Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YILLIK PSİKOLOJİK DANIŞMA FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YILLIK PSİKOLOJİK DANIŞMA FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ."— Sunum transkripti:

1 YILLIK PSİKOLOJİK DANIŞMA FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2 Tarihsel gelişim içerisinde değerlendirdiğimizde okullarda öğrencilere sunulan rehberlik hizmetleri  geleneksel ve  kapsamlı rehberlik hizmetleri

3 Geleneksel Model  Servisler Modeli’nde bireyi tanıma, psikolojik danışma, bilgi verme, konsültasyon, sevk, yerleştirme ve izleme hizmetlerinin psikolojik danışmanlar tarafından öğrencilere sunulması esastır.  Süreç Modelinde, okul PDR hizmetleri daha çok klinik ve terapötik bir yaklaşımla sunulmaktadır.  Görevler Modeli’nde ise psikolojik danışmanlar, PDR hizmetleri çerçevesinde kendisinden beklenen rol ve görevleri yerine getirmektedirler

4  geleneksel yaklaşım içinde bahsedilen üç yaklaşımın da :  ilköğretimden ziyade ortaöğretim öğrencilerine yönelik olmaları,  bu kapsamda sunulan etkinliklerin işlevselliğinin ölçülmesinin güç olması nedeniyle Kapsamlı PDR Programları Modeli ortaya çıkmıştır.

5 Kapsamlı PDR programları  okuldaki tüm öğrencilerin yararlanması ve geleceğe hazırlanmaları amacıyla oluşturulmuş gelişimsel ve ardışık olarak devam eden programlardır.

6 Kapsamlı PDR Programlarının Özellikleri  Kapsamlı PDR programları gelişimsel bir özelliğe sahiptir.  Kapsamlı PDR programlarında tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılır.  Kapsamlı PDR programları, tüm öğrencilerin okul danışmanına, okul danışmanlarının ise tüm öğrencilere ulaşabileceğini garanti eder.  Kapsamlı PDR programları gelişimsel ve önleyici özelliğe sahip olduğu kadar iyileştirici/çare bulucu bir özelliğe de sahiptir  okuldaki tüm personelin kendilerine uygun rollerle katılımının sağlandığı takım çalışması esas ilkedir  esnek bir yapıya sahiptir

7

8 Kapsamlı PDR Programlarında Unsurlar

9 yeterlilikler  Eğitsel gelişim ile ilgili olarak PDR programlarının içeriğinde;  öğrencilerin okul ortamında ve yaşamı boyunca etkili öğrenmesine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması,  bir üst öğrenim basamağına geçebilmek için gereken yeterliliklere sahip olma ve  öğrencilerin iş dünyası ile akademik donanımlar arasındaki ilişkiyi anlamaları yer almaktadır.

10 Mesleki Gelişim ile ilgili olarak  öğrencilerin mesleki kararlarını verebilmesi için araştırma yapma ile ilgili becerilerini geliştirmesi;  mesleki başarı ve doyum için gerekli olan stratejileri başarıyla kullanmayı öğrenme;  kişisel yeterlilikler, eğitim ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi anlamaları yer almaktadır.

11 Kişisel / Sosyal Gelişim ile ilgili olarak  kendilerini ve diğerlerini anlamalarına ve saygı duymalarına yardımcı olacak tutum, bilgi ve kişilerarası becerilerin kazandırılması;  karar verme, amaç yönelimli olma ve amaçlarını başarabilme ile ilgili becerilerin geliştirilmesi ve  öğrencilerin hayatta kalma ve güvenli yaşama ile ilgili becerileri geliştirmesi yer almaktadır.

12

13  MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre okullardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanmasından Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu sorumludur.

14 Bu komisyonun üyeleri Bu komisyonun üyeleri  okul müdürü,  müdür yardımcıları,  rehberlik ve psikolojik danışma servisi psikolojik danışmanları,  sınıf rehber öğretmenlerinden her sınıf seviyesinden seçilecek en az birer temsilci,  disiplin kurulundan bir temsilci,  okul-aile birliği ve okul koruma derneğinden birer temsilci ve  okul öğrenci temsilcisi

15 PDR programlarını Geliştirmede İzlenecek Adımlar

16 Sınıf Rehber Öğretmeni nin görevleri  Dinleyici- öğüt verici olma (listener- advisier),  Yönlendirme,  Potansiyeli keşfetme,  Mesleki eğitici (Careed Educator),  İnsan ilişkilerini kolaylaştırma,  PDR programlarını destekleme

17 1. Kademede rehberlik progrmaları  Kişisel/sosyal ve eğitsel rehberlik çalışmaları mesleki rehberlik çalışmalarına göre daha fazla önem taşımalıdır.  Grup aktivitelerine bireysel etkinliklere göre daha fazla zaman ayrılmalıdır.  Öğretmen merkezi bir rol oynamalıdır  Ebeveynler mümkün olduğunca PDR programlarına dahil edilmelidir.

18 2. kademede  Fiziksel gelişimin devam ettiği ve cinsel farkındalığın arttığı  Olgunlaşma ile birlikte bağımsızlık duygusunun kazanıldığı, sorumluluk alma ve otokontrolün sağlandığı.  Düşünme becerilerinin ve arkadaşlık ilişkilerinin geliştiği görülmektedir

19 Ortaöğretimde ;  Karar verme, amaç belirleme, iletişim becerileri, çatışma çözümü ve karakter eğitimi gibi alanlarda öğrencilere farkındalık ve becerileri kazandırılması.  Öğrencilerin çalışma ve test çözme alışkanlıkları değerlendirilmesi ve geliştirilmesi  Öğrencilere üst eğitim kurumları hakkında bilgi verilmesi,  Kişisel yeterliliklerin fark edilmesi  Mesleki seçeneklerin değerlendirilmesi ve iş yaşamı ile ilgili bilgi aktarma.  İlköğretim II. kademe de olduğu gibi önleyici çalışmalar ile birlikte kriz yönelimli çalışmaların yapılması


"YILLIK PSİKOLOJİK DANIŞMA FAALİYETLERİNİN PLANLANMASI, İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları