Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KDV TEVKİFATI UYGULAMASI. KDV TEVKİFATI UYGULANAN İŞLEMLER 1.TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE FASON İMALAT 2.KAMUSAL KAREKTERLİ KURUMLARA YAPILAN BAZI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KDV TEVKİFATI UYGULAMASI. KDV TEVKİFATI UYGULANAN İŞLEMLER 1.TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE FASON İMALAT 2.KAMUSAL KAREKTERLİ KURUMLARA YAPILAN BAZI."— Sunum transkripti:

1 KDV TEVKİFATI UYGULAMASI

2 KDV TEVKİFATI UYGULANAN İŞLEMLER 1.TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE FASON İMALAT 2.KAMUSAL KAREKTERLİ KURUMLARA YAPILAN BAZI HİZMETLER 3.İŞGÜCÜ HİZMETİ 4.KÜLÇE BAKIR, ÇİNKO VE ALÜMİNYUM İLE BUNLARDAN MAMUL MALLAR 5.HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN PLASTİK HAMMADDELERİ 6.HURDA METAL, KAĞIT, CAM VE PLASTİK TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASINDAN VAZGEÇME 7.VERGİSİZ İTHAL EDİLEN AKARYAKIT

3 TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE FASON İMALAT FASON İMALATÇI İşçilik 100 KONFEKSİYONCU KDV 18 VERGİ DAİRESİ 6 (1/3) 12 (2/3)

4 TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE FASON İMALAT İŞÇİLERİN: Gelir Vergisi Stopajı SSK Primi Borcu Mahsubu; miktarına bakılmaksızın incelemesiz ve teminatsız yapılır FASON İMALATÇIYA MAHSUBEN KDV İADESİ KENDİSİNİN: Vergi (Gümrük hariç) SSK Primi Borcu Mahsubu; 2.000 YTL’nin üzerinde ise inceleme, YMM raporu veya teminat karşılığı yapılır

5 KAMUSAL KAREKTERLİ KURULUŞLARA YAPILAN HİZMETLER İnşaat, mimarlık-mühendislik, etüd-proje (1/6) (13.7.2006 tarihine kadar 1/3) Makine, demirbaş, taşıt tamir, bakım, onarımı (1/3) Temizlik (2/3) (1.8.2005 tarihine kadar 1/3) Yemek servisi (1/2) Bahçe ve çevre bakımı (1/2) Özel güvenlik (4/5) (1.5.2007 tarihine kadar 1/2) Danışmanlık ve denetim (1/2)

6 HİZMET ALIMINDA TEVKİFAT UYGULAYACAK KAMUSAL KAREKTERLİ KURULUŞLAR Genel ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, birlikler Döner sermayeler, üniversiteler, odalar, borsalar, birlikler Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) Bankalar, özel finans kurumları, organize sanayi bölgesi işleticileri KİT’ler, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar Sermayesinin %50’si yukarıda sayılan kurumlara ait olan işletmeler Hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş şirketler (tamir, bakım, onarım ile denetim ve danışmanlık hizmetleri hariç)

7 KAMUSAL KAREKTERLİ KURULUŞLARA HİZMET YAPANLARA KDV İADESİ MAHSUBEN İADE: Mükellefin kendi vergi borçlarına mahsupta 1.000 YTL’yi aşmayan tutarlar için inceleme veya teminat aranılmayacak. Bunun dışında mahsuben iadeler, inceleme veya teminat (inşaat işlerinde YMM raporu) ile yapılacak. NAKDEN İADE: Nakden iadeler, miktarına bakılmaksızın inceleme veya teminat (sadece inşaat işlerinde YMM raporu) karşılığı yapılacak. Teminatlar da inceleme raporu (inşaat işlerinde YMM raporu) ile çözülecek.

8 İŞGÜCÜ HİZMETİNDE KDV TEVKİFATI İŞGÜCÜ HİZMETİ ALIMINDA TEVKİFAT UYGULAYACAK OLAN MÜKELLEFLER 1. KDV MÜKELLEFLERİ 2. KAMUSAL KARAKTERLİ KURULUŞLAR 3. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ TEVKİFAT ORANI : % 90

9 İŞGÜCÜ HİZMETİNDE KDV TEVKİFATINDAN DOĞAN KDV İADESİ NAKDEN VEYA MAHSUBEN İADE: - Miktarına Bakılmaksızın İnceleme veya Teminat Karşılığı Yapılır - YMM Raporu ile İade Yapılmaz, Teminat Çözülmez

10 - KÜLÇE BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM, ALAŞIMLARI VE MAMULLERİ - HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN PLASTİK HAMMADDESİ - HURDA METAL, KAĞIT, CAM, PLASTİK TESLİMLERİNDE İSTİSNADAN VAZGEÇİLMESİ İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI - KÜLÇE BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM, ALAŞIMLARI VE MAMULLERİ - HURDA VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN PLASTİK HAMMADDESİ - HURDA METAL, KAĞIT, CAM, PLASTİK TESLİMLERİNDE İSTİSNADAN VAZGEÇİLMESİ İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI TEVKİFAT ORANI : % 90

11 KDV İADESİ MAHSUBEN İADE : Miktarına bakılmaksızın kendisinin, ortaklarının, mal ve hizmet satın aldığı mükelleflerin vergi ve SSK primi borçlarına incelemesiz ve teminatsız mahsup yapılır. NAKDEN İADE : 2.000 YTL’nin altındaki tutarlar incelemesiz ve teminatsız iade yapılır. Bu tutarın üzerindekiler inceleme, YMM raporu veya teminat karşılığı yapılır. İHRACATTA: Tevkifat uygulanan kısım miktarına bakılmaksızın nakden veya mahsuben iade yapılır. Satıcıya ödenen kısmın nakden iadesinde 4.000 YTL’nin üzerindeki kısım için inceleme, teminat veya YMM raporu aranır.

12 KDV’SİZ İTHAL EDİLEN AKARYAKITLARIN TESLİMİNDE KDV TEVKİFATI TEVKİFAT ORANI : % 90 - İNDİRİLEMEYEN KDV MAHSUBEN VEYA NAKDEN İADE EDİLMEZ. - SONRAKİ DÖNEMDE İNDİRİLMEK ÜZERE DEVREDİLİR.


"KDV TEVKİFATI UYGULAMASI. KDV TEVKİFATI UYGULANAN İŞLEMLER 1.TEKSTİL VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNDE FASON İMALAT 2.KAMUSAL KAREKTERLİ KURUMLARA YAPILAN BAZI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları