Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

E-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "E-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı."— Sunum transkripti:

1 e-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

2  Mobil Kurumsal Yönetim  e-YÖNET: Ana Fonksiyonları  Yatırımcı Bilgilendirme  Yatırımcı Duyuruları ve Hak Kullanım Bilgileri  Ortak Promosyonu  Yatırımcı İstatistikleri ve Anketleri  Elektronik Genel Kurul  Elektronik Vekalet & Temsilcilik  Elektronik Yatırımcı Toplantıları  e-YÖNET’in Etkileri  Bilgisel Etkinlik  Kurumsal Yönetim ve Şirket Demokrasisi  OECD İlkeleri GÜNDEM 2

3  Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı  İnternet (web/portal)  Elektronik İletişim Uygulamaları (SMS, e-posta)  Mobil Uygulamalar  Fiziksel sınırlamaların ortadan kalkması  Kurumsal yönetim ilkelerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde uygulanması  Ortakların şirket yönetimine, karar alma süreçlerine, daha fazla, doğrudan ve geniş tabanlı katılımı  Şirket demokrasisinin en üst düzeyde sağlandığı teknolojik altyapı MOBİL KURUMSAL YÖNETİM 3

4  Şirketin her türlü duyurusunun tüm ortaklarına ulaştırılması  Şirket ile ortağı arasında sürekli iletişim ve bilgi paylaşımı  Yatırımcıların doğru, hızlı ve güvenilir bilgiye erişimi  Elektronik genel kurullar & Elektronik oy kullanma  Şirket demokrasisinde ortakların söz sahipliğinin artırılması  Hissedar aktivizminin (shareholder activism) artırılması  Bazı konularda ortakların da onay/görüşleri alınarak şirketin yönetilmesi  Tamamen elektronik ve geniş katılımlı yönetim süreci MOBİL KURUMSAL YÖNETİM 4

5 ORTAKLAR MKK PORTALI ŞİRKET MERSİS KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU 5 Doğrudan Bilgi Akışı Dolaylı Bilgi Akışı Dolaylı Bilgi Akışı e-YÖNET Bileşenleri

6 Elektronik Genel Kurul Bilgi ve Duyuru İletimi Ortak Promosyonu e-YÖNET ANA FONKSİYONLARI  Yatırımcı Bilgilendirme  Yatırımcı Duyuruları ve Hak Kullanım Bilgileri  Ortak Promosyonu  Yatırımcı İstatistikleri ve Anketleri  Elektronik Genel Kurul  Elektronik Vekalet & Temsilcilik  Elektronik Yatırımcı Toplantıları Elektronik Yatırımcı Toplantıları İstatistikler & Anketler 6 Elektronik Vekalet & Temsilcilik

7 Yatırımcı Bilgilendirme - I  KAP Duyuruları ve Açıklamaları  KAP  Birincil Bilgi Kaynağı  MKK  Yatırımcı Bilgilendirme Merkezi  Ayrıntılı Ortaklık Yapıları, Doğrudan ve Dolaylı Ortaklık İlişkileri, Oy Sözleşmeleri, Gruplar İtibariyle Ortak Sayıları  Muhasebe ve Kar Payı Politikaları  Esas Sözleşme, Ticaret Sicili Bilgileri, İmtiyazlar  Gerekçeli Olarak Sermaye Artırımı, Temettü Ödemesi Bilgileri, İzahname, Sirküler  Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim ve İç Denetim Raporları 7 Bilgi ve Duyuru İletimi

8 Yatırımcı Bilgilendirme - II  Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ve Şirket Etik Kuralları  Şirket Yöneticilerinin Konuşma Videoları, Şirket Tanıtım Filmleri  Ayrıntılı Genel Kurul Bilgisi  Şirket blogları  Mali Tablolar, Karşılaştırılabilir Mali Analizler  TTK Md. 1524 Kapsamındaki Bilgi ve Belgeler  Şirket Haberleri ve Analiz Raporları  Geçmiş Genel Kurul Toplantılarının Videoları 8 Bilgi ve Duyuru İletimi

9  Şirketlerin «özel duyuruları»nın ortaklarına, yatırımcılarına ve «özel alıcı grup»larına elektronik iletişim uygulamaları ile iletebilmesi  Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kurumların yatırımcılara duyuru iletebilmesi  Yatırımcıların şirketlere soru, görüş ve öneri iletmesi  Gelişmiş Ajanda ve Aktif Etkinlik Bildirimi Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - I Bilgi ve Duyuru İletimi 9

10  Hak kullanımına ilişkin duyuruların yabancı yatırımcılara SWIFT mesaj formatında gönderilmesi  KAP-MKK entegrasyonu ile bildirimlerin  SMS ve e-postayla tüm yatırımcılara,  SWIFT mesaj formatında yabancı kurumsal yatırımcılara gönderilmesi  Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması  Hak kullanım bilgilendirme sürecinin şirketten ortağa tam otomasyon sağlanmış bir şekilde gerçek zamanlı yapılması Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri - II Bilgi ve Duyuru İletimi 10

11 ORTAKLAR e-posta SWIFT SMS Bilgi ve Duyuru İletimi Yatırımcı Duyuruları & Hak Kullanım Bilgileri MERSİS KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri Hak Kullanım Bildirimleri KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞİRKET MKK Portalı 11 e-MKK Bilgi Portalı

12  Ortakların Müşteri, Müşterilerin Ortak olması  Şirket ortaklarına ürünlerinde ve hizmetlerinde indirim  Şirket ortaklarına çekilişler ve kampanyalar  Yatırımcı başvurularının elektronik ortamda alınması  Şirketlere anlık raporlama, yatırımcılara elektronik bildirim  Uzun hisse senedi elde tutma süreleri  Müşteri ve yatırımcı farkındalığının artırılması Ortak Promosyonu 12

13  Şirketlere ortakları hakkında doğru, güvenli ve kapsamlı istatistiki raporlar  Ortakların hisse senetlerini elde tutma süreleri  Ortakların demografik ve finansal özellikleri  Ortakların sektörel tercihleri  Portföy Değişim Analiz raporları  Anketle bir konu hakkında ortakların görüşünün alınması  Potansiyel ortakların belirlenmesinde hedef kitleye erişim Yatırımcı İstatistikleri & Anketler 13

14  Tanıtım amaçlı bilgilendirme  Kimlik bilgilerinin gizliliği – Ortaklara ilişkin bilgilerin kesinliği  Kimlik bilgilerinin gizliliği – Şirket ile iletişim  Ortaklıktan çıkma/Rakip şirketin ortağı olma nedenlerinin öğrenilmesi  Anketlerin doğru hedef kitleye yönelik yapılabilmesi  Çok hızlı ve güvenli geri dönüşler  Hedef kitlelere sorular ve anketlerle yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi Yatırımcı İstatistikleri & Anketler 14

15 15  Kapsamı itibariyle dünyada ilklerden biri  Genel kurul toplantılarının canlı yayınlanması  Ortakların MKK portalı aracılığıyla uzaktan erişim ve mobil uygulamalarla genel kurula katılması  Tek bir merkezde tüm işlemler  İnceleme ve Katılım Beyanı  Temsilci tayini  Oy talimatı verme  Elektronik oy hizmetleri  Görüntülü/yazılı/sözlü öneride bulunma/görüş açıklama  İşlemlerden tüm paydaşların anlık olarak bilgilendirilmesi  TÜBİTAK Ar-Ge Desteği AR-GE DESTEĞİ e-GENEL KURUL: Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) Elektronik Vekalet & Temsilcilik

16  Ortakların elektronik salonlarda elektronik kurullar yapması  Şirketlerin salonlarda bilgilendirici açıklamalarda bulunabilmesi, yazılı ve görsel sunum yapılabilmesi  Ortaklar veya potansiyel yatırımcılar için belirli bir gündemle elektronik yatırımcı toplantıları yapılması  Ortaklar ve yatırımcıların görüşlerini yazılı, sözlü ve görüntülü olarak aktarabilmesi  Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi Elektronik Yatırımcı Toplantıları 16

17 ORTAKLAR e-MKK Bilgi Portalı Mobil Uygulamalar e-posta SWIFT MERSİS Elektronik Genel Kurul KAP Bilgileri Özel Durum Açıklamaları Şirket Duyuruları Şirket Bilgileri Hak Kullanım Bildirimleri SMS Bilgi & Duyuru İletimi ANA HİZMETLERARAÇLAR Ortak Promosyonu Elektronik Yatırımcı Toplantıları Elektronik Vekalet & Temsilcilik İstatistik & Anketler KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞİRKET MKK Portalı AR-GE DESTEĞİ Entegrasyonu 17 e-YÖNET Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı

18 ŞİRKET SAYFASI 18

19 19 YATIRIMCI SAYFASI

20 20 ŞİRKET KULLANICI SAYFASI

21  Şirketler için bilgi dağıtım kanalı  Çok çeşitli iletişim imkanları  Birden fazla tarafa standart bilgi sunumu  Hedef Yatırımcı/Ortak tespit ve erişimi  Birinci kaynaktan tam, gerçek ve güncel bilgiye anında erişim  Şirketlerin ortaklarına erişebilmesi  Standart Şirket – Ortak iletişimi e-YÖNET Portalının Etkileri – Bilgisel Etkinlik 21

22  Bilgi paylaşımının eşzamanlı olması  Bilgi paylaşımı ve hizmetlerde ölçek ekonomilerinden faydalanma  Zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle ve kolay erişilebilir bilgi  Kurumlar arası bilgi entegrasyonunun artırılması  Şirketlere yönelik yatırımcıları ile ilgili istatistiki bilginin sunulması  Şirketlerin yatırımcılarına anket düzenleyebilmesi e-YÖNET Portalının Etkileri – Bilgisel Etkinlik 22

23  Şirket ile ortağı arasında kurumsal yönetim ilkelerinin gereklerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi,  Etkin bir kurumsal yönetim çerçevesi oluşturulması,  Ortakların şirket yönetimine, karar alma süreçlerine, daha fazla, doğrudan ve geniş tabanlı katılımı  Tamamen elektronik ve geniş katılımlı yönetim süreci  Şirket demokrasisinde ortakların söz sahipliğinin artırılması  Hissedar aktivizminin (shareholder activism) artırılması  Bazı konularda kolaylıkla ortakların da onay/görüşleri alınarak karar verilebilmesi  Yatırımcıların görüş ve önerilerini belirtebileceği ortam  Ortakların bilgi alma ve inceleme haklarını kullanmalarının kolaylaştırılması e-YÖNET Portalının Etkileri – Kurumsal Yönetim ve Şirket Demokrasisi 23

24  Kamuyu aydınlatmada şeffaflık ve ortakların doğrudan bilgilendirilmesi  Şirketlerin diledikleri zaman, diledikleri konuda, yalnızca ilgili ortaklarını veya yatırımcılarını elektronik iletişim uygulamaları ile bilgilendirmesi  Duyuruların yalnızca hedef kitlelere anlık bir şekilde iletilmesi  Duyuru maliyetlerinin azalması  Hak kullanım bilgilerinin doğru ve hızlı bir şekilde tek bir noktadan ortaklara ulaştırılması  Gerçek ve potansiyel ortakların bir araya gelmesi ve bilgilenmeleri ile birlikte hareket edebilmeleri  Ortakların şirket yönetimi ve şirket hakkında karar alıp hareket etme olanağı  Genel kurul öncesi ortakların bilgi paylaşımında bulunabilmesi  Şirket ve ortağın birbirini daha yakından, daha doğru tanıması, sağlıklı iletişim kurmaları e-YÖNET Portalının Etkileri – Kurumsal Yönetim ve Şirket Demokrasisi 24

25 e-YÖNET Portalının Etkileri – OECD İlkeleri 25 I.Etkin Kurumsal Yönetim Çerçevesi Temelinin Tesisi II.Hissedarların Hakları ve Temel Sahiplik İşlevleri III.Hissedarların Adil Muamele Görmesi IV.Kurumsal Yönetimde Paydaşların Rolü V.Kamuya Duyuru Yapma ve Şeffaflık VI.Yönetim Kurulunun Sorumlulukları

26 TEŞEKKÜRLER


"E-YÖNET: Kurumsal Yönetim & Yatırımcı İlişkileri Portalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları