Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ 2 VİZYONUMUZ 2 TEMEL DEĞERLERİMİZ 2  Dürüstlük 2  Tarafsızlık,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ 2 VİZYONUMUZ 2 TEMEL DEĞERLERİMİZ 2  Dürüstlük 2  Tarafsızlık,"— Sunum transkripti:

1 KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ 2 VİZYONUMUZ 2 TEMEL DEĞERLERİMİZ 2  Dürüstlük 2  Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık 3  Gizlilik 3  Yetkinlik 4  Eşitlik 4  Çıkar Çatışmasından Kaçınma 5  Nezaket ve Saygı6  Kalite6  Öncülük ve Rehberlik6 T.C BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 1

2 Birimlerin çalışmalarına değer katmak ve sürekli geliştirmek amacıyla, mali ve mali olmayan tüm kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek suretiyle Bakanlığın amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Kurumun beklentilerine cevap verebilen, yüksek kalitede, güvenilir, uluslararası standartlara uygun denetim ve danışmanlık hizmeti sunmak. İç Denetim Birimi Başkanlığı, bağımsızlık ve objektifliğin teminatı olarak çalışmalarını Müsteşar’a raporlamakta ve faaliyetlerini Kamu İç Denetim Standartları ile İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde yürütmektedir. İç denetçiler faaliyetlerini yürütürken: Doğruluk ve sorumluluk duygusuyla hareket eder. Hukuku gözetir, hukukun ve mesleğin gerektirdiği özel durum açıklamalarını yapar. Kanun dışı bir faaliyete bilerek ve isteyerek taraf olmaz veya iç denetim mesleği ve idare açısından yüz kızartıcı eylemlere girişmez. 2 KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ  Dürüstlük MİSYONUMUZ VİZYONUMUZ TEMEL DEĞERLERİMİZ

3 İç denetçiler: Görev alanındaki sorunları ve konuları ele alma konusunda bağımsız ve tarafsızdır. Bireysel ya da kurumsal iç veya dış menfaat ve baskılara karşı durur. Denetlenen birim ve diğer taraflarca ileri sürülen bilgi ve görüşleri alır, ancak kararlarını özgür iradesiyle oluşturur. Denetim raporlarını doğru ve nesnel biçimde hazırlar. Değerlendirmelerinde tarafsızlığını ihlal eden veya ihlal edebilecek herhangi bir faaliyet veya ilişkinin içerisinde yer almaz. Bu durum, idarenin çıkarlarıyla çatışabilecek faaliyet veya ilişkiler için de geçerlidir. İç denetçiler: Görevleri sırasında elde ettikleri bilgilerin korunması ve kullanılması konusunda ihtiyatlı olur. Ancak, yasadışı olan veya ahlaki sayılmayan herhangi bir faaliyeti mevzuat gereği yetkili makamlara bildirir. Sahip oldukları bilgileri, kişisel menfaatleri için veya hukuka aykırı olarak ya da idarenin meşru ve etik amaçlarına zarar verebilecek tarzda kullanmaz. 3  Tarafsızlık, Nesnellik, Bağımsızlık  Gizlilik KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ

4 İç denetçiler: Sadece görevin gerektirdiği bilgi, beceri ve tecrübeye sahip oldukları işleri üstlenir. İç denetim hizmetlerini, kamu iç denetim standartlarına uygun bir şekilde yerine getirir. Kendi yeterlilik ve hizmetlerinin etkinlik ve kalitesini devamlı geliştirir. İç denetçiler: Denetim faaliyetlerini yerine getirirken; yasa önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket eder. Dil, din, ırk, cinsiyet, tâbiyet, sosyal sınıf, yaş, evlilik, engellilik, sosyal ve ekonomik durum, siyasi düşünce ve benzeri diğer sebeplere dayanan farklılıkları gözetmeksizin görevlerini yerine getirir. Denetim faaliyetini yerine getirirken, herhangi bir kişiye, zümreye ya da kuruma karşı önyargılı hareket etmez yahut bunları kayırıcı veya dışlayıcı faaliyetlerde bulunamaz. 4  Yetkinlik  Eşitlik KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ

5 KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ İç denetçiler: Görevleri sırasında ve görevleri ile ilişkili olarak kendi ve yakınlarının çıkarlarının söz konusu olabileceği her türlü durumdan kaçınır; bunlarla ilgili olarak denetim faaliyetlerine ve alınacak kararlara katılamaz, görüş bildiremez. Son iki yıl içinde görev yaptıkları kurum, kuruluş ve bunların iştiraklerine yönelik denetim faaliyetlerine katılamaz. Denetim faaliyetini yürütürken, yetki ve nüfuzunu kullanarak hizmetin gerekli kıldığı koşullar dışında, kurumlardan ek hizmet veya imkân talep etmez; kamu mal ve hizmetleri ile insan kaynaklarını hizmet gerekleri dışında kullanamaz ve kullandıramaz. Denetim faaliyetleri ile ilgili olarak görevini tarafsız ve nesnel bir şekilde yürütmesini engelleyecek potansiyel veya gerçek çıkar çatışması durumunu derhal kurum veya kuruluşuna bildirir ve konu ile ilgili görevden çekilme talebinde bulunur. 5  Çıkar Çatışmasından Kaçınma

6 Denetim görevlileri, onur kırıcı, küçük düşürücü ve keyfi davranışlar sergilemez; baskıcı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunmaz; birlikte görev yaptıkları ve denetledikleri kişilere karşı nazik ve saygılı davranır. Üstün kalitede hizmet sunulması için denetimlerin Kamu İç Denetim Standartlarına uygun şekilde planlanıp yürütülmesi ve izlenmesi esastır. Hizmet alanında öncülük ve rehberlik görevini üstlenmek en önemli değerlerimizdendir. 6  Kalite  Öncülük ve Rehberlik  Nezaket ve Saygı KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ


"KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ KALİTE VE GÜVENCE POLİTİKA BELGEMİZ İÇİNDEKİLER MİSYONUMUZ 2 VİZYONUMUZ 2 TEMEL DEĞERLERİMİZ 2  Dürüstlük 2  Tarafsızlık," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları