Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AYKOME 2015 PERFORMANS RAPORU. AYKOME YÖNETMELİĞİ OLUŞTURULDU Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçelerinin sınırları içerisinde kentsel altyapı hizmetleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AYKOME 2015 PERFORMANS RAPORU. AYKOME YÖNETMELİĞİ OLUŞTURULDU Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçelerinin sınırları içerisinde kentsel altyapı hizmetleri."— Sunum transkripti:

1 AYKOME 2015 PERFORMANS RAPORU

2

3 AYKOME YÖNETMELİĞİ OLUŞTURULDU Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçelerinin sınırları içerisinde kentsel altyapı hizmetleri ile; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek her türlü altyapı tesis(Telekom, tedaş, vaski,vangaz,telekomünikasyon tesisleri vb )yapılması için ruhsat verilmesi, ruhsat şartlarına uygun olmayan çalışmalar ile bildirimsiz ve ruhsatsız kazı çalışmalarının engellenmesini sağlamak ve kamu menfaatini korumak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09/06/2015 tarihli ve 424 kararıyla AYKOME Alt Yapı Koordinasyon Merkezi yönetmeliği kabul edilerek uygulamaya alınmıştır. Hazırlanan bu yönetmelikle kazı bölgelerindeki tüm çalışmalar yönetmeliğe bağlanmıştır.

4 PERSONEL DURUMU AYKOME kararlarının uygulanması ve yürütülmesi işlemi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı AYKOME Şube müdürlüğüdür. Müdürlük ; Harita, Denetim ve Mali işler, Ruhsat Şube Şefliği olmak üzere 3 kısım çalışmaları üzerinde Faaliyet göstermektedir. AYKOME ŞUBE MÜDÜRÜ DENETİM ŞEFLİĞİRUHSAT ŞEFLİĞİ RUHSAT İŞLEM VE TAKİP BİRİMİ EVRAK KAYIT BİRİMİ HARİTA ŞEFLİĞİ ALT YAPI VERİ TAKİP VE GÜNCELLEME BİRİMİ DENETİM BİRİMİ

5 RUHSAT ŞEFLİĞİ GÖREV TANIMLARI: - AYKOME Üst Kurul görüşme tutanaklarını ve kararları düzenlemek, alınan kararları ilgili makamlara göndermek, - AYKOME’ye üye gönderen kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişimi sağlamak, - Kamu kurum ve kuruluşlarının ortak programa alınmayan alt yapı yatırımları için hazırlanan programlara uygun olarak ruhsat verilmesini sağlamak, - Ortak programa girmediği için kurumların kendilerince yapılan alt yapı yatırımlarının AYKOME programına ve kararlarına uygun yapılıp yapılmadığını izlemek, -Altyapı yatırımı yapan kurum, kuruluş ve şahıslara altyapı tesisi açım ruhsatı vermek, - Aykome Şube Müdürlüğü bünyesindeki gelen, giden evrak takibini, personel ile ilgili ve idari konularda birimin çalışma görevini yürütmek, - Verilen çalışma izinleri ile ilgili olarak, diğer altyapı kurumlarını ve ilgili birimleri bilgilendirmek.

6

7 DENETİM ŞEFLİĞİ GÖREV TANIMLARI: - Kazı başvurusu yapılan güzergahların saha keşiflerinin yapılması, gerekli görüldüğü hallerde güzergahta revizyon yapmak. - Çalışma yapılan güzergahların saha denetimlerinin yapılması - Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak, - Üst yapı çalışmaları sırasında eksik olan alt yapı imalatlarını veya alt yapı deplaselerini tamamlatmak. -Gerekli görüldüğü hallerde Harita şefliğiyle koordineli olarak alt kurul toplantısı düzenlemek.

8 HARITA ŞEFLİĞİ GÖREV TANIMLARI: - Altyapı tesisi inşa edilecek kazı alanını sayısal bilgi olarak AYKOME bilgi sistemine işlemek varsa güzergahta revizyon yapmak. - Çalışma yapılan güzergahların tüm altyapı kurumlarına - Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek. Ruhsatsız kazı yapıldığının tespiti durumunda, kazı yapanlar hakkında gerekli işlemin yapılmasını sağlamak, - Üst yapı çalışmaları sırasında eksik olan alt yapı imalatlarını veya alt yapı deplaselerini tamamlatmak. -Gerekli görüldüğü hallerde Harita şefliğiyle koordineli olarak alt kurul toplantısı düzenlemek.

9

10 GÖREV TANIMI Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki 20 m ve üstü yollar ile ana arter yollardaki Kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişilerin kazı taleplerini değerlendirmek, ruhsatlandırmak ve kontrol etmek, Altyapı yatırımı yapan AYKOME üyesi kamu kurum ve kuruluşlarına ait taslak programları birleştirerek, kesin program taslağı hazırlamak ve AYKOME’nin onayına sunmak, Birden fazla kurumca aynı yer ve aynı anda yapılması gereken altyapı yatırımlarını ortak program taslağına almak ve AYKOME’ nin onayına sunmak, Ruhsatsız kazı yapılmasını önlemek için denetimler yapmak, kaçak kazı yapanlar hakkında gerekli işlemleri yapmak, Telekomünikasyon Geçiş Hakkı ile ilgili yapılan başvurularda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak yerinde tespitlerin yapılması amaçlı denetim ekibini oluşturmak ve Ruhsatla ilgili iş ve işlemleri yerine getirmek, 3 Şeflik ve 17 adet personel ile hizmet vermektedir

11 ÜST KURUL YÖNETİM ŞEMASI KURUL BAŞKANI Genel Sekreter GENEL SEKRETER YARDIMCISI YOL BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANI AYKOME ŞUBE MÜDÜRÜ ÖZEL VE KAMU KURUMLARI AKSA DOĞALG AZ M.S.B. TEMSİLCİSİ T.C.K TEMSİLCİSİ DSİ TEMSİLCİSİ TCDD TEMSİLCİSİ TEİAŞ TEMSİLCİSİ BOTAŞ TELEKOMİNİKASYO N TEMSİLCİLERİ DLH İSU GENEL MD. VEDAŞ TEMSİLCİSİ İLÇE BELEDİYELERİ

12 2015 Gelen evrak : 620 Ad 2015 Giden evrak : 726 Ad 2015 Düzenlenen kazı ruhsatı adedi : 518 Ad 2015 Arazide ruhsat kontrolleri : 518 Ad Düzenlenen İş Bitim ve İlişiği Kesildi Belgesi Ad. : 518 Ad

13 Uygun Çalışma Örneği


"AYKOME 2015 PERFORMANS RAPORU. AYKOME YÖNETMELİĞİ OLUŞTURULDU Van Büyükşehir Belediyesi ve İlçelerinin sınırları içerisinde kentsel altyapı hizmetleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları