Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROGRAM GELİŞTİRME Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi CURRICULUM DESIGN, DEVELOPMENT, AND EVALUATION.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROGRAM GELİŞTİRME Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi CURRICULUM DESIGN, DEVELOPMENT, AND EVALUATION."— Sunum transkripti:

1 PROGRAM GELİŞTİRME Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi CURRICULUM DESIGN, DEVELOPMENT, AND EVALUATION

2 Müfredat Programı (Syllabus, Curriculum) Müfredat programı, bir eğitim kurumunun ders programıdır. Ders programı, bir öğretmenin yapacağı faaliyetlerdir... Öğretmenin başarılı olması için kullanacağı yöntemler, teknikler, öğretim ilkeleri ve öğretmenlere öğütlerdir..

3 "...öğrenme, öğrencilerin doğrudan yaşamaları ve deneyimleriyle olur... ‘öğrenme deneyimi' ders içerikleriyle aynı olmayabilir... [Ders programı]... eğitsel hedeflere ulaşmak için okul tarafından planlanan ve yönetilen öğrencilerin her türlü öğrenmeleridir." (Tyler, 1949)

4 “ Eğitilmiş olmak, sedece belirlenmiş bir hedefe varmak demek değildir; birçok yoldan giderek o hedefe varmaktır.”

5 Ders programı planlama adımları Durumu analiz etme Hedefleri belirleme Öğretme-öğrenme programı yapma Programı yorumlama ve uygulama Ölçme ve değerlendirme

6 Ders programının unsurları Hedefler Değerlendirme İçerik (muhteva) Yöntemler

7 Program ve Öğretim “Ders programı, ‘öğretim için planlanmış faaliyetler sistemi' ve öğretim de ‘faaliyete konmuş planlar sistemi’dir. “Esas olarak ders programı, öğretmenlerin yaptıklarının bir sonucu olarak okulda çocuklara ne olacağını gösterir. "

8 Okul, eğitsel deneyimlerin yaşandığı eğitim kurumudur Hangi bilgi öğrenmeye değerdir? Niçin değerlidir? Bu bilgi nasıl kazanılır veya yaratılır? Nerede öğretilmelidir? Ne zaman öğretilmelidir? Kim tarafından öğretilmelidir?

9 Ders programı hazırlarken cevaplanacak temel sorular 1)Kim eğitilecektir? 2)Eğitimin hedefleri ne olacaktır? 3)Eğitimin içeriği ne olacaktır? 4)Eğitimin içeriği öğrenci merkezli mi, toplum merkezli mi, ders (konu) merkezli mi yoksa başka bir faktöre göre mi belirlenecektir? 5) Hedefler nasıl formüle edilmeli ve değerlendirilmelidir? 6)Ders programının alternatifleri olmalı mıdır?

10 7)Çocukların etkili deneyimler yapmaları ve başarılı olmaları için hangi sistem ve materyaller kullanılmalıdır? 8)Ders programının düzenlenmesi ve geliştirilmesinden kim sorumlu olmalıdır? 9)Öğretim yöntemlerini belirlemeden kim sorumlu olmalıdır? 10) Program değerlendirmeyi kim yapmalıdır?

11 Ders programı ve öğretim arasındaki ilişki Öğrenci ÖğretmenKişilik Bilgi Yetenekler eğitim geçmişi İlgiler Felsefe Toplum Ders Programı Öğretim (Metod)

12 Ders programı ve öğretim arasındaki ilişki Ders programı, toplumsal yapıya ve felsefesine uygun olmalıdır. Öğretmenler programı öğretim stratejileri haline getirmelidir. Öğretmenlerin kişiliği ve yetenekleri, onların program içeriğini öğrenci öğrenmesine çevirmesini etkiler. Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri, onların öğrenmelerini etkiler.

13 Başarılı programlar iyi hazırlık ve planlama gerektirir. Eğitimciler ders programı yaparken iki temel hata yaparlar: Ya herşeyi olduğu gibi bırakırlar, Ya da ihtiyaçlarının çok üstünde mükemmel bir program yaparlar. Ders programı yapanlar, öğrenciye, okula ve topluma uygun kültürel ögeleri programa eklemelidirler.

14 PROGRAM UNSURLARI Hedefler – Ne yapılmalı? Ders konuları – Hangi dersler ve içerikleri ne olmalı? Metod ve öğretim düzenlemesi – Hangi öğretim stratejileri, kaynakları ve faaliyetler kullanılacak? Değerlendirme – Sonuçları ölçmede hangi yöntem ve araçlar kullanılacak?

15 PROGRAM GELİŞTİRME CURRICULUM DEVELOPMENT yaklaşımlar

16 Program geliştirmede temel sorular 1 Okul, hangi eğitsel hedeflere ulaşmalıdır?

17 Program geliştirmede temel sorular 2 Bu hedeflere ulaşmak için öğrencilere hangi eğitsel deneyimler sağlanmalıdır?

18 Program geliştirmede temel sorular 3 Bu eğitsel deneyimler etkili olarak nasıl düzenlenmelidir?

19 Program geliştirmede temel sorular 4 Bu belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı veya ne kadar ulaşıldığı nasıl belirlenecektir?

20 Eğitim Felsefesi Genel hedefler Öğretimsel hedefler Ayrıntılı öğretim hedefleri ve ürünler Görev analizi ve içerik belirleme Öğrenme faaliyetleri Program Geliştirme İşlemi

21 Eğitim Felsefesi Programı hazırlayan kişilerin felsefi görüşleri, okulun ve öğretimin hedeflerini belirlemede en büyük öneme sahip faktördür.

22 Öğrencinin ihtiyaçları *Bilişsel gelişim *Dil gelişimi *Psiko-sosyal gelişim *Ahlaki/duygusal gelişim *Girmek istediği meslek

23 Öğrenciler hakkında bilgi toplama Program yapanlar öğrenci sayısına, yaşlarına, cinsiyetlerine,sosyoekonomik durumlarına, etnik kökenlerine, aile özelliklerine, ilgilerine, yeteneklerine, başarılarına ve kişisel hedeflerine dikkat etmelidir. Bunun için resmi kayıtlar, mülakat, gözlem ve anketler yapmalıdır.

24 Kendini gerçekleştirme Kendine saygı gösterme Sevme ve aidiyet Güvenlikte olma Fizyolojik Maslow’un İnsan İhtiyaçları Hiyerarşisi

25 Toplumun ihtiyaçları  Okur-yazarlık  Mesleki beceriler  Sosyal düzen ve ahlak  Kişilerarası ilişkiler  Kültür ve değerler aktarma  Yaratıcılık ve yenilik

26 Program deseni modelleri Belli bir felsefeye dayanan bazı program hazırlama modelleri vardır. Bunların en klasik olanı Tyler tarafından 1949 yılında ileri sürülmüştür.

27 Tyler’ın Program Modeli Okul hangi eğitim amaçlarına ulaşmak istiyor? Bu amaçlara ulaşmak için hangi eğitim faaliyetleri yapılmalıdır? Bu eğitsel faaliyetler etkili olarak nasıl düzenlenecektir? Bu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı nasıl belirlenecektir?

28 Tyler modelinde dikkat edilecek hususlar Öğretilecek bilgi ve becerinin doğası ve yapısı Toplumun ihtiyaçları Öğrencinin ihtiyaçları Bilgi ToplumÖğrenci

29 TABA MODELİ İhtiyaçların belirlenmesi Hedefleri yazma İçerik seçme İçerik düzenleme Öğrenme tecrübeleri seçme Öğrenme yaşantıları düzenleme Değerlendirme

30 Program yapma aşamaları Bir program komitesi kurun. Program yaparken kullanılacak bilgileri toplayınız. Okulun felsefesini ve amaçlarını belirleyiniz. Programın amaçlarını belirleyiniz. Programı yapınız. Programı uygulayınız ve değerlendiriniz.

31 Eğitim Programı Kalıpları Geniş alan programı–dil bilimleri, sosyal bilimler ve doğa bilimlerinde geniş konu alanlarında yapılır. Çekirdek program–Türkçe, Tarih,Fen Bilimleri gibi temel derslerden oluşur. Tek tek ders programı–her ders saatinde ayrı ayrı dersleri programlayıp işleme

32 KONU MERKEZLİ (SUBJECT- CENTERED) PROGRAMLAR ÖĞRENCİ MERKEZLİ (LEARNER- CENTERED, Child-centered) PROGRAMLAR PROBLEM MERKEZLİ PROGRAMLAR

33 Faaliyete Dayalı (Activity- Based) Programlar Özellikle çocuk oyunlarına ve spora dayalı faaliyetlerin programlarını yaparken kullanılır. Faaliyet kategorilere dayanır, özellikle tekrar ve beceriye dayanan işler programlanır.

34 Öğrenci Merkezli (Student- Centered) Programlar Macera eğitimi—tek tek veya grup halinde öğrenciler ciddi bir problemi çözmeye çalışırlar. Öğrencilerin kendilerini tatmin etmek ve başarılı olmak için belli programlara katılmasıdır.

35 Öğrenci merkezli programlar Öğrencilere Sosyal ilişkiler Macera Duygusal rahatlama Bedensel zindelik Öz disiplin Kendini ifade etme gücü kazandırır.

36 Geleneksel eğitimin işleyişi Şimdiki durum UlaşılacakHedef Yol (eğitim) Her öğrenci aynı yolu izler Öğrenciler okula değişik bilgi ve becerilerle gelirler

37 Yeni eğitimin işleyişi Şimdiki durum UlaşılacakHedef Yol (eğitim) Her öğrenci farklı bir yol izler Öğrenciler okula değişik bilgi ve becerilerle gelirler


"PROGRAM GELİŞTİRME Prof.Dr. Mustafa Ergün Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi CURRICULUM DESIGN, DEVELOPMENT, AND EVALUATION." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları