Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ DENETÇİLERİ MESLEK AHLAK KURALLARI Cengiz ULUTAŞ İç Denetim Birimi Başkanı Eylül

2 YASAL DAYANAK İç denetçilerin uyacakları etik kurallar
5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 67 nci maddesinin (k) bendi ve İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulmuştur.

3 I- İLKELER 1.Dürüstlük 2. Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık
3. Gizlilik 4. Yetkinlik (Ehil olma)

4 1-DÜRÜSTLÜK Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek,
Hukuku gözetmek, Hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapmak, Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmamak, iç denetim mesleği ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmemek, İdarenin meşru ve etik amaçlarına saygı duymak ve katkıda bulunmak, Aldıkları kararlarda kamu yararını göz önünde bulundurmak,

5 2-TARAFSIZLIK, NESNELLİK, BAĞIMSIZLIK
Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsızlık ve tarafsızlık, Her türlü siyasi etkiden korunmak, Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılardan etkilenmemek, Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri almak, Kararlarını özgür iradesiyle oluşturmak, Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlamak, (Sonuçlar yalnızca elde edilen kanıtlara dayalı olmalı ve denetim standartlarına uygun olarak birleştirilmelidir.)

6 TARAFSIZLIK, NESNELLİK, BAĞIMSIZLIK
Değerlendirmelerde tarafsızlığı ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almamak, Profesyonel yargılama yapmasını zedeleyen veya zedeleyebilecek hiçbir menfaat kabul etmemek, Açıklanmaması durumunda denetlenen faaliyete ilişkin raporun sıhhatini bozacak tüm önemli bulguları ortaya koymak,

7 3-GİZLİLİK Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı olmak, Yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara bildirmek, Sahip olunan bilgileri kişisel menfaatler için veya hukuka aykırı olarak ya da idarenin meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmamak,

8 4-YETKİNLİK Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenmek, İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirmek, Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirmek,

9 II- UYGULANABİLİRLİK VE YÜRÜTME
Diğer iç denetçilerle işbirliği sağlayarak denetim mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak, Diğer iç denetçilerle makul ve dengeli ilişkiler kurmak,

10 III-ÇIKAR ÇATIŞMASI Bağımsızlık ve tarafsızlığı etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan herhangi bir menfaati reddetmek, Denetlenen birimin yöneticileri, personeli ve ilgili diğer taraflarla, bağımsız davranmasını tehdit eden, etkileyen veya etkileyebileceği varsayılan ilişkilerden kaçınmak, Resmi konumlarını özel amaçları için kullanmamak, Yolsuzluk riski içeren veya denetçilerin tarafsızlık ve bağımsızlıkları hakkında şüphe uyandıracak ilişkilerden kaçınmak,

11 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI


"T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları