Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB KONYA SELÇUK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ (TEKMER) 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB KONYA SELÇUK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ (TEKMER) 2006."— Sunum transkripti:

1 KOSGEB KONYA SELÇUK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ (TEKMER) 2006

2 KOSGEB, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, SANAYİ ODASI, TİCARET ODASI, TİCARET BORSASI VE KONYA TEKNOKNET A.Ş. arasında imzalanan protokol ile Aralık 2005 yılından itibaren faaliyete başlamıştır. Teknoloji yönelimli iş inkübatörü olan KOSGEB SELÇUK TEKMER

3 Organize Atölyeler Girişim Destekleme Ajansları Organize Sanayi Bölgesi İş Merkezleri Bilim Parkları İş İnkübatörü Kavramı Çok amaçlı İnkübatörler Uzmanlaşmış İnkübatörler Teknoloji İnovasyon Merkezi Duvarsız İnkübatörler Sektörel (Kırsal Alan) İnkübatörleri 1970’ler 1980 Başları 1980 Sonları İŞ İNKÜBATÖRÜ KAVRAMININ GELİŞİM SÜRECİ

4 TEKMER’in amacı;  İleri teknolojiye yönelik müteşebbisliğin teşvik edilmesi ve desteklenmesi  Üniversite - Sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi Teknoloji transferi  AR-GE çalışmalarının sonuçlarının ekonomik değere dönüştürülmesidir.

5 TEKMER’ in amacı;  Merkezimizde, Ülke sanayinin gelişmesi hedef alınarak yeni ürün veya teknoloji geliştirmeye yönelik bir fikre sahip olan Müteşebbis veya sanayicilerimize, ürünlerini geliştirebilmeleri için finansman, teknik destek, mekan ve büro hizmetleri sağlamaktır

6 TEKMER’ in amacı;  Teknoloji Geliştirme Merkezleri aynı zamanda Sanayi-Üniversite ilişkisini kuvvetlendirerek, sanayilimizde Teknolojik seviyeyi yükseltmek ve sanayicimizin ihtiyacı olan bilgiyi üniversiteler kanalıyla temin etmektir

7 TEKMER’in amacı;  Teknolojik seviyeyi yükseltmek isteyen sanayicilere ve yeni bir ürün veya yöntem geliştirmeyi amaçlayan Müteşebbislere hizmet vermektedir

8 Ar-Ge FAALİYETLERİNİN AMACI  Maliyetlerde azalma  Kalite artışı  Üretim ve Üretim sonrası hizmet süresinde düşüş  Verimlilik artışı ve sonuç olarak firmanın Rekabet gücünün artırılması

9 ÜNİVERSİTE - SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

10 İLERİ TEKNOLOJİYE YÖNELİK GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİN ÖZENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ

11 “SPIN - OFF” NOSYONUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE SAYISININ ARTIRILMASI

12 $ AR-GE ÇALIŞMALARININ TİCARİLEŞTİRİLEREK SONUÇLARININ EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

13 NASIL BAŞVURULUR ? KİMLER BAŞVURABİLİR?

14 *TEKNOLOJİ YÖNELİMLİ PROJELERİNİ *TEKNOLOJİ YÖNELİMLİ PROJELERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEYEN POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER GERÇEKLEŞTİRMEK İSTEYEN POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER *VAR OLAN FAALİYETLERİNE TEKNOLOJİ BOYUTU EKLEMEK İSTEYEN KOBİ’LER *VAR OLAN FAALİYETLERİNE TEKNOLOJİ BOYUTU EKLEMEK İSTEYEN KOBİ’LER * KENDİLERİNİ VE PROJELERİNİ ANLATAN BİR RAPOR’U HAZIRLAYARAK TEKMER’E * KENDİLERİNİ VE PROJELERİNİ ANLATAN BİR RAPOR’U HAZIRLAYARAK TEKMER’E BAŞVURABİLİRLER BAŞVURABİLİRLER

15 BAŞVURU BAŞVURU MÜDÜR İNCELEME ve SEÇME KURULU İCRA KURULU

16 FİRMA SEÇİMİNDE 3 ANA İLKE 1. TEKNOLOJİK YENİLİK 2. EKONOMİK DEĞER 3. GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ

17 BU RAPOR İÇİNDE; BU RAPOR İÇİNDE; Başvuran(lar) hakkında bilgi, Geliştirilecek ürün ve teknoloji hakkında bilgi, Pazarlama olanakları, Teknik yeterlilik, Finansman ve işletme ile ilgili düşünceler, Girişimin toplam tahmini yatırım miktarı, Projenin gerçekleşme aşamaları hakkında bilgiler bulunmalıdır.

18 TEKNOLOJİ DESTEĞİ KAPSAMI  KOSGEB Teknoloji ArGe Desteği, KOBİ’lerin yeni bir ürün yada üretim sistemi konusunda yapacakları araştırma geliştirme çalışmalarının; prototip ürün ortaya çıkarılıncaya kadar; geri ödemeli olarak malzeme, teçhizat, deneme amaçlı hammadde, sarf malzemesi, cihaz, işçilik konularında, geri ödemesiz olarak da nitelikli eleman, danışmanlık, eğitim, yurtdışı fuar ziyareti, test-analiz vb. konularda desteklenmelerini kapsar

19 TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEKLERİ  Geri Ödemeli destekler  Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini desteği – 200.000 YTL  Kalite geliştirme – teknolojik donanım desteği – 50.000 YTL

20 TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEKLERİ  Geri Ödemesiz Destekler  Danışmanlık Desteği – 20.000 YTL  Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği – 3.000 YTL  Teknopark Kira Desteği – 20.000 YTL  İşlik Tahsisi ; 2 + 1 yıl  Yayın Temini Desteği – 1.000 Euro  Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği – 5.000 YTL

21 TEKNOLOJİ DESTEĞİ KAPSAMI  Yatırım ile ilgili ihtiyaçlar bu kapsamda değerlendirilmez

22 TEKMER’İN SUNDUĞU HİZMETLER  Çalışma mekanı temini (2+1 yıl süre ile)  Ofis hizmetleri (fotokopi, faks, sekreterya...)  Internet hizmetleri  Ortak kullanım mekanları  Üniversite olanaklarından yararlanma  Genel KOSGEB Destekleri  KOSGEB Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri

23 İŞLİK SÜRESİ  Ar-Ge desteği verilmesi uygun görülen işletmelere proje süresince en fazla 24 aya kadar işlik tahsis edilmektedir, süresi kurul kararı ile mevcut işletmeler için en fazla 12 ay, yeni kurulan işletmeler için 24 (yirmi dört) ay uzatılabilir.

24  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI : 15.000 YTL  DESTEKLEME ORANI : % 70  GERİ ÖDEMESİZ 1.1. DANIŞMANLIK DESTEĞİ

25  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI : 6.000 YTL  DESTEKLEME ORANI : % 70  GERİ ÖDEMESİZ 1.2. EĞİTİM DESTEĞİ

26  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI :  Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi  Yurtiçi : 6.000 YTL  Yurtdışı : 10.000 YTL  DESTEKLEME ORANI : % 70  GERİ ÖDEMESİZ 2. SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

27  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI : 8.000 YTL  DESTEKLEME ORANI : % 50  GERİ ÖDEMESİZ 3.1. BİLGİSAYAR YAZILIM DESTEĞİ

28  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI :  Ulusal E-Ticaret Portalleri : 2.000 YTL  E-Dış Ticaret Portalleri : 4.000 YTL  DESTEKLEME ORANI : % 50  GERİ ÖDEMESİZ 3.2. E-TİCARETE YÖNLENDİRME DESTEĞİ

29  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI : Genel Test, Analiz ve Kalibrasyon : 10.000 YTL CE İşaretlemesine İlişkin Testler : 20.000 YTL DESTEKLEME ORANI : % 60  GERİ ÖDEMESİZ 4. KALİTE GELİŞTİRME DESTEKLERİ

30  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI :  Fuarın toplam ürün sergileme alanının %30 /40 ını aşmamak kaydı ile ve toplam stant alanı 1000 /1500 m2 yi geçmeyecek şekilde, İşletme başına : 6-24 m2  Kapalı : 100 / 143 Ytl/m2, Açık : 67 Ytl/m2  DESTEKLEME ORANI :  Sanayi İhtisas Fuarları : %60  Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarları : %70  GERİ ÖDEMESİZ 5.1. YURTİÇİ FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

31  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI :  Aynı takvim yılı içerisinde en fazla iki defa olmak üzere, İşletme başına : 6-30 m2  300 Ytl/m2  DESTEKLEME ORANI :  Milli Katılım Düzeyinde : %65  Milli Katılım Dışında : %60  GERİ ÖDEMESİZ 5.2. YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

32  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI :  Broşür, Katalog : 3.000 YTL  Etiket Baskılı CD : 6.500 YTL  Web Sayfası Hazırlama : 500 YTL  DESTEKLEME ORANI : % 50  GERİ ÖDEMESİZ 5.3. TANITIM DESTEĞİ

33  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI : 20.000 YTL  Yurtdışı Marka Tescil Belgesi  Periyodik Dergi Reklam Giderleri  Havayolu Dergileri Reklam Giderleri  Hava Limanı Bilboard Kira Giderleri  DESTEKLEME ORANI : % 50  GERİ ÖDEMESİZ 5.4. MARKAYA YÖNLENDİRME DESTEĞİ

34  KAPSAM : İşletmeler (10 / 20 lik Grup)  DESTEK MİKTARI :  Ulaşım Desteği : 500 YTL  Konaklama : 70 YTL/gün (en fazla 4 gün)  DESTEKLEME ORANI : % 50  GERİ ÖDEMESİZ 6.1. İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ PROGRAMI KATILIM DESTEĞİ

35  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI :  Temel Hizmetler : 250 YTL  Organizasyonel Hizmetler : 1.250 YTL  Danışmanlık Hizmetleri : 5.000 YTL  Daimi Sergi/Showroom : 2.000 YTL  DESTEKLEME ORANI : % 50  GERİ ÖDEMESİZ 6.2. EŞLEŞTİRME DESTEĞİ

36  KAPSAM : İşletmeler  DESTEK MİKTARI :  Azami Süre : 18 adam/ay  4 yıllık mezunlar için : 1.000 Ytl/ay  DESTEKLEME ORANI : % 70  GERİ ÖDEMESİZ 7.3. NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ

37 TEŞEKKÜRLER www.kosgeb.gov.tr mail:selcuktekmer@kosgeb.gov.tr Tel:223 33 90-93 Faks:241 31 43 www.kosgeb.gov.tr


"KOSGEB KONYA SELÇUK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZİ (TEKMER) 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları