Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Y.Süleyman KARADAĞ KOBİ Uzmanı 04/11/2009 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi TÜRKİYE’DE KOBİLER & KOSGEB’İN VİZYONU VE DESTEKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Y.Süleyman KARADAĞ KOBİ Uzmanı 04/11/2009 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi TÜRKİYE’DE KOBİLER & KOSGEB’İN VİZYONU VE DESTEKLERİ."— Sunum transkripti:

1 Y.Süleyman KARADAĞ KOBİ Uzmanı 04/11/2009 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi TÜRKİYE’DE KOBİLER & KOSGEB’İN VİZYONU VE DESTEKLERİ

2 İÇERİK Genel Olarak KOBİ’ler ve Türkiye’de KOBİ’ler KOSGEB ve KOBİ Destek Sistemi KOSGEB Teknoloji Geliştirme Destekleri Genç Girişimci Geliştirme Programı

3 KOBİ’ler Niçin Önemlidir? Çünkü KOBİ’ler; Ekonomik ve sosyal alanlarda istikrarı sağlar, Kullanılamayan kaynak ve tecrübeleri harekete geçirir, Bölgesel ve sektörel dengenin oluşturulmasında etkendir, Büyük Ölçekli Sanayiyi tamamlar ve destekler, Ekonomi için ihtiyaç duyulan esnekliği sağlar ( hem niteliksel hem de niceliksel ürün çeşitliliği)

4 TÜRKİYE’DE KOBİ TANIMI Yıllık Bilanço Değeri (Milyon TL) Yıllık Ciro (Milyon TL) Çalışan Sayısı Ölçek < 25 < 25 (~20 in USD) 50-250ORTA < 5< 5 (~4 in USD)10-49KÜÇÜK < 1 < 1(~0,8 in USD) 1-9MİKRO

5 TÜRKİYE’DE KOBİLERİN DAĞILIMI 794.744 (%46.19) 271.482 (%14.35) 35.788 (%2) 163.112 (%9.4) 244.497 (% 14.2) 90.675 (%5.2) Ticaret İmalat Sanayi İnşaat Otel ve Lokanta Ulaşım Sosyal Hizmetler *Diğerleri: 9%

6 KOSGEB: KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Bir kamu kurumu 1990’da kurulmuştur; Ekonomik gelişmeler ve ulusal politikalara uygun olarak, Küçük ve orta ölçekli işletmelerin etkinliğinin artırılması KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin artırılması Sanayi içerisinde bütünleşmenin sağlanması KOSGEB & HİZMETLERİ

7 Faaliyetler; Türk KOBİ’leri için destek mekanizmalarının geliştirilmesi, Girişimciliğin teşvik edilmesi, AR-GE odaklı iş olanaklarının üretilmesi, KOBİ’lere ilgili bilgilerin ulaştırılması, KOBİ’lerin kapasitesinin artırılması

8 8 20 Teknoloji Geliştirme Merkezi 35 İşletme Geliştirme Merkezi HİZMET MERKEZLERİ 69 Sinerji Odağı

9 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB Destek Sisteminin İyileştirilmesi için veri Pazarlar ve diğer kurumlar için veri İşletme -YARARLANICI- KOSGEB KOBİ Veritabanı KREDİ MEKANİZMALARI YARARLANICI Durum Tespit Formu Periyodik Değerlendirme Genel Değerlendirme Desteğin Verilmesi Hedef Odaklı Stratejik Yol Haritası

10 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB Destek Yönetmeliği (KDY) Kapsamındaki Destekler Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Desteği Eğitim ve Danışmanlık Desteği Pazar Araştırma ve İhracatı Geliştirme Desteği Uluslararası İşbirliği Desteği Bilişim Desteği Kalite Geliştirme Desteği Bölgesel Kalkınma Desteği Girişimciliği Geliştirme Desteği Ayrıca; Bakanlar Kurulu Kararı ile Verilen “0 Faizli Kredi Desteği”

11 KOSGEB DESTEKLERİ Bakanlar Kurulu Kararı Kapsamında Verilen Kredi Faiz Sübvansiyonları Kavram: Aracı bankalar tarafından verilen kredilerin faiz oranlarının karşılanması Aracı bankalar: Kamu ve özel Bankalarla imzalanan protokoller programın kapsamını oluşturmaktadır. Banka krediyi verir; KOSGEB faizi karşılar: KOBİ’ler için 0 oranlı faiz Aşağıdaki proje kapsamlarında; Yurtdışı Pazarlara Açılma Yeni İstihdam KOBİ’lerin BT Altyapısı Makine Ekipman Kredisi İmalatçı Sanatkarlar

12 KOSGEB & HİZMETLERİ KOSGEB Hizmet Merkezleri : Teknoloji Geliştirme Merkezleri Mikro işletmelerin AR-GE projelerinin desteklenmesi Yüksek katma değerli ürünler ve teknolojik imalat sistemleri geliştirmeyi amaçlayan KOBİ’lerin desteklenmesi KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilikçilik Desteklerinin sağlanması Üniversiteler ve sanayi arasında işbirliği geliştirilmesi

13 Gelişmesine ihtiyaç duyulan teknoloji sihirden farksızdır… Arthur C. Clarke "Profiles of The Future", 1961 (Clarke's third law)

14 AR & GE Destekleri TEKMER’lerde Sunulan Hizmetler  KOSGEB Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri  Çalışma mekanı (İşlik) temini (2 +1 yıl süre ile)  Ofis hizmetleri (fotokopi, faks, sekreterya...)  Danışmanlık hizmetleri (teknik, idari, mali...)  Internet hizmetleri  Ortak kullanım mekanları  Konferans ve toplantı salonu  Üniversite olanaklarından yararlanma

15 KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri Proje Süresi İçinde Verilen Destekler  Başlangıç Sermayesi Desteği TEKMER’lerde yer alan son bir yıl içinde kurulmuş İşletmelere verilir  Danışmanlık Desteği Yararlanıcının yurtiçi/yurtdışı Üniversite Öğretim Elemanlarından teknik, yönetim, finansman, pazarlama konularında alacağı danışmanlık hizmeti için KOSGEB tarafından destek sağlanır.  Yurtdışı Kongre, Konferans, Panel, Sempozyum, Teknoloji Fuarlarına Katılım Desteği Bu destek kapsamında, her Yararlanıcıdan bir yetkili temsilcinin ulaşım, konaklama ve katılım ücreti ödemeye esas belgeler karşılığında desteklenir.

16 KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri  Malzeme, Teçhizat ve Prototip Üretimi ile İlgili Giderler ve Deneme Amaçlı Hammadde temini Desteği a) Teminat Karşılığı Geri Ödemeli b) Geri Ödemesiz Finansal Kiralama  Ar-Ge Sonuçlarını Yayınlama Desteği Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacıyla, kitap, broşür, CD ve benzeri doküman olarak Yararlanıcı tarafından yayınlanmasına verilen destektir.

17 KOSGEB Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleri Mezuniyet Sonrası Verilen Destekler  Kalite Geliştirme ve Teknolojik Donanım Desteği a)Teminat Karşılığı Geri Ödemeli b) Geri Ödemesiz Finansal Kiralama  Teknopark Kira Desteği Projesini başarıyla tamamlayarak mezun olmuş Yararlanıcıların, mezuniyet tarihinden itibaren 12 (oniki) ay içerisinde teknoparklarda yer kiralamak istemesi durumunda kiralayacakları alan için sağlanan destektir  İş Geliştirme Desteği Yararlanıcıların mezuniyetinden itibaren bir yıl içinde yeni bir işyerinde faaliyete başlamaları veya mevcut işyerlerinde desteklenen proje konusunda üretime başlamaları halinde verilen destektir.

18 KOSGEB DESTEKLERİ Teknoloji Geliştirme Merkezleri aracılığıyla yaratılan katma değer (1990 – 2007), Toplam Başvuran Proje Sayısı2.138 Onaylanmış & Desteklenmiş Proje1.379 Ticarileştirilmiş Proje568 Mezun Proje748 Toplam İşlik Sayısı270 Yaratılan İstihdam14.290 Toplam Mali Destek50.2 Milyon TL Patent & Faydalı Model Sayısı117

19 GENÇ GİRİŞİMCİ GELİŞTİRME PROGRAMI (GGGP) Mesleki Eğitim Kurumları ve Üniversite öğrencilerine Girişimciliği bir seçenek olarak sunmak, Gençleri kendi işini kurmaya yöneltmek Girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak Kuramsal ve uygulamalı girişimcilik eğitim programı

20 GGGP Girişimcilik İş planı İş kurma İş yönetme Destek eğitimleri Toplam 66 saat

21 Girişimcilik Potansiyeli Değerlendirme ve İş Fikri Değerlendirme Eğitimi Girişimcilik tanımı İş kurma sürecinin zorlukları Bir iş fikri bulmak ve geliştirmek Şirket türleri İş kurma süreci İşletme yönetimi İş Planı kavramı (6 saat )

22 Proje Yönetimi Eğitimi Proje yönetimi Zaman yönetimi Projelerle yönetim (6 saat )

23 Yapılabilirlik Araştırması Eğitimi İş fikrinin piyasa ve talep yapısının araştırılması İş fikrinin temel üretim ve hizmet süreçlerinin araştırılması Örgütlenme ve yönetim süreçlerinin araştırılması Tahmini finansal tabloların hazırlanması (8 saat )

24 Pazarlama Planı Eğitimi Pazarlama konusunda detaylı bilgilendirme Pazarlama planının hazırlanması Pazarlama olanının uygulanması ( 8 saat )

25 Yapılabilirlik Araştırılması Atölye Çalışması Yapılabilirlik Araştırması Eğitiminin ardından katılımcılar kendi araştırmalarını yapmaya başlarlar ve yaptıkları çalışmalar atölye çalışmalarında değerlendirilir. ( 8 saat )

26 Üretim Planı,Yönetim ve Organizasyon Planı Eğitimi İşletmenin operasyonel faaliyetlerinin planlanması Kaynak akışı Stok yönetimi Yönetim organizasyonu ( 6 saat )

27 Pazarlama Planı Atölye Çalışması Katılımcıların hazırladıkları iş planlarında pazarlama planına ilişkin olarak yaptıkları çalışmalar atölye çalışmalarında değerlendirilir. ( 8 saat )

28 Finansal Plan Eğitimi İşletmenin nakit akışı İş Planının finansal tabloları Çeşitli olası finansman kaynakları (8 saat )

29 İş Planının Nihai Hale Getirilmesi Atölye Çalışması Katılımcıların kendi iş planlarına ilişkin olarak yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilerek iş planlarını tamamlamalarına yardımcı olunur. ( 8 saat )

30 BAŞARI SERTİFİKASI

31 Yeni Girişimci Desteği Kimler yararlanır? KOSGEB tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan Son bir yıl içinde işletmesini kuranlar.

32 Destek Unsurları ve Şartları İş Kurma (Geri ödemesiz): 4.000 (dört bin)YTL Sabit Yatırım (Finansal kiralama giderleri için geri ödemesiz): 10.000 (on bin) YTL, kalkınmada öncelikli yörelerde %70, normal yörelerde % 60, gelişmiş yörelerde %50 Sabit Yatırım (Geri ödemeli): 40.000 (kırk bin) YTL, kalkınmada öncelikli yörelerde %90, normal yörelerde % 80, gelişmiş yörelerde %70

33 Destek Unsurları ve Şartları İş kurmaya yönelik başlangıç giderleri, işletmesinin yasal kuruluşu sırasında yapmış olduğu harcamaların karşılanması amacıyla verilir.

34 Destek Unsurları ve Şartları Sabit Yatırım Giderleri için, a)Yeni girişimcilerin alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımlarının giderlerini karşılamak üzere teminat karşılığı verilen ilk 12 ayı geri ödemesiz dönemden sonra, birinci taksidi 12 sonu %20, ikinci taksidi 18 ayın sonu %20, üçüncü taksidi 24 ayın sonu %20, dördüncü taksidi 30 ayın sonu %20, beşinci taksidi 36 ayın sonu %20 olacak şekilde geri tahsil edilecek destektir. Geri ödemeli destekte yararlanıcıya hiçbir faiz uygulanmaz

35 Destek Unsurları ve Şartları b)Finansal kiralama yolu ile alacakları makine- teçhizat ve ofis donanımlarının, kiralama süresi en fazla 4 yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderlerini karşılamaya yönelik olarak verilecek geri ödemesiz destektir. Yararlanıcılar, iş kurma ve sabit yatırım giderleri desteğinden her ikisini de isteyebilir, ancak sabit yatırım desteğinde geri ödemeli (a) sabit yatırım desteği ile geri ödemesiz (b) finansal kiralama seçeneğinden birini tercih edecektir

36 Destek Unsurları ve Şartları Yararlanıcının ortak şirket kurması veya kurulu bir işletmeye ortak olması durumunda hisse oranının en az %51 olması şartı aranacaktır.

37 Sorularınız için suleyman.karadag@kosgeb.gov.tr

38 TEŞEKKÜRLERwww.kosgeb.gov.tr


"Y.Süleyman KARADAĞ KOBİ Uzmanı 04/11/2009 İTÜ Ayazağa Yerleşkesi TÜRKİYE’DE KOBİLER & KOSGEB’İN VİZYONU VE DESTEKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları