Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Başabaş ve Kaldıraç Analizi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Başabaş ve Kaldıraç Analizi"— Sunum transkripti:

1 Başabaş ve Kaldıraç Analizi
6. ÜNİTE Başabaş ve Kaldıraç Analizi Finansal Yönetim, 2. Baskı Prof. Dr. Nurhan AYDIN Yard. Doç. Dr. Mehmet BAŞAR Yard. Doç. Dr. Metin COŞKUN

2 İÇİNDEKİLER Başabaş Analizinin Amaçları Doğrusal Başabaş Analizi
Doğrusal Olmayan Başabaş Analizi Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Analizleri Finansal Analizde Bilanço ve Gelir Tablosu Rakamlarının Kalitesi Aydın, Başar, Coşkun

3 Başabaş Analizinin Amaçları
Üretime ilişkin faydalar Masrafların kontrolüne ilişkin faydalar Kâr planlamasına ilişkin faydalar Aydın, Başar, Coşkun

4 Doğrusal Başabaş Analizi
Varsayımlar: Sabit maliyetler çeşitli üretim düzeylerinde değişmemektedir. Birim başına değişken maliyetler, tüm üretim düzeylerinde sabit kalmaktadır. Genel fiyat düzeyi değişmemektedir. Ürünlerin satış fiyatı miktara bağlı olarak değişmemektedir. Üretilen ürünlerin tamamı satılmaktadır. Diğer bir ifade ile stoklama yoktur. Üretim hacmine bağlı olarak üretim faktörlerinin verimliliği değişmemektedir. Aydın, Başar, Coşkun

5 Başabaş Üretim ya da Satış Düzeyinin Hesaplanması
Deneme- Yanılma Yöntemi Grafikle Saptama Yöntemi Cebirsel Yöntem Aydın, Başar, Coşkun

6 1- Deneme- Yanılma Yöntemi
Aydın, Başar, Coşkun

7 2- Grafikle Saptama Yöntemi
Aydın, Başar, Coşkun

8 3- Cebirsel Yöntem Bir işletmenin cebirsel yöntemle faaliyet başabaş noktasını, belirlemek için toplam maliyet ile toplam hâsılatı birbirine eşitlemek gerekir. Toplam hâsılat, birim satış fiyatı (F) ile satış miktarının (Q) çarpımına eşittir. TH = F x Q Aydın, Başar, Coşkun

9 Toplam maliyet sabit maliyetler (SM) ile değişken maliyetlerden (DM) oluştuğuna göre;
TM = SM + (DM x Q) Aydın, Başar, Coşkun

10 Hâsılata Dayalı Olarak Başabaş Noktasının Saptanması
Aydın, Başar, Coşkun

11 Nakit Başabaş Analizi Sabit maliyetler arasındaki, doğrudan nakit çıkışı gerektirmeyen amortismanlar, karşılıklar gibi giderlerin sabit maliyetlerden düşülmesi gerekmektedir. Böylelikle doğrudan nakit çıkışı gerektiren maliyetler dikkate alınmaktadır. Aydın, Başar, Coşkun

12 Nakit başabaş üretim düzeyi, önceki formülde küçük değişiklik yapılarak hesaplanabilir. Nakit çıkışı gerektirmeyen giderler “n” ile gösterilirse nakit başabaş üretim düzeyi aşağıdaki eşitlikle hesaplanır: Aydın, Başar, Coşkun

13 Doğrusal Olmayan Başabaş Analizi
Tam rekabet piyasası dışındaki piyasalarda genel olarak bir işletmenin arz ettiği mamulün miktarı arttıkça fiyatı düşecektir. Diğer taraftan birim başına değişken maliyetlerde üretim düzeyine bağlı olarak değişecektir. Aydın, Başar, Coşkun

14 Birim değişken maliyetler üretim düzeyi arttıkça belirli bir noktaya kadar düşmekte ve daha sonra da artmaktadır. Bu durumda ise birden fazla başabaş noktası oluşmaktadır. En fazla kâr toplam hâsılat ile toplam maliyet arasındaki farklılığın en büyük olduğu zamanda elde edilir. Aydın, Başar, Coşkun

15 Doğrusal Olmayan Başabaş Analizi
Aydın, Başar, Coşkun

16 Faaliyet ve Finansal Kaldıraç Analizleri
Bir işletme faaliyetlerinde ya da finansmanında sabit giderleri varsa kaldıraçtan faydalanıyor demektir. Faaliyet kaldıracı sabit maliyet yükleyen varlıkların kullanımıyla ortaya çıkarken, finansal kaldıraç, sabit maliyet gerektiren borçların (imtiyazlı hisse senetleri de dâhildir) kullanımıyla oluşur. Aydın, Başar, Coşkun

17 Faaliyet Kaldıracı ve Faaliyet Kaldıracı Derecesi
Bir işletmenin faaliyet kaldıracı, maliyetlerin hangi oranda sabit, hangi oranda değişken olduğunu ifadeye yarayan bir kavramdır. Aydın, Başar, Coşkun

18 Kârlılık- Maliyet İlişkisi
Aydın, Başar, Coşkun

19 Faaliyet kaldıracı derecesi(FKD), belirli bir satış düzeyinde (üretim) satış hâsılatındaki % 1 değişikliğin FVÖG' de oluşturacağı yüzde değişikliktir. Aydın, Başar, Coşkun

20 Finansal Kaldıraç ve Finansal Kaldıraç Derecesi
Finansal kaldıraç derecesi belirli bir satış düzeyinde FVÖG'deki % değişikliğin, HBG'lerde ya da net gelirlerde oluşturacağı yüzde değişiklikle ölçülür. Aydın, Başar, Coşkun

21 Kaldıraç Derecesi ve Risk
Kaldıraç derecesi bir işletmenin karşılaşacağı risk derecesiyle ilgilidir. Faaliyet kaldıracı, işletmenin yatırımlarının riski yanında satışlarının ve maliyetlerinin değişebilirliğine bağlı olarak ortaya çıkan riskiyle de ilgilidir. Aydın, Başar, Coşkun

22 Genel bir kural olarak faaliyet ve finansal kaldıraçtan oluşan toplam kaldıraç arttıkça, işletmelerin risk dereceleri de artmaktadır. İşletme tarafından arzulanan belirli bir kaldıraç derecesini sağlamak için faaliyet ve finansman kaldıraçları çeşitli şekillerde birleştirilebilir. Aydın, Başar, Coşkun

23 Finansal Analizde Gelir Tablosu ve Bilanço Rakamlarının Kalitesi
Bir işletmenin finansal analizinin yapılmasında işletme tarafından raporlanan gelirlerinin doğruluğu kadar, bilânçonun doğruluğu da çok önemlidir. Aydın, Başar, Coşkun

24 Gelirlerin Kalitesi Bir işletmenin gelirlerinin kalitesi dendiği zaman düşünülmesi gereken iki önemli nokta vardır. Birincisi, yüksek kaliteli gelirler, nakit ya da nakde dönük gelirlerdir. İkincisi, işletmenin gelirleri ne derecede düzenli-olağan, alışılmış-faaliyetler sonucu oluşuyorsa o derece kaliteli sayılırlar. Buna karşılık işletmenin rapor ettiği gelirlerin büyük bir kısmı düzenli faaliyetler sonucu olmuyorsa, gelirlerin kalitesi düşecektir. Aydın, Başar, Coşkun

25 Bilançonun Kalitesi Eğer bir işletmenin bilançosundaki varlıkların pazar değeri defter değerine eşit ya da fazla ise, işletmenin bilançosunun kalitesi yüksektir. Aksi durumda işletmenin bilançosunun kalitesi düşük olacaktır. Eğer bir işletmenin stoklarının büyük bir bölümü modası geçmiş ürünlerden oluşmuş ise, bu ürünler satılıncaya kadar bilançonun kalitesi düşük olacaktır. Varlıkların kalitesiyle ilgili olarak analistin dikkat etmesi gereken bir konu da gizli taahhütlerdir. Aydın, Başar, Coşkun


"Başabaş ve Kaldıraç Analizi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları