Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

* MONDROS MÜTAREKESİ * Amiral Calthorpe- Hüseyin Rauf Bey * 7. madde-kendi güvenliklerini tehdit altında gördükleri her hangi bir yeri işgal edebileceklerdi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "* MONDROS MÜTAREKESİ * Amiral Calthorpe- Hüseyin Rauf Bey * 7. madde-kendi güvenliklerini tehdit altında gördükleri her hangi bir yeri işgal edebileceklerdi."— Sunum transkripti:

1

2 * MONDROS MÜTAREKESİ * Amiral Calthorpe- Hüseyin Rauf Bey * 7. madde-kendi güvenliklerini tehdit altında gördükleri her hangi bir yeri işgal edebileceklerdi. * 24. madde-Doğu vilayetlerinden Ermenilerin bulunduğu illerde karışıklık çıkması durumunda itilaf devletleri buraları işgal edebileceklerdi. * Musul mütareke imzalandığında Osmanlı’nın elinde-Musul’un İngilizlerce işgali

3

4 * Savaş Sonrasında Durum * İttihat ve Terakki’nin ileri gelenleri -Odessa * Saray * Hürriyet ve İtilaf Fırkası * İtilaf Devletleri * İttihatçılar yine de etkindiler. * Mart 1920 tarihinde İstanbul’un İngilizler tarafından işgali

5

6

7 * Karakol Cemiyeti * Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri * 15 Mayıs 1919-Yunanlılar’ın İzmir’in işgali * Anadolu’da milli mücadele

8 * İstanbul-(Kasım 1918-Mart 1920) * V. Mehmet Vahdettin * İttihatçı aleyhtarı * Damat Ferit Paşa * Ali Rıza Paşa-(Anadolu hareketine ılımlı) * İstanbul’un İşgali * Malta Sürgünleri

9

10 1919 Seçimleri Meclis-i Mebusan’ın açılması * Felâh-ı Vatan Grubu * Misak-ı Milli-28 Ocak 1920 * Erzurum Kongresi-Sivas Kongresi

11

12 * İtilaf Devletleri * İtilaf Devletleri temsilcisi -«Yüksek Komiser» * İngiltere-İstanbul-Ermeni ve Rum cemaati * Osmanlı halkı * Fransızlar-İtalyanlar

13 * İttihatçıların Faaliyetleri * Anadolu hareketine destek * Mustafa Kemal Paşa * Çanakkale Savaşları-Anafartalar Kahramanı * Doğu Anadolu ve Filistin Cepheleri * Anadolu’ya Geçiş * Ali Fuat Paşa(Cebesoy) * Mustafa Kemal Paşa-3. Ordu Müfettişliği * 19 Mayıs 1919-Samsun’a çıkış

14

15 * Barış Görüşmeleri * «Doğu Sorunu»-Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarının paylaşımı-Gizli anlaşmalar * İstanbul Anlaşması(Mart 1915) - (İstanbul ve Boğazlar da Rus taleplerinin kabulü) * Londra Anlaşması (Nisan-1915) –( İtalya’ya Batı Anadolu topraklarının vaat edilmesi) * Sykes-Picot Anlaşması(Mayıs 1916)- (Mezopotamya İngilizler-Suriye kıyıları Fransızlar) * St.Jean de Maurienne Anlaşması-(İtalyanlar’a İzmir ve cevresi,Güney Anadolu’da vaatler) * Rus Devrimi

16 * Mekke Şerifi-Araplar-İngilizlerin vaatleri * İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour * Wilson Prensipleri-(Ulusların kendi geleceklerini tayin hakkı) * San Remo Barış Konferansı * Suriye’de Fransız Mandası * İtalyan ve Yunan istekleri * Harbord Komisyonu * 10 Ağustos 1920- Sevr Antlaşması * Milli Mücadele

17

18


"* MONDROS MÜTAREKESİ * Amiral Calthorpe- Hüseyin Rauf Bey * 7. madde-kendi güvenliklerini tehdit altında gördükleri her hangi bir yeri işgal edebileceklerdi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları