Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi için Standardlar ve Anahatlar European Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA, 2005.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi için Standardlar ve Anahatlar European Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA, 2005."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi için Standardlar ve Anahatlar European Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA, 2005 Prof.Dr.Cansu Alpaslan

2 Avrupa Üniversiteler Birliği’nin Graz Deklarasyonu, 2003 Kalite güvencesinde Avrupa boyutunun amacı şeffaflığı ve karşılıklı güveni arttırırken ulusal değerlerin ve konuların farklılığına saygılı davranmaktır. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

3 Avrupa Yükseköğrenim alanında kalite güvencesinde standardlar ve anahatlar ENQA, Helsinki,Finlandya 2005 European Consortium for Accreditation (ECA) 2004 National Unions of Students in Europe (ESIB) 2004 European University Association (EUA) 2004 European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) Prof.Dr.Cansu Alpaslan

4 ENQA’nın görevi Kalite güvence konusunda belirli standardlar, süreçler ve rehberler oluşturmak; kalite güvence/akreditasyon kuruluşları için yeterli değerlendirme sistemleri geliştirme yolları bulmaktır. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

5 Uygulamalar için öneriler ENQA  Avrupa Yükseköğrenim Alanında (EHEA) kabul edilmiş standardlar ve ana hatlardan yararlanarak kalite güvencesinin arttırılması  Kalite güvencesi için Avrupa Yüksek Öğrenim Alanındaki tüm yükseköğrenim kurumları ve kalite güvence kuruluşlarının ortak referans noktalarını kullanmaları  Derecelerin tanınması ile ilgili işlemlerin güçlendirilmesi  Kalite güvence kuruluşlarının çalışmalarının güvenilirliğinin arttırılması Prof.Dr.Cansu Alpaslan

6 Yükseköğrenim Kurumlarında iç kalite güvencesi (internal quality assurance) için Avrupa standardları I- Kalite temini için plan ve süreçler Kaliteyi sağlama konusunda kurum politikası Kalitenin önemini kavrayan bir kültür geliştirilmesi Kalitenin sürekli arttırılması için kurumların bir strateji geliştirmesi Stratejinin, politika ve süreçlerin bir resmiyeti olması, kamuoyuna açık olması Öğrencilerin ve diğer paydaşların bu süreçte rolü olması. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

7 I- Kalite temini için plan taslağının anahatları Kurumda eğitim ve araştırma arasındaki ilişki Kalite ve standardlar konusunda kurumun stratejisi Kalite güvence sisteminin organizasyonu Kalite temininde anabilim dallarının, yüksekokulların, fakültelerin, diğer birimlerin ve bireylerin sorumlulukları Kalite teminine öğrencilerin de katılması Planın uygulanması, izlenmesi ve revize edilmesi Prof.Dr.Cansu Alpaslan

8 Avrupa Yükseköğrenim Alanının gerçeklik kazanması Tüm programların açık ve kesin beklenen çıktıları olması Öğretim elemanlarının hazır ve istekli olması Öğretim elemanlarının mükemmeliyet, tecrübe ve sahiplenme ile katkı sağlamaları Tüm yükseköğrenim kurumlarının öğrencilerine sundukları eğitim hizmetinin kalitesini arttırmaya hevesli olmaları Prof.Dr.Cansu Alpaslan

9 Yükseköğrenim Kurumlarında iç kalite güvencesi (internal quality assurance) için Avrupa standardları II- Programların tanınması, izlenmesi ve periodik olarak değerlendirilmesi Kurumların program ve diplomaların tanınması, periyodik olarak izlenmesi için resmi mekanizmaları bulunmalıdır. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

10 II-Programların ve derecelerin kalite güvencesi için anahatlar Beklenen öğrenim çıktılarının kesin olarak geliştirilmesi ve yayınlanması Müfredat ve program taslağı ve içeriğine çok dikkat edilmesi Değişik öğrenim yöntemlerine olan gereksinim (tam zamanlı, yarı zamanlı, uzaktan eğitim, e-learning) ve yüksek öğrenim tipleri (akademik, mesleki, profesyonel) Uygun öğrenme kaynaklarının mevcut olması Prof.Dr.Cansu Alpaslan

11 II-Programların ve derecelerin kalite güvencesi için anahatlar Dersi veren kişi dışında bir kurul tarafından programın resmi olarak onaylanması Öğrencilerin ilerlemesinin kaydedilmesi Programların periodik olarak gözden geçirilmesi (eksternal denetçiler de dahil) İşveren, iş dünyasından temsilciler ve diğer ilişkili organizasyonlardan geri bildirim alınması Öğrencilerin kalite güvence aktivitelerine katılması Prof.Dr.Cansu Alpaslan

12 Yükseköğrenim Kurumlarında iç kalite güvencesi (internal quality assurance) için Avrupa standardları III- Öğrencilerin değerlendirilmesi Öğrenciler yayınlanmış ve tutarlı olarak uygulanan kriterler ve düzenlemelere göre değerlendirilmelidir. Öğrencilerin değerlendirilmesi yükseköğrenimin en önemli yapı taşıdır ve bu değerlendirme sonuçları ilerideki kariyerlerinde çok önemli rol oynar. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

13 III- Öğrencilerin değerlendirilmesi işleminde yapılması gerekenler Beklenen öğrenim çıktılarının ve diğer amaçların sağlanıp sağlanmadığını ölçebilecek şekilde tasarlanmalıdır. Notlandırma için açık ve daha önce yayınlanmış kriterler olmalıdır. Beklenen yeterlilikleri sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerin kazanılmasında değerlendirmenin çok önemli olduğunu kavramış kişilerce değerlendirme yapılması. Mümkünse değerlendirmenin tek bir kişi tarafından yapılmaması Prof.Dr.Cansu Alpaslan

14 III- Öğrencilerin değerlendirilmesi işleminde yapılması gerekenler Öğrencinin olmadığı, hasta olduğu ve diğer sebepler olduğu durumlar için açık düzenlemelerin olması Değerlendirmelerin kurum tarafından bildirildiği şekilde güvenli bir şekilde yapılması İşlemlerin doğru bir şekilde yapıldığının kontrolünün yönetim tarafından da yapılabilmesi Prof.Dr.Cansu Alpaslan

15 III- Öğrencilerin değerlendirilmesi işleminde yapılması gerekenler Öğrencilere aldıkları derslerin değerlendirme stratejisinin nasıl olduğunun, ne türde sınav ve değerlendirme yapılacağının, kendilerinden beklenenin, performanslarını değerlendirmek için uygulanacak kriterlerin çok iyi açıklanması gereklidir. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

16 Yükseköğrenim Kurumlarında iç kalite güvencesi (internal quality assurance) için Avrupa standardları IV-Eğitmenlerin kalite temini Eğitmenlerin yeterli olduğunu belirleyen yöntemlerin olması Eğiticilerin yeterli bilgi donanımına sahip olmaları Bilgileri öğrenciye aktarabilecekleri tecrübe ve beceriye sahip olmaları Kendi performansları ile ilgili geri bildirim sağlayabilmeleri Prof.Dr.Cansu Alpaslan

17 IV-Eğitmenlerin kalite temini Kurumlara öğretim elemanı alırken minimum düzeyde yeterliliğe sahip olduklarından emin olunmalıdır. Öğretme kapasitelerini geliştirecek olanaklar sunulmalıdır. Eğitimde yetersiz olan öğretim elemanlarının becerilerini geliştirebilmeleri için olanaklar sunmalı, yetersizliklerini sürdürdüklerinde eğitim görevinden alabilecek yollara sahip olmalıdır. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

18 Yükseköğrenim Kurumlarında iç kalite güvencesi (internal quality assurance) için Avrupa standardları V- Öğrenme Kaynakları ve Öğrenci Desteği Kurumlar verilen her program için öğrencinin öğrenmesini destekleyecek kaynakların her program için yeterli ve uygun olmasını sağlamalıdır. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

19 V- Öğrenme Kaynakları ve Öğrenci Desteği Öğrencilere öğrenmelerine yardımcı olacak kaynakların sağlanması Bilgisayar lab. Kütüphane Danışmanlık hizmeti, özel ders Kurumlar rutin olarak destek servislerinin etkinliğini izlemeli, gözden geçirmeli ve geliştirmelidir. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

20 Yükseköğrenim Kurumlarında iç kalite güvencesi (internal quality assurance) için Avrupa standardları VI- Bilgi sistemleri Kurumlar çalışma programlarının ve diğer aktivitelerin etkin bir şekilde idaresi için gerekli bilgileri toplayıp analiz etmeli ve uygun olanları kullanmalıdır. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

21 VI- Bilgi sistemleri Öğrencilerin sınıf geçme ve başarı oranları Mezunların iş bulabilirliği Öğrencilerin aldıkları eğitimden (programmes) tatmini Öğretim elemanlarının yararlılığı Öğrenci profili Mevcut öğrenme kaynakları ve bunların maliyeti Kurumun kendi temel performans göstergeleri Prof.Dr.Cansu Alpaslan

22 Yükseköğrenim Kurumlarında iç kalite güvencesi (internal quality assurance) için Avrupa standardları VII- Kamuoyunun bilgilendirilmesi Kurumlar verdiği programlar ve diplomalarla ilgili yansız ve objektif bilgileri niteliksel ve niceliksel olarak düzenli aralıklarla yayınlamalıdır. Prof.Dr.Cansu Alpaslan

23 VII- Kamuoyunun bilgilendirilmesi Verilen programlar, Programların beklenen öğrenim çıktıları, Sağladıkları dereceler, Öğretme, öğrenme ve değerlendirme teknikleri, Öğrenciye sunulan öğrenme olanakları Eski mezunların işverenlerinin görüşlerini Mevcut öğrenci profilini de içermelidir. Prof.Dr.Cansu Alpaslan


"Avrupa Yükseköğrenim Alanında Kalite Güvencesi için Standardlar ve Anahatlar European Association for Quality Assurance in Higher Education ENQA, 2005." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları