Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN AÇILMASI Mondros Mütarekesi’nden sonra Meclisi Mebusan mevcut duruma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN AÇILMASI Mondros Mütarekesi’nden sonra Meclisi Mebusan mevcut duruma."— Sunum transkripti:

1 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN AÇILMASI Mondros Mütarekesi’nden sonra Meclisi Mebusan mevcut duruma muhalefet ettiği için Padişah Vahideddin tarafından 21 Aralık 1918 de kapatıldı. Amasya Görüşmeleri sonrasında meclisin açılması kararlaştırıldı. Meclisin açılması için seçim yapıldı ve 168 milletvekili seçildi Mustafa Kemal’de Erzurum Milletvekili olarak seçildi. Ancak Meclisin açılışına bütün milletvekilleri katılamamıştı. Mustafa Kemal ve arkadaş­ları İtilaf Devletleri’nin ve İstanbul Hükümeti’nin baskıla­rı ne­deniyle yapılacak seçimlerde ulusal hareket yanlısı olma­yan kişilerin milletvekili seçilebileceğini dü­şünmüş­lerdi. Ancak yapılan seçimde çoğunlukla Anadolu ve Rumeli Müdafaa - i Hukuk Cemiyetinin üyeleri seçildi.

2 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Meclis-i Mebusan’a katılacak delegeler ile Ankara’da görüşme imkanı bulan Mustafa Kemal Meclis başkanlığına seçilmesini, Müdafa-ı Hukuk Grubu’nun kurulmasını bu delegelerden istemişti. Böylece Sivas Kongresi kararları onaylanacak ve Misak-ı Millî için Mecliste yemin edilecekti.

3 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 3  12 Ocak 1920 de İstanbul’da açılan Osmanlı Meclisi Mebusan'da Mustafa Kemal Meclis Başkanlığına seçilmedi.  Müdafaa-i Hukuk grubu yerine Felah- Vatan Grubu kuruldu.  17 Şubat 1920’de oybirliği ile Misak-ı Milli kararları alındı.

4 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Misak-ı Milli Kararları 4 1- Osmanlı Devleti'nin 3O Ekim 1918 tarihli ateşkes imzaladığı tarihte düşman ordularının işgali altında bulunan Arap memleketlerinin durumunun, halkın serbestçe verecekleri oya göre belirlenmesi gereklidir. Bu ateşkes sınırları içinde Türk ve İslam çoğunluğu bulunan kısımların tümü, hiç bir şekilde ayrılık kabul etmez bir bütündür. 2- Halkın oyu ile anavatana katılmış olan üç sancakta (Elviye-yi Selase, Kars, Ardahan, Batum) gerekirse halkın oyuna başvurulmasını kabul ederiz.

5 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 5 3- Türkiye barışına bırakılan Batı Trakya Hukuki durumunun saptanması da halkın tam bir· hürlükte verecekleri oya uygun olmalıdır. 4- Hilafet merkezi ve Osmanlı Devleti'nin başkenti olan İstanbul Şehri'yle Marmara Denizi'nin güvenliği her türlü zedelenmeden korunmuş olmalıdır. Bu esas kabul edilmek şartıyla Çanakkale ve İstanbul Boğazları'nın dünya ticaret ve ulaşımına açılması konusunda bizimle diğer bütün ilgili devletlerin, birlikte verecekleri karar geçerlidir

6 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 6 5- İtilaf Devletleri'yle düşmanları ve bazı ortakları arasında kararlaştırılmış olan anlaşma esasları dairesinde azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın aynı haktan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir. 6- Ulusal ve ekonomik gelişmemiz imkan dairesine girmek ve daha ileri ve düzenli bir şekilde iş görmeye başarılı olabilmek için her devlet gibi bizim de gelişmemizin sağlanması sebeplerinin temelinde bağımsız ve tam bir özgürlüğe sahip olmamız varolma esasıdır. Bu sebeple siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kayıtlara karşıyız. Hissemize düşecek borçlarımızım ödenmesi şartları da bu esasa aykırı olmayacaktır.

7 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 7  Misak-ı Milli Sınırları Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Sınırları

8 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İstanbul’un İşgali ve Meclis-i Mebusan’ın Dağıtılması 8  12 Ocak 1920'de toplanan Meclis-i Mebusan, 28 Ocak 1920’deki oturumunda Misak-ı Milli kararlarını oybirliği ile kabul etti. Bu kararlar alındıktan sonra Türk ve dünya kamuoyuna bir süre duyurulmadı. İstanbul fiilen işgal altındaydı ve bu kararları İstanbul’da duyurmak gerçekten çok tehlikeliydi.  Meclis 17 Şubat 1920 Misak-ı Milli kararlarını Türk ve Dünya kamuoyuna duyurdu. Meclis- i Mebusan milletin isteklerini kabul etmiş bir «İstiklal Beyannamesi» yayınlamıştı

9 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 9  Bu gelişmelerden dolayı İngilizler Ali Rıza Paşa Kabinesin sorumlu tutuyordu çünkü onun Mustafa Kemal ve Kuva-yı Milileliyeciler ile arası iyiydi.  Bu baskılara daha fazla dayanamayan Ali Rıza Paşa kabinesi 3 Mart 1920’de istifa etti.  Yerine 8 Mart’ta Salih Paşa Kabinesi kuruldu.

10 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 10  13 Kasım 1918’den beri Fiilen işgal altında bulunan İstanbul 15/16 Mart gecesi İngilizler tarafından resmen işgal edilmişti. 16 Mart’ta bütün idare merkezlerini denetim altına almaya çalışan İngilizler’in işgali Ankara’da bulunan Mustafa Kemal’e bildirildi

11 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 11  Aynı gün toplantı halindeki meclisi basan İngilizler Hüseyin Rauf’u ve Kara Vasıf Beyleri tutuklayarak Malta’ya sürgün ettiler.  Meclis işgalinden kurtulabilen milletvekilleri 18Mart 1920’de meclisin son oturumunu gerçekleştirdiler.  Bu oturumda Sinop Mebusu Dr. Rıza Nur’un konuşmasının ardından güvenli ortamın bulunmaması nedeniyle meclis çalışmalarına süresiz ara verildi.

12 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Şehzadebaşı'ndaki Mızıka Karakolu'nu basan İngiliz askerleri tarafından öldürülen bir Türk askeri. (16 Mart 1920) 12

13 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 13  Mustafa Kemal; XX.yüzyıl medeniyet ve insanlığının bütün değerlere hürriyet, milliyet ve vatan duygusu gibi bu günün insan topluluklarına esas olan prensiplere vurulmuş bir darbe olduğunu belirtti.  Ayrıca ilgililere gönderdiği talimat ile Anadolu ve İstanbul arasındaki irtibatı yeniden kesti.  Artık yazışmaların, vergilerin İstanbul’a gönderilmesini yasakladı. Bu emir doğrultusunda Anadolu’daki maliye sandıkları kontrol edildi, bir tutanakla mevcut paralar tespit edildi.

14 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 14  Geyve, Ankara – Pozantı demiryolunun kontrolünü ve bu yol boyundaki yabancı askerlerin silahlarına el konularak tutuklanmasını emretti. Bu emir doğrultusunda Kazım Karabekir Erzurum’da bulunan İngiliz Mütareke Heyeti Başkanı Yarbay Ravlinson’u ve beraberindeki İngilizleri resmen tutukladı.  8 Mart’ta göreve başlayan Salih Paşa kabinesi 2 Nisan’da istifa etti. 5 Nisan’da Damat Ferit Paşa sadarete getirildi.  Daha önce mebusların kararı ile çalışmasına ara verilen Meclis-i Mebusan Padişah tarafından resmen 11Nisan 1920’de kapatılmıştır.

15 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Milli Mücadele’nin Maddi ve Manevi Temelleri 15 1- Psikolojik Hazırlık 2-Lider ve Kadronun oluşturulması 3-Askeri Güç Toparlanması 4-Hedef ve Prensiplerin Tespiti 5Mali Hazırlık a)Ferdi Hibeler b)Tekalif-i Milliye Kanunu c)Dış Yardımlar D)Sair Yardımlar

16 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılması ve Çalışmaları Meclisin Açılışı: 16  Mustafa Kemal 19 Mart 1920’de Mülki ve askeri erkana bir genelge göndermiştir. Bu genelgeye göre; İstanbul Meclis-i Mebusan’a hükümet merkezine başta İngilizler olmak üzere İtilaf güçleri tarafından resmen ve zorla el konulmuştur. Kanun-i Esasi’nin koruyuculuğunda bulunması gereken yasama ve yürütme gücü bu gün mevcut değildir. Bir Kurucu Meclis oluşturmak zorunludur……………  Bu genelgenin yayımından sonra süratle hazırlıklar başladı. Nisan ayının ortalarında Ankara’ya diğer illerden seçilen delegeler gelmeye başladı. İstanbul’dan ayrılabilen delegeler de katılmaya çalıştı.

17 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 17  Mustafa Kemal 21 Nisan’da Kolordulara 61. Fırka Komutanlığına, tüm vilayetlere, müstakil livalara, Müdafaa-i Hukuk Merkez heyetlerine ve belediye başkanlıklarına Meclis’in 23 Nisan’da açılacağını duyurdu.

18 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 18 23 Nisan 1920’den İki Fotoğraf

19 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Meclisin Çalışmaları: 19  Büyük Millet Meclisi En yaşlı üye olan Sinop Milletvekili Şerif Bey’in açılış konuşması ardından çalışmalara başlamıştır.  Şerif Bey’in ardından Mustafa Kemal söz almıştır. Mustafa Kemal Meclisin olağnüstü yetki ile görev yapacağını belirtmiştir.  24 Nisan 1920’de meclis başkanı seçilen Mustafa Kemal meclie bir önerge verdi

20 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 20 1- Hükümet Kurmak zorunludur. 2-Geçici olarak hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. 3-Mecliste yoğunlaşan milli iradenin doğrudan doğruya vatanın bütünlüğüne el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. 4-Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üstünde bir kuvvet yoktur.

21 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 21 5-TürkiyeBüyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplar. 6-Meclisiçinden seçilecek bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis Başkanı bu heyetin de başkanıdır. Padişah ve Halife baskı ve zorlamadan kurtulunca Meclisin düzenleyeceği kanun çerçevesinde durumunu alır.

22 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 22  30 Nisan 1920’de Avrupa Devletleri dışişleri bakanlıklarına Ankara’da TBMM’nin kuruluşunu bildiren bir muhtıra gönderilmiş Türk Milleti adına artık tek yetkili merciin TBMM olduğu belirtilmiştir. TBMM onayı olmayan hiçbir belgenin hukuki geçerliliği olmayacağı belirtilmiştir.  2 Mayıs 1920’de hükümet kurulmasına dair yasa kabul edilmiştir.  3 Mayıs’ta 11 kişiden oluşan Bakanlar Kurulu meclis üyeleri arasından seçilmiştir.

23 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Bakanlar Kurulu (Vükela Heyeti) 23 Mustafa Kemal (Meclis Başkanı, Hükümetin de başkanı) Mustafa Fehmi Efendi (Şeriye Vekili) Bekir Sami Bey (Hariciye Vekili) Hakkı Behiç Bey (Maliye Vekili) İsmail Fazıl Paşa (Nafia Vekili) Yusuf Kemal Bey (İktisat Vekili) Celaleddin Arif Bey (Adliye Vekili)

24 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 24 Cami Bey (Dahiliye Vekili) Dr. RızaNur (Maarif Vekili) Dr. Adnan Bey(Sıhhat ve İçtima-i Muavenat Vekili) İsmet Bey (Erkan-ı Harbiye Umumiye Vekili) Büyük Millet Meclisi’nin bu ilk hükümeti izleyeceği politikayı belirlemek üzere bir hükümet programı hazırlayarak 9 Mayıs 1920’de BMM onayına sunmuştur.

25 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi TBMM’nin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler 25 Yeni Devlete Karşı Tepkiler ve İç Ayaklanmalar:  Milli Mücadele sırasında İtilaf Devletleri’nin, padişahın, İstanbul Hükümetinin meydana getirdikleri ortak cephenin Anadolu’da başlayan milli teşebbüslere karşı kullandıkları en önemli araç yıkıcı ve bölücü eylemlerdir, propagandalardır, gizli faaliyetlerdir.

26 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 26  Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesi sırasında ortaya çıkan isyanlar, ulusal güçlere hem zaman kaybettirmiştir, aynı zamanda imkanları kısıtlı olan ülkenin bütçesine, insan kaybına sebep olmuştur.  Amaç Anadolu’da başlayan milli direnişi zayıflatarak ortadan kaldırmak ve karışıklık ve savaş ortamından faydalanarak çıkar elde etmektir.

27 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İtilaf Devletleri ve İstanbul Tarafından Hükümeti Tarafından Çıkartılan Ayaklanmalar 27 1- Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı Ayaklanmaları 2- Yozgat (Çapanoğulları) Ayaklanması 3- Afyon (Çopur Musa ) Ayaklanması 4- Konya (Delibaş Mehmet) Ayaklanması 5- Şeyh Eşref Ayaklanması 6-Milli Aşiret Ayaklanması

28 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 28 7- Koçkiri Ayaklanması 8- Ali Batı Ayaklanması 9- Cemil Çeto Ayaklanması

29 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İstanbul Hükümeti Tarafından Çıkartılan Ayaklanmalar: 29 1- Kuvay-i İnzibatiye Ayaklanması 2- Anzavur Ayaklanması

30 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Bazı Kuva-yi Milliyeciler Tarafından Çıkarılan Ayaklanmalar 30 1- Çerkez Ethem Ayaklanması 2- Demirci Mehmet Efe Ayaklanması

31 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yabancı Destekli Yıkıcı ve Bölücü Kuruluşlar ve Ayaklanmaları 31 Azınlık Kuruluşları: 1- Pontus Rum 2- Mavri Mira 3- Ermeni Kuruluşları 4- Hınçak Örgütü 5- Taşnak Örgütü 6- Yahudi Kuruluşları

32 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi İtilaf Devletleri’ne Dayanarak Kurulan Cemiyetler 32 1- İngiliz Muhipleri Cemiyeti 2- Wilson Prensipleri Cemiyeti

33 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi TBMM’nin Ayaklanmaları Bastırmak İçin Aldığı Önlemler: 33 1- 6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı Kurularak İstanbul Hükümeti’nin olumsuz propagandalarına karşı halkın doğru bilgilendirilmesi sağlandı 2- 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu Çıkartıldı 3- 11 Eylül 1920’de İstiklal Mahkemeleri Kuruldu 4- Ankara Müftüsü Rıfat Efendi(Börekçi) Milli Mücadele’nin haklılığını duyurmak için bir fetva yayımladı.

34 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920) 34  I. Dünya Savaşı sonrasında Paris Barış Konferansı’nda galip gelen İtilaf Devletleri tüm isteklerini yaptırabilecekleri düşünmüşlerdi.  Diğer devletlerle anlaşmalar yapılmış sıra Türkiye Devletine gelmişti.  İtilaf Devletleri bu anlaşma için kendi aralarında bir dizi görüşmeler yaptıktan sonra anlaşmanın son şekline San Remo Konferansında karar verdiler. Paris’e davet edilen Osmanlı Heyeti’ne bu şartları bildirdiler.

35 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi  Heyette yer alan Ahmet Tevfik Paşa Sadrazam Damat Ferit Paşa’ya bir mektup göndererek «Şartların bağımsız bir devlet tarafından kabul edilecek türden olmadığını» açıklamıştır. 35 Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa

36 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 36  Osmanlı Devleti ’ne cevap vermesi için bir ay süre verilmiştir. Osmanlı Hükümeti bakanlar kurulunda görüşerek cevap hazırlamış 12 Haziran’da Paris’e giden Sadrazam Damat Ferit Paşa tarafından İtilaf Devletleri’ne sunulmuştur.

37 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Barış taslağını görüşmek üzere Sultan Vahideddin başkanlığında bir Saltanat Şurası toplanmıştır. Şuraya Katılanlardan sadece Rıza Paşa Antlaşmanın imzalanmasına itiraz etmiş, Padişah ve diğer üyeler anlaşmayı imzalamaya karar vermişlerdir. 37 Sultan VI Mehmet Vahideddin

38 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 38  Antlaşma İtilaf Devletleri Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı, Portekiz, Romanya, Ermenistan, Polonya, Sırp-Hırvat Cumhuriyeti ve Çekoslovakya ile mağlup Osmanlı İmparatorluğu arasında imzalandı. (433 maddeden oluşmaktadır.)

39 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Sevr Anlaşması Haritası (10 Ağustos 1920) 39

40 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 40 Sevr Antlaşmasını imzalayan Osmanlı heyeti (soldan sağa, Rıza Tevfik, Damat Ferid Paşa, Bağdatlı Mehmed Hadi Paşa ve Reşad Halis).

41 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Sevr Antlaşması’nın Bazı Maddeleri 41 1- İstanbul Türklerde kalacak fakat azınlıkların hakları gözetilmez ise geri alınacaktı. 2- Doğu Trakya’nın Büyük Çekmeceye Kadar olan bölümü Yunanistan’a verilecekti.

42 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 42  İzmir, Kırkağaç, Akhisar, Ödemiş, Tire ve Söke’yi içine alan bölgede Osmanlı idaresi devam edecek. Bunun işareti olarak İzmir kalelerinden birisine Türk Bayrağı çekilecekti. Osmanlı Devleti hakimiyet haklarını Yunanistan’a bırakacaktı.

43 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 3- Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti Kurulabilecekti. Kurulacak bu Ermeni Devleti’ni Osmanlı Devleti tanıyacaktı. Ermeni Devleti’nin sınırlarını Amerika Birleşik Devletleri belirleyecekti.(Madde 88-93) 4- Suriye, Irak ve Türkiye arasında Kürt Devleti Kurulması planlanıyordu. Kurulacak Kürt Devleti Birleşmiş Milletler Cemiyeti’nin onayı ile bağımsız olabilecekti.(Madde 62-64) 43 Sevr Antlaşması ile kurulması öngörülmüş Ermeni Devleti

44 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 44  5 - Çanakkale, ve İstanbul Boğazı Marmara da dahil olmak üzere, Boğazlardan geçiş barışta ve savaşta, hangi devlete ait olursa olsun, her türlü harp ve ticaret gemilerine açık olacaktır,  Bu serbestinin temini için, Osmanlı, Boğazların kontrolünü geniş yetkileri olan bir Boğazlar Komisyonu’na bırakacak, komisyonun bağımsız bir bayrağı ve bütçesi olacaktır. (Böylece sanki Boğazlar Bölgesinde çokuluslu bir devlet kurulmuş gibi oluyor) Komisyon üyeleri ise: İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dır. Rusya, Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan da Milletler Cemiyetine üye olurlarsa Komisyona girebileceklerdir,

45 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 45  Komisyon Başkanı, iki yılda bir dört büyük devlet arasında değişecektir. (Türkiye Komisyon Başkanı olamıyor)  Fransa, İngiltere ve İtalya, Türk Boğazları dolaylarındaki silahtan arınmış bölgede müştereken asker bulundurabileceklerdir(Madde 37-61)

46 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 46 6- Sevr Antlaşması İtilaf Devletleri’ne adli, kültürel ve ekonomik kapitülasyonlarla ayrıcalıklar ve mali denetim hakkı veriyordu. Kapitülasyonlardan Müttefiklerin himayesindeki bütün azınlıklar faydalanabilecekti. Osmanlı Devleti azınlıklara karışmayacaktı. Azınlıklar her derece okul açabilecek ve dini kuruluşlar oluşturabilecekti.(Madde 260-268) 7- İngiltere, Fransa, İtalya ve Osmanlı Devleti temsilcilerinden oluşan bir mali komisyon kurulacaktı. Bu komisyonun uygun görmediği hiçbir mali tedbir alınmayacak ve bütçe üzerindeki son kararı da bu komisyon verecekti.

47 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 47 8- Osmanlı Devleti’nin gelirleri önce İtilaf Devletleri’nin yaptıkları harcamalara, daha sonra Osmanlı Devleti’nin harcamalarına ayrılacaktı. Komisyon, ülkenin mali durumunu düzeltmek için gerekli tedbirleri alacaktı. 9- Türk askeri gücü en az düzeye indirilmiş olup, jandarma dahil sayısı 50.700’ü geçmeyecektir. Deniz gücü 7 küçük savaş gemisi ile 6 büyük savaş gemisinden oluşacaktır. Denizaltı ve hava kuvvetleri bulunmayacaktır. (Madde 152-207)

48 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Sevr Antlaşmasına Karşı Tepkiler: 48  Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe girmesi için taraf devletlerin yetkili kurulları tarafından onaylanması gerekiyordu. İşgalden dolayı Meclis-i Mebusan’ın çalışmasına son verilmişti.  Yeni Türk devleti ve Büyük Millet Meclisi’nin zaten kabul etmesi imkansız bir anlaşmaydı çünkü Yeni Türk Devleti Askeri, siyasi ekonomik, adli yani her alanda tam bağımsız bir Türkiye arzusu ile Milli Mücadeleye başlamış ve kazanmıştır.

49 Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 49  Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması ile ilgili yaptığı toplantıda Sevr Antlaşmasını imzalayanları, antlaşmayı onaylayan Şura-yı Saltanat üyelerini vatana ihanet ettiklerini duyurmuştur.  Mustafa Kemal’e göre Osmanlı Devleti bu antlaşmaya göre yıkılmış, toprakları birçok küçük devletlere bölünmüş ve yabancı nüfuz bölgelerine ayrılmıştır.  Milli Mücadele’nin kazanılmasından sonra imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğu tescil edilmiştir.


"Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN AÇILMASI Mondros Mütarekesi’nden sonra Meclisi Mebusan mevcut duruma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları