Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PRESENT PERFECT SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016 ingilizcebankasi.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PRESENT PERFECT SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016 ingilizcebankasi.com."— Sunum transkripti:

1 PRESENT PERFECT SIMPLE © 2016 ingilizcebankasi.com

2 Present perfect simple have/has + V3 I You We They have seen that film before. broken the vase. lived in this city for a long time. played two games of tennis today. eaten breakfast. He She It has ingilizcebankasi.com

3 Present perfect simple negative I You We They have not (= haven’t) seen that film before. broken the vase. lived in this city for a long time. played two games of tennis today. eaten breakfast yet. He She It has not (=hasn’t) ingilizcebankasi.com

4 Present perfect simple questions have ı you we they seen that film before? broken the vase? lived in this city for a long time? played two games of tennis today? eaten breakfast yet? has he she it ingilizcebankasi.com

5 Affirmative have/has + V3 I, you, we, they özneleriyle have yardımcı fiili kullanılır ve düzenli fiiller –ed takısı alarak gelir: I’ve cooked the meal. Let’s eat. (Yemeği pişirdim. Haydi yiyelim)

6 They have helped me a lot recently. (Son zamanlarda bana çok yardım ettiler)

7 You have carried the bags home. Thanks. (Çantaları eve taşıdın. Sağol)

8 He, she, it özneleriyle has yardımcı fiil kullanılır: The taxi has arrived. Goodbye. (Taksi geldi. Hoşçakalın)

9 Thank Sue. She’s cleaned the kitchen. (Sue’ya teşekkür et. O mutfağı temizledi.)

10 The city has changed recently. (Şehir son zamanlarda değişti)

11 Düzenli fiiller present perfect simple tense’de –ed takısı alır. play – played work – worked visited – visited study – studied carry – carried live – lived change – changed stop – stopped plan – planned

12 Düzensiz fiiller –ed alma kuralına uymazlar. Düzensiz fiiller tablosundan past participle (yani V3 – üçüncü şekilleri) öğrenilmelidir. Örnekler: go – went – gone be (am/is/are) – was / were – been see – saw – seen read – read – read buy – bought – bought come – came – come do – did – done have – had – had cut – cut – cut break – broke – broke eat – ate – eaten write – wrote – written V1V2 V3

13 I’ve seen this film a few times. (Bu filmi birkaç kere gördüm) The children have eaten ice cream. (Çocuklar dondurma yediler) We’ve read a lot of books so far. (Şimdiye kadar bir çok kitap okuduk)

14 She’s bought the tickets. (O biletleri aldı) My father has had a new car lately. (Babam son zamanlarda yeni bir arabaya sahip)

15 Negative She hasn’t visited me for a log time. (Uzun zamandır bizi ziyaret etmedi) They haven’t bought the tickets yet. (Henüz biletleri almadılar)

16 I haven’t finished the plate yet. (Henüz tabağımı bitirmedim) It hasn’t rained since last winter. (Geçen kıştan beri yağmur yağmadı) We haven’t seen any good films so far this year. (Bu yıl şimdiye kadar hiç iyi bir film görmedik)

17 Question (soru) A: Have you done your homework? (Ödevini yaptın mı?) B: Yes, I have.(olumlu cevap) B: No, I haven’t. (olumsuz cevap)

18 A: Has the secretary written the yet? (Sekreter mektubu henüz yazmadı mı?) B: Yes, she has. (olumlu cevap) B: No, she hasn’t. (olumsuz cevap)

19 USE OF PRESENT PERFECT SIMPLE

20 1-geçmişte başlayıp şimdiye kadar süren eylemler: I have lived in this city since I like here a lot. (2003’ten beri bu şehirde yaşadım. Burayı çok seviyorum)

21 She’s been a teacher for 25 years. (O 25 yıldır öğretmendir)

22 Japanese people have consumed green tea for centuries. (Japonlar asırlardır yeşil çay tüketti)

23 How long have you known your best friend? (En iyi arkadaşını ne kadar süredir tanıyorsun?) I’ve known her for a long time. (Onu uzun zamandır tanıyorum) We’ve known each other since we started school. (Okula başladığımızdan beri birbirimizi tanıyoruz)

24 2. Şimdiye kadar belirsiz zamanda olan eylemler: I have seen this film before. I don’t want to see it again. (Ben bu filmi gördüm. Tekrar görmek istemiyorum)

25 My father has travelled a lot. (Babam çok seyahat etti) Have you ever ridden a horse? (Hiç ata bindin mi?)

26 Have you ever been to Paris? (Hiç Paris’te bulundun mu?) Have you ever eaten Japanese food? (Hiç Japon yemeği yedin mi?)

27 I have been to Paris three times in my life. (Hayatımda üç kere Parise gittim)

28 3. Bu zaman periyotları geçmediyse “this morning/evening, today, this week, this year” ile: Have you seen your boyfriend today? (Arkadaşını bugün gördün mü?) I’ve read ten books so far this year. (Bu sene şimdiye kadar on kitap okudum)

29 4. Sonucu şimdiyle bağlantılı eylemler: John has broken his leg. He can’t play today. (John bacağını kırdı. Bugün oynayamaz)

30 Oh! I’ve found the file! (Dosyayı buldum)

31 The man has lost his luggage. He feels awful. (Adam eşyasını kaybetti. O berbat hissediyor)

32 Time Words for, since, just, already, ever, never, yet, lately, up to now, over the past ten years, recently, so far, before, until now, in my life, this year, How long…?

33 for + a time period I haven’t eaten fish for a long time. (uzun zamandır balık yemedim) He’s been ill for a few weeks. (Birkaç haftadır o hasta) The sun hasn’t come out for days. (Günlerdir güneş açmadı) We’ve worked here for ten years. (on yıldır burada çalıştık) ingilizcebankasi.com

34 since + starting point I have known Sue since she was a child. (Çocukluğundan beri Sue’yu tanırım) I have never eaten since the morning. (Sabahtan beri hiç yemedim) Sue has been a teacher since (1999’dan beri Sue bir öğretmendir) I haven’t seen him since last year. (geçen yıldan beri onu görmedin) ingilizcebankasi.com

35 Just (demin, kısa süre önce vb.) I’ve just drunk milk. (Demin süt içtim) The ship has just arrived. (Gemi demin geldi)

36 Yet (henüz, daha, hala anlamlarında olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır) Have you eaten lunch yet? (Henüz öğle yemeği yemedin mi?) I haven’t finished my lunch yet. I’m still eating. (Henüz öğle yemeğimi bitirmedim. Hala yiyorum)

37 Already (zaten, önceden) A: Go and complete the report, Tony. B: I’ve already completed the report, mom. (Git ve raporu tamamla, Tony. Zaten (çoktan) raporu tamamladım, anne)

38 So far / until today / until now I’ve read ten books on animals so far this year. (Bu yıl hayvanlar üzerinde şimdiye kadar on kitap okudum)

39 lately / recently My father has been very stressed recently. (Babam son zamanlarda çok stresli)

40 during/over the last … Earthquakes have caused a lot of damage during the last century. (Depremler son yüzyılda çok zarara sebep oldular) She has improved her English over the last decade. (Son on yıl boyunca İngilizcesini geliştirdi)

41 superlative + present perfect simple This is the most expensive ring I’ve ever worn. (Bu taktığım en pahalı yüzük) This is the best book I’ve ever read. (Bu okuduğum en iyi kitap)

42 I’ve never seen such a beautiful butterfly before. (Daha önce hiç böyle güzel kelebek görmedim) It’s the most beautiful butterfly I’ve ever seen. (O gördüğüm en güzel kelebek)

43 We haven’t read such an interesting book before. (Daha önce böyle ilginç bir kitap okumadık) This is the most interesting book we’ve ever read. (Bu okuduğumuz en ilginç kitap)

44 He has never seen such a funny animal before. (O daha önce hiç böyle komik hayvan görmedi) The kangaroo is the funniest animal he has ever seen. (Kanguru onun gördüğü en komik hayvan)

45 been / gone been: Bulunmak, gidip gelmek anlamı vermek için gone yerine been kullanılır. John has been to İstanbul a few times. (Birkaç kere İstanbul’da bulundu) Have you ever been abroad? (Hiç yurt dışında bulundun mu?)

46 I have been to many Turkish cities so far. (Şimdiye kadar bir çok Türk şehrinde bulundum) I smell of onion because I have been to the kitchen. (Soğan kokuyorum çünkü mutfakta bulundum)

47 gone: gitti; gelmedi halen orada anlamı verir. John has gone to İstanbul. (= He is in İstanbul.) (John İstanbul’a gitti) «Where’s your father?» «He’s gone to the kitchen.» (Baban nerede? Mutfağa gitti)

48 present simple & present perfect simple Geçmişten şimdiye süren bir durumu belirtmek için present perfect kullanırız: I live in Turkey. (Türkiye’de yaşarım) I live in Turkey since I was born. (YANLIŞ) I have lived in Turkey since I was born. (Doğduğumdan beri Türkiye’de yaşarım / yaşadım)

49 I am a teacher. (Ben öğretmenim) I have been a teacher since (1996’dan beri öğretmenim) He has a car. (O arabaya sahip) He has had a car for ten years. (O on yıldır arabaya sahip) My father drives a car. (Babam araba sürer) My father has driven a car since (Babam 2002’den beri araba sürer)

50 thank you prepared by HÜSEYİN URAZ for © 2016


"PRESENT PERFECT SIMPLE www.ingilizcebankasi.com © 2016 ingilizcebankasi.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları