Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr.Erkan Ceylan Fizik Muayene Perküsyon - Oskültasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr.Erkan Ceylan Fizik Muayene Perküsyon - Oskültasyon."— Sunum transkripti:

1

2 Dr.Erkan Ceylan Fizik Muayene Perküsyon - Oskültasyon

3 2 Perküsyon Perküsyon

4 3 1. Metod Dolaylı-İndirekt Perküte edilen altta kalan: Sol orta parmağın distal inter- phalangeal eklemi Perküsyon yapan çekiç konumunda olan: sağ orta parmaktır ve hafif vuruş tarzı ile bu eylemi yapar. Her bir muayene alanına ya da interkostal aralığa 2-3 kez vurulur ve duyulan sesler simetrik, karşı göğüs duvarında aynı alandaki perküsyon sesleri ile karşılaştırılır.

5 4 1. Metod Dolaysız-Direkt Dolaysız-Direkt Tavsiye edilen Tavsiye edilen Yukarıdan aşağı, önden arkaya, el parmaklarının pulpası ile vurularak yapılır. Özellikle üst lob patolojilerini değerlendirmek için klaviküla ortasına sağ elin orta ya da işaret parmağı ile vurularak yapılır.

6 5 2. Etkileyen faktörler Toraks duvarının kalınlığı Kostal kartilajların kalsifikasyonu Hidrotoraks Gazlı alveol Alveoler tansiyon Alveoler elastisite

7 6 3. Klasifikasyon Rezonans= Sonor ses  Normal Hiperrezonans=Hipersonor ses  Amfizem, astım atağı Timpanizm  Kavite, pnömotoraks Matite (Dullness)  Hidrotoraks, atelektazi Submatite (Flatness)  Massif Hidrotoraks, massif atelektazi

8 7 4. Normal sesler Perküsyonda Akciğer sesleri Sonor özelliktedir. Kas ve iskelet sisteminin kalınlığına bağlı olarak, bazı alanlarda hafif matite (üst, sağ, arka) duyulabilir.

9 8 4. Normal sesler Akciğer tabanının-havalı alt sınırının yer değiştirme aralığı 6-8 cm Skapuler hat boyunca Akciğerin havalı en alt sınırı perküte edilir, işaretlenir. Hastanın derin bir inspirasyon yapması ve tutması söylenir. Akciğerin havalı en alt sınırı perküte edilir, işaretlenir. Hastanın derin bir ekspirasyon yapması ve tutması söylenir. Akciğerin havalı en alt sınırı perküte edilir, işaretlenir. Üst ve alt sınırlar arasındaki mesafe ölçülür. Azalmış: Amfizem Atelektazi Fibrozis Akciğer ödemi Pnömoni Tespit mümkün değilse: Plevral adhezyon Masif hidrotoraks Pnömothoraks Diafragmatik paralizi

10 9 5. Anormal sesler Matite veya submatite Alveollerde gaz-hava içeriğinin azalması Pnömoni Atelektazi? Tüberküloz Pulmoner emboli Pulmoner ödem Pulmoner fibrozis

11 10 5. Anormal sesler Matite veya submatite Alveollerde gaz – hava olmayışı Tümör Akciğer Hidatik Kisti Likefiye olmamış akciğer absesi Diğerleri Hidrotoraks Plevral kalınlaşma

12 11 5. Anormal sesler Hyperresonance-Hipersonorite Amfizem Timpanizm Pnömotoraks Büyük kavite (Tüberküloz, Akciğer absesi, akciğer kisti) Amforafoni Büyük ve yüzeysel ince-düzgün duvarlı kavitelerde Tansiyon pnömotoraks

13 12 5. Anormal sesler Timpanitik matite Alveolerde tansiyon-gerilimin ve hava-gazın azalması Atelektazi Pnömoninin konjesyon dönemi Pnömoninin rezolüsyon dönemi Pulmoner ödem

14 13 5. Anormal sesler Orta derecede bir hidrotoraksda, perküsyonda spesifik alanlar

15 Oskültasyon

16 15

17 16

18 17

19 18 Oskültasyon düzeni

20 19

21 20 Oskültasyonda duyulan sesler Normal solunum sesleri Anormal solunum sesleri Ek sesler Konuşma sesleri / Ses titreşimi

22 21 1. Normal solunum sesleri Trakeal ses Bronşiyal(Tübüler) ses Bronkoveziküler ses Veziküler ses 2. Anormal solunum sesleri Anormal veziküler solunum sesi Anormal bronşial solunum sesi Anormal bronkovesiküler solunum sesi 3. Ek sesler   Raller Kaba(Ronflan) İnce Krepitan Orta (Subkrepitan) Velcro (Selofan)   Ronküsler Sibilan Sonor(Ronflan)   Frotman   Stridor 4. Konuşma sesleri/Ses titreşimi Bronkofoni Egofoni Pektoriloki

23 22 Normal solunum sesleri Trakeal solunum sesi Bronşial solunum sesi Larinx, suprasternal çukur, 6. 7. paraservikal vertebra, 1. 2. paratorasik vertebra. Bronkovesiküler solunum sesi Sternumun iki yanında 1. 2. interkostal aralık, interskapuler alanda 3. 4. torasik vertebra üzeri, akciğer apeksleri Veziküler solunum sesi Akciğerlerin büyük bir kısmında duyulan seslerdir.

24 23 Normal solunum sesi (Veziküler solunum sesi)

25 Vesiküler Solunum Sesi Yumuşak, rüzgar sesi gibi işitilir. Bronşial solunum sesine göre frekansı ve şiddeti düşüktür. Çok kısa ekspirasyon fazı nedeniyle esas olarak inspirasyonda duyulur. Ses İnspirasyonda ekspirasyona oranla daha şiddetli ve daha tizdir. Periferk akciğer alanlarında duyulur. İ-E oranı 3:1 dir ve arasında pause yoktur.

26 25

27 26 Trakeal Ses Bronşial Ses

28

29 28

30 29

31

32 OSKÜLTASYON

33 Trakeal ses Bronşial ses Bronkoveziküler ses Veziküler ses Normal Solunum Sesi Normal Akciğer Sesleri

34 33 Anormal solunum sesleri Anormal veziküler solunum sesi Anormal bronşial solunum sesi Anormal bronkovesiküler solunum sesi

35 34 Anormal veziküler solunum sesi 1) 1)Veziküler sesin azalması yada kaybolması Toraks duvar hareketinde kısıtlanma Solunum kas güçsüzlüğü Hava yolu obstruksiyonu Kompresyon atelektazisi Hidrotoraks yada pnömotoraks Abdominal hastalıklar: assit, büyük tümör 2) 2)Veziküler sesin artması Solunum faaliyetinde artma Egsersiz, Ateş, Anemi, Metabolik asidoz, Kompenzasyon (Tek Akciğer)

36 35 3) 3)Uzamış ekspirasyon Tam olmayan obstruksiyon ve/veya azalmış alveolar elastisite Bronşit Astım Amfizem Anormal vesiküler solunum sesi

37 36 4. Kabalaşmış solunum sesi Hava yolunda ödem yada eksudasyona bağlı olarak hava akımında kısıtlanma Bronşit Pnömoni erken dönem Anormal vesiküler solunum sesi

38 37 Anormal bronşial solunum sesi Anormal bronşial solunum sesi (Tübüler solunum sesi) Vesiküler solunum sesinin duyulduğu yerde ses titreşiminin yada ses iletiminin artması sonucu, solunum sesi değişime uğrar ve göğüs duvarı üzerinde bronşial solunum ses duyulur. Konsolidasyon: Lober pnömoni (konsolidasyon dönemi) Büyük kavite: Tüberküloz, akciğer absesi Kompresyon atelektazisi: Hidrotoraks, pnömotoraks

39 38 Anormal bronkovesiküler solunum sesi Vesiküler solunum sesinin duyulması gereken yerde bronkovesiküler solunum sesi duyulmasıdır. Lezyon nispeten küçüktür, derindedir yada normal akciğer dokusu ile karışmıştır. Bronkopnömoni Tüberküloz Lober pnömoninin erken dönemi Hidrotoraksın üst alanındaki akciğerde

40 39 Ek sesler 1. 1.Raller 2. 2.Ronküsler 3. 3.Stridor 4. 4.Plevral sürtünme sesi

41 40

42 41 Raller Mekanizma 1. İnspirasyonda, havanın ince sekresyonlar arasından gaz kabarcıkları şeklinde geçmesi ile 2. Sekresyonlar tarafından adezyona uğramış ve/veya kollabe olmuş bronşiolün aniden açılmasıyla kapanıklığın iki kompartmanı arasında hava basıncının patlayıcı nitelikte eşitlenmesi ile oluşur.

43 42 Rallerin Özellikleri 1. 1.Ek seslerdir 2. 2.Aralıklıdırlar 3. 3.İnspirasyon döneminde yada ekspirasyon başında duyulurlar 4. 4.Bazen öksürükten sonra azalır yada kaybolurlar

44 Ek Sesler

45

46 45 Rallerin sınıflaması (1) Sesin şiddetine göre 1. 1. Kaba raller (Ronflan) 2. 2. İnce raller (Krepitan)

47 46 Rallerin sınıflaması (2) Hava yolunun çapına göre raller oluşabilir 1. 1. Kaba (Ronflan): Trakea, ana bronş yada kavitede duyulur. Bronşiektazi, akciğer ödemi, tüberküloz, akciğer absesi. 2. 2. Orta (Subkrepitan): Bronşlardan kaynaklanır. Bronşit, bronkopnömoni, fibrozis.

48 47 Rallerin sınıflaması (3) 3. 3.İnce (Krepitan): Bronşiol Bronşiolit, alveolit, pnömoni, pulmoner konjesyon, SKY, pulmoner emboli, uzun süre yatakta sırt üstü yatan hastalarda ve yaşlı bireylerde görülür. Öksürükle değişmez. 4. 4.Velcro ral (Selofan ral): İnterstisiyel akciğer hastalıkları (İki taraflı, bazallerde inspiratuar raller)

49

50 49

51 50 Rallerin sınıflaması (4) Duyulma zamanlarına göre İnspirasyon başı İnspirasyon sonu Ekspirasyon ERKEN RALLER GE Ç RALLER Kronik bronşit Astım Amfizem Atelektatik raller Bronkopn ö moni Diff ü z intertisyel fibrozis Pulmoner konjesyon ve ö dem Sarkoidoz Skleroderma Romatoid akciğer Asbestoz

52 51

53 52 Rallerin yeri 1. 1. Lokal: lokal lezyon Pnömoni Tüberküloz Bronşektazi 2. 2. İki taraflı, tabanlarda Pulmoner konjesyon Bronkopnömoni DPAH 3. 3. Tüm alanlarda Akut pulmoner ödem Ağır bronkopnömoni DPAH

54 İnspiryum Sonu Raller Her inspirasyonda şiddetleri ve düzenleri farklı olabilir. Pozisyonla değişebilir yada kaybolabilirler. İnspiryum Sonu Rallerin Duyulduğu Hastalıklar İntersitisyel Akciğer Hastalıkları. (İPF, asbestozis, silikozis, sarkoidoz, ekstrensek allerjik alveolit) Pulmoner Ödem İntersitisyel Ödem Sol Kalp Yetmezliği (İntersitisyel ödem) Rezolüsyon dönemi pnömoni Tüberküloz (Posttüsif raller)

55 İnspiryum başlangıcı ve ekspiryum da duyulan raller Diffüz hava yolları darlıklarında duyulur. Rallerin kaynağı büyük bronşlardır. Düşük frekanslıdır yani kaba karakterlidir. Pozisyonla natürü değişmez. Duyulduğu hastalıklar:   KOAH   Bronşektazi   Astım   Amfizem

56 AC bazallerinde duyulan İnspiratuar raller Kronik Bronşit   İnsp. başlangıcında   Seyrek   Düşük Frekanslı (kaba)   Pozisyonla değişmez Sol Kalp Yetmezliği   İnsp. sonunda   Bol   Yüksek frekanslı (ince)   Öne eğilince kaybolur.

57 56 Ronküs Mekanizma Türbülan hava akımının, trakea, bronş ve bronşiolde, hava yolunun daralması yada inkomplet tıkanması sırasında oluşturduğu müzikal bir sestir. Nedenleri Konjesyon Sekresyon Bronkospazm Tümör Yabancı cisim Kompresyon (lenf nodu, mediastinal tümör)

58 57 Ronküsün özellikleri 1. 1. Ek sestir 2. 2. Yüksek perdelidir 3. 3. Ekspirasyon fazında daha belirgindir 4. 4. Değişik şiddet, karakter, konum yada yayılımdadır 5. 5. Wheezing (ana bronşta oluşan ve kulakla duyulabilen sestir)

59 58 Ronküsün sınıflaması 1. 1. Sibilan Bonşiol, küçük bronşlar 2. 2. Sonor: Ronflan Trakea, ana bronş

60 59 Ronküsün yeri 1. 1. Her iki akciğer alanlarında Astma Kronik bronşit Akut sol kalp yetmezliği (kardiyak astım) 2. 2. Lokalize bir yerde Tümör Endobronşial Tüberküloz

61 60 İnspirasyon ve Ekspirasyonda Duyulan Ronküsler Bunlar, özellikle astma gibi hava yollarının bronş spazmı veya mukoza ödemi gibi nedenlerle, karşılıklı duvarların birbirine sürtünecek kadar, tama yakın daraldıklarında meydana gelir. Bu tipte ronküsler inspiratuar, ekspiratuar veya iki zamanlı olabilirler. Dikey çizginin solundaki çizgiler inspiratuar, sağındakiler ekspiratuar ronküsleri göstermektedir. Yukarıdaki yatay çizgiye yakınlık ek sesin frekansını, dikey çizgiye yakınlık solunum evresinde erken veya geç niteliği belirlemektedir. Klinikte sibilan ronküsler yüksek frekanslı ronküsler olup genelde ekspirasyonda duyulurken; sonor (ronflan) ronküsler düşük frekanslı olup hem inspirasyonda hemde ekspirasyonda duyulabilir.

62 Ekspiratuvar Ronküs

63 62 Sabit darlıklardan oluşan ronküsler Bunlar, ana veya lob bronşlarından birinin tümör, yabancı cisim, nedbe dokusu veya bronş içi bir granülomla tama yakın daralmalarından gelişirler.Bu tip ronküsler tek seslidir. Sesin frekansı ve zamanlaması değişmez, hem inspirasyon hemde ekspirasyonda duyulurlar. Bu tip ronküslerin bir özelliği de pozisyondan etkilenmeleridir. Hastanın sırt üstü veya bir yana yatması ile kaybolabilirler.

64 63

65 64 Stridor   Larenks ve trakea darlıklarında duyulur.   Daha çok inspiratuar niteliktedir.   Yüksek tonlu müzikal bir sestir.

66

67 Ek Sesler Bronkofoni: Konuşma seslerinin parankim iletkenliğindeki artışa bağlı yoğun, anlaşılır şekilde duyulmasıdır. Pnömonide duyulur. Egofoni: Parankimin katı artışına bağlı sesin şiddet ve kalitesinin, kuzu meleme sesi gibi nazal kalitede olmasıdır. Plevra sıvı üst sınırı ve konsolidasyonlarda duyulur.. Pektoriloki: Fısıltı şeklinde söylenen sözlerin konsolide alan üzerinde net, abartılı duyulmasıdır. Bronkopnömonide duyulur. Konuşma Sesleri Akciğer dokusu dansitesindeki değişikliklere bağlı olarak ses iletişiminin artması

68 Bazı Akciğer Hastalıklarında Fizik Muayene Bulguları Yada Bronşial ses Solunum Sesleri V. Fremitus Perküsyon PnömotoraksPlevral efüzyon Konsolidasyon

69 68 Plevral sürtünme sesi 1. 1. Plörezide selülöz/fibrinöz bir eksudasyon (pürüzlü plevra) 2. 2. Oskültasyon alanı İnferolateral toraks duvarı (akciğerin maksimal kayma hareketi yaptığı alan) 3. 3. Soluk tutulduğunda sürtünme sesi kaybolur 4. 4. Solunum ve kalp atışında sürtünme sesi duyulur : Mediastinal plörezi 5. 5. Nedenleri Tüberküloz plörezi Pulmoner emboli Üremi Plevral mezotelyoma

70 69

71 70

72 LÜTFEN DUYDUĞUNUZ SOLUNUM SESLERİNİ TANIMLAYINIZ ???

73 A İnce ral B Kaba ral C Frotman D Ronküs Dinlediğiniz akciğer sesi size yukarıdaki şıklardan hangisini düşündürüyor??

74 A Trakeal Ses B Normal C Bronşial ses D Ronküs Dinlediğiniz akciğer sesi size yukarıdaki şıklardan hangisini düşündürüyor??

75 74 A Ronküs B Normal C Bronşial ses D Trakeal Ses Dinlediğiniz akciğer sesi size yukarıdaki şıklardan hangisini düşündürüyor??

76 A İnce ral B Normal C Frotman D Kaba ral Dinlediğiniz akciğer sesi size yukarıdaki şıklardan hangisini düşündürüyor??

77 76 Dinlediğiniz akciğer sesi size yukarıdaki şıklardan hangisini düşündürüyor?? A Ronküs B Trakeal ses C Bronşial ses D Stridor

78 A İnce ral B Kaba ral C Frotman D Ronküs Dinlediğiniz akciğer sesi size yukarıdaki şıklardan hangisini düşündürüyor??

79 A Ronküs B Normal C Bronşial ses D Wheezing Dinlediğiniz akciğer sesi size yukarıdaki şıklardan hangisini düşündürüyor??

80 A Trakeal Ses B Normal C Bronşial ses D Ronküs Dinlediğiniz akciğer sesi size yukarıdaki şıklardan hangisini düşündürüyor??

81 80

82 81


"Dr.Erkan Ceylan Fizik Muayene Perküsyon - Oskültasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları