Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Konu; İşyeri Etiği 1.SORU 98 2.SORU 99 3.SORU 100 1.SORU 98 2.SORU 99 3.SORU 100.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Konu; İşyeri Etiği 1.SORU 98 2.SORU 99 3.SORU 100 1.SORU 98 2.SORU 99 3.SORU 100."— Sunum transkripti:

1

2 Konu; İşyeri Etiği 1.SORU 98 2.SORU 99 3.SORU 100 1.SORU 98 2.SORU 99 3.SORU 100

3 Konu; İşyeri Etiği 98. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin mesleki bağımsızlıkları ve uyması gereken etik ilkeler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A.İşçileri bilgilendirirken, üretim amaçları doğrultusunda, bazı riskleri gizli tutabilirler. B.Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmamalıdırlar. C.Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz. D.Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde kendi aralarında ve yönetici ve işçilerle iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler. 98. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin mesleki bağımsızlıkları ve uyması gereken etik ilkeler bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A.İşçileri bilgilendirirken, üretim amaçları doğrultusunda, bazı riskleri gizli tutabilirler. B.Özellikle sağlık ve güvenlik riskleri konusunda, işveren ve işçilere önerilerde bulunurken hiçbir etki altında kalmamalıdırlar. C.Mesleki bağımsızlığın sonuçları hiçbir şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilenlerin aleyhine kullanılamaz. D.Çalışma ortamı ve koşullarının düzenlenmesinde kendi aralarında ve yönetici ve işçilerle iletişime açık ve işbirliği içerisinde hareket ederler.

4 Konu; İşyeri Etiği 99. Mesleki uygulamalarda etik değerlere aykırı davranılması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? A.Mesleğin saygınlığında kayıp B.Mesleğin güvenirliğinde kayıp C.Hizmet verilen kesimlerin haklarının korunması D.Aynı meslekten olan kişilerle ilişkilerde sorunlar 99. Mesleki uygulamalarda etik değerlere aykırı davranılması aşağıdakilerden hangisine yol açmaz? A.Mesleğin saygınlığında kayıp B.Mesleğin güvenirliğinde kayıp C.Hizmet verilen kesimlerin haklarının korunması D.Aynı meslekten olan kişilerle ilişkilerde sorunlar

5 Konu; İşyeri Etiği 100. İşyeri hekimlerinin sorumluluklarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A.İşyeri hekimi, yargı tarafından istenmedikçe, halk sağlığı açısından bildirimi zorunlu olmadıkça ya da bireyin kendi isteği olmadıkça tüm bireysel tıbbi bilgileri gizli tutmalıdır. B.İşyeri hekimi, işyeri sağlık hizmetlerini yürütürken hem ekip çalışanlarını hem de işçi ve işverenleri bilgilendirerek önerileri alır ve katılımlarını sağlar. C.İşyeri hekimlerinin çalışanların sağlığını tehdit eden riskleri öncelikle saptama yükümlülüğü vardır. D.İşyeri hekiminin öncelikli sorumluluğu üretimin verimliliğinin artırılmasıdır. 100. İşyeri hekimlerinin sorumluluklarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A.İşyeri hekimi, yargı tarafından istenmedikçe, halk sağlığı açısından bildirimi zorunlu olmadıkça ya da bireyin kendi isteği olmadıkça tüm bireysel tıbbi bilgileri gizli tutmalıdır. B.İşyeri hekimi, işyeri sağlık hizmetlerini yürütürken hem ekip çalışanlarını hem de işçi ve işverenleri bilgilendirerek önerileri alır ve katılımlarını sağlar. C.İşyeri hekimlerinin çalışanların sağlığını tehdit eden riskleri öncelikle saptama yükümlülüğü vardır. D.İşyeri hekiminin öncelikli sorumluluğu üretimin verimliliğinin artırılmasıdır.

6 Tıbbi Deontoloji Nizannamesi (1960)* Ayrım yapmadan sağlığa-özel yaşama saygılı olma, Hastanın sırrını saklama (mahremiyet ilkesi-yasal…), Kullanılan hasta bilgisinde, hasta kimliğini koruma, Bilgilendirme ve uygulamalar için onay alma, Meslek bilgilerini kötü amaçlar için kullanmama, Mesleğini icra ederken baskı altında olmama, vicdani kanaatine göre hareket etme, Mesleki uygulamalarına ticari yön vermeme, hastalardan haksız menfaat temin etmeme, Ayrım yapmadan sağlığa-özel yaşama saygılı olma, Hastanın sırrını saklama (mahremiyet ilkesi-yasal…), Kullanılan hasta bilgisinde, hasta kimliğini koruma, Bilgilendirme ve uygulamalar için onay alma, Meslek bilgilerini kötü amaçlar için kullanmama, Mesleğini icra ederken baskı altında olmama, vicdani kanaatine göre hareket etme, Mesleki uygulamalarına ticari yön vermeme, hastalardan haksız menfaat temin etmeme,

7 Tıbbi Deontoloji Nizannamesi (1960)* Mesleki bilgilerini uygularken işverenden ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız çalışma, Hizmet sunumunda güven, gizlilik ve eşitlik, Testler ve tıbbi araştırmalar için işçilerden onay alma, Tanıda bilimsel bilgi ve teknik yeterliliğe dayanma, Gerektiğinde uzman görüşüne başvurma, İşverenin, işçilerin, sendikaların ve yetkili diğer makamların desteğini ve işbirliğini isteme, Mesleki bilgilerini uygularken işverenden ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız çalışma, Hizmet sunumunda güven, gizlilik ve eşitlik, Testler ve tıbbi araştırmalar için işçilerden onay alma, Tanıda bilimsel bilgi ve teknik yeterliliğe dayanma, Gerektiğinde uzman görüşüne başvurma, İşverenin, işçilerin, sendikaların ve yetkili diğer makamların desteğini ve işbirliğini isteme,

8 İşyeri Sağlık Kayıtları* 1.İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamına ait bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler 10 yıl süre ile saklanır. 2.İşçilerin sağlığının çalışma şartlarından etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde; işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri, hastalık ve sağlık sorunları ile ilgili yapılan başvuruların günlük ve aylık kayıtları ile, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işe devamsızlık zararlı ve tehlikeli madde kayıtları kullan. 1.İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamına ait bilgiler, işyeri sağlık ve güvenlik birimi veya ortak sağlık güvenlik birimince kayıt altına alınır ve belgeler 10 yıl süre ile saklanır. 2.İşçilerin sağlığının çalışma şartlarından etkilenip etkilenmediğinin belirlenmesinde; işe giriş ve periyodik sağlık kontrolleri, hastalık ve sağlık sorunları ile ilgili yapılan başvuruların günlük ve aylık kayıtları ile, iş kazaları ve meslek hastalıkları, işe devamsızlık zararlı ve tehlikeli madde kayıtları kullan.

9 Mühendislik Etik Kuralları* 1.Mühendisler yalnızca tarafsız ve gerçeğe uygun resmî raporlar yayınlamalı, 2.Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken en önde, toplumun sağlığını, refahını, can ve mal güvenliğini tutmalı, 3.Mühendisler mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı yapmadan güvenilir vekil olarak davranmalı ve taralar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmemeli, 4.Mühendisler işverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ticari ve ekonomik durumlarını gizli tutmalı, 1.Mühendisler yalnızca tarafsız ve gerçeğe uygun resmî raporlar yayınlamalı, 2.Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken en önde, toplumun sağlığını, refahını, can ve mal güvenliğini tutmalı, 3.Mühendisler mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı yapmadan güvenilir vekil olarak davranmalı ve taralar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmemeli, 4.Mühendisler işverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ticari ve ekonomik durumlarını gizli tutmalı,


"Konu; İşyeri Etiği 1.SORU 98 2.SORU 99 3.SORU 100 1.SORU 98 2.SORU 99 3.SORU 100." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları