Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ASDEP Kapsamında Aileyle Görüşme Yöntem ve Teknikleri Doç. Dr. Yusuf GENÇ T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ASDEP EĞİTİCİ EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ASDEP Kapsamında Aileyle Görüşme Yöntem ve Teknikleri Doç. Dr. Yusuf GENÇ T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ASDEP EĞİTİCİ EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 ASDEP Kapsamında Aileyle Görüşme Yöntem ve Teknikleri Doç. Dr. Yusuf GENÇ T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ASDEP EĞİTİCİ EĞİTİMİ

2 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 2/47 Toplumun en önemli kurumu = Aile Aile bireylerinin mutlu olması ve refah içinde yaşaması toplumun mutluluğunu yansıtır Öyleyse; Ailenin Korunması, Bilinçlendirilmesi, Sorunlarının Çözülmesi Desteklenmesi sosyal hizmet müdahalelerinin önemini açıklar. Buna aile sosyal hizmeti denir.

3 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3/47 Aileye Yönelik Hizmetler Ailenin ve aile üyelerinin sosyal uyumları katkı vermek Ailevi ilişkileri ve işlevlerinin yerine getirilmesi ve sorunlarının çözülmesine yardım etmek, Aile hayatını geliştirmek ve güçlendirmek Ailenin refah, mutluluk ve bütünlüğünü sağlamak

4 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 4/47 Aile ile çalışan meslek elemanları Eşler arasındaki sorunların çözülmesini, Eşlerin sorunlarla başa çıkma becerilerinin arttırılmasını, Bilinçlendirilmesini, Bilgilendirilmesini İşlevsel olmayan ailelerin yeniden işlevsel hale gelmelerini sağlar.

5 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 5/47 Uzman Aile İçin Şunları da Yapmalı Eşlere problemlerini keşfetmeleri ve ifade etmeleri için cesaret verir Eşler arasındaki problemleri belirlemeye ve netleştirmeye yardımcı olur, Aile için destekleyici çevre koşulları oluşturur, Eşlerin var olan problemleriyle baş edebilecek düzeye gelmelerini sağlar, Kadına ve erkeğe güven verir, Eşler arasındaki iletişimi engelleyen yanlış düşünce ve davranışlarda değişiklik yapar, Ailenin çevresinde baskı oluşturan koşulları engellemeye çalışır, Ailenin işlevselliğini yeniden sağlamasına yardım eder.

6 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 6/47 Meslek elemanlarının sahip olması Gereken Özellikler I Mesleki yetki ve sınırlılıkların bilincinde olmak, Görüşmelerde etkin bir gözlemci ve katılımcı olmak, Görüşlerini yerine göre açık bir şekilde ifade etmek, Kendisine gelebilecek eleştirilere karşı savunucu olmamak, Görüşme ortamına kendi sorunlarını getirmemek,

7 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 7/47 Meslek elemanlarının sahip olması Gereken Özellikler II Aile üyeleri arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak için rahat ve güven verici bir çalışma ortamı oluşturmak, Gerekli yerlerde aile içi etkileşimi eleştirel olmadan yönlendirmek, Görüşme içeriğini çok sık olmamak koşulu ile özetlemek Aileyi sorunlarını çözmesi için motive etmek

8 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 8/47 Aile İle Yapılan Çalışmalarda Dikkate Alınması Gereken Noktalar - Sosyal çevre ile olan ilişkiler (akraba, arkadaş ve toplum içindeki diğer etkileşimler). - Oluşumlarına ailenin bir katkıda bulunmadığı ancak sonuçlarından etkilendiği dışsal öğeler - Aile içinde eşler arasındaki iletişim kalıpları, sınırlar, rol dağılımı, kalıp davranışlar gibi öğeler

9 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 9/47 Aileye Hizmet Veren Sosyal Hizmet Kurumları Şu Hizmetleri Sunar. -tedavi ve danışma faaliyetleri, -evlilik ve çift terapisi, -aile tedavisi

10 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 10/47 ASDEP Elemanının Aile İle Görüşmede Dikkat Etmesi Gereken Hususlar I 1.Aile üyeleriyle yakınlaşma sağlamak, 2.Yardım süreci hakkında aile üyelerinin düşünce ve beklentilerini öğrenmek, 3.Aile üyelerinin yardım süreci içindeki rollerini ve yardım sürecinin içeriğini açıklamak, 4.Ailenin sorun hakkındaki düşüncelerine açıklık getirmek, 5.Aile üyelerinin ihtiyaç ve isteklerini belirlemek, 6.Sorunun belli bir üyeye değil, aileye ait olduğunu vurgulamak, 7.Ailedeki üyelerin ve aile sisteminin sorunun çözümüne yarayacak güçlü yönlerini ortaya koymak,

11 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 11/47 ASDEP Elemanının Aile İle Görüşmede Dikkat Etmesi Gereken Hususlar II 8-Aile üyelerini olumsuz bir şekilde etkileyen ve tekrarlanan etkileşim biçimine dikkat çekerek bu durumun değişmesini isteyip istemediklerini sormak, 9-Aile üyelerinin birbirlerine daha anlayışlı, sevecen ve olumlu yaklaşmalarına yardım etmek, 10-Ailenin ileriye dönük amaçlarını tanımlamak, 11-Sorun çözme sürecinin koşulları, yürütülme biçimi ve uzman ile aile üyelerinin süreçle ilgili sorumlulukları üzerinde görüş birliği sağlamak 12- Görüşmenin sonunda üzerinde durulan sorunlar, ulaşılmak istenen hedefler ve kaydedilen gelişmeleri özetlemek

12 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 12/47 Eğitici Faaliyetler aile üyeleri arasında herhangi bir sorun olmasa da, aile üyeleri arasındaki ilişkileri güçlendirme, bilgilendirme ve bilinçlendirmeye yönelik eğitici faaliyetler yapılır Eğitici hizmetler, ailelere yönelik koruyucu, önleyici ve geliştirici hizmetlerdir -Yeni evlenmiş ve evlenecek olan çiftlerle kişisel ve grup çalışmalarının yapılması, -Çocuk sahibi olan veya olacak olan çiftlere yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi, Aile üyelerinin herhangi bir sorunla karşılaştıklarında nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin baş etme stratejileri geliştirebilmelerini sağlanması.

13 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 13/47 Evlilik ve Çift Terapisi Çift terapisi; birbiriyle çatışmada olan iki insanın etkileşimini değiştirmek için düzenlenmiş bir psikoterapi biçimidir Çift terapisinde amaç, evlilik içi iletişim, empati ve uyumu artırarak evlilik ilişkisini yeniden düzenlemek, ilişkide var olan sorunları iyileştirmek ve yaşanan sorunlardan dolayı eşlerde görülen davranış bozukluklarını ortadan kaldırmak Bu amaçla aileye yönelik hizmet veren meslek elemanları eşler arasındaki ifade edilemeyen duygular, iletişim problemleri ve empati geliştirmeye yönelik müdahaleler, kişisel ve ailesel farkındalık gibi konularda eşler ile birlikte bir müdahale planı hazırlarlar

14 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 14/47 Bu süreçte meslek elemanı; Eşlerin birbirlerinin sözünü kesmeden dinlemelerine, Birbirlerini rahatsız eden veya daha memnun edici buldukları davranışlara odaklanmalarına, Karşı tarafı küçük düşürecek davranış kalıpları kullanmamalarına, Birbirlerinin bakış açılarını görmelerine ve anlamalarına, Birbirlerinin oldukları gibi kabul etmelerine, -Beklentilerini net olarak ifade etmelerine yardımcı olur.

15 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 15/47 Ailelere Ve Eşlere Yönelik Müdahalelerin Etkililiği (Meslek Elemanı) Bireylerin bulundukları yerden başlamak, Güçler perspektifinden bakmak, Hizmet sunumunda esnek olmak, İlişkiyi etik ve saygılı bir biçimde başlatmak ve sonlandırmak, Güven vermek Her bir ailenin kendine özgü olduğunu akılda tutmak

16 ASDEP AİLEYLE GÖRÜŞME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 16/47 Mesleki Çalışmalarda Aileye Yönelik Yapılacak Müdahalelerden Bazıları; -Ailede Eşler Arasındaki İletişim Ve Etkileşimi Geliştirmek, -Ailedeki Yanlış Düşünce Kalıplarının Değiştirilmesini Sağlamak, -Ailenin İmkanlarını Artırmak, -Destek Sistemlerini Harekete Geçirmek, -Ailenin Sorunlarıyla Baş Edebilecek Düzeye Gelmesini Ve Kendi Ayakları Üzerinde Durmasını Sağlamak Ve -Ailenin İşlevsel Hale Gelmesine Yardımcı Olmak.


"ASDEP Kapsamında Aileyle Görüşme Yöntem ve Teknikleri Doç. Dr. Yusuf GENÇ T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ASDEP EĞİTİCİ EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları