Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Peygamberlere iman www.imanilmihali.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Peygamberlere iman www.imanilmihali.com."— Sunum transkripti:

1 Peygamberlere iman

2 Muhammed, ancak bir peygamberdir
Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisingeriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisingeriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah, şükredenleri mükâfatlandıracaktır. (Al-i İmran 3/144) Peygamberlere iman

3 Peygamber Farsça bir kelime olup "haber götüren" demektir
Peygamber Farsça bir kelime olup "haber götüren" demektir. Dindeki manası ise; Allah'ın insanlara doğru yolu göstermek üzere görevlendirdiği seçkin insanlardır. Peygamberler Allah'ın kendisine vahyettiğini insanlara duyurur, Allah ile kulları arasında elçilik yapar. Peygamberlere iman

4 Peygamberlerin bir kısmına kitap indirilmiştir
Peygamberlerin bir kısmına kitap indirilmiştir. Bu peygamberlere "Resul" (Çoğulu Rusül) denir. Kendisine kitap indirilmeyen ve önceki peygamberlerin kitabına uygun görev yapan peygamberlere de "Nebi" (Çoğulu Enbiya) denir. Peygamberlere iman

5 İnsanlık tarihi aynı zamanda peygamberler tarihidir
İnsanlık tarihi aynı zamanda peygamberler tarihidir. Bütün büyük olaylarda peygamberler vardır. Sayıları belli değildir. Bir rivayete göre sayıları bin kadardır. Peygamberlere iman

6 Peygamberlerin görevleri Allah'ı tanıtmak, O'na nasıl ibadet edileceğini anlatmak, Allah'ın emir ve yasaklarını duyurmaktır. Bütün peygamberler bu maksatla görevlendirilmiş ve tümü görevlerini layıkıyla yapmıştır. Peygamberler bizim gibi insandır ancak yüksek ahlak üzere olduklarından bazı ortak sıfatları vardır. Bunlar vacib ve caiz sıfatlardır. Peygamberlere iman

7 Peygamberlere iman Peygamberlerin Vacib sıfatları;
1. Sıdk; Doğruluk demektir. Peygamberler doğru ve dürüst insanlardır. Yalan söylemez, adaletten ayrılmazlar, hak yemezler. Din adına ne söylemişlerse Allah'tandır. 2. Emanet; Güvenilir olmaktır. Peygamberler aldıkları görevleri güvenilir şekilde yerine getirmiş, kendilerine emanet edileni gereği gibi korumuş, hıyanette bulunmamışlardır. Peygamberlere iman

8 Peygamberlere iman Peygamberlerin Vacib sıfatları;
3. Tebliğ; Duyurmak demektir. Peygamberler kendilerine vahyedileni eksiksiz ve değiştirmeden duyurmuşlardır. 4. Fetanet; Akıllı ve zeki olmaktır. Peygmberler zeki ve anlayışlı insanlardır. 5. İsmet; Günahtan korunmuş olmak demektir. Peygamberler örnek oldukları için Allah onları günah işlemekten korumuş, olan günahlarını affetmiş, tövbelerini kabul etmiştir. Peygamberlere iman

9 Peygamberlere iman Peygamberlerin Caiz sıfatları;
Bu sıfatlar diğer insanlarda da bulunması gereken güzel sıfatlardır. Ahlaklı, adaletli, temiz, dürüst olmak gibi. Peygamberler de diğer insanlar gibi yaşamış ve vefat etmişlerdir. Onlar da insanlar gibi yer, içer, yorulur, yaşlanırlardı. Peygamberlere iman

10 Peygamberlere iman Kuran-ı Kerim'de adı geçen peygamberler;
İlk ve son peygamber arasındaki peygamberlerin kesin sayılarını yalnızca Allah bilir. Çünkü Kur'an'da bazılarının adı bildirilmiş, bazılarının bahsedilmemiştir. Kuran-ı Kerim'de adı geçen 25 Peygamber vardır. Bunlar; Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Şuayb, İbrahim, Lut, İshak, İsmail, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Eyyub, Zülkifl, İlyas, Elyesa, Zekeriya, Yunus, Yahya, İsa ve Muhammed'dir.  Peygamberlere iman

11 Peygamberlere iman Kuran-ı Kerim'de adı geçen peygamberler;
Bunlardan başka Zülkarneyn, Lokman ve Üzeyir'in de ismi geçmektedir. Fakat bunların peygamber oldukları itilaflıdır. Peygamberlere iman

12 Peygamberlere iman Peygamberimizin Özellikleri;
1. Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. (Diğerleri bir millete veya kabileye gönderilmişken Peygamberimiz tüm insanlara gönderilmiştir.) 2. Peygamberimizin getirdiği din son dindir. (İslam dini en son ve en mükemmel dindir. Bundan başka bir din gelmeyecek, İslamiyet değişmeden kıyamete kadar yaşanacaktır.) Peygamberlere iman

13 Peygamberlere iman Peygamberimizin Özellikleri;
3. Peygamberimiz son peygamberdir. (Peygamberimizden başka peygamber gönderilmeyecektir.) 4. Peygamberimiz ümmeti en çok olan peygamberdir. Peygamberlere iman

14 Peygamberimiz, Yüce Allah'ın tüm insanoğlu için seçtiği dini yeryüzüne tebliğ etmek, anlatmak, yaşayarak göstermek ve toplum içinde gelişen olay ve tereddütlere bu inanç doğrultusunda hüküm getirmek, böylece insanların ahirete giden yolda güvenle yol almalarını temin için görevlendirilmiş, yüce ahlaklı, mukaddes, kendisinden emin olunan, salih bir kul ve Peygamberdir.  Peygamberlere iman

15 Yüce Kur'an'ın buyrukları ve kendisinin söyleyip yaptığı herşey bizim için emir mahiyetindedir. O'nun Allah'ın Peygamberi olduğuna inanmak bizi diğer tüm eski din ve Peygamberlerin de kabulüne götürür ki bunun aksi imanı zedeler. Peygamberlere iman

16 Bu kabul diğer dinlerin geçerli olduğu ve müsamaha edilmesi gereği demek değildir. Aksine Yüce Allah'a evlatlar, kızlar yakıştıran bu dinlere mensup olmak küfre kadar gider. Eski peygamber ve kitapların Allah katından gönderildiğine imanımız tam olmalı - çünkü yüce Kur'an böyle söylüyor - ancak eski dinlere ve batıl olan herhangi bir şeye itikad etmemeliyiz. Peygamberlere iman

17 Peygamber sevgisinde bizim için en büyük tehlike şirk koşmak olduğundan Yüce Allah’a evlatlar ve kızlar yakıştırması kadar tehlikeli olan bir başka şey Peygamber veya başkaca kişi ve mahlukatı istemeden ilah yerine koymaktır. Bu açıkça söylenmese bile istenecek, dua edilecek, merhamet dilenecek, şefaat beklenecek gücün sadece Yüce Allah olduğu noktasından ayrılmamak gerekir.  Peygamberlere iman

18 Peygamberler ve melekler dahil şefaat etme yetkisi sadece Allah'ın müsaade ve rızasına bağlıdır. Bu nedenle gerek cin ve şeytan gibi kötülük timsalleri, gerekse mübarek insanları ilah, yardımcı veya şefaatçi yerine koymamak gerekir. Peygamberlere iman

19 Günümüzde yaşayan insanlardan güç ve kudret sahibi olanları veya dini bilgisi fazlaca olanları Allah'la bizlerin arasına sokmak ise ruhbaniyettir. Ruhbaniyet hiçbir dinde Allah'ın emrettiği bir şey değildir. Bu kişiler haklı ve doğru sözlü iseler bile Kur'an hilafına diyecekleri tek kelime onları da, mahiyetlerini de şirke götürür. Hele ki bu kimseler bu işi maddi menfaat uğruna yapıyorsa durum çok daha kötüdür. Peygamberlere iman

20 Peygamberlerin özellikleri; beşer (yani insan) olmak, o milletin dilini konuşmak, erkek olmak, günahsızlık, üstün özellikleri ve mucizeleridir. Peygamberler, insanlığı başta Allah’ın birliği olmak üzere aynı iman esaslarına davet eder. Peygamberlere iman

21 Bütün peygamberler aynı şeyi söylediğine göre o zaman şeriatleri niye farklı?
Farklı çünkü hitap ettikleri toplumlar değişmiş, zaman içinde ümmetler taşkınlık yapınca helaller azaltılmış, yükleri değiştirilmiş ve ağırlaştırılmıştır.  Peygamberlere iman

22 Ayrıca Peygamberlerin üslupları da birbirinden farklıdır
Ayrıca Peygamberlerin üslupları da birbirinden farklıdır. Yoksa Allah’ın ilminde değişiklik yoktur. Bilgi ve anlayış seviyeleri, gelenekler, iklimler, hayat tarzları farklı olunca peygamberlerin getirdiği dinlerde de ufak farklar olmuştur. Hz. Muhammed ile bu sona ermiş, İslamiyet kıyamete kadar seviyeli ve kapsamlı olarak gönderilmiştir. Peygamberlere iman

23 Eski peygamberlerin hepsi ahir zaman peygamberinden açıkça haber vermiştir. Bu yüzden Peygamberimizin risaleti inkar edilemez. Peygamberimizin en büyük özelliği ise son ve değişmez din ile gönderilişidir. O, bir kavme değil tüm insanlığa gönderilmiştir. Peygamberlere iman

24 Tüm peygamberler (özellikle zenginler ve ileri gelenlerce) şiddetli muhalefet ile karşılaşmış, kıssalarda sonuç hep peygamberler ve iman edenler lehine sonuçlanmış, inkârcılar hep cezalandırılmıştır. Kavmin yola gelmeyeceği anlaşıldıktan sonradır ki helak edilmişlerdir. (Yunus Peygamber kavmi son anda iman ettiğinden kurtulmuştur.) Kur’an’da kıssalar önemli yer tutar. Bu kıssalar kulak asmayan kavimlerin ibret öyküleri ile doludur. Peygamberlere iman

25 Mümin gelmiş geçmiş peygamberlerin hepsini kabul eder, hepsini sever.
Ancak bu peygamberlerin de aralarında mahiyetini Allah’ın doğrusunu bildiği mertebe farkları vardır. Peygamberlerin görevleri; tebliğ (sonuç ve zorlama değil), açıklama, sünnet (yaşayarak göstermek)’tir. Peygamberlere iman

26 Peygamberimizin sünneti hikmettir
Peygamberimizin sünneti hikmettir. Kulluğu, davranışı, okumayı, kâinatı çözmeyi, dürüstlüğü, terbiyeyi, hakka uymayı, ondan öğreniriz. Yoksula yardımı, Allah’ın takdirini, ilme sarılmayı, mutlu olmayı, ahlakı o sünnetlerden öğreniriz. O bize örnek gönderilmiştir. Peygamberin söz ve davranışları hak ve gerçekse O’nun sünnetini izlemek doğruyu bulmak, Allah’a giden yolu tutmak demektir. Peygamberlere iman

27 Peygamberlere iman; Allah’a imanın temel şartıdır
Peygamberlere iman; Allah’a imanın temel şartıdır. Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid bu imanı özetler. Peygamberi tanımamak, Allah’ı tanımamaktır. İnsan Allah’ı bulmak için rehber arar. Allah her topluma bir rehber göndermiş, delillerle donatmıştır. Allah’a inanıyorsak peygamberinin sözüne de inanıp iman etmek gerekir. Peygamberlere iman

28 Peygamberlere iman Peygamberlere iman;
tüm peygamberlere, peygamberlerin bildirdiği, getirdiği her şeye ayrım yapmadan inanmak demektir. Hz. Muhammed’e iman etmek, kendisinin doğruladığı bütün eskilere de iman etmektir. İnsanlar son peygambere itaat etmekle yükümlü kılınmıştır. Peygamberlere iman

29 Peygamberlere iman Peygamberimizden bize iki kaynak intikal etmiştir.
Teki Kur’an-ı Kerim diğeri sahih hadisleridir. Peygamberlere iman

30 Hadis kelimesinden; Peygamberimizin sözü, davranışı ve başkasına ait ama Peygamberimizin onayladığı davranışı anlamak lazımdır. Hadisleri tahrif etmekten kaçınılmalıdır. Kesinleşmiş hadis (Mütevatir)’e inanmakla yükümlüyüz. Tevatür hadisi de inkâr edemeyiz. (Yalan söylemesi mümkün olmayan çok sayıdaki toplulukla teyit edilenler) Yaşadığımız dini meselelerde önce ayet sonra hadislere danışılmalıdır. Peygamberlere iman

31 Peygamberimizin de özel hassasiyeti ve itinası nedeniyle ayet ve hadisler birbirine karıştırılmadan muhafaza edilmiştir. Sonraki zamanla isteyerek veya istemeden yapılan ekleme ve değişiklikler nedeniyle bugün hadis miktarında tutarsızlık ve sayısal aşırılık mevcuttur. Peygamberlere iman

32 Peygamberlere iman Din adına yanlış yapmamak için;
Kur’an’ı esas almak, hadislerden Kur’an’a uygun olanı kabullenmek, diğer hadisleri reddetmeden ama tedbirli yaklaşarak hata yapmamak gerekir. Peygamberimiz mükemmel insan ve en Yüce Peygamberlerdendir. O’nun sünnetlerine uymak boynumuzun borcu Allah’ın emridir. Ama üretilmiş hadislerin bu manada çok iyi ayırt edilmesi gerekir. Peygamberlere iman

33 “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. (Tevbe 9/128)” Peygamberlere iman

34 "Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve işittiğiniz halde (Kur'an'dan) yüz çevirmeyin.
(Enfal, 8/20)" Peygamberlere iman

35 Peygamberlere iman Hamd-ü senalar Yüce Peygamberimize olsun,
Allah gelmiş geçmiş tüm peygamberlerden razı olsun, Yüce Allah bizlere onların yolunda yürümeyi, onların ahlakları ile ahlaklanmayı nasip etsin, Allah bizleri imanlı yaşatıp, imanlı öldürsün. Amin! Peygamberlere iman


"Peygamberlere iman www.imanilmihali.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları