Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peygamberlere İman “Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peygamberlere İman “Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine."— Sunum transkripti:

1 Peygamberlere İman “Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız...” dediler. (Bakara suresi, 285. ayet.)

2 “Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler ve Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kıs- mına iman ederiz ama bir kısmına inanmayız diyenler ve bunlar arasın- da bir yol tutmak isteyenler yok mu? İşte gerçekten kâfirler bunlardır...” (Nisâ suresi, 150-151. ayetler.)

3 Vahiy Tebliğ İnsanlar İman Ve Davranış İman Ve Davranış Hz. Muhammed Vahyin Ezberlenmesi Vahyin Açıklanması Sözlü Uygulayara k Örneklik Hz. Muhammed’in İşlevi

4 Resul ve Nebi arasındaki fark nedir? Kendisine müstakil bir din ve kitap verilen peygamberlere Resul denir. Kendinden önceki peygamberlerin kita- bına uygun hareket etmekle görevlen- dirilen, önceki peygamberin getirdiği ilke ve kitapları insanlara aktaran peygam- berlere Nebi adı verilir.

5 And olsun ki Allah, inananlara ayetlerini okuyan, onları arıtan, kitap ve hikmeti öğreten bir pey- gamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. (Al-i İmran 164) A.Ü.İ.F.

6 Allah peygamberleri insanlar- dan seçmiştir. Çünkü: 1.İnsan ancak kendi yaratılışında olan insandan örnek alabilir. 2.Allah'ın gönderdiği ilkeleri pey- gamberler insanların uygulaya- bileceği şekillere dönüştürürler. 3.Allah elçilerini insanlardan seç- memiş olsaydı, insan iradesi or- tadan kalkardı.

7 Peygamberlere İnanmanın Gerekliliği 55

8 Ey İnananlar! And olsun ki sizin için, Resulullah en güzel örnektir. (Ahzab - 21)

9 Peygamberlerin özellikleri nelerdir? Sıdk Emanet İsmet Fetanet Tebliğ Peygamberler kötülüklerden kaçınırlar. Onlar masumdur. İnsan olmaları sebebiyle birtakım usûl(yöntem) hataları, gafletleri bulunabilir. Ancak bunlar,Allah’ın kendilerini uyarmasıyla derhâl düzeltilir. Peygamberlerin bu tür küçük hatalarına “zelle” denilir. Peygamberler zeki ve akıllı kişilerden seçilmiştir. Eğer onlar zeki ve akıllı olmasalardı hitap ettikleri kişileri ikna edemezler, toplumsal dönüşümü sağlayamazlardı. Peygamberler Allah’tan aldıkları ilahî mesajı artırma ve eksiltme yapmadan, olduğu gibi toplumlarına duyurmuşlardır. Onların bu niteliğine “tebliğ” denilir. Tebliğin karşıtı olan gizlemek (kitman) peygamberler hakkında düşünülemez. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir. “Bir peygam- ber için emanete hıyanet yaraşmaz.”(Âl-i İmrân suresi, 161) Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Asla yalan söylemezler.

10 Peygambere İnanmanın Sağladığı Faydalar 56

11 Kur'ân-ı Kerimde İsimleri Anılan veya Kıssaları Anlatılan Peygamberler 15-) Mûsâ Aleyhisselâm 16-) Harun Aleyhisselâm 17-) İlyas Aleyhisselâm 18-) Elyesa' Aleyhisselâm 19-) Yûnus Aleyhisselâm 20-) Dâvud Aleyhisselâm 21-) Süleyman Aleyhisselâm 22-) Lukman Aleyhisselâm 23-) Uzeyr Aleyhisselâm 24-) Zülkarneyn Aleyhisselâm 25-) Zekeriyya Aleyhisselâm 26-) Yahya Aleyhisselâm 27-) İsâ Aleyhisselâm 28-) Muhammed Aleyhisselâm 1-) Âdem Aleyhisselâm, 2-) İdris Aleyhisselâm 3-) Nuh Aleyhisselâm 4-) Hûd Aleyhisselâm 5-) Salih Aleyhisselâm 6-) İbrahim Aleyhisselâm 7-) İsmail Aleyhisselâm 8-) İshak Aleyhisselâm 9-) Lût Aleyhisselâm 10-) Yâkub Aleyhisselâm 11-) Yûsuf Aleyhisselâm 12-) Eyyub Aleyhisselâm 13-) Zülkifl Aleyhisselâm 14-) Şuayb Aleyhisselâm


"Peygamberlere İman “Peygamber kendisine Rabbi tarafından indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları