Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İyi Bir Eğiticinin Özellikleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İyi Bir Eğiticinin Özellikleri"— Sunum transkripti:

1 İyi Bir Eğiticinin Özellikleri
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitici Eğitimi Kursu (TRAKYA-TEK)

2 Amaç Bu sunumun sonunda katılımcıların, iyi bir eğiticinin özelliklerine ilişkin bilgi dağarcıklarını geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

3 Hedefler Bu sunumun sonunda katılımcılar;
İyi eğiticilere atfedilen en az 4 davranışı sayabilmeli Kendi eğitmenliğini iyileştirebilecek adımları açıklayabilmeli Başka eğiticilerin kendi eğitmenlik yeterliliklerini iyileştirmek için atabilecekleri adımları açıklayabilmeli

4 İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Nelerdir?
Bir dakika için iyice düşününüz ve başkalarında gördüğünüz 3 eğitici özelliğini yazınız. Bir dakika düşününüz ve sahip olduğunuza inandığınız 3 eğitici özelliğini yazınız. Grupta tartışmaya hazır olunuz.

5 İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Nelerdir?
Literatür bu konuda ne der? Irby örnek insan (role model) klinik danışman (clinical supervisor) öğretici lider/bilim adamı-alim (Instructional leader/scholar) Ulian – Klinik eğiticisinin 4 rolü örnek insan (role model ) destekleyici kişi (supportive person) etkili danışman (effective supervisor ) dinamik eğitici (dynamic teacher)

6 Bu terimler ne anlama gelir?
Örnek insan (rol model) olabilmek için bir eğitici ne tür davranışlar ve/veya tutumlara sahip olmalıdır?

7 Bu terimler ne anlama gelir?
Örnek insan (rol model) olabilmek için bir eğitici ne tür davranışlar ve/veya tutumlara sahip olmalıdır? Akıllı-Bilgili Klinik anlamda usta Iyi bir model olarak algılanan İyi bir hasta iletişimi sergileyen

8 Bu terimler ne anlama gelir?
Bir eğitici olarak ne tür davranışlar ve/veya tutumlar o kişinin destekleyici bir kişi olduğunu düşündürür?

9 Bu terimler ne anlama gelir?
Bir eğitici olarak ne tür davranışlar ve/veya tutumlar o kişinin destekleyici bir kişi olduğunu düşündürür? Asistan yada öğrenciye destek olduğunu gösterir Birlikte çalışmak zevklidir Canayakındır İlgi gösterir Yardımseverdir Öğrenenlerle yakınlık kurar Öğrenenlere bireyler olarak değer verir Öğrenme sürecinde öğrenenin rolünü de vurgular Öğretmeye karşı pozitif bir tutum sergiler Öğrenmeyi kolaylaştıran eğitim ortamı hazırlar

10 Bu terimler ne anlama gelir?
Eğiticiler iyi bir supervisor olmak için ne tür davranışlara ve/veya tutumlara sahip olmalıdır

11 Bu terimler ne anlama gelir?
Eğiticiler iyi bir supervisor olmak için ne tür davranışlara ve/veya tutumlara sahip olmalıdır Öğrencilerin aktif katılımını sağlar Hasta bakımına öğrenenleri de dahil eder Yönlendirme ve danışmanlık sağlar Yapıcı geribildirim verir Öğrenene daha fazla sorumluluk yetkisi verilmesi öğrenenlerin eğiticiye daha yüksek değerlendirme puanı vermesi arasında önemli bir ilişki vardır

12 Bu terimler ne anlama gelir?
Dinamik eğitici?

13 Bu terimler ne anlama gelir?
Dinamik eğitici? Hevesli (enthusiastic) Öğretmeye ilgi duyar Öğretmek için çaba gösterir Ispatlanabilir tarzda bireysel olarak öğrenenlerle zaman harcayan Müsait (Available) Sorular soran öğrenmeyi yönlendiren Soruları cevaplayan Açıklamalar sağlayan Müsait ve ulaşılabilir Organize Yönlendirme ve amaçları açık ve net olan

14 Neler iyi bir eğitici olmaya katkıda bulunmaz ?
Öğrenenlere karşı negatif tutumlar etkisiz klinik eğiticiliğin en önde gelen özelliğidir [Gjerde, 1982] Tutum neden önemlidir?

15 Eğitici Nitelikleri Öğretmekten gerçekten hoşlanmak
Espri anlayışına sahip olmak Kendi bilgisinin sınırları hakkında açık bir fikre sahip olmak consciously incompetent and consciously competent Öğrenenlerin limitlerine de negatif olmaksızın saygılı olmak Bir rol model olarak sorumluluklarının farkında olmak RJ Duvivier, et al, 2009 Med Teacher, 31: 634–641

16 Eğiticinin Mahareti Öğrencilerin bilgi düzeyini ve daha önceki deneyimlerini tam olarak kavramak Müfredata oldukça iyi bir şekilde aşina olmak Müfredatı öğretmek için gereken kavramlar ve eğitim altyapısını anlamak

17 Eğitici Stratejileri Uyum yeteneği Herhangi bir özel grubun
Eğitimin içeriğine Derinlik düzeyine ve, İhtiyaç duyduğu eğitim metoduna Öğrencilerin soru sorması için açık bir şekilde teşvik etmek Klinik eğitimde, stimule edici bir şekilde muayene becerileri hakkında geribildirim vermek Dersler, laboratuar ve küçük gruplarda öğrenenlerin sorularına derhal cevap sağlamak ve beceriler, problem çözümü ve verilen kararlar hakkında geribildirim vermek

18 Eğitici Stratejileri Klinik eğitimde, herbir klinik muayenede güven veren bir yakınlık ve bütünleştirme Daha geniş bir bakış açısına vurgu : Klinik ortamda: Altta yatan patolojinin tanınması ve ayırıcı tanının formulasyonuna odaklanmak Ders ortamı ve küçük gruplarda: olaylara değil kavramlara odaklanmak Derslerde ve küçük gruplarda ,kavramları klinik örneklere bağlayarak içerikle ilgili öğrenmeyi stimule etmek

19 Özet İçerik, derinlik seviyesi ve eğitim metodları öğrencinin ihtiyaçlarına göre biçilmelidir (tailored) Eğiticiler öğrencileri teşvik etmelidir Kendilerini değerlendirme becerilerini geliştirmede Kendi eğitim ihtiyaçlarını belirlemelerinde Eğiticiler öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilme açısından uygun eylemleri yapabilecek hale gelmeleri konusunda çaba göstermelidir

20 Özet Eğiticiler Öğretmek için tutkulu olup heves göstermelidir
Değişen durumlara uyum sağlama ihtiyacını hissetmeli ve geniş bir eğitim dağarcığı kullanmalı Aktif bir şekilde, öğrenenleri teşvik etmelidir Öğrencileri öğrendikleriyle anlam ve ilgi bağını kurmaya teşvik etmelidir


"İyi Bir Eğiticinin Özellikleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları