = SM + (DM x Q)

10 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 10/25 Hâsılata Dayalı Olarak Başabaş Noktasının Saptanması

11 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 11/25 Nakit Başabaş Analizi Sabit maliyetler arasındaki, doğrudan nakit çıkışı gerektirmeyen amortismanlar, karşılıklar gibi giderlerin sabit maliyetlerden düşülmesi gerekmektedir. Böylelikle doğrudan nakit çıkışı gerektiren maliyetler dikkate alınmaktadır.

12 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 12/25 Nakit başabaş üretim düzeyi, önceki formülde küçük değişiklik yapılarak hesaplanabilir. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler “n” ile gösterilirse nakit başabaş üretim düzeyi aşağıdaki eşitlikle hesaplanır:

13 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 13/25 Doğrusal Olmayan Başabaş Analizi Tam rekabet piyasası dışındaki piyasalarda genel olarak bir işletmenin arz ettiği mamulün miktarı arttıkça fiyatı düşecektir. Diğer taraftan birim başına değişken maliyetlerde üretim düzeyine bağlı olarak değişecektir.

14 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 14/25 Birim değişken maliyetler üretim düzeyi arttıkça belirli bir noktaya kadar düşmekte ve daha sonra da artmaktadır. Bu durumda ise birden fazla başabaş noktası oluşmaktadır. En fazla kâr toplam hâsılat ile toplam maliyet arasındaki farklılığın en büyük olduğu zamanda elde edilir.

15 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 15/25 Doğrusal Olmayan Başabaş Analizi

16 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 16/25 Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Analizleri Bir işletme faaliyetlerinde ya da finansmanında sabit giderleri varsa kaldıraçtan faydalanıyor demektir. Faaliyet kaldıracı sabit maliyet yükleyen varlıkların kullanımıyla ortaya çıkarken, finansal kaldıraç, sabit maliyet gerektiren borçların (imtiyazlı hisse senetleri de dâhildir) kullanımıyla oluşur.

17 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 17/25 Faaliyet Kaldıracı ve Faaliyet Kaldıracı Derecesi Bir işletmenin faaliyet kaldıracı, maliyetlerin hangi oranda sabit, hangi oranda değişken olduğunu ifadeye yarayan bir kavramdır.

18 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 18/25 Kârlılık- Maliyet İlişkisi

19 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 19/25 Faaliyet kaldıracı derecesi(FKD), belirli bir satış düzeyinde (üretim) satış hâsılatındaki % 1 değişikliğin FVÖG' de oluşturacağı yüzde değişikliktir.

20 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 20/25 Finansal Kaldıraç ve Finansal Kaldıraç Derecesi Finansal kaldıraç derecesi belirli bir satış düzeyinde FVÖG'deki % değişikliğin, HBG'lerde ya da net gelirlerde oluşturacağı yüzde değişiklikle ölçülür.

21 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 21/25 Kaldıraç Derecesi ve Risk Kaldıraç derecesi bir işletmenin karşılaşacağı risk derecesiyle ilgilidir. Faaliyet kaldıracı, işletmenin yatırımlarının riski yanında satışlarının ve maliyetlerinin değişebilirliğine bağlı olarak ortaya çıkan riskiyle de ilgilidir.

22 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 22/25 Genel bir kural olarak faaliyet ve finansal kaldıraçtan oluşan toplam kaldıraç arttıkça, işletmelerin risk dereceleri de artmaktadır. İşletme tarafından arzulanan belirli bir kaldıraç derecesini sağlamak için faaliyet ve finansman kaldıraçları çeşitli şekillerde birleştirilebilir.

23 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 23/25 Finansal Analizde Gelir Tablosu ve Bilanço Rakamlarının Kalitesi Bir işletmenin finansal analizinin yapılmasında işletme tarafından raporlanan gelirlerinin doğruluğu kadar, bilânçonun doğruluğu da çok önemlidir.

24 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 24/25 Gelirlerin Kalitesi Bir işletmenin gelirlerinin kalitesi dendiği zaman düşünülmesi gereken iki önemli nokta vardır. Birincisi, yüksek kaliteli gelirler, nakit ya da nakde dönük gelirlerdir. İkincisi, işletmenin gelirleri ne derecede düzenli-olağan, alışılmış-faaliyetler sonucu oluşuyorsa o derece kaliteli sayılırlar. Buna karşılık işletmenin rapor ettiği gelirlerin büyük bir kısmı düzenli faaliyetler sonucu olmuyorsa, gelirlerin kalitesi düşecektir.

25 Anadolu Üniversitesi Aydın, Başar, Coşkun 25/25 Bilançonun Kalitesi Eğer bir işletmenin bilançosundaki varlıkların pazar değeri defter değerine eşit ya da fazla ise, işletmenin bilançosunun kalitesi yüksektir. Aksi durumda işletmenin bilançosunun kalitesi düşük olacaktır. Eğer bir işletmenin stoklarının büyük bir bölümü modası geçmiş ürünlerden oluşmuş ise, bu ürünler satılıncaya kadar bilançonun kalitesi düşük olacaktır. Varlıkların kalitesiyle ilgili olarak analistin dikkat etmesi gereken bir konu da gizli taahhütlerdir.


"Anadolu Üniversitesi Başabaş ve Kaldıraç Analizi 6. ÜNİTE Finansal Yönetim, 2. Baskı Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç. Dr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları