Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29 Mayıs 2016 Pazar. Projenin Adı :Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi İhale Tarihi :15.10.2008 İhale Bedeli :585.000 TL (KDV Hariç) Sözleşme Tarihi :30.03.2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29 Mayıs 2016 Pazar. Projenin Adı :Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi İhale Tarihi :15.10.2008 İhale Bedeli :585.000 TL (KDV Hariç) Sözleşme Tarihi :30.03.2009."— Sunum transkripti:

1 29 Mayıs 2016 Pazar

2 Projenin Adı :Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi İhale Tarihi :15.10.2008 İhale Bedeli :585.000 TL (KDV Hariç) Sözleşme Tarihi :30.03.2009 Yüklenici : M ve M Müşavirlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. PROJEYLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

3 İlgili Gen. Md. Yrd. :Şinasi BAYRAKTAR-Gen. Md.Yrd. Sorumlu Daire :Eğitim Dairesi Başkanlığı Proje Sorumlusu :Dr. Bekir Tarık YİĞİT-Eğ. D. Bşk. Proje Koordinatörü :Mehmet Baki ÖZTÜRK-Kurs Müdürü PROJEYLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 29 Mayıs 2016 Pazar

4 1.Kurumumuzun; çalışma veriminin artırılması ve yönetim etkinliği ile sürekli kurumsal gelişimin sağlanması, 2.Kurumda başlatılmış olan, gelişim ve yeniden yapılanma çalışmalarının desteklenmesi, bütünselleştirilmesi, 3. Projenin kurum çalışanlarına yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması Projenin Amacı 29 Mayıs 2016 Pazar

5 4.Öncelikli stratejilerin belirlenmesi 5.Eylem planlarının hazırlanması, uygulanması 6.Gerekli iyileştirmelerin yapılmasına katkı sağlanması 7. Kurum bünyesinde TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin kurulması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi Projenin Amacı 29 Mayıs 2016 Pazar

6 8.Kalite kayıtlarına ait standart dokümantasyonun oluşturulması 9.Proje kapsamında personelin gerekli eğitimleri alması amaçlanmaktadır. 10.Bu amaca yönelik olarak başlatılan “Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışının kurumsal yapıya eklenerek SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI beklenmektedir. Projenin Amacı 29 Mayıs 2016 Pazar

7 1.Mevcut Durum Analizi 2.PEST ve SWOT Analizi 3.Anket Çalışmaları 4.Temel Kalite Eğitimleri 5.Dokümantasyon Eğitimleri Projenin Kapsamı PEST=Politics Economics Social Tecnical-Politikalar Ekonomik, Sosyal ve Teknik durum SWOT=Strenghts, Weeknesses,Opportunities,Threats-Güçlü veZayıf yanlar, Fırsatlar Tehditler 29 Mayıs 2016 Pazar

8 6.Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme ve Sertifikasyon Çalışmaları (TS EN ISO 9001:2008) 7.Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması 8.İş Tanımları, İş Akış Şemaları, Birim Talimatlarının Hazırlanması Projenin Kapsamı 29 Mayıs 2016 Pazar

9 9.Paydaş Toplantısı, Paydaşların Katılımı ile Ortak Akıl Yönetimi 10.Kurum Bünyesinde Çekirdek Eğitici Kadro Oluşturulması 11. İyileştirme Takımları ve Kalite Çemberleri Oluşturulması 12. Kurumsal Logo Revizyonu ve Kurumsal Kimlik Çalışması Projenin Kapsamı

10 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı, Ankara 1. Bölge Müdürlüğü Mamak I. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü Mamak II. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü Mamak Kadastro Müdürlüğü Polatlı Tapu Sicil Müdürlüğü Projenin Uygulanacağı Pilot Bölgeler 29 Mayıs 2016 Pazar

11 Ana Faaliyetler 1. Aşama: Projenin Başlatılması ve Duyurulması a)Kalite konseyinin kurulması b)Proje Koordinasyon biriminin kurulması c)Pilot Bölge personeli ve paydaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı Anket Çalışmaları, a) Çalışan Memnuniyeti anketi b) Müşteri (vatandaş) Memnuniyeti anketi c) Ara değerlendirme toplantısı d) İstatiksel proses kontrol eğitimi 29 Mayıs 2016 Pazar

12 Ana Faaliyetler 2.Aşama: Kalite ve Kurum Kültürü kavramları hakkında çalışanların bilgilendirilmesi a) Üst ve orta düzey yöneticilerinin bilgilendirilmesi b) Diğer Çalışanların bilgilendirilmesi 3. Aşama: Paydaş Toplantısı 4.Aşama: Eğiticilerin Eğitimi 29 Mayıs 2016 Pazar

13 Ana Faaliyetler 5. Aşama: Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması İyileştirme Takımları Teknikleri ve Öneri Sisteminin kurulması 6. Aşama: TS EN ISO 9001:2008 Eğitim ve Belgelendirme Çalışmaları Kalite yönetim sistemi dokümantasyon, form, çizelge ve basılı evrak sisteminin kurulması 7. Aşama: Kurumsal Kimlik Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

14 Faaliyet Aşamaları Projenin Başlatılması ve Duyurulması Kalite Konseyinin kurulması Proje Koordinasyon Biriminin kurulması Pilot Bölge personeli ve paydaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı Bu aşama tamamlanmıştır. 1. Aşama 29 Mayıs 2016 Pazar

15 Anket çalışmaları, Çalışan Memnuniyeti Anketi Müşteri (vatandaş) Memnuniyeti Anketi Ara Değerlendirme Toplantısı İstatiksel Proses Kontrol Eğitimi 1. Aşama 29 Mayıs 2016 Pazar

16 Kalite Konseyi 29 Mayıs 2016 Pazar

17

18 1. Aşama %100 tamamlanmıştır. 29 Mayıs 2016 Pazar

19 Çalışan Memnuniyeti Anketi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü “Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” çerçevesinde TKGM personeli ile Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılmıştır. Kurum Kültürü ve Temel Kalite Kavramları Eğitimleri sonunda düzenlenen ankete 672 personel katılmıştır. 29 Mayıs 2016 Pazar

20 23 Haziran 2009 – 14 Ağustos 2009 – 30 Eylül 2009 tarihlerinde değerlendirme toplantıları yapıldı. 1. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

21 1. Aşama Çalışmaları İstatistik Proses Kontrol Eğitimi 40 personelin katılımı ile 7-8 Mayıs 2009 tarihlerinde TKGM Toplantı salonunda gerçekleştirildi. 29 Mayıs 2016 Pazar

22 2. Aşama Üst ve orta düzey yöneticilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi Kalite ve Kurum Kültürü hakkında Pilot Bölge çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi Diğer çalışanların bilgilendirilmesi Bu aşama tamamlanmıştır. 29 Mayıs 2016 Pazar

23 2. Aşama %100 tamamlanmıştır. 29 Mayıs 2016 Pazar

24 2. Aşama Çalışmaları 11-12 Nisan 2009 tarihinde Üst ve orta düzey yöneticilerin bilgilendirilmesi ve eğitimi yapıldı. 29 Mayıs 2016 Pazar

25 2. Aşama Çalışmaları Temel Kalite Kavramları ve Kurum Kültürü Eğitimi 376 personelin katılımı ile gerçekleşti. 29 Mayıs 2016 Pazar

26 Bilinçlendirme ve Dokümantasyon Eğitimi; Kalite ve Kurum Kültürü Eğitimi almış 124 personelin katılımı ile yapıldı. 2. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

27 3. Aşama Paydaş Toplantısı Paydaş Anketi 29 Mayıs 2016 Pazar 3. Aşama %100 tamamlanmıştır.

28 25.06.2009 tarihinde paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Paydaş Anketi yapıldı. Toplantıya davet edilen Kurumumuz hizmetlerinden etkilenen ve etkileyen paydaşlarımızdan 53 Kurum ve Kurumlar adına toplam 85 kişi toplantıya katıldı. 3. Aşama Çalışmaları PAYDAŞ TOPLANTISI 29 Mayıs 2016 Pazar

29 4. Aşama Eğiticilerin Eğitimi  I. Aşama 1. Grup 07-11 Aralık 2009 tarihinde - 36 personel 2. Grup 07-11 Aralık 2009 tarihinde - 32 personel  II. Aşama 01-05 Şubat 2010 tarihinde – 49 personel  III. Aşama 01-05 Mart 2010 tarihinde – 72 personel 29 Mayıs 2016 Pazar

30 4. Aşama Çalışmaları Eğiticilerin Eğitimi; 1. Grup: 07-11 Aralık 2009 tarihleri arasında 36 personelin 2. Grup: 14-18 Aralık 2009 tarihleri arasında 32 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 29 Mayıs 2016 Pazar

31 4. Aşama Çalışmaları Eğiticilerin Eğitimine; Merkez ve taşra personelinden 72 kişi katılmıştır. Eğitim sonucunda sınav yapılmış olup, sınavda başarılı Olan 72 personelimize Eğitici Sertifikası verilecektir. Ayrıca; IRCA tarafından akredite eğitim kuruluşu Kelmac Group tarafından verilen QMS Lead Auditor (Başdenetçi) eğitimi alınmış olup, yapılan sınavda katılan 25 personelin tamamı sertifika almaya hak kazanmıştır. 29 Mayıs 2016 Pazar

32 Süreç Yönetim Sisteminin Kurulması İyileştirme Takımları ve Öneri Sisteminin kurulması 5. Aşama 29 Mayıs 2016 Pazar

33 Süreç Yönetim Kurulu 1.Şinasi BAYRAKTAR (Başkan) 2.Orhan DELİGÖZ 3.Dr. Bekir Tarık YİĞİT 4.Varol VURAL 5.Ergün ÇOBAN 6.Mehmet Baki ÖZTÜRK 7.Meral KARA 8.Hüseyin HOŞAFÇI 9.Cevdet Ekmel HATİBOĞLU 10.Ferhan KONUŞ 5. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

34 İyileştirme Takımları Yürütme Kurulu 1.Nihan ŞAHİN (Başkan) 2.Orhan DELİGÖZ 3.Sedat BAKICI 4.Ergün ÇOBAN 5.Mehmet Baki ÖZTÜRK 6.Meral KARA 7.Hüseyin HOŞAFÇI 8.Ferhan KONUŞ 5. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

35 Öneri Değerlendirme Kurulu 1.Ömer Ali ANBAR 2.Dr. Bekir Tarık YİĞİT 3.Varol VURAL 4.Ahmet TARINÇ 5.Hayrullah AKDEMİR 6.Cevdet Ekmel HATİBOĞLU 7.Ferhan KONUŞ 5. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

36 İyileştirme Takımları Rehberler Kurulu 1.Mehmet Baki ÖZTÜRK 2.Hüseyin HOŞAFÇI 3.Erkan ÇETİNTAŞ 4.Ferhan KONUŞ 5.Bülent KILIÇ 6.Selami ORAL 7.Cengiz COŞKUN 8.Esma ERGÜNER 5. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

37 5. Aşama Çalışmaları Pilot Bölge Uygulaması yapılan tüm birimlerde (17 adet) İyileştirme Takımları kuruldu ve çalışmalara başlandı. Genel Müdürlük bünyesinde iki adet Çapraz Fonksiyonlu İyileştirme Takımı Kuruldu. Kurulan bu takımlar çalışmalarında devam etmektedir. 29 Mayıs 2016 Pazar

38 Çapraz Fonksiyonlu İyileştirme Takımları I. TAKIM 1.Meral KARA 2.Ali ŞAHİN 3.N. Kemalettin TOKER 4.Ergün ÇOBAN 5.Bilal ERKEK 6.Sibel ALKIŞ 7.Yeliz MARKAL 8.Ömer BAKBAK 5. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

39 Çapraz Fonksiyonlu İyileştirme Takımları II. TAKIM 1.Mehmet Baki ÖZTÜRK 2.Hüseyin HOŞAFÇI 3.Pınar SÜNER 4.Ferhan KONUŞ 5.M. A. Ergin DİVARCI 6.Gönül AKDOĞAN 7.Ecder İZİN 8.Cevdet Ekmel HATİPOĞLU 5. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

40 Dokümantasyon Çalışmaları Tüm birimlerle ayrı ayrı toplantılar yapılarak dokümantasyon hazırlama teknikleri hakkında bilgi verildi. Tüm Şube Müdürlüklerinde doküman hazırlamada çalışacak personelle uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. İş akışları ve İş talimatları 15.09.2009 tarihinde tamamlandı. 29 Mayıs 2016 Pazar

41 Dokümantasyon Çalışmaları Dokümantasyon Sisteminin yayımı için intranet ortamında çalışan Dökümantasyon Sistemi yazılımı tamamlanarak bilgilerin sisteme aktarılması devam etmektedir. Bu sistemin 15 Mart 2010 tarihinde devreye alınması planlanmıştır. 29 Mayıs 2016 Pazar

42 06 -07 Ekim 2009 tarihinde Süreç Yönetimi Eğitimi yapıldı. 5. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

43 Süreç İyileştirme Teknikleri Eğitimi 20-22 Ekim 2009, İyileştirme Takımları Eğitimi 26-28 Ekim 2009, İyileştirme Takımları Rehberliği Eğitimi 4-5 Ekim 2009 tarihlerinde yapılmıştır. 5. Aşama Çalışmaları 29 Mayıs 2016 Pazar

44 5. Aşama % 100 tamamlanmıştır. 29 Mayıs 2016 Pazar

45 6. Aşama TS EN ISO 9001:2008 Eğitim ve Belgelendirme Çalışmaları Kalite yönetim sistemi Dokümantasyon sisteminin kurulması Belgelendirme denetimine hazırlık olması bakımından içtetkik soru listeleri hazırlanmış, içtetkik programı çerçevesinde birimler denetlendikten sonra belgelendirme kuruluşu denetim için davet edilecektir. Bu aşama çalışmaları devam etmektedir. 29 Mayıs 2016 Pazar

46 Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmakta olan görsel malzemelerin; Birliktelik ve uyumunu sağlamak, Kullanılan bütün görsel malzemelerde standartlaşmayı sağlamak, 7. Aşama KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI 29 Mayıs 2016 Pazar

47 Merkez ve Taşra Birimlerinin hizmet mekanları ve binalarının ergonomik, estetik ve standart oluşturacak şekilde yeniden tasarlanması ve düzenlenmesi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Amblem ve Logosunun revizyonu, Amblem ve logoyla birlikte uyumlu kurumsal kimlik tasarımının yapılması KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARI 29 Mayıs 2016 Pazar

48 A.Mevcut amblem ve logo revizyonun yapılması B.Revizyonu yapılmış amblem, logo ve kurumsal renklerle kurumsal kimlik envanterlerinin yapılması C.Kurumsal kimlik iç ve dış mecra üç boyutlu tasarımlar YAPILACAK İŞLE İLGİLİ HUSUSLAR 29 Mayıs 2016 Pazar

49 Projenin %87’sı tamamlanmıştır. 29 Mayıs 2016 Pazar

50 SKGP KAPSAMINDA YAPILAN EĞİTİMLER Kurum Kültürü ve Kalite Kavramları Eğitimi 07-09 Nisan 2009 11-12 Nisan 2009 14-16 Nisan 2009 17-19 Nisan 2009 21-23 Nisan 2009 28-30 Nisan 2009 12-14 Mayıs 2009 62 19 62 52 60 57 64 Toplam: 376 Kemer/Antalya Kozaklı/Nevşehir Kemer/Antalya Kemer/Antalya Kemer/Antalya Kemer/Antalya Kemer/Antalya Bilinçlendirme ve Dokümantasyon Eğitimi 15-16 Mayıs 2009 22-23 Mayıs 2009 15-16 Haziran 2009 18-19 Haziran 2009 30 28 36 Toplam: 124 Kemer/Antalya Genel Müdürlük İstatistiksel Proses Eğitimi 07-08 Mayıs 200940Genel Müdürlük 29 Mayıs 2016 Pazar

51 SKGP KAPSAMINDA YAPILAN EĞİTİMLER Süreç Yönetimi Eğitimi 06-07 Ekim 200940Genel Müdürlük İyileştirme Takımları Eğitimi 26-28 Ekim 200958Genel Müdürlük İyileştirme Teknikleri Eğitimi 20-22 Ekim 200943Genel Müdürlük İyileştirme Takımları Rehberliği Eğitimi 03-04 Kasım 200989Genel Müdürlük Eğiticilerin Eğitimi 07-11 Aralık 2009 14-18 Aralık 2009 36 30 Kemer/Antalya İç Tetkikçi Eğitimi 05-06 Ocak 201026Genel Müdürlük Baş Tetkikçi Eğitimi 11-15 Ocak 201025Kemer/Antalya Eğiticilerin Eğitimi 2. Aşama 01-05 Şubat 201049Kemer/Antalya Eğiticilerin Eğitimi 3. Aşama 01-5 Mart 201072Kemer/Antalya G E N E L T O P L A M : 1008 29 Mayıs 2016 Pazar

52 SKGP KAPSAMINDA YAPILAN EĞİTİMLER 29 Mayıs 2016 Pazar Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında bugüne kadar toplam 1008 personel eğitime alınmıştır. Bölgelerde projenin tanıtımına başlanılmış olup, Mayıs 2010 tarihi itibariyle tamamlanacaktır.

53 SKGP KAPSAMINDA YAPILAN EĞİTİMLER 29 Mayıs 2016 Pazar Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi proje tanıtım seminerleri tüm çalışanları kapsayacak şekilde planlanmış olup Bölgelerde tanıtım seminerleri devam etmektedir.

54 29 Mayıs 2016 Pazar


"29 Mayıs 2016 Pazar. Projenin Adı :Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi İhale Tarihi :15.10.2008 İhale Bedeli :585.000 TL (KDV Hariç) Sözleşme Tarihi :30.03.2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları