Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLAMİ AÇIDAN AİLE İÇİ İLETİŞİM.. GENEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLAMİ AÇIDAN AİLE İÇİ İLETİŞİM.. GENEL."— Sunum transkripti:

1 İSLAMİ AÇIDAN AİLE İÇİ İLETİŞİM.. GENEL

2 EVLİLİKTE GENEL HÜKÜMLER

3 "Uğursuzluk yoktur. Ancak üç şeyde uğur olabilir:
Kur’an-ı Kerim Rum suresi 21. Ayet.. “Sizlere içinizden huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi.. O’nun varlığının işaret belgelerindendir. Bunda düşünen akıl sahipleri için nice ibretli dersler vardır.” Resülullah (S.A.V.) mealen buyurdular.. “Her biriniz, şükreden bir kalp, zikreden bir dil, ahiret işinize yardımcı olacak bir eş edinsin” “Allah’a takvadan sonra en büyük göz aydınlığı hayırlı bir eştir.” Tirmizi, Tefsir, Berae: (3093); İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 3/541. Resulullah A.S.V. Mealen Buyurdular.. "Uğursuzluk yoktur. Ancak üç şeyde uğur olabilir: Eşte, atta (binekte), evde."İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 11/

4 İbn Mes'ud (r.a) şöyle derdi: 'Eğer ömrümden sadece on gün kalsa yine de evlenmek isterim ki Allah'ın huzuruna bekâr gitmiş olmayayım'. Muaz b. Cebel'in veba hastalığından iki hanımı öldü. Kendisi de aynı hastalığı çekmekte olduğu halde 'Beni evlendiriniz; çünkü Allah'ın huzuruna bekâr olarak çıkmak istemiyorum' dedi. Bişr b. Hars, ölümünden sonra rüyada görülüp kendisine şöyle soruldu: 'Allah senin hakkında ne gibi muamele yaptı?' Bişr 'Cennette derecelerim yükseldikçe yükseldi. Hatta bana peygamberlerin makamları dahi gösterildi. O makamlara yakın olan makamlara bile sahip oldum. Fakat yine de evlilerin derecesine varamadım. dedi. Nedeni, evlinin Ailesinin nafakası ve maişetini temin etmek hususundaki sabretmesi... [İmam-ı Gazali “İhayau Ulumi Din Cit 2” Kitabından alınmıştır. ]

5 Allah Resûlü S.A.V.buyurdu:
"Evlenen, imanın yarısını tamamlamış olur, kalan yarısı hakkında ise Allahtan korksun!” Taberani, Mu'cemu'I Karısı olmayan adam yoksuldur, yoksul. Çok malı olsa da mı? Çok malı olsa da. Kocası olmayan kadın yoksuldur, yoksul..! Çok malı olsa da mı? Çok malı olsa da. Buhârî : İbn Ebî Necih radıyallahu anh. Akrabalık, kan bağı, evlilik ve süt kardeşlikle olur. Kur'an-ı Kerim'e göre, akrabalık bağının kamil  manada gerçekleşmesi iman birliğine bağlıdır. Bu olmadığı takdirde arada gerçek akrabalık ve dostluk bağı teessüs etmez.. Mü'min kimse mü'min olmayan hakkında -oğlu veya babası bile olsa- Allah'tan mağfiret bile dileyemez. O halde evliliklerde akraba olunacak insanların durumu fevkalade önemlidir. Aile, toplumun en önemli ve en küçük birimidir. O asla toplumdan ve içinden geldiği insanlardan, akraba-yı taallukatından ayrı düşünülemez.. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 16/18-20. 5

6 BAYANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

7 Allah Resûlü S.A.V.buyurdu:
"En hayırlı kadın, kocası kendisine bakınca onun gönlüne huzur veren, çağırdığı zaman itaat eden, nefsinde ve malında kocasının hoşlanmadığı bir şey yapmayan kadındır."Nesai (nikah 14, VI, 68), Rudani, Büyük Hadis Külliyatı, Cem’ul-fevaid, İz Yayıncılık: 2/266. "Bir kadın, beş vakit namazını kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, namusunu korursa, kocasına itaat ederse, ona, "Cennetin kapılarından hangisini istersen oradan gir," denilir." Hadis el Kitabı. Ömer Sevinçgül Zafer Yayınları.

8 "Resulullah A.S.V.'a bir kadın geldi, yanında iki de çocuğu vardı.
Resulullah (A.S.V.) buyurdular ki: "Hangi kadın, kocası kendisinden razı olarak vefat ederse, cennete girer."Tirmizi, Radâ 10, (1161). Ebu Umame R.A. anlatıyor: "Resulullah A.S.V.'a bir kadın geldi, yanında iki de çocuğu vardı. Kadın bunlardan birini sırtına almış, diğerini de elinden tutuyordu. A.S.V. onu görünce takdirlerini şöyle ifade buyurdular: "Kadınlar çocuklarını karınlarında taşırlar, doğururlar ve onlara merhamet beslerler. Bunlar bir de kocalarına eziyet vermeseler, namazlarını kılanlar cennete girerler..!" İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 17/221.

9 Kadın, nezih bir tabiattır..
Anne adayı olduğu için Allah’ın Rahmet isminin tecellisindedir. Ruh ufku itibarıyla eşini bulmuş ve çocuklarıyla susuzluğunu giderebilmiş bir kadının, Cennet hurilerinden ve böyle birinin çevresinde örgülenmiş yuvanın da Firdevs’ten farkı yoktur. Yağmur Dergisi Nisan 2000 Hz. Muaz Şam'dan dönünce Resulullah A.S.V.'a secde etmişti. A.S.V. hayretle: "Ey Muaz! Bu da ne?" dedi. O açıkladı: "Şam'a gitmiştim, onların reislerine ve patriklerine secde ettiklerine rastladım. İçimden, aynı şeyi size yapmak arzusu geçti." A.S.V., bunun üzerine: "Bunu yapmayın! Zira, şayet ben, bir kimseye, Allah'tan başkasına secde etmeyi emretseydim, kadına kocasına secde etmesini emrederdim. Muhammed'in nefsi elinde olan Zat-ı Zülcelal'e yemin ederim ki, bir kadın, kocasının hakkını eda etmedikçe Rabbinin hakkını da eda edemez. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 17/193.

10 Çocukların talim ve terbiyesi, hanenin nizam, huzur ve ahengi adına insanlık mektebinin ilk hocası kadındır. Namuslu, terbiyeli ve yuvasına bağlı bir kadının bulunduğu ev, Cennet köşelerinden bir köşedir ve orada duyulan seslerin, solukların huri, gılman nağmesinden ve Kevser çağıltısından farkı yoktur. M.F. Gülen’in “Ölçü ve Yoldaki Işıklar” Kitabından Alınmıştır. İç alemiyle fazilete uyanmış bir kadın, bulunduğu hanede kristal bir avizeye benzer. Onun her kıpırdanışında evin dört bir köşesinde ışıklar oynamaya başlar. M.F. Gülen’in “Ölçü ve Yoldaki Işıklar” Kitabından Alınmıştır. Kadın vazifesini yapmadığı.. Kendi vazifesinin dışında değişik fantezilere daldığı.. Çocukların ihmal edilip gençlerin baştan çıkarıldığı.. Şehvet metaı haline geldiği zaman.. Gayretullahın harekete geçmesinden endişe duyulmalıdır. M.F. Gülen’in “Çekirdekten Çınara” Kitabından Alınmıştır.

11 "Üç kişinin namazı kabul edilmez ve hiçbir hayırı semaya yükseltilmez:
Allah Resûlü S.A.V.buyurdu: "Kadın, kocasının yatağını terk ederek gecelerse, yatağa dönünceye kadar melekler ona lanet eder." Buhârî. “Ebû Hureyre radıyallahu anh.” "Üç kişinin namazı kabul edilmez ve hiçbir hayırı semaya yükseltilmez: * Geri dönünceye kadar, kaçan köle; * Ayılıncaya kadar, sarhoş; Razı edinceye kadar, kocasını darıltan kadın." İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 10/66.

12 ERKEKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

13 Allah Rasulü (sav) buyuruyor ki.. Resulullah A.S.V. buyurdular ki:
Hz. Fatıma: “Hayırlı hanım eşini üzmeyen, duygu ve hayalleriyle de asla haramlarda gezmeyenlerdir” diyor Aynı görüşü Hz. Ali “Hayırlı erkek de eşini üzmeyen, duygu ve hayalleriyle de olsa haramlarda gezmeyenlerdir.” buyurmuşlardır. Allah Rasulü (sav) buyuruyor ki.. “Allah (cc), kadınların ve çocukların haklarının ihmalinden ötürü gazaplandığı kadar hiçbir şeyden gazaplanmamıştır..” Yani, gayret-i İlahi’ye en çok dokunan, kadınlarla çocukların durumudur.” Resulullah A.S.V. buyurdular ki: “Bir erkeğin Allah rızasını gözeterek aile fertlerine yaptığı harcama onun için bir sadakadır/mükafattır.” “Evdekilerle meşgul olmak kendini nafile ibadetlere vermekten daha faziletlidir.” ibni Mace, Ticaret: 1 Hz. Aişe R.A.a anlatıyor: "Resulullah A.S.V. benimle koşu yarışı yaptı. Yarışı ben kazandım.“İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 8/62.

14 Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle demiştir:
Deniliyor ki, Kıyamet gününde kişinin yakasına ilk yapışan ailesi ve çocuklarıdır. Onlar kişiyi Allah Teala'nın yüce mahkemesinde durdururlar ve derler ki: 'Ey Rabbimiz! Bizim hakkımızı bu adamdan al! O bizim bilmediklerimizi bize öğretmedi. Bilmediğimiz halde bize haram yedirdi'. Bunun üzerine kişiden onların intikamları alınır. [İmam-ı Gazali “İhayau Ulumi Din Cit 2” Kitabından alınmıştır.] Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle demiştir: “Hiçbir kimse dünyada ihmal ettiği çoluk çocuğunun cehaletinden daha büyük bir günah ile Allah'ın huzuruna varamaz.” [Deylemi, (Ebu Said'den)] Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurmaktadır: “Nafakası kendisine düşen kimseleri perişan etmek günah bakımından kişiye yeter de artar.” [Ebu Davud, Nesai]

15 Denilir ki; "İki zayıfın hakkına dikkat edin: Biri yetim, biri kadın.”
Resulullah A.S.V. buyurdular ki: "Sizin en hayırlınız, ehline karşı en iyi davrananınızdır. Ben aileme en iyi olanınızım.“Tirmizî, Menâkıb 85, (3892). Hadislerde kızlara iyilikte bulunmak tabirinde geçen iyilik (ihsan)dan muradın.. Onlara gösterilen sabır, Onları yedirip içirip giydirme, Terbiyelerini iyi yapıp evlendirme, Onlara şefkat etme, İşlerini tekeffül etmedir. Ayrıca Resulullah'ın kızlar için talep ettiği iyiliğin tam olarak gerçekleşmesini.. Onlara bağırıp çağırmama.. Surat asmama.. Memnuniyetsizlik ve istiskal izhar etmeme şartlarına bağlar ve.. "Zira bunların hepsi iyiliği bulandırır, gölgelerdir.." der. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 10/

16 "Kadınlara hayırhah olun..
Resulullah (A.S.V.) buyurdular ki: "Kadınlara hayırhah olun.. Zira kadın bir eyeği kemiğinden yaratılmıştır. Eyeği kemiğinin en eğri yeri yukarı kısmıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri halde kalır. Öyleyse kadınlara hayırhah olun.."Buhari, Nikah: 79, Enbiya: 1, Edeb: 31, 85, Rikak: 23; Müslim, Rada: 65, (1468); Tirmizi, Talak: 12, (1188);

17 Hadis-i Şerife göre anlaşılmaktadır ki..
Kadınların kendilerine has tabiatları vardır.. Bu tabiatları istenen şekilde zorlanarak değiştirilemez.. Onları kendi halleriyle kabullenip, mevcut hali üzere uyum yolları aramak icap eder.. Onların eğriliklerine tahammül etmek gerekmektedir.. Aksi halde zorla istenen şekilde bir istikamet vermek, onu kırmak demek olacaktır. Resulullah (S.A.V.), kadınların hassas bir mizaç üzere yaratıldıklarına.. Onlara iyi muamele yapıldığı takdirde onlarla uyum içinde yaşanabileceğine dikkat çekmektedir. İmam Gazali: "Kocanın karısı ile iyi geçinmesi, ona karşı güzel ahlakla muamelede bulunması, kadının hakkıdır. Güzel ahlaktan murad; kadına eza-cefa etmemek değil.. Onun ezasına tahammül göstermektir.. Resulullah'ın yolundan giderek kadının taşkınlık ve gazabına karşı halim selim davranmaktır.." der. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 10/76-77.

18 EVLİLİKLERDE PROBLEMLER NEDEN OLMAKTADIR.

19 Kur'anı Kerim, bazı mevzuları belli bir tertip üzere, hususi surette, etraflıca ve bir irtibat içerisinde ortaya koyarken… İnsanın eşine karşı nazik ve lütufkar davranması gerektiğinin vurgulandığı bir yerde, "Cehennemden korkun!" deniliyor İlk bakışta münasebet yokmuş gibi zannedilse de, biraz imanı nazarda bulunulunca görülüyor ki, aslında tam söylenmesi gereken söz, söylenmesi gereken en uygun yerde ifade ediliyor… Eşler arasındaki münasebeti anlatırken birden ahireti, cennet ve cehennemi nazara veriyor ve yapılan iyi ya da kötü amellerin bir karşılığı olduğunu, bu husus düşünülerek davranılması gerektiğini irşad buyuruyor. M.F. Gülen’in “Kırık Testi” Kitabından Alınmıştır.

20 Hz. Cabir'in babası öldüğü zaman geride yedi kız çocuğu bırakmıştır.
Hz. Cabir (R.A.) onların bakımını da yüklensin diye tecrübeli bir dul kadınla evlenmişti.. Resulullah (A.S.V.) neden böyle bir evlilik yaptığını öğrenince; Hz. Cabir’i takdir etmiş ve ona dua etmiştir. Bu olaydan çıkarılan sonuca göre: Kadının sadece kocaya değil, kocanın kardeşi, ailesi, çocuklarına da hizmet meşrudur, fazilettir. Evlilik amaçlarının arasında bu maksadın olması fazilettir.. Fakat eş, bu hizmeti mecburiyet olarak yapmaz. Fakat beşeri hayat böyle cereyan etmektedir. Bundan dolayı Resulullah Cabir'in kastını takdir etti. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 15/

21 BOŞANMADA ŞAKA YOK Resulullah A.S.V. buyurdular ki: "Bir kısım insanlara ne oluyor da Allah'ın hududuyla oynarlar Onlardan biri çıkıp: Ey kadın.. seni boşadım, sana dönüş yaptım, seni boşadım" der. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 17/223. Resulullah A.S.V. buyurdular ki: "Mazur bir sebep yokken kocasından boşanma talep eden kadın cennetin kokusunu bile bulamaz Halbuki cennetin kokusu kırk yıllık yürüme mesafesinden duyulur.“İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 17/228.

22 Allah Resûlü S.A.V.buyurdu:
Eşlerin anlaşmazlık durumlarında akıl ve mantıkla hareket edilmeli ve komplikasyonlara sebebiyet verilmemelidir Evlilik gibi önemli bir mesele, zevk ve keyf için yapılacak bir şey değildir, yapılmışsa, zehir zenberek dahi olsa karşılıklı katlanılması gereken bir iştir. Allah Resûlü S.A.V.buyurdu: "Karı koca birbirlerine bir sır söylerler de, sonra onlardan birisi ötekinin sırrını yayar. Kıyamet gününde, mertebe bakımından o Allah indinde en kötü insandır." Müslim. “Ebû Saîd radıyallahu anh.” İç çamaşırı mahremiyetinde korunması gerekli olan o evlilik hayatı, ciddi badirelere maruz kalsa da dışarıya birşey sızdırmamak icap eder Evet, belki bazı durumlar itibarıyla eşler, ah u ıstırapla hep “ah” edebilirler ama, alem o “ah”dan haberdar olmamalıdır. M.F. Gülen’in “Prizma 1” Kitabından Alınmıştır.

23 Nisa Suresi 35. Ayet – Eğer karı kocanın birbirinden ayrılacaklarından endişe ederseniz O vakit, kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf işi düzeltmek isterlerse, Allah onları uyuşmaya muvaffak buyurur Şüphesiz Allah alîm ve habîrdir, her şeyi bilir, bütün maksatlardan haberdardır. M.F. Gülen’in “Prizma 1” Kitabından Alınmıştır.

24 Nisa Suresi 19. Ayet “(Ayrılırken) Çok belli bir fuhuş işlemedikçe onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmanız da size helâl değildir. Onlarla hoşça, güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur.” Nisa Suresi 20. Ayet.. “– … Ayrıldığınız hanıma yüklerle mehir vermiş olsanız da, içinden ufak bir şey bile almayın. Boşanmaya sebep uydurup iftira ederek, göz göre göre günaha girerek bunu almanız hiç münasip olur mu?”

25 Nisa Suresi 21. Ayet “– Nasıl alabilirsiniz ki birbirinize karılıp katıldınız, bir yastığa baş koydunuz.. Hem onlar siz kocalarından hukuklarını gözetme konusunda sağlamca teminat da aldılar..?” Nisa Suresi 130. Ayet “– Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa… Allah her birini lütfu ile müstağni kılar, gönlünü, gözünü tok eder, birini öbürüne muhtaç eylemez Allah’ın lütfu geniştir Tam hüküm ve hikmet sahibidir.”

26 Bu nedenle irtibatta olduğumuz kimselere dikkat edeceğiz.
Eşler genellikle çocuklarının anne-baba saygısını kendi elleriyle yapar veya yıkarlar. Eşlerin birbirine karşı olan davranışları çocukların kendilerine karşı olan davranışlarını belirler. Hatta ailelerin irtibatta olduğu, gidip geldiği ailelerin dahi eşler arasındaki davranışları çocuklarımızın ana-baba saygısına fevkalade etkisi olur. Bu nedenle irtibatta olduğumuz kimselere dikkat edeceğiz. Zira her hal ihraç edilir. Cennet anne-babanın rızasındadır. Kendi elimizle onları cehenneme atmayalım.

27 KADIN-ERKEK EŞİTMİDİR

28 Allah Resulü bir hadislerinde bu gerçeği şöyle ifade ederler:
Allah'tan başka her şey eksik olduğu gibi, varlığını sürdürebilmek için de, hiçbir şey kendi kendine yeterli değildir. Bu itibarla, eksik olan erkek ve kadın bir araya gelerek bir bütün meydana getireceklerdir.. Dolayısıyla kadın ve erkek birbirinin eşiti değil, aksine birbirinin tamamlayıcısıdır. Allah Resulü bir hadislerinde bu gerçeği şöyle ifade ederler: "Kadınlar erkeklerin yarısıdır." Hadiste geçen, tam ortadan ikiye bölünen bir bütünün parçası denmektedir. Yani bunların fıtratları ruhi ve psikolojik yapıları tamamen farklıdır. Hiçbir zaman kadın fizik ve ruh bakımından erkeğe eşit olamayacağı gibi, erkek de ona eşit olamaz. M.F. Gülen’in “Prizma 1” Kitabından Alınmıştır.


"İSLAMİ AÇIDAN AİLE İÇİ İLETİŞİM.. GENEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları