Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AİLE: Hayata Açılan Pencere. AİLE: Hayata Açılan Pencere.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AİLE: Hayata Açılan Pencere. AİLE: Hayata Açılan Pencere."— Sunum transkripti:

1

2 AİLE: Hayata Açılan Pencere

3 Aile “tek başına” olmaktan kurtulup, “can yoldaşına” kavuşmaktır…
Aynı çatı altında yalnızlık ve yabancılık değil!

4 “Ve O, iki eşi, erkeği ve kadını yarattı.”
(Necm, 53/45)   

5 “Kadınlar, erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.”
(Ebû Dâvûd, Tahâret, 94)

6 Aile geçim, dirlik ve huzur demektir…
Uyuşmazlık, çatışma ve sürtüşme değil!

7 “Kendileri ile huzur bulasınız diye
sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.” (Rûm, 30/21)

8 “Müminlerin iman bakımından en olgunları, ahlâkı en güzel olanlardır.
Sizin en hayırlılarınız da ailelerine karşı en iyi davrananınızdır.” (Tirmizî, Radâ’, 11)

9 Aile sevgi, ilgi ve gönül birliğidir… Nefret, kin ve ayrılık değil!

10 “Hanımlarınız sizin için birer elbise,
siz de onlar için birer elbisesiniz.” (Bakara, 2/187)

11 “Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin
“Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bir huyunu beğenmese de hoşlanacağı başka bir huyu mutlaka vardır.” (Müslim, Radâ’, 61)

12 Aile hoşgörü, şefkat ve merhamet demektir…
Eziyet, baskı ve şiddet değil!

13 Hz. Âişe diyor ki: “Resûlullah (sav), bir kadına
ya da bir hizmetçiye bir tek tokat bile atmadı!” (Müslim, Fedâil, 79)   

14 “Kadınlar konusunda Allah’tan sakının!
Çünkü siz kadınları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve Allah’ın adıyla (nikâh kıyarak) onları kendinize helâl kıldınız.” (Müslim, Hac, 147)   

15 “Allah’ın hanım kullarına vurmayın! …
Bu gece Muhammed’in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarının kendilerini dövmesinden şikâyetçiydi. Bu adamların sizin hayırlılarınız olduğunu sanmayın!” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 41-42)   

16 Aile dürüstlük, güven ve sadakat demektir…
Yalan, hile ve ihanet değil!

17 “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını korusunlar.
Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, namuslarını korusunlar.” (Nûr,24/30-31)   

18 “Evlenmeye gücü yetenler evlensin.
Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur.” (Buhârî, Nikâh, 3)   

19 “Kıyamet gününde, Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi, karısı ile beraber olup da onun özel hayatına ilişkin sırlarını yayan kimsedir.” (Müslim, Nikâh, 123)   

20 Aile iyilikte yardımlaşma ve adalet demektir…
Kötülük ve haksızlık değil!

21 “Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır
“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekâtı verirler. Allah’a ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Tevbe, 9/71)   

22 sizin üzerinizde hakkı vardır.”
“Dikkat edin! Sizin, hanımlarınızın üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır.” (Tirmizî, Radâ, 11)   

23 “Allah’tan sakının ve evlâtlarınız arasında âdil davranın!”
(Buhârî, Hibe, 13)   

24 Ve aile imtihandır…

25 “Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun.”
(Tahrîm, 66/6)   

26 “Şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır.”
(Zümer, 39/15)   

27 “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.”
(Ebû Dâvûd, Zekât, 45)   

28 “Rabbimiz! Eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı olacak kimseleri bizlere nasip eyle ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle!” (Furkân 25/74)   

29 AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARI
  

30 Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak
Biz kimiz? Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak din görevlilerinden oluşan bir ekiple Müftülük çatısı altında hizmet veren dinî danışma birimleriyiz.   

31 Kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı fark etmeksizin bütün vatandaşlarımıza aile hakkında doğru dinî bilgi sunmayı amaçlıyoruz.   

32 Aileyi tehdit eden, dolayısıyla toplumun huzurunu ve güvenini zedeleyen problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için varız.   

33 Ne yapıyoruz? Millî ve manevî değerlere bağlı bir aile yapısının korunması bilinciyle aileye ve aile bireylerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Büromuza gelerek bizzat başvuruda bulunan ya da telefon ve e-posta yoluyla bizi arayan bütün vatandaşlarımıza ayrım gözetmeksizin kuşatıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla hizmet sunuyoruz. Dinî danışmanlık görevini yerine getiriyor, gerektiğinde problemin türüne göre diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirmede bulunuyoruz.   

34 Evliliğe hazırlık süreçleri, eşler arası iletişimin dinî temelleri, nikâh ve boşanma, çocukların dinî ve ahlâkî eğitimi, anne-baba-çocuk ilişkileri, çevre duyarlılığı, zararlı alışkanlıklarla mücadele gibi aileyi ilgilendiren pek çok alanda farklı kurum ve kuruluşlarla da işbirliği içerisinde konferans, panel, seminer gibi faaliyetler düzenliyoruz.   

35 Yalnız Değilsiniz! Siz de aile içi soru ve sorunlarınız hakkında hafta içi her gün dinî danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunan Aile İrşat ve Rehberlik Bürolarımıza başvurabilir, telefon ve e-posta yolu ile bize ulaşabilirsiniz.   

36 Bürolarımızın düzenlediği faaliyetlere katılarak
Bürolarımızın düzenlediği faaliyetlere katılarak aile hayatınızda yeni ufuklara ve yeni umutlara yer açabilirsiniz…   

37 Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığı   


"AİLE: Hayata Açılan Pencere. AİLE: Hayata Açılan Pencere." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları