Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ (BAŞABAŞ ANALİZİ). BAŞABAŞ ANALİZİ ; Finansal Analiz ve Finansal Analiz ve Finansal Planlamada Finansal Planlamadakullanılır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ (BAŞABAŞ ANALİZİ). BAŞABAŞ ANALİZİ ; Finansal Analiz ve Finansal Analiz ve Finansal Planlamada Finansal Planlamadakullanılır."— Sunum transkripti:

1 MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ (BAŞABAŞ ANALİZİ)

2 BAŞABAŞ ANALİZİ ; Finansal Analiz ve Finansal Analiz ve Finansal Planlamada Finansal Planlamadakullanılır.

3 2 çeşit başabaş noktası vardır: GELENEKSEL BAŞABAŞ NOKTASI GELENEKSEL BAŞABAŞ NOKTASI NAKİT BAŞABAŞ NOKTASI NAKİT BAŞABAŞ NOKTASI

4 GELENEKSEL BAŞABAŞ NOKTASININ HESAPLANMASI

5 Hesaplama Yöntemleri –GRAFİKSEL YÖNTEM –MATEMATİKSEL YÖNTEM

6 GRAFİKSEL YÖNTEM

7 m Miktar Cinsinden BBN t Tutar Cinsinden BBN SM DM TM TG ZARAR KAR Ü/S MİKTARI t m Doğrusal Başabaş Grafiği

8 TM TG KAR ZARAR Z BBN1 BBN2 Doğrusal Olmayan Başabaş Grafiği Piyasa koşullarında her zaman satış fiyatı ya da maliyet sabit olmamaktadır. Bu durumda;

9 MATEMATİKSEL YÖNTEM

10 f =birim satış fiyatı a =birim değişken maliyet b =sabit maliyet KP=katkı payı KO=katkı oranı GP=güvenlik payı GO=güvenlik oranıTG=toplam gelir TM=toplam maliyet TG= TM K = TG-TM TG= f.x TM=ax+b K = f.x-(ax+b) K = fx-ax-b K = (f-a).x-b (f-a)=KP KO = KP/f K= KP.x-b (x=miktar) K= KO.x-b (x=tutar) x= b/KP (miktar BBN) x= b/KO (tutar BBN) GP=X fiili – X BBN GO=GP/X fiili

11 NAKİT BAŞABAŞ NOKTASININ HESAPLANMASI

12 NAKİT BAŞABAŞ NOKTASI b N X BBN N = KP N b N = b – Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (Amortisman giderleri vb.) KP N = f N – a N (Değersiz Alacak Oranı vb.)

13 Örnek: (Nakit Başabaş Noktası Örneği) Y firması için sabit maliyetler 40.000.000 TL, birim değişken maliyet 1.200 TL ve birim satış fiyatı 2.000 TL olup işletmenin sabit giderler içerisinde yer alan amortisman giderleri toplamı 30.000.000 TL’dir. Bu durumda; 1. Geleneksel başabaş noktasını hesaplayınız. 2. Nakit başabaş noktasını hesaplayınız.

14 Matematiksel Yöntem 1. b 40.000.000 X BBN == = 50.000 KP (2000-1200) 2. b N 40.000.000 – 30.000.000 X BBN N == = 12.500 KP N 2000 - 1200

15 Grafiksel Yöntem BBN G 50.000 100 40 15 000.000 TL BBN N 12.500 } } Kazancın Amortisma n Bölümü Amortisma n Ü/S Miktarı TG Nakit Başabaş Noktası

16 Toplam satışların % 10’u oranında değersiz alacağın ortaya çıktığı varsayılırsa Nakit BBN; b N 40.000.000 – 30.000.000 X BBN N == = 16.666 KP N 2000(1-0,1) - 1200

17 Firmada sadece tek bir mamul üretimi söz konusu olmayabilir. Bu durumda; Tek Bir Mamul Üretim/Satışı İçin BBN Tek Bir Mamul Üretim/Satışı İçin BBN Birden Fazla Mamul Üretim/Satışı İçin BBN Birden Fazla Mamul Üretim/Satışı İçin BBN hesaplanması farklılık gösterecektir.

18 Birden Fazla Mamul Üretim/Satışı İçin BBN b i b i BBN SH = K b K b BBN SH = Başabaş Noktası satış Hasılatı b i = sabit giderler (diğer giderler+brüt kar) K b = Brüt faaliyet karı oranı

19 Örnek: (Birden fazla mamul örneği) XY işletmesinin gelecek yıl için sabit giderleri 600.000 lira,beklediği net kar 300.000 lira, üretip sattığı A mamullerinin birim başına değişken gideri 30 lira ve birim satış fiyatı 60 liradır. Ayrıca 700.000 liralık %10 faizli kredi kullanmak istemektedir. Firmanın vergi oranı % 20’dir. 1.Firmanın brüt karı nedir? 2.Başabaş noktasını miktar ve tutar cinsinden hesaplayınız. 3.Karı da sağlayacak başabaş noktası nedir? 4.Hem karı hem de faiz giderini sağlayacak başabaş noktası nedir?

20 b=600.000a=30f=60 net kar=300.000vergi=%20

21 Karı da sağlayacak biçimde başabaş noktası: Kar ve faizi sağlayacak biçimde başabaş noktası

22 FİNANSAL KALDIRAÇ FAALİYET KALDIRACI BİLEŞİK KALDIRAÇ

23 Faaliyet Kaldıracı Belli bir satış düzeyinde satışlardaki %1 değişimin Faiz Vergi Öncesi Karda (FVÖK) % kaçlık bir değişime yol açacağını gösterir.

24 Finansal Kaldıraç Belli bir satış düzeyinde FVÖK’ daki %1’lik değişimin net kar ya da hisse başına karda % kaçlık bir değişime yol açacağını gösterir.

25 Bileşik Kaldıraç Belli bir satış düzeyinde satışlardaki %1 değişimin hisse başına karda % kaçlık bir değişime yol açacağını gösterir.

26 Satışlardaki %1 değişimin FVÖK’daki FVÖK’daki %1 değişiminHBK’daki Satışlardaki % 1 değişimin HBK’daki Bileşik kaldıraç faaliyet kaldıracı ile finansal kaldıracın çarpımına eşittir. Dolayısıyla işletmenin faaliyet ve finansman risklerinin toplamı hakkında bilgi verir.

27 Örnek: (Faaliyet kaldıracı) Sabit giderleri 500.000 TL, birim satış fiyatı 1.000 Tl ve birim değişken gideri 500 TL olan işletmede BBN yakınında faaliyet BBN yakınında faaliyet kaldıracı derecesi en kaldıracı derecesi en yüksek olup başabaştan yüksek olup başabaştan uzaklaştıkça düşmektedir. uzaklaştıkça düşmektedir.

28 Örnek: ( Finansal Kaldıraç Örneği) A ve B işletmelerinin her ikisi de toplam 200.000 TL’lik kaynağa sahiptir. B işletmesi %100 öz sermaye kullanmakta A işletmesi ise %50 öz sermaye %50 yabancı kaynak kullanmaktadır ve borçları için %faiz ödemektedir.faaliyet karı 40.000 TL ise her iki işletme için hisse başına kar rakamını ve finansal kaldıraç derecelerini hesaplayınız. Faaliyet karının % 10 düşmesi durumunda meydana gelebilecek değişimi inceleyiniz.

29 A işl.B işl.A işl.B işl. Faaliyet Karı40.000 36.000 Faiz-20.000- VÖK40.00020.00036.00016.000 Vergi(%40)16.0008.00014.4006.400 Net kar24.00012.00021.6009600 HBK120 108 Fin. Kal.140/(40-20)=2 FVÖK 40.000 TL olduğunda iki işletme içinde HBK 120 TL olmaktadır. Ancak FVÖK %10 düştüğünde hiç borcu bulunmadığından finansal kaldıraç derecesi 1 olan A işletmesinin HBK’ ı %10 azalırken finansal kaldıraç derecesi 2 olan B işletmesinin % 20 oranında azalmaktadır.

30 Fon ve Nakit Akım Analizleri FON En Dar Anlamıyla PARA En Geniş Anlamıyla TÜM İKTİSADİ KIYMETLER Nakit Akım Tablosu buna göre düzenlenir. Fon Akım Tablosu buna göre düzenlenir.

31 Fon Akım Analizi FON KAYNAKLARI FON KULLANIMLARI Firmanın Faaliyetleri Sonucu Yaratılan Kaynaklar Varlıklardaki Azalış Borçlardaki artış Ödenmiş Sermayedeki Artışlar Sermayedeki Azalış Borçlardaki Azalış Aktif Değerlerdeki Artışlar Firmanın Faaliyetleri Sonucu Mali Kaynaklarındaki Azalışlar Ödenen Vergi ve Kar Payları

32 Örnek: (Fon akım analizi) A firmasının 2 yıllık bilanço kalemleri ve 2. yıla ait gelir tablosunun bir kısmı verilmiştir. Ayrıca dönem içinde firmaya sabit varlık satın alındığı ve net defter değeri 80 olan bir sabit varlığın zararına satıldığı bilinmektedir. Buna göre fon akım tablosunu çıkartınız.

33 BİLANÇO 1. YIL2. YIL KASA280350 ALACAK420340 STOK350450 SABİT VARLIKLAR(NET)500560 AKTİF TOPLAMI15501700 KISA VADELİ BANKA BORCU180260 ÖDENECEK VERGİ150135 ÖDENECEK KAR PAYI12090 UZUN VADELİ BORÇ300370 ÖDENMİŞ SERMAYE500 İHTİYATLAR300345 PASİF TOPLAMI15501700 GELİR TABLOSU 2. YIL BRÜT SATIŞ KARI400 AMORTİSMAN-60 FAİZ-40 FAALİYET KARI300 MAK. SATIŞ ZARARI-30 V.Ö.K.270 VERGİ-135 NET KAR135 ÖRNEĞİN DEVAMI:

34 ÖRNEĞİN DEVAMI KAYNAKKULLANIM KASA70 ALACAK80 STOK100 KISA VADELİ BANKA BORCU80 UZUN VADELİ BORÇ70 ÖDENECEK VERGİ150 ÖDENECEK KAR PAYI120 FAALİYETTEN SAĞLANAN FON360* SABİT VARLIK ALIMI200** SABİT VARLIK SATIMI50*** 640 * VÖK270 MAKİNA SATIŞ ZARAR30 AMORTİSMAN60 360 **SABİT TESİSLERDE NET ARTIŞ60 AMORTİSMAN GİDERİ60 SATILAN MAKİNENİN NET DEĞERİ80 200 ***SATILAN MAKİNENİN NET DEFTER DEĞERİ80 SATIŞ ZARARI-30 50

35 Bir sonraki adım: Kısa vadeli kaynaklar Uzun vadeli kaynaklar Uzun vadeli kullanımlar Kısa vadeli kullanımlar arasında paralellik bulunup bulunmadığının incelenmesidir.

36 Nakit Akım Analizi Başlıca Nakit Kaynakları Peşin olarak mal ve hizmet satışı Alacaklardan tahsilat Serbest menkul değerlerin nakde çevrilmesi Kira ve faiz geliri elde edilmesi Duran varlıkların peşin olarak satışı Tahvil satışı Nakit olarak kredi alınması Nakit olarak sermaye artırılması

37 Nakit Akım Analizi Başlıca Nakit Çıkışları Peşin olarak mal hammadde vs. alışı İşçi ücretlerinin ödenmesi Satış ve yönetim giderlerinin ödenmesi Genel imalat giderlerinin ödenmesi Borç ödemeleri yapılması Faiz ödenmesi Vergi ödenmesi Kar payı dağıtılması Maddi duran varlık yatırımı yapılması


"MALİYET-HACİM-KAR ANALİZİ (BAŞABAŞ ANALİZİ). BAŞABAŞ ANALİZİ ; Finansal Analiz ve Finansal Analiz ve Finansal Planlamada Finansal Planlamadakullanılır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları