Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA). AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu IV.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA). AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu IV."— Sunum transkripti:

1 Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA)

2 AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu IV

3 Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı ile belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağlayacak olan hibe projeleri aracılığıyla, Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

4 Enerji Çevre Tüketicinin ve Sağlığının Korunması Adelet, Özgürlük ve Güvenlik İş Kurma Hakkı ve Serbestisi Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu İşletme ve Sanayi Politikası Tarım ve Balıkçılık Eğitim AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

5 Çevre Hibe Programı Çevre, Hibe Programı kapsamında doğa koruma ve iklim eylemi gibi öncelikli konularda geliştirilen projelere 1.778.000 Avro hibe desteği sağlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

6 Öncelik Alanı 1: Doğa Koruma Biyolojik çeşitliliğin korunması ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanların belirlenmesi, korunması, yönetimi ve izlenmesine yönelik AB’de geliştirilen uygulamaların araştırılması, transferi ve adaptasyonu; Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin desteklenmesi; Küresel olarak nesli tükenmekte veya öncelikli türlerin yaşam alanlarının korunmasının desteklenmesi; Yerel düzeyde doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik farkındalığın artırılması; Alternatif geçim faaliyetleri de dahil olmak üzere, koruma faaliyetleri için koruma altına alınan alanlar veya ekolojik koridorlarda ki yerel halk desteğinin arttırılması. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

7 Öncelik Alanı 2: İklim eylemi Düşük karbonlu ekonomi ve afet direncinin desteklenmesi; Düşük karbonlu ekonomi, afet direnci ve iklim eylemi konusunda AB’deki uygulamaların araştırılması, transferi ve adaptasyonu; Enerji, ulaşım, tarım, arazi kullanımı ve ormancılık ve atık vb. dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerde iklim değişikliğine uyum alanındaki çalışmalar, uygulamalar ve farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler; Enerji, ulaşım, tarım, arazi kullanımı, ormancılık ve atık vb. dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki sera gazı salınımının kontrolüne yönelik farkındalığın artırılması; Toplumların ve ekosistemlerin direncinin sağlanması amacıyla ekosistem tabanlı iklim değişikliğine uyum uygulamalarının desteklenmesi; AB’nin Emisyon Ticaret Sistemi ve karbon piyasaları hakkında farkındalığın artırılması. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

8 Uygun Başvuru Sahipleri; Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Eş-başvuran Olabilecekler; Sivil Toplum Kuruluşları(Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Üniversiteler, Belediyeler ve Belediye Birlikleri, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler ve Barolar AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

9 Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir Başvurular için son teslim tarihi 25 Mayıs 2015’tir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

10 Enerji Hibe Programı Enerji Hibe Programı altında enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ile elektrik ve doğal gaz öncelik alanlarında geliştirilecek projelere yaklaşık 1 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

11 Öncelik Alanı 1: Enerji Verimliliği Enerji verimliliği alanında aktif aktörler arasında ağ oluşturulması Binalarda, ulaşımda ve sanayide enerji verimliliğinin artırılması; Enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

12 Öncelik Alanı 2: Yenilenebilir Enerji Yenilenebilir enerji politikası mevzuatı ve sektördeki aktörlerin rol ve sorumluluklarını kapsayan çalışmaları Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma/soğutma ve ulaşımda kullanılmasına yönelik araştırmalar AB’de geliştirilen yeniliklerin araştırılması, transferi ve adaptasyonu Araştırma ve geliştirme merkezleri arasında bağlantılar kurulması Isınma, soğutma, taşıma ve elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin yerinde incelemeler yapılması Yenilenebilir enerji sektöründeki faklı aktörler arasında ağlar kurulması AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

13 Öncelik Alanı 3: Elektrik ve Doğalgaz AB ve Türkiye’de yerinde incelemeler yapılması Elektrik ve doğalgaz sektörlerinde yer alan farklı aktörler arasında ağ oluşturulması AB ve Türkiye’de elektrik ve doğalgaz sektörlerindeki aktörler arasında iyi uygulamaların paylaşımı AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

14 Uygun Başvuru Sahipleri; Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar Eş-başvuran Olabilecekler; Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

15 Her bir proje için Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir Başvurular için son teslim tarihi 25 Mayıs 2015’tir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

16 Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı altında tüketici hakları ve halk sağlığı konularında geliştirilecek projelere 1 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

17 Öncelik Alanı 1: Tüketici Hakları Tüketicilerin ekonomik ve yasal çıkarlarının korunmasına yönelik faaliyetler Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi konularında farkındalık artırma Tüketici haklarının korunması alanında faaliyet gösteren kuruluşlar için kapasite artırımı Kamu-STK sektör işbirliğinin desteklenmesi; tüketici hakları alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında artırılmış eşgüdümün ve işbirliğinin teşvik edilmesi Tüketim malı güvenliğini desteklemeye yönelik faaliyetler AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

18 Öncelik Alanı 2: Halk Sağlığı Organ ve kan bağışı konularında farkındalık artırılması Fiziksel aktivitelerin ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi Tütün farkındalığının tehlikelerine yönelik faaliyetler AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

19 Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar Eş-başvuran Olabilecekler: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

20 Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir. Başvurular için son teslim tarihi 25 Mayıs 2015’tir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

21 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı Bu çerçevede, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV projesi kapsamında 2 Mart 2015 tarihinde duyurulan Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı altında geliştirilecek projelere toplam 1 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

22 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı kapsamında, öncelik alanları; göç, sığınmacılar insan kaçakçılığı ile mücadele” AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

23 Uygun Başvuru Sahipleri; Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar Eş-başvuran Olabilecekler; Sivil Toplum Kuruluşları(Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Üniversiteler, Düşünce Kuruluşları, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler Barolar AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

24 Hibe Programının toplam bütçesi 1.000.000 Avro’dur. Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir Başvurular için son teslim tarihi 1 Haziran 2015’tir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

25 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı altında geliştirilecek projelere toplam 1 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

26 İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı kapsamında, STK’lardan “AB ülkelerinde tesis edilen mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması isteminin daha iyi kavranabilmesi için meslek örgütleri arasında işbirliği” öncelik alanında proje geliştirmeleri beklenmektedir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

27 Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Odalar (TOBB üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler, Barolar, İşçi ve İşveren Sendikaları Uygun Eş-Başvuranlar: Sivil Toplum Kuruluşları(Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar, Birlikler, Barolar, İşçi ve İşveren Sendikaları AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

28 Hibe Programının toplam bütçesi 1.000.000 Avro’dur. Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir. Başvurular için son teslim tarihi 1 Haziran 2015’tir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

29 Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı altında geliştirilecek projelere toplam 1 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

30 Öncelik alanlar; 1.Sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel kalkınmada stratejik planlama 2.Kalkınma Ajansları için ekonomik kalkınma modelleri ve analitik araçlar 3.Bölgesel politika tasarımı için ortak veritabanı 4.Kalkınma politikalarının izleme, değerlendirme ve etki analizi 5.Bölgesel planlamada etkin ortaklık AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

31 Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) ve Kalkınma Ajansları Uygun Eş-Başvuranlar: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) ve Kalkınma Ajansları AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

32 Hibe Programının toplam bütçesi 1.000.000 Avro’dur. Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir Başvurular için son teslim tarihi 5 Haziran 2015’tir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

33 İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı altında geliştirilecek projelere toplam 1 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

34 Öncelikli alanlar; Girişimcilik öğrenimi ve girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi Üretimde ve ürünlerde enerji ve çevre performanslarının iyileştirilmesi Çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve üretim süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımı AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

35 Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Uygun Eş-Başvuranlar: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

36 Hibe Programının toplam bütçesi 1.000.000 Avro’dur. Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro ve Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir Başvurular için son teslim tarihi 5 Haziran 2015’tir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

37 Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı altında geliştirilecek projelere toplam 2 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

38 Öncelikli Alanlar; Tarım ve kırsal kalkınma, Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı Balıkçılık” AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

39 Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Uygun Eş-Başvuranlar: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Kooperatifler, üretici birlikleri, ihracatçı birlikleri, ziraat odaları, federasyonlar, konfederasyonlar AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

40 Hibe Programının toplam bütçesi 2.000.000 Avro’dur. Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir Başvurular için son teslim tarihi 5 Haziran 2015’tir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

41 Eğitim Hibe Programı Eğitim Hibe Programı altında geliştirilecek projelere toplam 1 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

42 Öncelik alanlar; Erken okul terkleriyle mücadele Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital becerileri, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik) Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi Okul öncesi eğitim Yetişkin eğitiminde kalite AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

43 Uygun Başvuru Sahipleri: Sivil Toplum Kuruluşları (Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar) Uygun Eş-Başvuranlar: Sivil Toplum Kuruluşları(Türkiye’den “Dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları”; AB Üyesi Ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşlar); Üniversiteler, Odalar (TOBB ve EUROCHAMBERS üyeleri hariç), Federasyonlar, Konfederasyonlar ve Birlikler AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

44 Hibe Programının toplam bütçesi 1.000.000 Avro’dur. Asgari hibe tutarı: 50.000 Avro Azami hibe tutarı: 150.000 Avro olarak belirlenmiştir Başvurular için son teslim tarihi 1 Haziran 2015’tir. AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ

45 TEŞEKKÜR EDERİZ Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi www.adanab.gov.tr https://www.facebook.com/AdanaValiligiAB Bilgi için; adanaabdik@gmail.com 0 322 457 5771 AB VE DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNASYON MERKEZİ


"Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA). AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu IV." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları