Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK YÖNETİMİ BECERİLERİ Ali DOĞAN ST Uzmanı 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK YÖNETİMİ BECERİLERİ Ali DOĞAN ST Uzmanı 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme."— Sunum transkripti:

1 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK YÖNETİMİ BECERİLERİ Ali DOĞAN ST Uzmanı 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme Çalıştayı 11 Mart 2016 ANTALYA

2 Bir Verimlilik Yönetim Aracı Olarak İç Kontrol İç Kontrol; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile tüm üst yöneticilere mali yönetim ve kontrol sisteminin kurulması, işletilmesi ve gözetilmesi sorumluluğunu yüklemiştir.

3 İÇ KONTROL; kamu kaynaklarının; etkililik, (Gerçekten ihtiyaç duyulan, yararlı mal ve hizmetler üretildi mi),Ekonomik Etkililik: Gerçekleşen %89/Planlanan %99 ekonomik, Çıktı/Girdi>1 verimli (Çıktı/Girdi) ve idarenin amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesi, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önlenmesi konularında yeterli ve makul güvence sağlayan bir yönetim aracıdır.

4 İç Kontrol Sistemi sadece kontrol faaliyetlerini değil, idarenin organizasyon yapısını, işleyişini, görev yetki ve sorumlulukları ve karar alma süreçlerini kapsayan, idarenin tüm yöneticilerinin ve çalışanlarının rol alması gereken dinamik bir süreçtir.

5 İç Kontrol 2.Eylem Planı (2012-2014) İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM SAYISI KONTROL ORTAMI 1Etik değerler ve dürüstlük25 2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 58 3Personelin yeterliliği ve performansı37 4Yetki devri23 RİSK DEĞERLENDİRME 6 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi 33 KONTROL FAALİYETLERİ 7Kontrol stratejileri ve yöntemleri44 8Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi33 11Faaliyetlerin sürekliliği11 12Bilgi sistemleri kontrolleri33 İZLEME17İç kontrolün değerlendirilmesi55 TOPLAM103142

6 Kontrol 0rtamının öğeleri; Yönetimin ve personelin etik değerleri ve kişisel ve mesleki dürüstlük, İş yapanların yeterliliği, Organizasyonel yapı, İnsan kaynakları politikası olarak tanımlanır.

7 Organizasyon yapısı, bir ilişkiler sistemidir. Kurum’un tüm birimlerinin işleyişini, yürütülen faaliyetleri, faaliyetleri gerçekleştiren çalışanların iş tanımlarını ve iş akış adımlarını ifade etmektedir.

8 Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürü Piyasa Gözetimi ve Denetimi Görevlisi Piyasa Gözetim ve Denetim Müdürlüğüve

9 İnsanlar değişik başlıklarda bir çok eğitim almışlardır… burada atılması gereken adım eğitim ile aldığımız bilgiyi eyleme nasıl dönüştüreceğimizdir. İşte bu kısa eğitimde bunu kısmi olarak yapalım diyorum

10 Bir çalışanı zaman planına uygun işlendirmek Örnek; Benzin istasyonu denetimi 1.Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin cins ve özelliklerine göre mevzuatın tanımladığı tarihler arasında yapılmasında görev almak. 2.Piyasaya arz edilmiş veya kullanımda olan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik, ani, şikayet veya stok muayeneleri sonunda tamire sevk edilenler ile tamir ettirilenlerden tip onay değişikliğine sebep vermeyecek tamir ve ayar işlemlerinden sonra ilk muayenelerinin yapılmasında görev almak. 3.Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yapılmasıyla ilgili zamanında müracaat etmeyenler hakkında idari ve cezai işlemler uygulanmasında görev almak. 4.Yasal metroloji kapsamında yapılan muayeneler ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini bilgi işlem ortamında veri tabanına işlemek.

11 İş: Akaryakıt istasyon denetimi 1.Adım: Akaryakıt istasyonuna gidiş 2.Adım: Denetimle ilgili belgeleri teslim alma 3.Adım: Belgeleri kontrol etmek 4.Adım: Ölçü araçlarını kontrol etmek 5.Adım: Denetim tutanağını yazmak 6.Adım: İkinci istasyona gitmek/İdari binaya dönmek

12 İş: Akaryakıt istasyon denetimi NoAkış dilim açıklamasıSüre: dakika 1.AdımAkaryakıt istasyonuna gitmek20 2.AdımDenetimle ilgili belgeleri teslim almak ve kontrol etmek 10 3.AdımÖlçü araçlarını kontrol etmek20 4.AdımDenetim tutanağını yazmak10 5.Adımİkinci istasyona gitmek/İdari binaya dönmek 20 Toplam80

13 Bir günde 6 adet akaryakıt istasyonu denetlemek mümkün. Sorumluk alanınızda kaç akaryakıt istasyonu varsa buna göre çalışma plan ve programının çalışan tarafından yapılması istenir. Yöneticiye sunulan denetim planı onay sonrasında zaten uygulanacaktır. Sadece aksama durumunda nedenleri ve çözüm önerileri yöneticiye sunulur. Yöneticinin görevi sorunun kaynağının ortadan kaldırılmasına ve işlerin daha verimli ve etkili yapılmasına katkı sağlamak olmalıdır.

14 KISACA YÖNETİCİLERİN GÖREVİ; Birimin amaç, hedef ve eylemlerinin tanımlanarak planlanmasını Programların onaylanmış adımlara göre uygulanmasını Olası eylem risklerinin tanımlanarak azaltılmasını sağlamak olmalıdır.

15 Kurumların en önemli hedeflerinden biri: Faaliyetlerin etkin ve verimli olması dır.

16 Çalışanlar görevlerini yerine getirirken iç kontrol sisteminde kullanılacak bilgileri üretir, kontrolleri etkileyen faaliyetlerde bulunur. Bu nedenle iç kontrol herkesin sorumluluğudur.


"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti VERİMLİLİK YÖNETİMİ BECERİLERİ Ali DOĞAN ST Uzmanı 2016 Yılı Verimlilik Projeleri Değerlendirme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları