Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Havza Paydaşlar Toplantısı Genel Bilgilendirme Sunumu Dr. İsmail Kaan Tunçok DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Adana 19 Kasım 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Havza Paydaşlar Toplantısı Genel Bilgilendirme Sunumu Dr. İsmail Kaan Tunçok DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Adana 19 Kasım 2015."— Sunum transkripti:

1 Havza Paydaşlar Toplantısı Genel Bilgilendirme Sunumu Dr. İsmail Kaan Tunçok DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Adana 19 Kasım 2015

2 Havzalardaki Su Miktarı Su Fakirliği :Su miktarı 8.000-10.000 m 3 /yıl/kişi

3

4 Az daralma Fiziksel daralma Fiziksel daralma yaklaşıyor Ekonomik daralma Tahmin yok Su Kaynakları üzerindeki baskı

5 Su Tahsis Planı Havza Yönetim Planı Havza Koruma Eylem Planı Bölgesel Kalkınma Planları Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planları

6 Sosyal ve Çevresel Prosesler Kısıtlı su kaynakları kapsamında uyum Karar destek sistemine entegre edilmesi İdari Prosesler Havza Komitesi ve Organizasyonu Kanun ve Yönetmeliklerin stratejik entegrasyonu Kanunların birbirini destekler nitelikte uygulanması Ekonomik Prosesler Suyun Fiyatlandırılması Fayda-Maliyet Analizi Teknik Prosesler İklim Değişikliği, Atmosferik, Hidrolojik, Sosyal, Çevresel ve Ekonomik koşulların havza ölçeğinde yansıtıldığı Su Kaynakları Modelleme çalışmaları Temel Belirleyici Faktörler

7 Su Miktarı Su Kalitesi Kaynakların belirlenmesi Kullanımın Zamansal ve Mekansal değişimi Kullanım Amaçları Kullanım Hakları ve Süresi Kullanım Emniyeti ve Cezai hükümler Su Tahsis Planı Temel Özellikleri

8 Hukuk Hidroloji Sosyal Bilimler b. Zamansal Ölçek a. Mekansal Ölçek c. Disipliner Ölçek Havza Ulusal Yerel Uluslararası Yeniden imar ve Yapılanma Planlama Acil Eylem Ekonomi Mühendislik Disiplinler arası, Esnek, Katılımcı Düşük su seviyesi - Kuraklık Yüksek su seviyesi - Taşkın Disiplinler Arası

9 Stratejik Kurumsal Çerçeve 1. Organizasyon Yapısı 2. Teknik 3. İdari Yönetim 4. Ekonomik Planlama Araçları Eğitim ve Bilinçlendirme Araçları

10 SU TAHSİSLERİNDE ÖNCELİK SIRALAMASI 1- İçme ve Kullanma suyu 2- Tabii Hayat için gerekli su 3- Sulama Suyu 4- Enerji 5- Sanayi suyu, su ürünleri, maden, turizm, rekreasyon, ticaret olarak sıralanmaktadır.

11 YENİ SU KANUNUNUN GETİRİLERİ - I 1. Su Yönetimindeki Çok Başlılığın Önüne Geçilmesi 2. Havza Esaslı Su Yönetimi 3. Havza Esaslı Tahsis 4. Suyun Miktar ve Kalite Olarak Yönetimi 5. Suyun Devletin Mülkiyet ve Tasarrufunda Olması 6. Tam Maliyet Prensibi (Kullanan/Kirleten Öder) 7. Su Yönetimine Paydaşların Katılımı 8.Su Yönetiminde Koordinasyon Sağlanması 9.Taşkın Yönetim Planları Hazırlanması ve İmar Planlarında Bunların Dikkate Alınması

12 YENİ SU KANUNUNUN GETİRİLERİ - II 10.Ulusal Su Planı Hazırlanması 11.Su Yönetimi Üst Kurulu'nun Oluşturulması 12.Doğal Mineralli Suların Su Kanunu Kapsamına Alınması 13.Ulusal Su Bilgi Sisteminin Kurulması 14.Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Standardı 15.Su Kullanımında ve Su Yapılarının İnşasında Doğal Hayatın Dikkate Alınması 16.Suyu Usulsüz Kullanan ve Kirletenlere Caydırıcı Ceza 17.AB Su Çerçeve Direktifine Uyumun Sağlanması

13 HAVZA YÖNETİMİ MERKEZ KURULU (Ankara, Kurulun Sekretarya Hizmetlerini Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yürütür) SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU (Ankara) TEŞKİLAT YAPISI HAVZA YÖNETİMİ HEYETİ (Havzada) İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU (İllerde)

14 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARI Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Devlet Su İşleri Genel Müdürü Su Yönetimi Genel Müdürü İlbank A.Ş. Genel Müdürü Türkiye Su Enstitüsü Başkanı HAVZA YÖNETİMİ MERKEZ KURULU

15 HAVZA YÖNETİM HEYETİ BAŞKANI (Koordinatör Vali ) VALİ veya VALİ YARDIMCILARI (diğer iller) DSİ Bölge Müdürü (Sekretarya) İL BELEDİYE BAŞKANLARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Temsilcisi (Sınıraşan Havza) Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürleri Üniversiteler SYGM Temsilcisi OSB’ler DSİ Genel Müdürlüğü Temsilcisi STK’lar SEKRETARYA (Koordinatör Valilikteki DSİ Bölge/Şube Müdürlüğü ) HAVZA YÖNETİM HEYETİ

16 İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU BAŞKANI (VALİ veya VALİ YRD. ) SEKRETARYA (Koordinatör Valilikteki DSİ Bölge/Şube Müdürlüğü Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü (Büyükşehir ise) İl Çevre ve Şehircilik Müdürü İl Halk Sağlığı MüdürüSulama Birlikleri Temsilcileri Mülga İl Taşkın Koordinasyon Kurulu Diğer Üyeleri İL BELEDİYE BAŞKANI (Büyükşehir değilse) İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya İl Genel Meclis Başkanı (Büyükşehir değilse) İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İl Kültür ve Turizm Müdürü İl Bilim Sanayi Teknoloji Müdürüİl Afet ve Acil Durum Müdürü Enerji ve Tabii Kayn. Bakanlığı İldeki en üst düzey temsilcisi İlbank A.Ş. İldeki en üst düzey temsilcisi İl Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı DSİ, OSİB, OGM, MGM ve KYGM İl’deki en üst düzey temsilcisi Kalkınma Ajansı İldeki en üst düzey temsilcisi

17 Veri Tabanları Su Bütçesi Modeli CBS CBS, Veri Tabanları, ve Sayısal Modeller etkin bir şekilde entegre edilmektedir. Karar Destek Sistemi

18 Su Kaynakları Değerlendirme ve Planlama Sistemi Entegre su havzası hidrolojisi ve su planlaması www.weap21.org Genel amaçlı model oluşturma, veri yönetimi ve senaryo analizi araçları Arz ve talebe göre entegre analiz Az sayıda başlangıç verisi gerekliliği olan, şeffaf, esnek ve kullanıcı dostu Benzer kullanıcı ara yüzleri ve terminolojiler Devletler, Üniversiteler, Danışma Şirketleri, Kamu Kurumları ve STK’lar tarafından yaygın kullanım: dünya çapında yüzlerce kullanıcı Gelişmekte olan ülkelerdeki kar amacı gütmeyen akademik ve devlet kurumlarınca hiçbir ücret ödemeksizin ulaşılır

19 Entegre İşletme Yönetimi Tüm su kaynaklarını geliştirme ve yönetme seçeneklerini, ve su kaynakları sistemlerinde birden çok ve rekabet halindeki su kullanımlarını değerlendirme

20 1 3 4 5 2 6 7 11 9 10 1112 13 14 16 8 15 17 18 B1 B2 Yukarı Havza WEAP Modeli İşletme Yapısı – Yukarı Havza 2 Baraj Sistemi 18 Sulama Tesisi

21 B3 B4.1 B4.2 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Orta Havza WEAP Modeli İşletme Yapısı – Orta Havza 8 Baraj Sistemi (Enerji Amaçlı)

22 WEAP Modeli İşletme Yapısı- Aşağı Havza 5 Baraj Sistemi 14 Sulama Tesisi HAVZA Bazında Toplam 15 Baraj Sistemi 33 Sulama Tesisi

23

24 Değerlendirilmesi yapılan dönemler 1960-2009 1960-2000 1980-2014 1970-2008 1970-2014

25

26 Dere SistemiAGİ Yıllık Toplam Akış (hm 3 /yıl) DönemDeğişim (%) Zamantı 1826 Zamantı Nehri - Ergenuşağı AGİ1880.11988-2009-10.9% 1675.51988-2014 Göksu 1805 Gökdere1812.71952-20090.4% 1819.61952-2011 Eğlence 1825 Eğlence Deresi - Eğribük AGİ 0.0% Körkün 1820 Körkün Suyu - Hacılıköprü AGİ405.01969-2009-19.8% 324.71969-2014 Çakıt 1828 Çakıt Suyu – Salbaş AGİ343.41992-2009-18.7% 279.31992-2014

27 WEAP Modülleri Nehir Sistemi Su Kalitesi Havzanın hassasiyetlerinin değerlendirilmesi kapsamında öncelikli olarak BOİ, ÇO ve Sıcaklık parametreleri Alt havza ölçeğindeki koşullar ve ihtiyaçlar kapsamında ilave parametreler Çevresel Akış Analizi Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI) tarafından geliştirilmiş olan ve dünyada yaygın olarak kullanılan Çevresel Akış (Global Environmental Flow Calculator) modülü

28 Havza Paydaşlar Toplantısı Genel Bilgilendirme Sunumu Dr. İsmail Kaan Tunçok DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Adana 19 Kasım 2015


"Havza Paydaşlar Toplantısı Genel Bilgilendirme Sunumu Dr. İsmail Kaan Tunçok DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Adana 19 Kasım 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları