Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kalite Güvencesi ve ECTS G.Ü.ADEK Eğitim Komisyonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kalite Güvencesi ve ECTS G.Ü.ADEK Eğitim Komisyonu."— Sunum transkripti:

1 Kalite Güvencesi ve ECTS G.Ü.ADEK Eğitim Komisyonu

2 BOLOGNA BİLDİRİSİ Haziran1999’da; 29 ülke eğitim bakanları, 2010 yılında Avrupa eğitim sistemi ve eğitim kalitesi ile dünya lideri olmalıdır. Yüksek Öğretim Alanı için ortak hedefler belirlendi Ana Alanlar  Kolay değerlendirilebilir ve karşılaştırılabilir derecelerin oluşturulması  Diploma eki  3 Kademeli Yüksek Öğretim  ECTS  Hareketlilik  Kalite güvencesi konusunda işbirliği

3 Graz Deklarasyonu 2003 Üniversiteler Bologna Sürecini ilerletmek için gereken uygulamaları gerçekleştirmelidir. Yaşam boyu öğrenim dahil öğrenci merkezli ve esnek öğrenim yolları oluşturmak Programı yeniden yapılandırmak ve geliştirmek için ECTS yi uygulamak İstihdam edilebilirliği arttırmak için Diploma Eki’ni(DS) daha geniş çapta tanıtmak Hareketliliğin teşvik edilmesi (ECTS ve DS’nin tam kullanımının sağlanması

4 ECTS nedir? Programın amaçlarına göre belirlenmiş öğrenim çıktılarına ulaşmak için gerekli öğrenci iş yüküne dayalı bir sistem Girdi temelinden çok çıktı temelli Öğretme zamanından çok öğrencinin öğrenme zamanına dayalı Öğretim üyesinin girdilerine değil istenilen öğrenim kazanımlarına dayalı Çıktı yaklaşımı=Bilgi + anlama+beceriler

5 Bologna Sürecinde ECTS Yüksek öğretimde Bologna kavramlarından 5 temel öğeyi sağlar Hareketlilik Kalite Karşılaştırılabilirlik Şeffaflık iyileştirme

6 Kalite Güvencesi Açısından ECTS Programlardaki akademik standartların uygunluğu; Müfredatın programın öğrenim kazanımlarının sağlamadaki uygunluğu; İstenen öğrenim çıktılarına ulaşılıp ulaşılmadığının saptanmasındaki etkinlik; Öğrenciler tarafından istenen standartlara ve öğrenim çıktılarına ne kadar ulaşıldığı; Öğrencilere sağlanan öğrenim olanaklarının kalitesi

7 Kalite ve Akreditasyonda ECTS Avantajı Zamanında tamamlanacak bir program oluşturulması Mezunların iş hayatında kullanabileceği ve sürekli geliştirebileceği yetiler üzerinde etkin olması Öğrenim ve öğretme yöntemleri üzerinde etkin olması Öğretim üyesi ve öğrenci tarafından kabul görmesi ve değerlendirilecek bir sistem olması(sürekli iyileştirme)

8 ECTS Kredisi Nasıl Belirlenir? ECTS etiketi için iş yükü; dersi başarı ile tamamlamak için gerekli olan çıktıları elde etmek üzere uygulanan öğretme yöntemlerinin saatlendirilmesi ile belirlenir.Bu saate karşılık gelen kredi ECTS kredisidir.  Bunun için öncelikle dersi başarmak için gerekli kazanımların belirlenmesi  Bu kazanımlara ulaşmak için öğretme yöntemlerinin belirlenmesi  Bu öğretme yöntemlerinin uygulamasında kullanılan zamanın krediye yansıması

9 Ne yapacağız Her bölüm veya her ders için öğrenim kazanımlarını, yani Dersin Amacı (Dersin sonunda elde edilmesi muhtemel kazanımlar ve yetiler) (Bilgi,anlama davranış ve çözme), yazmak ve bunları ECTS kredileri ile ilişkilendirmek ECTS iş yükü tanımlarımızı öğrenim kazanımları türünden yeniden tasarlamak

10 Kredilendirme Krediler belli ancak öğrenim kazanımları sağlamaya yönelik öğrenci iş yüküne dayalı kredilendirme sisteminin oturtulması gerekli Yaşam boyu öğrenimin kredilendirilmesi gerekli Öğrenim kazanımları belirlenmeli Öğrenim kazanımları öğretme yöntemleri(aktiviteler) ile ilişkilendirilmeli Öğrenim kazanımları değerlendirme ölçütleri ile değerlendirilmeli

11 BİR PROGRAM NASIL SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLİR ? (PROGRAM/DERS HEDEFLERİ VE ÇIKTILARI İLİŞKİSİ) Program Hedefleri (Program Objectives) Ders 1 Hedefi Ders 2 Hedefi Ders 3 Hedefi Ders 4 Hedefi Program Çıktıları (Program Outcomes, Learning Outcomes) (derslere özel Kazanımlar genel çıktılar) Ders 1 Çıktısı Ders 2 Çıktısı Ders 3 Çıktısı Ders 4 Çıktısı SÜREKLİ İYİLEŞTİRME UYGULAMA VERİ TOPL. ANALİZ TANIMLAMA DEĞERLENDİRME

12 ÖZ DEĞERLENDİRME Program Mezuniyet öncesi ve sonrası program amaçlarının değerlendirilmesinde: Öğrenim kazanımlarının, derslerin ve eğitim programının düzenli olarak gözden geçirilmesinde izlenen yaklaşımların belirtilmesi, Beklenen öğrenim kazanımlarının düzenli olarak nasıl değerlendirildiğinin ve yeni düzenlemelerin nasıl yapıldığının açıklanmasında birer KALİTE ÖLÇÜTÜ olarak karşımıza çıkmaktadır.

13 Tanımlama Bölümün/programın Misyon ve amaçlarına uygun hedeflerini koyması gerekir. Ölçütlerinin olması gerekir.(Bu çalışma dış değerlendiricilerle yapılırsa daha kolay olur) Nasıl bir mezun ? Nasıl bir işgücü ? Nasıl bir insan ? YÜKSEKÖĞRENİM

14 Tanımlama Program Amaçları Derslerin Hedefleri Her bir ders için hedefler belirlenmeli bu hedefler ile program hedefleri ilişkilendirilmelidir. Bu hedefler aynı zamanda dönem sonundaki kazanımlarla uyumlu olmalıdır. (her ders bütün program kazanımlarını karşılamak zorunda değildir. Bir kısmını üstlenebilir) TANIMLAMA

15 Uygulama Dersin HedefleriDersin Kazanımları Dersin hedefleri ile dersin kazanımlarının örtüşmesi gerekir. Hedefleri biz koyuyoruz ve ne kazandıracağımızı baştan söylüyoruz. Bu kazanımları sağlamak için bir öğretim yöntemi ve eğitsel aktivite belirlemek gerekir

16 Uygulama Bu aktiviteler: Ders Uygulama Laboratuvar Proje Saha çalışması Okuma kütüphane çalışması gibi bağımsız çalışmalar ile detaylandırılabilir. İşte bu tür aktiviteler ECTS için can damarıdır.

17 Uygulama (Öğrenci iş yükü) Öğrencinin eğitsel aktiviteleri tamamlamak için harcadığı zaman Derse katılım, seminer veya diğer öğrenim aktivitelerinin gerçekleşmesi için yapılan öncesi ve sonrası hazırlıklar Bağımsız Çalışmalar (Gerekli dökümanları toplamak seçmek, dökümanları okumakve çalışmak, yazılı sözlü sunum veya sınavlar, laboratuvarda kendi alanında çalışmak, makale yazmak ve v.b)

18 Uygulama Her aktivitenin kredilendirilmesi gerek ECTS öğrenim kazanımlarına ulaşmak için öğrencinin iş yüküne dayalı bir sistem Her aktivite için öğrencinin harcayacağı zamanın (iş yükünün)belirlenmesi gerekmekte ECTS kredisinin belirlenmesi bu saatlerle yapılmalıdır.(öğrenim kazanımlarının zaman yansıması)

19 Veri Toplama Ölçme ve değerlendirme yapılmalı Öğrenci iş yükü açısından Aktiviteler açısından Kazanımlara ulaşılıp ulaşılmadığı Kazanımların program kazanımları ile tutarlılığı açısından Aktiviteler değerlendirme ölçütleri ile değerlendirilmeli ve öğrenim kazanımlarının ne ölçüde başarıldığı belirlenmelidir. Değerlendirmede dersin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı sorgulanmalıdır.

20 Değerlendirme Bu veriler bize eğitim programı ile hedeflere ne ölçüde ulaştığımızı gösterecektir Program hedeflerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacaktır.Hedeflerden vazgeçemiyorsak kazanımları sağlamak için eğitim aktivitelerini gözden geçirmemiz gerekecektir. Akademik tanınma çerçevesinde şeffaf olmamızı sağlayacaktır. Kalitenin her yerinde olduğu gibi, ECTS de sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

21 ECTS (ders bilgi formu) ECTS anahtarlarını içeren bir formun hazırlanması Ders programlarında bu formun yer alması Her dönem dersi veren öğretim üyesi tarafından güncellenmesi Öğrenciye basılı ve/veya web de duyurulması

22 Ders Bilgi formu Bilgi formunun temeli şu konuları açıkça göstermektir. Dersin içeriği Ders kazanımları Aktiviteler (Öğretme ve öğrenim yöntemleri) Öğrenci iş yükü (dersin hedeflerine yönelik kazanımları verebilmek için yapılan aktivitelerin saatlendirilmesi) Değerlendirme ölçütleri Değişim programı yada etikette bu verilerin açık ölçülebilir olduğunun görülebilmesi önemlidir. Her dönem için toplam aktivite saatinde değişiklik yapmadan (ECTS kredisine dayalı) o dönem veren öğretim üyesinin kendi aktiviteleri ile güncellemesi gerekmektedir.

23 Kalite açısından önemli olan program kazanımlarına ve çıktılarına ulaşmak ve bunu Avrupa standartlarına taşımaktır. Bunun yolu kendimizi ve programımızı ECTS ile tanımlayabilmek ile olacaktır. ECTS artık sadece değişim programı için değil Avrupa Üniversiteler Birliğinin eğitim programındaki ortak dilidir. Kendimizi ne kadar açık anlatabilirsek o kadar kolay anlaşabileceğiz ve tanınabileceğiz

24 Teşekkürler G.Ü.ADEK Eğitim Komisyonu

25 ECTS Etiketinde Anahtar Dökümanlar Bilgi Paketi/ders kataloğu (İngilizce ve ana dilde), basılı ve web de yayınlanmış Öğrenim Antlaşması: ECTS kredilerini de içeren ve öğrencinin de kabul ettiği bir belge. Burada ders ya da herhangi bir çalışmada öğrencinin ne yapacağı nasıl yapacağı ve iş yükü belirtilmeli.Öğrenci ile bu konuda anlaşmalı. Her öğrenimin sonunda öğrenci değerlendirmesine bağlı olarak düzenlenmeli

26 Öğrenci iş yükü  Planlanan öğrenim aktivitelerini (ders, seminer, bağımsız çalışma, sınav, proje vb.) tamamlamak için gerekli süreyi içerir.  Krediler bir programdaki bütün eğitim bileşenlerine uygulanır.Toplam krediyi sağlamak için her bir ders uygulama laboratuvar gibi çalışmaların hepsinde iş sayısını gösterir. ECTS Notlandırma sistemi  Öğrencinin performansı ulusal notlarla gösterilir. Ancak ECTS notları da kredi transferi için eklenir.

27 Not dökümü: ECTS kredilerini ve ECTS notlarını da içeren döküm Diploma Eki: Mezuniyet için başarı ile tamamlanmış çalışmaların durumu içeriği seviyesi ve yapısını standartlandırılmış olarak tanımlayan ve diplomaya ek olarak verilen bir döküman

28 ECTS anahtarları ECTS Kredileri: Bir dersi tamamlayabilmek için yapılması gereken çalışmaların tümü  Bir akademik yılda iş yükünün ölçüsü 60 kredidir.Buna karşılık iş yükü 1500-1800 saat  Bir kredi 25-30 çalışma saatine karşılık gelmektedir.  Ulaşılacak öğrenim kazanımlarının ölçütleri ve gerekli çalışmanın başarılı bir şekilde birleştirilmesi ile oluşur.  ECTS kredileri tüm zorunlu ve seçmeli derslere, tez çalışması, arazi ve proje çalışmalarına, stajlara uygulanır.

29 Kurum Hakkında Bilgi İsim ve Adres, Name and address Akademik Takvim. Academic calendar Akademik Yetkililer, Academic authorities Kurumun Tipi ve Statüsünü Kapsayan Tanımlanması, General description of the institution (including type and status) Sunulan derece programları, List of degree programmes offered Kabul/Başvuru İşlemleri,Admission/registration procedures Başlıca Kurallar, Main university regulations ECTS Kurum Koordinatörü,ECTS institutional co- ordinator

30 Yüksek Öğretim Kurumlarına Ne Sunuyor? Eğitim Planlarının Şeffaflaşması Akademisyenlere akademik tanınma kararlarını verme kolaylılığı Ders planları, öğrenci iş yükü ve öğrenme çıktıları için bir katalizör Yüksek öğretim kurumlarına, misafir öğrencilerin akademik başarıları ile ilgili tüm konularda karar verme yetkisi Kurumların mevcut ders yapılarında ve değerlendirme ölçütlerinde (bildirmek kaydı ile) bir değişiklik yapmadan aynı kuralları uygulaması

31 Bilgi Paketi En önemli doküman İki dilde hazırlanması Cilt halinde basılı olması Web de yer alması

32 Derece programları Hakkında Bilgi Genel Tanımlama, General description Edinilen Unvan, Qualification awarded Başvuru Şartları,Admission requirements Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar, Educational and professional goals Başka Çalışmalara Geçiş İmkanı,Access to further studies Dersin Kredilerini içeren Yapısal Şeması, Course structure diagram with credits (60 per year) Eğer var ise final sınavı,Final test, if any Sınav ve Değerlendirme Kuralları,Examination and assessment regulations ECTS Bölüm Koordinatörü,ECTS departmental co- ordinator

33 Her dersin Tanımlanması Dersin Adı, Course title Dersin Kodu, Course code Dersin Tipi,Type of course Dersin Seviyesi,Level of course Dersin Hangi Yıl Alındığı, Year of study Dersin Hangi Dönem Alındığı Semester/trimester Ayrılan Kredi Sayısı (İş Yükü Bazlı), Number of credits allocated (workload based) Öğretim Üyesinin Adı, Name of lecturer Dersin Amacı (Dersin sonunda elde edilmesi muhtemel sonuçlar ve yetiler) Objective of the course (expected learning outcomes and competences to be acquired) Önşartlar,Prerequisites Ders İçeriği, Course contents Önerilen Ders Kitapları, Recommended reading Öğretme Yöntemleri, Teaching methods Değerlendirme Yöntemleri, Assessment methods Öğrenim Dili, Language of instruction Her dönem dersi veren öğretim üyesi tarafından güncellenecek

34 Öğrenciler için Bilgi Yaşam Maliyeti,Cost of living Konaklama, Accommodation Yemek,Meals Sağlık Tesisleri, Medical facilities Özel İhtiyaçları olan Öğrenciler için tesisler, Facilities for special needs students Sigorta, Insurance Öğrenciler için maddi olanak,Financial support for students Öğrenci İşleri Ofisi,Student affairs office Çalışma Olanakları, Study facilities Uluslararası Programlar,International programmes Değişim Öğrencileri için pratik bilgiler, Practical information for mobile students Dil Kursları,Language courses Stajlar,Internships Spor Olanakları, Sports facilities Boş zamanlar ve hobi faaliyetleri, Extra-mural and leisure activities Öğrenci dernekleri,Student associations


"Kalite Güvencesi ve ECTS G.Ü.ADEK Eğitim Komisyonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları