Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİN NİÇİN EVRENSEL BİR GERÇEKLİKTİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİN NİÇİN EVRENSEL BİR GERÇEKLİKTİR?"— Sunum transkripti:

1 DİN NİÇİN EVRENSEL BİR GERÇEKLİKTİR?

2 Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
* Allah insanı yaratırken içine inanma kabiliyetini de koymuştur. Her insan mutlaka yüce bir varlığa inanma, ona sığınma ve ondan yardım isteme ihtiyacı hisseder. Dinlerin varoluş sebebi de insanda ki bu kabiliyet ve ihtiyaçlardır.

3 - Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
* İnsanı yaratan ve bütün ihtiyaçlarını en iyi bilen yüce Allah, ilk insandan itibaren peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İlk insan Hz. Âdem (a.s.) aynı zamanda ilk peygamberdir. * Ne var ki zamanla insanlar Allah’ın gönderdiği ilkelerden uzaklaşarak çeşitli varlıkları kutsal kabul etmişler ve bunlara tapınmışlardır. Bazen Ay’ı, Güneş’i, yıldızları, bazen de bir hayvanı veya elleriyle yaptıkları putları kutsallaştırmışlardır.

4 - Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
* Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan kazı ve incelemelerde pek çok tapınak kalıntısına ve dinî sembole rastlanmıştır. Bu da dinin oldukça eski bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca insanların elinde binlerce yılladır var olan ilahi kitaplar ve kutsal metinler de dinin tarihinin insanlık tarihiyle başladığını göstermektedir.

5 - Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
* Din evrensel özellikler taşır. Evrensellik zaman ve mekâna bağlı olmaksızın insanların sahip olduğu ortak değerleri içerir. Bu anlamda dinlerde iyilik, doğruluk, hak ve adalet gibi asla vazgeçilemeyen ilkeler vardır. Bunlar bütün toplumlarda her zaman geçerlidir. Din, insanların huzur ve barış içerisinde yaşamaları için bu evrensel değerleri savunur.

6 - Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?
* Dünyanın değişik yerlerinde ortaya çıkan dinlere baktığımızda bazı değerlerin birbirine benzediğini görürüz. Bunun iki nedeni olabilir; * Birincisi, ilk dinin ilahi kaynaklı olması ve zamanla yeryüzüne dağılan insanların inançlarında bu dinden izler kalmış olmasıdır. * İkincisi de insanın vicdanının her zaman iyiliği, doğruluğu, adaleti istiyor olmasıdır. Bunun sonucu olarak da bu değerler dinlerin hepsinin amacının iyiliği, güzelliği yaymak, kötülükleri engellemek ve insanı yücelterek mükemmel hâle getirmek olduğu görülmektedir. Bu da dinlerin getirdiği ortak değerlerin evrensel olduğunu gösterir.

7 Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir?


"DİN NİÇİN EVRENSEL BİR GERÇEKLİKTİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları