Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hazırlayan: Tuğba SÖNMEZ Numara: 1090610138. Olumlu: subject + have/has + past participle (V3) She/He/It has eaten her breakfast. I/We/They/You have seen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hazırlayan: Tuğba SÖNMEZ Numara: 1090610138. Olumlu: subject + have/has + past participle (V3) She/He/It has eaten her breakfast. I/We/They/You have seen."— Sunum transkripti:

1 Hazırlayan: Tuğba SÖNMEZ Numara: 1090610138

2 Olumlu: subject + have/has + past participle (V3) She/He/It has eaten her breakfast. I/We/They/You have seen the film.

3 Olumsuz: Subject + Have/Has + not + Past Participle (V3) He/She/It hasn’t eaten anything. I/We/They/You haven’t seen the film.

4 Soru: Have/Has + subject + Past participle (V3) Has he/she/it eaten anything since morning? Have I/we/they/ you seen the film?

5 Bu konu İngilizce öğrenen insanlar için belki de en zor konulardan birisidir. Gerekçesi böyle bir kullanım pek çok dilde vardır ama ayrıca bir isim olarak yoktur. Aynı sıkıntı Türkçemizde de mevcuttur. Biz bu konuyu 2 grupta inceleyebiliriz: 1)Geçmiş Zaman 2) Geçmişten günümüze gelen olaylardan bahsederken

6 A B Geçmiş Zaman ancak zaman belirtilmemiş Geçmiş zaman ve zaman belirtilmiş Have you ever seen a camel?Did you see a camel last year? Have you ever killed a bird?Did you kill a bird yesterday? Has Suat made an operation?Did Suat make an operation last night? Have you ever smoked?Did you smoke yesterday? Has he written an article?Did he write an article on Monday

7 A sütununda geçmiş zamandan bahsetmemize rağmen olayın ne zaman olduğunu bildirmiyoruz yani şu ana kadar her hangi bir noktada her hangi bir zamanda böyle bir olay gerçekleşti mi manasındadır

8 B sütununda ise yine geçmiş zamandan bahsediyoruz ancak bu kez görüldüğü gibi zaman noktaları belirtilmiştir. Yani siz bu olayı zikredilen geçmiş zamandaki noktada yaptınız mı diye bir soru gelmektedir.

9 Present Perfect Tense ile kullanılan bazı kelimeler : By farSo far Up to nowStill Until nowAlready Till now Just Up till now By the time being In recent years Lately/recently This week Yet Before

10 Geçmiş zamanda olmuş ama şimdiki zamanla bir şekilde ilişkisi olan olayları anlatmak için kullanılır. Böyle bir durumda hem geçmiş zamanı, hem de şimdiki zamanı aynı anda göz önünde bulundurmak gerekir. Past Now Ex: I can´t finish my thesis because I have lost all my notes Notlarımı kaybettim Notlarımı kaybetmiş olmamdan dolayı şimdi tezimi bitiremiyorum

11 Olayın geçmişte ne zaman ve nerede olduğu gibi ayrıntıların verildiği cümlelerde present perfect tense DEĞİL simple past tense tercih edilmelidir EX: I …….school when I was eighteen A) Left (doğru)B) Have left (yanlış)

12 Yakın geçmişte (recent events) olan biten bir olay ya da haberi zaman bildirmeden present perfect tense kullanarak ifade edebiliriz EX: I have seen that film before. Let´s go to another movie

13 Geçmişten bugüne doğru ilerleyen zaman dilimi içinde tekrara uğramış olayları ifade etmek için present perfect tense kullanılabilir. EX: I have had three exams so far this semester. Semester startedToday 1st exam2nd exam3rd exam

14 “Since” present perfect cümlelerinde sıklıkla kullanılan bir yapdır ve Türkçe´de “-den beri” anlamına gelir. Geçmiş zamanda bir noktadır ve bu zaman yapısıyla kullanıldığında, o noktadan günümüze doğru hareket bildirir. ´Since´ geçmiş zaman zarfıyla ya da geçmiş zaman anlatan cümlelerle kullanılabilir. EX: I haven´t seen my grandfather since -Two years ago -Last year -2002 -He went to Australia

15 “For” süreç bildirir ve olayın başlangıç noktasından günümüze kadar geçen zamanı ifade etmeye yarar. EX: Mr. Wilson has worked for this company for -20 years -a long time -ages

16 Gelecek zaman anlatan iki cümleyi birleştiren bağlacın bulunduğu cümleciğin ´simple present tense´ olabileceğine daha önce değinmiştik. Ancak, zaman cümleciğinin içindeki eylemin tamamlanmış olacağını vurgulamak gerektiğinde ´present perfect´ kullanılabilir. EX: You can go out with your friends when you have done your homework. EX: After you have finished reading the instructions, you can start your exam.

17 Just, yet, already, still, present perfect tense ile sıklıkla kullanılan sözcüklerdir. Ancak bu sözcüklerin kullanımlarının sadece present perfect tense ile sınırlı olmadığını da unutmamak gerekir. Present perfect tense için kullanım şekillerini tablodan ve örnek cümlelerden inceleyelim. Olumlu CümleOlumsuz CümleSoru Cümlesi JustHenüz, daha yeni YetHenüz Alreadyzaten/bileZaten/bile

18 JUST: “az önce, çok yakın bir zaman önce” anlamını vurgular. EX: I have just received a note from Ahmet saying he can´t come to the meeting. (=a short time ago) EX: We have just ended the debate.

19 STILL: “hala devam ediyor, bitmedi” anlamını verir. EX: He has been looking for a job, but he still hasn’t found one.

20 YET: “henüz, daha değil” anlamını verebilir. Olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır. EX: I haven’t heard from him yet. (Henüz ondan haber almadım) EX: Have you sent your invitations to your relatives yet?

21 NOT: “still not” or “not yet”: Verdiği anlam ve yaptığı vurgu itibariyle “still not” yapısı, geçmişe dönük bir bakış yapar. “not yet” yapısı ise geleceğe dönük bir bakış yapar. EX: We still haven’t found a good manager yet. (Geçmişe dönük anlam: Diyelim ki geçen Mayıs ayından bu yana iyi bir müdür bulamadık ve durum hala sürüyor). EX: We haven’t found a good manager yet. (Geleceğe dönük anlam: Bu ana dek hala iyi bir müdür bulamadık ancak umuyoruz ki gelecekte bulacağız).

22 ALREADY: “zaten, çoktan” gibi anlamlar verir. Bir şeyin önceden gerçekleştiğini anlatır. EX: “You must read this article” “Well, I have already read it”

23

24 This is + superlative + Present Perfect This is the most important exam I have ever had. She is the most hardworking student I have ever met.

25 It is the first (second, third…) time + Present perfect This is the first time it has rained that much. This is the fifth book I have read this summer.

26 Gone to, Been to Kişi gittiği yerde bulunuyorsa henüz oradan dönmemişse veya o yere gitmek üzere yoldaysa gone to kullanılır. They are on holiday. They have gone to Rome.

27 Eğer kişi gittiği yerden dönmüşse ve o kişinin o yerde konuşma anından önce bir zamanlar bulunduğu anlatılmak isteniyorsa been to kullanılır. She has never been abroad I have been to the Philippines three times

28 It is + (period) + since + Present Perfect/Simple Tense Since bağlacı birden fazla zaman ilişkisi içinde kullanılabilir. a)It is two months since I last drove (past tense) b)It is two months since I have driven (present perfect)

29 Examples Someone …………stolen my cheque book

30 Answer - has

31 I ………left my books in the class

32 Answer: -have


"Hazırlayan: Tuğba SÖNMEZ Numara: 1090610138. Olumlu: subject + have/has + past participle (V3) She/He/It has eaten her breakfast. I/We/They/You have seen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları