Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu (TRAKYA-TEK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu (TRAKYA-TEK)"— Sunum transkripti:

1 İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu (TRAKYA-TEK)

2 Amaç Bu sunumun sonunda katılımcıların, iyi bir eğiticinin özelliklerine ilişkin bilgi dağarcıklarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

3 Hedefler • Bu sunumun sonunda katılımcılar; – İyi eğiticilere atfedilen en az 4 davranışı sayabilmeli – Kendi eğitmenliğini iyileştirebilecek adımları açıklayabilmeli – Başka eğiticilerin kendi eğitmenlik yeterliliklerini iyileştirmek için atabilecekleri adımları açıklayabilmeli

4 İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Nelerdir? 1.Bir dakika için iyice düşününüz ve başkalarında gördüğünüz 3 eğitici özelliğini yazınız. 2.Bir dakika düşününüz ve sahip olduğunuza inandığınız 3 eğitici özelliğini yazınız. Grupta tartışmaya hazır olunuz.

5 İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Nelerdir? Literatür bu konuda ne der? – Irby • örnek insan (role model) • klinik danışman (clinical supervisor) • öğretici lider/bilim adamı-alim (Instructional leader/scholar) – Ulian – Klinik eğiticisinin 4 rolü • örnek insan (role model ) • destekleyici kişi (supportive person) • etkili danışman (effective supervisor ) • dinamik eğitici (dynamic teacher)

6 Bu terimler ne anlama gelir? Örnek insan (rol model) olabilmek için bir eğitici ne tür davranışlar ve/veya tutumlara sahip olmalıdır?

7 Bu terimler ne anlama gelir? Örnek insan (rol model) olabilmek için bir eğitici ne tür davranışlar ve/veya tutumlara sahip olmalıdır? – Akıllı-Bilgili – Klinik anlamda usta – Iyi bir model olarak algılanan – İyi bir hasta iletişimi sergileyen

8 Bu terimler ne anlama gelir? • Bir eğitici olarak ne tür davranışlar ve/veya tutumlar o kişinin destekleyici bir kişi olduğunu düşündürür?

9 Bu terimler ne anlama gelir? • Bir eğitici olarak ne tür davranışlar ve/veya tutumlar o kişinin destekleyici bir kişi olduğunu düşündürür? – Asistan yada öğrenciye destek olduğunu gösterir – Birlikte çalışmak zevklidir – Canayakındır – İlgi gösterir – Yardımseverdir – Öğrenenlerle yakınlık kurar – Öğrenenlere bireyler olarak değer verir – Öğrenme sürecinde öğrenenin rolünü de vurgular – Öğretmeye karşı pozitif bir tutum sergiler – Öğrenmeyi kolaylaştıran eğitim ortamı hazırlar

10 Bu terimler ne anlama gelir? • Eğiticiler iyi bir supervisor olmak için ne tür davranışlara ve/veya tutumlara sahip olmalıdır

11 Bu terimler ne anlama gelir? • Eğiticiler iyi bir supervisor olmak için ne tür davranışlara ve/veya tutumlara sahip olmalıdır – Öğrencilerin aktif katılımını sağlar – Hasta bakımına öğrenenleri de dahil eder – Yönlendirme ve danışmanlık sağlar – Yapıcı geribildirim verir – Öğrenene daha fazla sorumluluk yetkisi verilmesi öğrenenlerin eğiticiye daha yüksek değerlendirme puanı vermesi arasında önemli bir ilişki vardır

12 Bu terimler ne anlama gelir? • Dinamik eğitici?

13 Bu terimler ne anlama gelir? • Dinamik eğitici? – Hevesli (enthusiastic) – Öğretmeye ilgi duyar – Öğretmek için çaba gösterir – Ispatlanabilir tarzda bireysel olarak öğrenenlerle zaman harcayan – Müsait (Available) – Sorular soran öğrenmeyi yönlendiren – Soruları cevaplayan – Açıklamalar sağlayan – Müsait ve ulaşılabilir – Organize – Yönlendirme ve amaçları açık ve net olan

14 Neler iyi bir eğitici olmaya katkıda bulunmaz ? • Öğrenenlere karşı negatif tutumlar etkisiz klinik eğiticiliğin en önde gelen özelliğidir [Gjerde, 1982] • Tutum neden önemlidir?

15 Eğitici Nitelikleri • Öğretmekten gerçekten hoşlanmak • Espri anlayışına sahip olmak • Kendi bilgisinin sınırları hakkında açık bir fikre sahip olmak – consciously incompetent and consciously competent • Öğrenenlerin limitlerine de negatif olmaksızın saygılı olmak • Bir rol model olarak sorumluluklarının farkında olmak RJ Duvivier, et al, 2009 Med Teacher, 31: 634–641

16 Eğiticinin Mahareti • Öğrencilerin bilgi düzeyini ve daha önceki deneyimlerini tam olarak kavramak • Müfredata oldukça iyi bir şekilde aşina olmak • Müfredatı öğretmek için gereken kavramlar ve eğitim altyapısını anlamak

17 Eğitici Stratejileri • Uyum yeteneği Herhangi bir özel grubun 1.Eğitimin içeriğine 2.Derinlik düzeyine ve, 3.İhtiyaç duyduğu eğitim metoduna • Öğrencilerin soru sorması için açık bir şekilde teşvik etmek • Klinik eğitimde, stimule edici bir şekilde muayene becerileri hakkında geribildirim vermek • Dersler, laboratuar ve küçük gruplarda öğrenenlerin sorularına derhal cevap sağlamak ve beceriler, problem çözümü ve verilen kararlar hakkında geribildirim vermek

18 Eğitici Stratejileri • Klinik eğitimde, herbir klinik muayenede güven veren bir yakınlık ve bütünleştirme • Daha geniş bir bakış açısına vurgu : – Klinik ortamda: Altta yatan patolojinin tanınması ve ayırıcı tanının formulasyonuna odaklanmak – Ders ortamı ve küçük gruplarda: olaylara değil kavramlara odaklanmak • Derslerde ve küçük gruplarda,kavramları klinik örneklere bağlayarak içerikle ilgili öğrenmeyi stimule etmek

19 Özet • İçerik, derinlik seviyesi ve eğitim metodları öğrencinin ihtiyaçlarına göre biçilmelidir (tailored) • Eğiticiler öğrencileri teşvik etmelidir – Kendilerini değerlendirme becerilerini geliştirmede – Kendi eğitim ihtiyaçlarını belirlemelerinde • Eğiticiler öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilme açısından uygun eylemleri yapabilecek hale gelmeleri konusunda çaba göstermelidir

20 Özet • Eğiticiler – Öğretmek için tutkulu olup heves göstermelidir – Değişen durumlara uyum sağlama ihtiyacını hissetmeli ve geniş bir eğitim dağarcığı kullanmalı – Aktif bir şekilde, öğrenenleri teşvik etmelidir – Öğrencileri öğrendikleriyle anlam ve ilgi bağını kurmaya teşvik etmelidir


"İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu (TRAKYA-TEK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları