Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI GAP BÖLGESİ SEL PROJESİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI (9 KASIM 2009) ALİ İHSAN KURT Başbakanlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI GAP BÖLGESİ SEL PROJESİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI (9 KASIM 2009) ALİ İHSAN KURT Başbakanlık."— Sunum transkripti:

1 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI GAP BÖLGESİ SEL PROJESİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI (9 KASIM 2009) ALİ İHSAN KURT Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şube Müdürü 1

2 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI “5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” 17 Haziran 2009 tarih ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla; Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün kapatılması öngörülmektedir. 2

3 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve zarar azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale olay sırasında yapılacak müdahale olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten, kurum ve kuruluşlar arasında; koordinasyonun sağlanması, koordinasyonun sağlanması, bu konularda politikalar üretilmesi, bu konularda politikalar üretilmesi, Uygulanması Uygulanması amaçlanmıştır. 3

4 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Kanunla; Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Deprem Danışma Kurulu Deprem Danışma Kurulu Afetlerle ilgili diğer kurullar Afetlerle ilgili diğer kurullar oluşturulmuştur. oluşturulmuştur. Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesinden, Bakanlıklarda Müsteşarlar, İllerde Valiler sorumludur. ( 5902 sayılı kanun madde 26, 5018 sayılı Kanun madde 11 ) 4

5 Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Üyeleri, Başbakan veya görevlendireceği Başbakan Yardımcısının başkanlığında, 1- Milli Savunma, 2- İçişleri, 3- Dışişleri, 4- Maliye, 5- Milli Eğitim, 6- Bayındırlık ve İskan, 7- Sağlık, 8- Ulaştırma, 9- Enerji ve Tabii Kaynaklar, 10-Çevre ve Orman bakanlarından oluşur.T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

6 Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu Görevleri 1.Kurul toplantılarına, ilgili bakan, kurum ve kuruluş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağırılabilir. 2.Kurul, yılda en az iki kez toplanır. 3.Kurul, ayrıca Kurul Başkanının isteği üzerine toplanabilir. 4.Kurulun sekretaryasını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütür.T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

7 T.C.BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Üyeleri 1. Başbakanlık Müsteşarı 2. Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı 3. İçişleri Bakanlığı Müsteşarı 4. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 5. Maliye Bakanlığı Müsteşarı 6. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 7. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarı 8. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı 9. Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı 10. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı 11. Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı 12. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı 13. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı 14. Kızılay Derneği Genel Başkanı 7

8 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun Görevleri Afet ve acil durum hallerinde bilgileri değerlendirmek, Alınacak önlemleri belirlemek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek Kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak 8

9 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Deprem Danışma Kurulu Üyeleri 9 Başkanın başkanlığında, 1.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi, 2.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü, 3.Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürü, 4.Türkiye Kızılay Derneği Genel Başkanı 5.Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı, 6. Deprem konusunda çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkan tarafından belirlenecek beş üye ile 7.Akredite edilmiş ilgili sivil toplum kuruluşlarından Başkan tarafından belirlenecek üç üyeden oluşur,

10 Deprem Danışma Kurulu görevleri (1) Depremden korunmak, deprem zararlarını azaltmak, deprem sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak ve depremle ilgili araştırmalar için politikaları ve öncelikleri belirlemek.T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

11 Deprem Danışma Kurulu görevleri (2) Kurul, yılda en az dört kez toplanır. Ayrıca, ihtiyaç halinde, Kurul Başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasını Başkanlık yürütür. (3) Diğer afet türlerine yönelik olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile afet danışma kurulları kurulabilir. T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

12 T.C.BAŞBAKANLIK Başkanlık ; 1. Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi Başkanlığı. 2. Müdahale Dairesi Başkanlığı. 3. İyileştirme Dairesi Başkanlığı. 4. Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı. 5. Deprem Dairesi Başkanlığı. 6. Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı. Olarak 6 Daire Başkanlığı ile aktif ve etkin bir çalışma yürütmeyi hedeflemektedir. Olarak 6 Daire Başkanlığı ile aktif ve etkin bir çalışma yürütmeyi hedeflemektedir. 12

13 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı atanmıştır 17 Temmuz 2009 tarihli ve 27291 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı atanmıştır. 6 Daire Başkanlığına Başkanlığın ana hizmet birimleri olan 6 Daire Başkanlığına görevlendirmeler yapılmıştır. KURULUŞ SÜRECİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 13

14 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI BAŞKANLIĞIN HEDEFLERİ 14 Kısa Vadede : 17 Aralık 2009 tarihine kadar, kanunla kapatılması öngörülen 3 Genel Müdürlüğün tüm fonksiyonlarını aksatmaksızın yerine getirebilecek bir yapıyı sağlamak. Orta Vadede : 5902 sayılı kanunda yer alan tüm görevleri eksiksiz yerine getirebilecek, dinamik kurumsal yapıyı sağlamak. Uzun Vadede : Bölgesel ve Küresel anlamda, uluslar arası arenada ulaşılan örnek bir kurumsal yapıyı ihraç etmek.

15 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen Başbakanlık emri ile Başkanlığın kuruluş çalışmaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi istenmiştir. Tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen Başbakanlık emri ile Başkanlığın kuruluş çalışmaları ile ilgili işlemlerin yürütülmesi istenmiştir. Daire başkanlıklarınca, görev kapsamında bulunan işleri devralmak ve yürütmek üzere 5902 sayılı Kanun uyarınca 30 adet Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Daire başkanlıklarınca, görev kapsamında bulunan işleri devralmak ve yürütmek üzere 5902 sayılı Kanun uyarınca 30 adet Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerine ait norm kadroların belirlenmesi için yapılan çalışmaların yakın bir tarihte tamamlanması planlanmıştır. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerine ait norm kadroların belirlenmesi için yapılan çalışmaların yakın bir tarihte tamamlanması planlanmıştır. Maliye Bakanlığı ile 2010 yılı bütçe çalışmalarına başlanmıştır. Maliye Bakanlığı ile 2010 yılı bütçe çalışmalarına başlanmıştır. KURULUŞ SÜRECİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 15

16 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLARI “Savunma Sekreterliği” ve “Savunma Uzmanlığı” birimleri kaldırılmıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan “Savunma Sekreterliği” ve “Savunma Uzmanlığı” birimleri kaldırılmıştır.

17 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLARI 5902 sayılı Kanun’un verdiği yetki ve görev çerçevesinde Başkanlık tarafından çıkarılacak olan sivil savunma uzmanlarının; - Eğitimleri, - İdari statüleri, - Çalışma usul esaslarının mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir. düzenleneceği yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, Kamu Kurum ve Kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması, yürütülen iş ve işlemlerin aksamaması amacıyla yürürlükteki mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesi gerekmektedir. Bu konunun açıklandığı yazı tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gönderilmiştir. 17

18 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kuruluşuna ilişkin yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kuruluşuna ilişkin yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi. İl Teşkilatlarının kuruluşu (17 Aralık 2009) İl Teşkilatlarının kuruluşu (17 Aralık 2009) Personel devri Personel devri İşlemlerin devri İşlemlerin devri Teçhizat, Araç, gereç devri, Hak ve alacakların devri Teçhizat, Araç, gereç devri, Hak ve alacakların devri Taşınmazlar ile tahsislerin devri ( Lojman vs.) Taşınmazlar ile tahsislerin devri ( Lojman vs.) Yüksek Kurul kararıyla kuruluşun ilanı (17 Aralık 2009) Yüksek Kurul kararıyla kuruluşun ilanı (17 Aralık 2009) GÜNDEM MADDELERİ 18

19 T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ALİ İHSAN KURT ALİ İHSAN KURT Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şube Müdürü Adres: Atatürk Bulvarı, Gülözü Sok. No:4 Bakanlıklar/ AnkaraAdres: Atatürk Bulvarı, Gülözü Sok. No:4 Bakanlıklar/ Ankara Tel : (312) 4199723Tel : (312) 4199723 Faks : (312) 419 9455Faks : (312) 419 9455 e-mail: akurt@basbakanlik.gov.tre-mail: akurt@basbakanlik.gov.tr 19


"T.C.BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI GAP BÖLGESİ SEL PROJESİ YÖNLENDİRME KOMİTESİ TOPLANTISI (9 KASIM 2009) ALİ İHSAN KURT Başbakanlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları