Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015 / 321.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015 / 321."— Sunum transkripti:

1 İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015 / 321

2  Bu sunumun sonunda katılımcıların, iyi bir eğiticinin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.  Eğiticinin rollerini tanımlayabilmeli  İyi bir eğiticinin en az 10 özelliğini sayabilmeli / 322 AMAÇ

3  Geçmişteki öğretmenlerinizi düşünün  En iyi öğretmeniniz kimdi?  Hangi özelliklerini beğeniyordunuz? / 32 İyi Bir Eğiticinin Özellikleri 3

4  Geçmişteki öğretmenlerinizi düşünün  En kötü öğretmeniniz kimdi?  Hangi özelliklerini beğenmiyordunuz? / 32 Kötü bir eğiticinin özellikleri 4

5 / 32 Öğrencilere sorulsa: Anlayışlı, Güler yüzlü, Alanında bilgili, Kendini ifade edebilen, Şakacı, girişken, Gündemi takip eden, Rahat, Öğrenciyi seven, Kaprissiz, İyi iletişim kuran, Pozitif enerjili, Çağdaş, Yeniliklere açık, Halden anlayan, Samimi, Empati kurabilen, Arkadaş, Vizyon sahibi, Anlaşılır, Saygılı, Sabırlı, Tecrübeli, Diksiyonu düzgün, Gelen kültürü yüksek, Farklı bakış açısına sahip, Kendini sevdiren, Soruları cevaplayan, Dertleşebilen, İyi sunum yapan, Duygulara önem veren, İlgiyi kendine çekebilen, Öğretme yeteneği olan, Hitabeti iyi olan... 5

6 / 32 Öğrencilere sorulsa: Kuralcı ama adil, Espiri anlayışı olan, İşini seven, Dost, Sınıfı kontrol edebilen, Katılımı sağlayabilen, İlham veren, Dersin yaşamla ilgisini kurabilen, İletişimi iyi olan, Ders planı yapmış, Bilgili, Tutarlı, Ulaşılabilir, Kuralları olan, Saygı duyan, Karşılık veren, Öğrenciyi ihmal etmeyen, Tatlı sert, Spor yapan... 6

7  Bir an düşünün ve kendi kendinizi değerlendirin  Sizde hangi iyi eğitici özellikleri var? / 32 Sizde (veya bir arkadaşınızda) Hangi İyi Eğitici Özellikleri Var? 7

8  Bir an düşünün ve kendi kendinizi değerlendirin  Sizde hangi kötü eğitici özellikleri var? / 32 Sizde Hangi Kötü Eğitici Özellikleri Var? 8

9  Bu değişimde eğiticinin sorumlulukları ve yerinin de değişmesi doğaldır  Entegre eğitim  Probleme dayalı eğitim  Topluma dayalı eğitim  Çekirdek müfredat  Sistematik müfredat planlama  Öğrenci otonomisi / 329 Tıp Eğitimi Değişiyor

10  Sizin hangi görevleriniz var?  Eğiticilik  Öğrenciye bilgi aktarma  Müfredat geliştirme  Ölçme-değerlendirme  Sağlık hizmeti sunma  Araştırma yapma  Yöneticilik ... / 3210 Eğiticinin Rolü

11  Eğiticinin görevleri tam olarak tanımlanmadıkça kendisinden ne bekleyeceğimizi bilemeyiz.  İlk önce eğiticinin görevlerini tanımlamalıyız.  Eğiticinin eğiticilikle ilgili görevleri ön planda olmalı / 3211 Eğiticinin Görevleri Nelerdir?

12  Eğiticilikte kural: sınavda neyi ölçerseniz öğrenci ona çalışır.  Öyleyse kendimize soralım: eğiticinin hangi özelliğini ödüllendiriyoruz?  Eğitimdeki başarısını mı?  HAYIR!  Klinik performansını mı?  EVET  Bilimsel performansını mı?  EVET / 3212 Paradigma Değişimi İhtiyacı

13 / 3213 Harden’a Göre Eğiticinin 12 Rolü Harden RM, Crosby J. The good teacher is more than a lecturer: the twelve roles of the teacher. Medical Teacher 2000;22(4): 334-347. http://amec.glp.net/c/document_library/get_file?p_l_id=781846&folderId=1077184&name=DLFE-20791.pdf

14 Eğiticilik Bilgi sunmaRol model Öğr. kolaylaştırma DeğerlendirmePlanlama Kaynak geliştirme / 3214 Eğiticinin Eğiticilikle İlgili Görevleri

15  Beste: Bestekar planı yapar, ilham sahibidir ve yapılacak müziğin çerçevesini çizer  Yapım: Notalar ve program basılmalı ve müzisyen ve dinleyicilere dağıtılmalıdır.  Sunum: Müzisyenler hazırlanan içeriği dinleyicilere sunarlar.  Rol Model: Orkestradaki her bir müzisyen bir rol modeldir.  Kolaylaştırma: Müzisyenler pratik yapmalı ve hazırlanmalıdır.  Değerlendirme: Orkestra şefi müzisyenlerin performansını değerlendirir. Halk da kamuoyunda değerlendirme yapar. / 3215 Bir Metafor Örneği: Orkestra

16 Teknik yeterlilikler (Planlama, sunum yapabilme, değerlendirebilme) Eğitime yaklaşım (Eğitim prensiplerine hakim olma, olumlu tutum, kanıta dayalı eğitim) Profesyonellik (Dürüstlük, hesap verebilirlik, sorumluluk alma, etik değerler) Etkili bir eğitici / 3216 =XX Ronald M Harden, Jennifer M Laidlaw. Essential Skills for a Medical Teacher An Introduction to Teaching and Learning in Medicine. Elsevier 2012

17 GörevP. Bilgi SunucuSınıfta ders anlatma3,6 Klinik veya pratik eğitim verme4,2 Rol Modelİş ortamında rol model olma4,2 Eğitim ortamında rol model olma3,6 KolaylaştırıcıDanışmanlık, yönlendirme, akıl verme3,5 Öğrenmeyi kolaylaştırma3,8 DeğerlendiriciÖğrenci değerlendirmesini planlama veya uygulama3,9 Müfredatı değerlendirme3,6 PlanlamacıMüfredat geliştirme3,8 Ders hazırlama3,9 Kaynak GeliştiriciÖğrenim rehberlerini hazırlama3,5 Ders materyallerini bilgisayarda, video veya basılı olarak hazırlama3,6 / 3217 Bu 12 Görevin Önem Sırası Var mı? Dundee Üniversitesi’nden 251 eğiticinin yaptığı validasyon çalışması. http://amec.glp.net/c/document_library/get_file?p_l_id=781846&folderId=1077184&name=DLFE-20791.pdf

18 / 3218 Sıraya Koyarsak 1. Klinik veya pratik eğitim verme4,2 2. İş ortamında rol model olma4,2 3. Öğrenci değerlendirmesini planlama veya uygulama3,9 4. Ders hazırlama3,9 5. Öğrenmeyi kolaylaştırma3,8 6. Müfredat geliştirme3,8 7. Sınıfta ders anlatma3,6 8. Eğitim ortamında rol model olma3,6 9. Müfredatı değerlendirme3,6 10. Ders materyallerini bilgisayarda, video veya basılı olarak haz.3,6 11. Danışmanlık, yönlendirme, akıl verme3,5 12. Öğrenim rehberlerini hazırlama3,5

19  Klinik eğitim kısmı tıp eğitiminin olmazsa olmazıdır.  İyi eğiticiler klinik bilgilerini aktarırken öğrencinin bu bilgiyi en iyi şekilde kullanmasına da destek olur.  Pratik eğitim veren eğiticilerin hem muayenehanede, hem de mesleksel beceri eğitimi laboratuvarında eğitim vermelerinin gerekliliği ise tartışmalıdır. / 3219 1. Klinik veya pratik eğitim verme Irby DM (1994). What clinical teachers in medicine need to know. Academic Medicine 69(5): 333-342.

20  İngiltere Tabip Odası, eğitici standartları arasında “örnek olma” konusunun en güçlü etken olduğunu bildirmiştir. / 3220 2. İş ortamında rol model olma General Medical Council. The doctor as teacher. London, General Medical Council 1999.

21  İyi eğiticiler öğrencilerini nasıl değerlendireceklerini bilirler.  Uygun yerde uygun yöntemi kullanmalıdır.  Değerlendirmenin öğrencinin öğrenmesine faydasının olması gerekir.  Formatif  Summatif / 3221 3. Öğrenci değerlendirmesini planlama veya uygulama

22  Ders içeriği ve sunumunun uygun olmaması halinde en iyi müfredat dahi bir işe yaramayacaktır.  Günümüzde ders planı ve sunumunun disiplin temelli değil, disiplinler arası etkileşimle olması önerilmektedir. / 3222 4. Ders hazırlama Harden RM (2000). The integration ladder: a tool for curriculum planning and evaluation. Medical Education 34: (in press)

23  Öğrenci merkezli eğitime doğru gidiş eğiticinin rolünde de köklü bir değişiklik oluşturmuştur.  Günümüzde eğitici artık bilgi aktarıcısı olarak görülmemektedir.  Kolaylaştırıcılık rolünü gerçekleştirmek kolay değildir; çoğu kez eğiticiler kendilerini otoriteyi koruyan, uzman, çok konuşan konumunda bulurlar. / 3223 5. Öğrenmeyi kolaylaştırma

24  Çoğu fakültede bu işi belli komiteler yapar.  Her eğiticinin bu planlamaya katkısının olması gerekir.  İyi bir eğitici müfredat geliştirme konusunda yeterliliğe sahip olmalı ve müfredatın sürekli iyileştirilmesi için bir sistem kurulmuş olmalıdır. / 3224 6. Müfredat geliştirme

25  “Mükemmel Eğitici” ödülü alan eğiticilerde yapılan bir araştırmada, eğitim yaklaşımının merkezinde konuya hakim olma (alan bilgisi) olduğu saptanmıştır.  Bu en iyi eğiticilerin bilgiyi aktarmak için etkileşimli yolları kullandıkları görülmüştür.  Sınıf dersinin değeri giderek azalsa da teorik bilgi aktarımı için halen en yaygın kullanılan yöntemdir.  Ders anlatmanın değeri kültürden kültüre de fark edebilir. / 3225 7. Sınıfta ders anlatma Jonhston S. What can we learn about teaching from our best university teachers? Teaching in Hgher Education 1996;1(2):213-225. Gokcora D. Teaching assistants from the People’s Republic of China and US undergraduates: Perceptions of teaching and teachers, International Journal of Academic Development 1997;1(2): 34-42.

26  Rol model olma sadece hasta bakarken geçerli değildir; her türlü eğitim ortamında rol modellik gerçekleşebilir.  Tıbbi kalifikasyonu yeterli olmayan bir eğitici iyi bir rol model olamaz. / 3226 8. Eğitim ortamında rol model olma

27  Günümüzde eğitim sürecinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmektedir.  Eğiticinin, dersin ve müfredatın değerlendirilmesi, hesap verebilirliğin de bir parçasıdır.  Öğrenciden geribildirim formu alınması, eğitici ve eğitimi değerlendirmenin en klasik şeklidir. / 3227 9. Müfredatı değerlendirme

28  Başarılı bir öğrenme için iyi hazırlanmış ders materyallerine ihtiyaç vardır.  Kitaplar ve ders notlarının hazırlanması iyi bir eğiticinin rolleri arasındadır.  Teknolojideki gelişmelere paralel olarak giderek daha fazla bilgisayar temelli ders materyallerinin ve video içeriklerinin hazırlanması gerekmektedir. / 3228 10. Ders materyalleri hazırlama

29  Danışman, eğitim yönlendiricisi veya akıl hocasından (Mentor/Tutor) ne anlaşılacağı çoğu kez karıştırılmaktadır.  Megginson mentorluğu şöyle tanımlamıştır: “Bir kişiye bilgi, iş veya düşüncede belirgin bir aşama kat etmesi için yardım edilmesidir”  Bir kişiye bir kereye mahsus da olsa destek ve danışmanlık vermektir. / 3229 11. Danışmanlık, yönlendirme, akıl verme

30  Eğiticinin rolü öğrenciye “bilgi aktaran” olmaktan uzaklaşıp “öğrenmeyi yöneten” olmaya doğru gitmektedir.  Öğrenme fırsatlarının ortaya konması, öğrenciye kişisel olarak rehberlik yapılması ve takip edilmesi iyi bir eğticide aranması gereken özelliklerdir. / 3230 12. Öğrenim rehberlerini hazırlama

31 1.Saygı duymalı ve saygıyı öğretmeli. 2.Sınıfta aidiyet oluşturabilmeli. 3.Sıcak, ulaşılabilir, istekli ve müşvik olmalı. 4.Tüm öğrencilerden beklentilerini yüksek tutmalı. 5.Öğrenmeyi sevmeli; yeniliklere açık olmalı. 6.Beceri sahibi bir lider olmalı. 7.Gerektiğinde vites değiştirebilmeli. 8.İş arkadaşlarıyla sürekli işbirliği halinde olmalı. 9.Profesyonelliğini her alanda sürdürebilmeli. / 3231 Dr. Maria Orlando http://www.facultyfocus.com/articles/philosophy-of-teaching/nine-characteristics-of-a-great-teacher/

32  Eğiticiler, eğiticilik rolleri dışında hangi görevleri de üstlenmektedirler?  Başarılı bir eğitim için eğiticinin öncelikli rolleri neler olmalıdır?  İyi bir eğiticinin özelliklerinden 10 adet sayınız. / 3232 Özet http://hekimliktesozundemi.org/hekim.pdf


"İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Eğitici Eğitimi Kursu 02-04 Eylül 2015 / 321." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları