Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Cengiz ULUTAŞ İç Denetim Birimi Başkanı Eylül 2009 KAMU İÇ DENETÇİLERİ MESLEK AHLAK KURALLARI İÇ DENETİM BİRİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Cengiz ULUTAŞ İç Denetim Birimi Başkanı Eylül 2009 KAMU İÇ DENETÇİLERİ MESLEK AHLAK KURALLARI İÇ DENETİM BİRİMİ."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Cengiz ULUTAŞ İç Denetim Birimi Başkanı Eylül 2009 KAMU İÇ DENETÇİLERİ MESLEK AHLAK KURALLARI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

2 2 İç denetçilerin uyacakları etik kurallar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 67 nci maddesinin (k) bendi ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulmuştur. YASAL DAYANAK

3 3 I- İLKELER 1.Dürüstlük 2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 3. Gizlilik 4. Yetkinlik (Ehil olma)

4 4 Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek, Hukuku gözetmek, Hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapmak, Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmamak, iç denetim mesleği ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmemek, İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duymak ve katkıda bulunmak, Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurmak, 1-DÜRÜSTLÜK

5 5 2-TARAFSIZLIK, NESNELLİK, BAĞIMSIZLIK Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsızlık ve tarafsızlık, Her türlü siyasi etkiden korunmak, Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılardan etkilenmemek, Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri almak, Kararlarını özgür iradesiyle oluşturmak, Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlamak, (Sonuçlar yalnızca elde edilen kanıtlara dayalı olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak birleştirilmelidir.)

6 6 TARAFSIZLIK, NESNELLİK, BAĞIMSIZLIK Değerlendirmelerde tarafsızlığı ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almamak, Profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul etmemek, Açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin raporun sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koymak,

7 7 Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı olmak, Yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara bildirmek, Sahip olunan bilgileri kişisel menfaatler için veya hukuka aykırı olarak ya da idarenin meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmamak, 3-GİZLİLİK

8 8 Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenmek, Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenmek, İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirmek, İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirmek, Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirmek, Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirmek, 4-YETKİNLİK

9 9 Diğer iç denetçilerle işbirliği sağlayarak denetim mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak, Diğer iç denetçilerle işbirliği sağlayarak denetim mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak, Diğer iç denetçilerle makul ve dengeli ilişkiler kurmak, Diğer iç denetçilerle makul ve dengeli ilişkiler kurmak, II- UYGULANABİLİRLİK VE YÜRÜTME

10 10 III-ÇIKAR ÇATIŞMASI Bağımsızlık ve tarafsızlığı etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan herhangi bir menfaati reddetmek, Bağımsızlık ve tarafsızlığı etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan herhangi bir menfaati reddetmek, Denetlenen birimin yöneticileri, personeli ve ilgili diğer taraflarla, bağımsız davranmasını tehdit eden, etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan ilişkilerden kaçınmak, Denetlenen birimin yöneticileri, personeli ve ilgili diğer taraflarla, bağımsız davranmasını tehdit eden, etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan ilişkilerden kaçınmak, Resmi konumlarını özel amaçları için kullanmamak, Resmi konumlarını özel amaçları için kullanmamak, Yolsuzluk riski içeren veya denetçilerin tarafsızlık ve bağımsızlıkları hakkında şüphe uyandıracak ilişkilerden kaçınmak, Yolsuzluk riski içeren veya denetçilerin tarafsızlık ve bağımsızlıkları hakkında şüphe uyandıracak ilişkilerden kaçınmak,

11 11


"T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Cengiz ULUTAŞ İç Denetim Birimi Başkanı Eylül 2009 KAMU İÇ DENETÇİLERİ MESLEK AHLAK KURALLARI İÇ DENETİM BİRİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları