Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEVR ANTLAŞMASI 10 AĞUSTOS 1920

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEVR ANTLAŞMASI 10 AĞUSTOS 1920"— Sunum transkripti:

1 SEVR ANTLAŞMASI 10 AĞUSTOS 1920
Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı heyeti (soldan sağa, Rıza Tevfik, Damat Ferid Paşa, Hadi Paşa ve Reşid Halis).

2

3

4 Saltanat Şurası'nda yaşananlar ise günümüzde hâlâ tartışılmaktadır
Saltanat Şurası'nda yaşananlar ise günümüzde hâlâ tartışılmaktadır. Nutuk'ta bu toplantıda Vahdettin'le ilgili “Sevr Muahedesi'ni bizzat ayağa kalkmak suretiyle kabul etmiştir.” denmektedir. Saray Başmabeyincisi Lütfi Simavi'ye göre ise Vahdettin açılış nutkunu okuduktan sonra başkanlığı Damat Ferit Paşa’ya bırakarak salonda durmamış, çıkıp gitmiştir. Son Sadrazam Tevfik Paşa’nın oğlu İsmail Hakkı Okday'ın anlatımı ise şöyledir: “Nihayet Sevr’i kabul edenler ayağa kalksın denildi. Damat Ferid Paşa bu sırada Padişah’ın salonu terk etmesi için işaret verdi. Vahdettin dışarı çıktı, yandaki odaya geçti. Padişah ayağa kalkınca da salondakiler Hünkâr'a bir saygı eseri olarak ayağa kalktılar. Kendisini bu suretle selamladılar. Öyle ki, bu ayağa kalkışın Sevr’in kabulü anlamına mı geldiği, yoksa Padişah’a hürmeten kıyam mı edilmiş olduğu açık olarak belirmedi. Hatta Ayan'dan Topçu Feriki Rıza Paşa, ‘Biz Padişaha hürmeten ayağa kalktık, Sevr’i kabul ettiğimizden değil’ diye haykırarak Damat Ferid’in oyununu açıkça protesto dahi etti.” Kimi tarihçiler bu olayı, şûrada oy hakkı olmayan padişahın oylama yapılması çağrısı yapılınca dışarı çıkması, fakat Damat Ferit'in olayı oldu -bittiye getirmesi olarak yorumlamaktadır.

5 SEVR ANTLAŞMASININ MADDELERİ
İstanbul Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak; ancak Osmanlı Devleti anlaşma koşullarına uymazsa İstanbul Türklerden alınacaktır. Kapitülasyonlardan bütün müttefik ülkeler faydalanabilecektir. Azınlıkların hakları artarak devam edecektir. (Dinsel bakımdan özerklikleri kabul edildi.) Türk ordusu sadece iç güvenliği sağlayan askerden ibaret olacak, subaylarının %15’i müttefik devletler yada tarafsız devletlere mensup olacak ve Türkiye’de mecburi askerlik olmayacaktır. Boğazlar her zaman bütün devletlerin gemilerine açık tutulacaktı. Uluslar arası bir komisyon Boğazları yönetecek ancak komisyonda Türk üye bulunmayacaktı. Bu komisyonun ayrı bir bütçesi ve bayrağı olacaktır. Van, Erzurum, Bitlis, ve Trabzon illerinin bulunduğu alanda bir Ermenistan Devleti kurulacaktır.

6 Oniki Ada İtalyanlara Akdeniz'deki diğer Adalar Yunanlılara bırakılacaktır.
Batı Anadolu ve Doğu Trakya Yunanistan’a bırakılacak. İzmir Osmanlı Devletinde kalacak yönetimi ve güvenliği Yunanistan'da olacak beş yıl sonra İzmir Meclisince karar verilirse halk oylaması yapılacaktır. Antlaşmanın 206. maddesine göre Müttefikler ülkenin istedikleri bölgesine el koyabileceklerdi (Mondros’un 7. maddesi alınıyor.) Güney-Batı Anadolu bölgesinde kalan topraklar İtalya’ya bırakıldı. Antep-Urfa-Maraş-Adana-Hatay, Sivas ve Suriye bölgesi Fransız mandasına bırakıldı. Arabistan ve Irak bölgesi İngiliz mandasına bırakıldı. İtilaf Devletleri mensubu Arkeologlar Osmanlı topraklarında serbestçe kazı yapabileceklerdi.

7 SONUÇLARI Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr Antlaşmasını onaylamadığı gibi antlaşmayı imzalayan ve kabullenenleri vatan haini kabul etmiştir. Türk Milletinin Milli Mücadeleye olan inancını artırmıştır. Hayata geçmemiş bir antlaşmadır


"SEVR ANTLAŞMASI 10 AĞUSTOS 1920" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları