Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı GÜNCEL HİBE DUYURULARI ***

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı GÜNCEL HİBE DUYURULARI ***"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı GÜNCEL HİBE DUYURULARI ***

2 Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi– II Hibe Programı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı teklif çağrısı tarihinde yayınlanmıştır. Son Başvuru Tarihi: Toplam Bütçe: Hayat-Boyu-214%C4%9Frenmenin-Desteklenmesi%E2%80%93-II-Hibe- Program%C4%B1.aspx

3 Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi– II Hibe Programı Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı'nın genel hedefi, hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir.

4 Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi– II Hibe Programı Teklif Çağrısının özel hedefleri: · Özellikle dezavantajlı kişiler ve yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması, · HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması, · Uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması, · HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi (ağ oluşturma sürecini desteklemek- hayat boyu öğrenme ile ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek) · HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi için sektör ve eğitim ve öğretim kurumlarının desteklenmesi

5 Proje Uygulama Başkanlığı Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi– II Hibe Programı Toplam bütçesi Avro olan program kapsamında başarılı proje sahiplerine asgari Avro, azami Avro destek sağlanacaktır Programın son başvuru tarihi 'tür ve başvurular Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'na gerçekleştirilecektir. Hibe rehberlerine ulaşmak ve detaylı bilgi için adresini ziyaret ediniz.

6 Proje Uygulama Başkanlığı Van İlinde Yerinden Olmuş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Hibe Programı T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Hibe Programının özel hedefleri: · Yerinden olmuş kişilerin istihdam edilebilirliğinin artırılması, · Yerinden olmuş kişilerin girişimciliklerinin artırılması ve hizmet sağlayıcı olarak kapasitelerinin güçlendirilmesi · Sosyal bütünleşme imkanları yaratarak Van’da yer alan Yerinden olmuş kişilerin kentsel entegrasyonunu için yinelenebilir hizmet sunumu modelleri kurmak · Yerinden olmuş kişilerin yerinden olmalarını engellemek için topluma başarılı bir şekilde adaptasyonlarının sağlanmasıdır.

7 Proje Uygulama Başkanlığı Van İlinde Yerinden Olmuş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Hibe Programı "Van İlinde Yerinden Olmuş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Hibe Programı"nın toplam bütçesi 1,3 Milyon Avro’dur ve Son Başvuru Tarihi, 10 Kasım 2014 tarihidir. Program hakkında detaylı bilgi için 318&lng=tr adresini ziyaret ediniz. 318&lng=tr

8 Proje Uygulama Başkanlığı Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Yeni Teklif Çağrısı Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Yeni Teklif Çağrısı (DİHAA), dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği programıdır. Türkiye 2002 yılından bu yana bu programdan yararlanmaktadır. Bugüne kadar, ifade özgürlüğünden adalete daha iyi erişime, işkence ve cezasızlıkla mücadeleden kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürel çeşitliliğe saygıya kadar uzanan çok çeşitli alanda yüzden fazla projeye destek sağlanmıştır.

9 Proje Uygulama Başkanlığı Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Yeni Teklif Çağrısı 2014 yılı Teklif Çağrıları için ayrılması öngörülen toplam tutar 3 milyon Euro olup bu miktar, aşağıdaki iki özel hedefe ayrılmıştır: 1.Yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplumun insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımının güçlendirilmesi 2. Yerel düzeyde insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve gerçekleşmesini teşvik etme ve bu amaçla mücadele etme çabalarında insan hakları savunucularının desteklenmesi

10 Proje Uygulama Başkanlığı Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Yeni Teklif Çağrısı İki aşamalı çağrının ilk aşamasında, proje özeti (kavramsal not-concept note) değerlendirilmek üzere sunulmalıdır. Söz konusu kavramsal notun sunulması için son teslim tarihi 15 Aralık 2014'tür. Ayrıntılı Bilgi için: ve-%C4%B0nsan-Haklar%C4%B1-i231in-Avrupa-Arac%C4%B1-T252rkiye- Program%C4%B1-Yeni-Teklif-199a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-.aspx

11 Proje Uygulama Başkanlığı Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Yeni Teklif Çağrısı İki aşamalı çağrının ilk aşamasında, proje özeti (kavramsal not-concept note) değerlendirilmek üzere sunulmalıdır. Söz konusu kavramsal notun sunulması için son teslim tarihi 15 Aralık 2014'tür. Ayrıntılı Bilgi için: ve-%C4%B0nsan-Haklar%C4%B1-i231in-Avrupa-Arac%C4%B1-T252rkiye- Program%C4%B1-Yeni-Teklif-199a%C4%9Fr%C4%B1s%C4%B1-.aspx

12 Horizon 2020: Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri Hibe Programı Proje Uygulama Başkanlığı Nanoteknoloji, İleri Malzemeler ve İleri İmalat ve İşleme teknolojileri (NMP) Alanı Yılı çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açılmıştır. Açılan çağrılarda, -Nanotıp ve Biyomalzemeler, -Nanobaskılama (2D,3D), -Nanokompozitler, -Enerji verimliliği için Nanomalzemeler, -Sürüdürebilir Nanomalzemler, -Nanomalzemelerin güvenlik konuları, -Endüstriyel üretime yönelik uygulamalar gibi Ar-Ge alanları desteklenmektedir. Çalışma programı ve diğer tüm dokümanlara Avrupa Komisyonu’nun resmi bilgilendirme sitesi Participant Portal sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu adresten alan bazlı arama yaparak konu başlıklarını inceleyebilirsiniz.Participant Portal 11 Aralık 2013 tarihinde resmi olarak yayınlanan NMP alanı çalışma programına ulaşmak için tıklayınız. tıklayınız.

13 Horizon 2020: Marie Curie Araştırma Programları 2014 Proje Uygulama Başkanlığı Avrupa'yı tüm araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsmaında yer alan Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE) ve Yenilikçi Eğitim Ağları (Innovative Training Network-ITN) 2014 çağrıları, 11 Aralık 2013 tarihi itibari ile açılmıştır. Horizon2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında her araştırma alanından proje önerileri desteklenebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.tıklayınız

14 Horizon 2020: Ulaşım Alanı Çağrıları Proje Uygulama Başkanlığı Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açılmıştır. “Mobility for Growth” başlığı kapsamında havacılık ve havayolu ulaşımı, demiryolu ulaşımı, karayolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı, şehiriçi ulaşım, lojistik, akıllı ulaşım sistemleri, altyapı, ulaştırma politikaları için sosyo-ekonomik araştırmalar ile ilgili konular, “Clean Vehicles” başlığı kapsamında elektrikli ve hibrit araçlar ile ilgili konular ağırlıklı olarak desteklenecektir. Detaylı bilgi için linki tıklayınıztıklayınız

15 Horizon 2020: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı 2014 Çağrıları Proje Uygulama Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanı 2014 yılı çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açılmıştır. Çağrıda başlıca; Yeni Nesil Bileşen ve Sistemler, Geleceğin İnterneti, İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi, Robotbilim, Fotonik,Siber Güvenlik konuları desteklenecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.tıklayınız

16 Horizon 2020: Uzay Teknolojileri Alanı Çağrıları Proje Uygulama Başkanlığı Uzay Teknolojileri Alanı 2014 ve 2015 çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açılmıştır. Çağrılar çok geniş kapsamlı olmakta ve elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, fizik, malzeme bilimi gibi pek çok farklı disiplinin birlikte çalışabileceği konuları kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.tıklayınız

17 Horizon 2020: Toplum ile ve Toplum için Bilim Çağrıları Proje Uygulama Başkanlığı Bilim ve toplum arasında ilişkiyi güçlendirmeyi, bilim faaliyetlerine ilişkin toplumdaki farkındalığı artırmayı, bilim için yeni yeteneklerin desteklenmesine yönelik faaliyetleri tetiklemeyi hedefleyen Toplum ile ve Toplum için Bilim Alanı Çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açılmıştır. Söz konusu çağrılar kapsamında bilgi temelli toplumlar yaratmak adına bilim eğitimi ve kariyerinin genç insanlar için cazip hale getirmek; araştırma ve yenilik alanında kadın ve erkeler arasındaki eşitsizliği azaltmak; vatandaşların değerleri, çıkarları ve beklentilerini bilim, teknoloji ve yenilik aktivite ve politikalarına daha iyi entegre etmek adına faaliyetler desteklenecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.tıklayınız

18 Horizon 2020: Değişen Dünyada Avrupa Yılı Çağrıları Proje Uygulama Başkanlığı Değişen Dünyada Avrupa: Kapsayıcı, Yenilikçi, Yansıtıcı Toplumlar Alanı çağrıları 11 Aralık 2013 tarihinde açılmıştır. Çağrılar kapsamında; sosyo-ekonomik ve siyasal bütünleşme; kültürlerarası dinamikler; bölgeler arası sosyal farklılıkların azaltılması; teknoloji ve yenilikçilik konusunda daha sıkı işbirliği; Avrupa’nın küresel rolü (insan hakları ve yargı konuları); katılımcı, açık ve yaratıcı toplumlar; araştırma ve yenilikçilik konularında toplumsal aktörlerin aktif katılımı; Avrupa’nın 3. ülkelerle ilişkileri; Avrupa kültür mirası, Avrupalılık kimliği, kültürel çalışmalar vb. konularında faaliyetler desteklenecektir. Ayrıntılı çağrı bilgileri ve konuların içeriği alan çalışma programında yer almaktadır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.tıklayınız

19 Erasmus Programı Proje Uygulama Başkanlığı Erasmus+ Programı; Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ana Eylem I. -Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri 4 Şubat Eğitim ve Öğretim Alanındaki Hareketlilik Projeleri 4 Mart Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri 30 Nisan Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri 1 Ekim Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programı 4 Mart Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti 3 Nisan 2015 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Program-Rehberi-Yay%C4%B1nland%C4%B1.aspx

20 Erasmus Programı Proje Uygulama Başkanlığı Erasmus+ Programı; Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ana Eylem II. -Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar 4 Şubat Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar 30 Nisan Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar 1 Ekim Bilgi Ortaklıkları, Sektörel Beceri Ortaklıkları 26 Şubat Orta Öğretimde Kapasite Geliştirme 10 Şubat Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3 Nisan 2015, 2 Eylül 2015 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Program-Rehberi-Yay%C4%B1nland%C4%B1.aspx

21 Erasmus Programı Proje Uygulama Başkanlığı Erasmus+ Programı; Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ana Eylem III. -Gençlerle Gençlik Alanındaki Karar Alıcıların Buluşmaları 4 Şubat 2015, 30 Nisan 2015, 1 Ekim2015 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Program-Rehberi-Yay%C4%B1nland%C4%B1.aspx

22 Erasmus Programı Proje Uygulama Başkanlığı Erasmus+ Programı; Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Jean Monnet Eylemleri -Jean Monnet Modülleri -Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları -Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi -Jean Monnet’nin Kurum ve Derneklere Yönelik Desteği -Jean Monnet Ağları -Jean Monnet Projeleri Son Başvuru Tarihleri: 26 Şubat 2015 Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Program-Rehberi-Yay%C4%B1nland%C4%B1.aspx

23 Erasmus Programı Proje Uygulama Başkanlığı Erasmus+ Programı; Eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek; Avrupa’da; iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir. Spor Avrupa Spor Haftası Kapsamında Spor Alanında İşbirliği Faaliyetleri 22 Ocak Avrupa Spor Haftası Kapsamında Olmayan Spor Alanında İşbirliği Faaliyetleri 14 Mayıs Avrupa Spor Haftası Kapsamında Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri 22 Ocak Avrupa Spor Haftası Kapsamında Olmayan Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri 14 Mayıs Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için Program-Rehberi-Yay%C4%B1nland%C4%B1.aspx

24 Kalkınma Ajansı Çağrıları Proje Uygulama Başkanlığı Avrupa Birliği bölgesel politikasına uyum kapsamında tarih ve 5449 No'lu Kanun ile kurulan Kalkınma Ajansları temsil ettikleri bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmayı hedeflemektedir. Söz konusu kanun kapsamında 26 kalkınma ajansının kurulmasına karar verilmiştir. Koordinasyonu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda 2010 yılının başlangıcı itibariyle Ajansların tamamının faaliyete başlaması sağlanmıştır. Kalkınma Ajansları, ilk aşamada, temsil ettikleri bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını proje teklif çağrıları vasıtası ile bölgelerdeki kuruluşların projelerine mali destek sağlayarak gerçekleştirecektir. Ajanslar tarafından uygulanan proje teklif çağrısı modeli AB mali yardımı kapsamında uygulanan modelin bir benzeridir. Kalkınma Ajansları tarafından yapılan proje teklif çağrılarına ilişkin özet tablo için tıklayınız. tıklayınız.

25 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanlığı Tel: E-posta: + Avrupa Birliği Bakanlığı e-Bültenine Üye Olun + Yerelde AB e-Bültenine Üye Olun + Hibe Duyuruları Sistemine Üye Olun


"AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Proje Uygulama Başkanlığı GÜNCEL HİBE DUYURULARI ***" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları