Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A İ LE SUNUMU DR. MERVE SARAÇO Ğ LU SÜMBÜL 1. ZIYARET TARIHI : 06.01.2016 (ÇARŞAMBA GÜNÜ) ZIYARET SAATI : 17:30 – 19:30 ZIYARET ADRESI : ADANA 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A İ LE SUNUMU DR. MERVE SARAÇO Ğ LU SÜMBÜL 1. ZIYARET TARIHI : 06.01.2016 (ÇARŞAMBA GÜNÜ) ZIYARET SAATI : 17:30 – 19:30 ZIYARET ADRESI : ADANA 2."— Sunum transkripti:

1 A İ LE SUNUMU DR. MERVE SARAÇO Ğ LU SÜMBÜL 1

2 ZIYARET TARIHI : 06.01.2016 (ÇARŞAMBA GÜNÜ) ZIYARET SAATI : 17:30 – 19:30 ZIYARET ADRESI : ADANA 2

3 EV ZIYARETI YAPıLMA NEDENLERI AILE BIREYLERININ EV ORTAMıNDA DE Ğ ERLENDIRILMESI ANSTABIL KRONIK HASTALıKLAR VE ALEVLENMELER AKUT EPIZODIK HASTALıKLAR E Ğ ITIM 3

4 AILE BIREYLERININ KIMLIK BILGILERI 1. B.G. - BABA 2. E.G. – ANNE 3. A.N.G. – 1.ÇOCUK 4. B.G. – 2.ÇOCUK 4

5 BABA : B.G. 1965 DO Ğ UMLU – 51 YAŞINDA KOZAN, ADANA DO Ğ UMLU L İ SE MEZUNU SGK HASTANEDE SA Ğ LIK PERSONEL İ OLARAK ÇALIŞIYOR K İ Ş İ SEL GEL İ Ş İ M EVRES İ : ORTA YAŞ EVRES İ 5

6 ANNE : E.G. 1962 DO Ğ UMLU – 54 YAŞINDA KAD İ RL İ, OSMAN İ YE DO Ğ UMLU İ LKOKUL MEZUNU EV KADINI SGK K İ Ş İ SEL GEL İ Ş İ M EVRES İ : ORTA YAŞ EVRES İ 6

7 1. ÇOCUK A.N.G. 1995 DO Ğ UMLU – 21 YAŞINDA ERKEK KOZAN,ADANA DO Ğ UMLU ÜN İ VERS İ TE Ö Ğ RENC İ S İ SGK K İ Ş İ SEL GEL İ Ş İ M EVRES İ : GEÇ ADÖLESAN EVRE 7

8 2. ÇOCUK : B.G. 1997 DO Ğ UMLU – 19 YAŞINDA KIZ ADANA DO Ğ UMLU GEÇ TANI KONJEN İ TAL H İ POT İ RO İ D İ OLMASI NEDEN İ YLE MENTAL RETARDASYON SGK K İ Ş İ SEL GEL İ Ş İ M EVRES İ : GEÇ ADÖLESAN EVRE 8

9 Kişisel yaşam evreleriKişinin yaşıKişisel gelişim görevleri 1.Bebeklik0-1Emniyet, güven, bağımlılık, ebeveynlerle iletişim 2.Erken çocukluk1-4Kişisel kontrol, oyun, dil, kardeş ilişkileri 3.Orta çocukluk4-7Akran ilişkileri, doğru ve yanlış 4.Geç çocukluk7-11Özsaygı, öz disiplin 5.Erken adolesan11-14Fiziksel olgunlaşma, akran baskısı, kimlik arayışı 6.Orta adolesan14-17Bağımsızlık 7.Geç adolesan17-21Kendi kendine yetme, aileden ayrılık 8.Genç erişkinlik21-28Dayanışma, kendi kendine yetme, kariyer rolü, kariyer tutkusu 9.Erken ve orta erişkinlik28-40Kariyer başarısı ve tutkusu 10.Orta yaş40-60Kişisel memnuniyet, rahatlık, yaşamda denge 11.yaşlılık60-80Hastalık, sakatlık, ölüm 9

10 10 1994 KOAH KAH,HT 1999 ex DM,KY 2007 ex HT,KY 1964 1965 ? ? ?? 1949 HT 1952 HT,DM 1954 HT,DM 1958 HT 1962 RA,HT 1995 1997 MR 88 85

11 ANNE-BABA VE ÇOCUKTAN OLUŞAN ÇEK İ RDEK A İ LE. AKRABALARI ARACILI Ğ IYLA TANIŞIP GÖRÜCÜ USULÜ İ LE EVLENM İ ŞLER. 11

12 A İ LEN İ N GEL İ Ş İ M EVRELER İ YENI EVLI İ LK ÇOCU Ğ UN DO Ğ MASI OKUL ÖNCESI ÇOCUK OKUL ÇOCU Ğ U ADÖLESAN ÇOCU Ğ U OLAN ? GÖNDERME YILLARI ? EBEVEYNLERIN ORTA YAŞLARDA YALNIZ KALMASI EMEKLILIK VE SON YILLAR 12

13 YAŞANıLAN YERIN / EVIN ÖZELLIKLERI 13

14 EVLENDIKLERINDE K İ RADA OTURAN A İ LE 2007 YILINDAN BER İ KEND İ LER İ NE A İ T OLAN EVDE OTURUYORLAR. İ K İ KATLı MÜSTAKIL EVIN 2. KATıNDA OTURUYORLAR. DI Ğ ER KATTA KIRACı OTURUYOR. EV 2 ODA 1 SALON 14

15 ODALARıN HEPSI GÜNEŞ ALıYOR. BÜTÜN ODALAR HAVALANıYOR. ODUN SOBASı ILE ıSıNıYORLAR(SADECE OTURMA ODASıNDA BULUNUYOR) SıCAK SU IHTIYACıNı GÜNEŞ ENERJISI İ LE SA Ğ LıYORLAR. EVDE BIR BALKON, BIR TUVALET VE BIR BANYO MEVCUT 15

16 EVDE BEYAZ EŞYALAR (ÇAMAŞıR MAKINESI, BULAŞıK MAKINESI, BUZDOLABı) VE TELEVIZYON MEVCUT EVDE ŞEBEKE SUYU KULLANıLıYOR. EV IÇINDE HAYVAN BESLEMIYORLAR. ÇÖPLER POŞET IÇINDE ÇÖP TORBASıNDA TOPLANıYOR, GÜNLÜK OLARAK DA SOKAKTAN ALıNıYOR. 16

17 EVIN ÇEVRESINDE GAYRISıHHI MÜESSESE (FABRIKA, IMALATHANE, TAMIRHANE VB.) YOK. BALKON DıŞıNDA EV IÇERISINDE SIGARA İ Ç İ LMIYOR. EV KAZALARıNA KARŞI ÖNLEM ALINMAMIŞ (EV MERD İ VENLER İ NDE KORKULUK YOK,PENCERE DEM İ RLER İ YOK,TERASTA H İ ÇB İ R KORUYUCU ÖNLEM YOK,PR İ ZLER AÇIKTA ) 17

18 EVDE BULUNAN SıK KULLANıLAN ILAÇLAR VERMIDON VOLTAREN TB CO-DIOVAN 160/12,5 MG MTX 2,5 MG ARAVA 20 MG FOLBIOL THERAFLU RISPERDAL 1 MG 18 BABA ANNE 2.ÇOCUK 1.ÇOCUK

19 AILENIN SOSYOEKONOMIK DURUMU OTURDUKLARı EV KEND İ LER İ NE AIT. ARABALARı YOK EVDE BILGISAYAR, İ NTERNET YOK. 19

20 AILENIN DÖNÜM NOKTALARı EVLENMELERI 2.ÇOCUK B.G. N İ N MR OLMASI 20

21 A İ LE B İ REYLER İ N İ N B İ RB İ R İ NE DAVRANIŞI VE İ L İ ŞK İ DÜZEY İ 21

22 ANNE E.G. İ LE BABA B.G. GÖRÜCÜ USULÜ İ LE TANIŞIP EVLENM İ ŞLER EVDE KARARLAR DAHA ÇOK ANNE E.G. TARAFINDAN VER İ L İ R,ÇOCUKLAR HAKKINDA SON SÖZ ANNE E.G YE A İ T OLURMUŞ. EV İ ŞLER İ ANNE TARAFINDAN YAPILIYORMUŞ AMA BABA DA ARA ARA YARDIMCI OLURMUŞ. ALIŞVER İ Ş VE FATURA G İ B İ EV DIŞI İ ŞLER İ BABA B.G. YAPIYORMUŞ 22

23 ÇOCUKLARIN SA Ğ LIK SORUNLARI İ LE ANNE VE BABA B İ RL İ KTE İ LG İ LEN İ RLERM İ Ş ANNE VE BABA HER İ K İ S İ DE 1.ÇOCUK A.N.G. N İ N ÜN İ VERS İ TEDE OKUMASINI ÖNEMS İ YORLAR. ANNE E.G. ÇOCU Ğ UNA ÜN İ VERS İ TE KAZANDIRAB İ LMEK İ Ç İ N ÇOK U Ğ RAŞTI Ğ INI,MADD İ SIKINTI İ ÇER İ S İ NDE DERSHANEYE GÖNDERD İĞİ N İ BEL İ RT İ YOR. 23

24 2.ÇOCUK B.G N İ N EV İ Ç İ NDE AKT İ F OLMASI İ Ç İ N ONU EV İ ŞLER İ YAPMA KONUSUNDA TEŞV İ K ED İ YORLAR AMA BABA B.G. ÇOCUK B.G. N İ N KEND İ N İ PEK YORMASINI İ STEM İ YOR. ÇOCUK B.G. EV İ Ş İ YAPMAK DIŞINDA ÖRGÜ ÖRMEKTEN HOŞLANIYORMUŞ. ÇOCUK B.G. EVLER İ N İ N YAKININDAK İ BAKKALA TEK BAŞINA G İ DEB İ L İ YORMUŞ,ONUN DIŞINDA ANNES İ DIŞARI ÇIKARIRSA G İ D İ YORMUŞ 24

25 ANNE VE BABANIN B İ RL İ KTE VAK İ T GEÇ İ RECEK FIRSATLARI OLMUYORMUŞ.BABA İ ŞE G İ D İ P GEL İ YOR,ANNE İ SE EV İ Ş İ VE ÇOCUKLARLA MEŞGUL OLUYORMUŞ. A İ LECE YAPILAN ETK İ NL İ K SINIRLI (EVDE TELEV İ ZYON SEYRETME,AKRABA- ARKADAŞ DÜ Ğ ÜNÜNE G İ TME DIŞINDA PEK YOK) 25

26 1. ÇOCUK A.N.G. CUMHUR İ YET ÜN İ VERS İ TES İ MAL İ YE BÖLÜMÜ 2.SINIF Ö Ğ RENC İ S İ KENDIS İ ŞEH İ R DIŞINDA OLDU Ğ U İ Ç İ N GÖRÜŞÜLEMED İ ANNE E.G. N İ N SÖYLED İĞİ N İ NE GÖRE KEND İ HAL İ NDE,SAK İ N B İ R ÇOCUKMUŞ. 26

27 2. ÇOCUK B.G. SAM İ M İ, GÜLERYÜZLÜ, ÇEVRES İ YLE İ LG İ L İ B İ R ÇOCUKTU. 3-4 YAŞLARINA GELD İĞİ NDE KONUŞAMADI Ğ I İ Ç İ N DOKTORA GÖTÜRMÜŞLER.O ZAMAN H İ POT İ RO İ D İ S İ OLDU Ğ UNU Ö Ğ RENM İ ŞLER VE BEYN İ N İ N GER İ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYACAK ŞEK İ LDE BU DURUMDAN ETK İ LEND İĞİ SÖYLENM İ Ş. ŞU AN AZ DA OLSA KONUŞAB İ L İ YOR, İ LET İ Ş İ M KURAB İ L İ YOR VE GÜNLÜK KONUŞMALARI ANLAYAB İ L İ YOR. 27

28 A İ LE ÜYELER İ N İ N D İĞ ER İ NSANLARLA OLAN İ L İ ŞK İ LER İ 28

29 ANNE E.G. KOMŞULARı ILE HERHANGI BIR ANLAŞMAZLıKLARıNıN OLMADı Ğ ıNı ANCAK PEK DE GÖRÜŞMEDIKLERINI IFADE ETTI. ESKI MAHALLESINDE KIRADA OTURURKEN KOMŞULARLA AZ ÇOK GÖRÜŞTÜ Ğ ÜNÜ AMA BU MAHALLESINDEKI KOMŞULARıNı BE Ğ ENMEDI Ğ INI SÖYLEDI. AKRABA ZIYARETINE KENDISI MADDI IMKANLARıNDAN DOLAYı PEK GIDEMIYORMUŞ AMA KARDEŞLER İ N İ N VE YE Ğ ENLERININ ARA ARA GELDI Ğ INI BELIRTTI. 29

30 AILENIN YEMEK ALıŞKANLıKLARı 30

31 YEMEKLER İ N İ HEP B İ RL İ KTE YER SOFRASINDA YERLERM İ Ş. BABA B.G. İ ŞE GEÇ KALINCA ZAMAN ZAMAN KATILAMASA DA KAHVALTI YAPARLARMIŞ. HAMUR İ Ş İ N İ A İ LECE ÇOK SEV İ YORLARMIŞ. HAMUR İ Ş İ VE SEBZE A Ğ IRLIKLI BESLEN İ YORLARMIŞ. 31

32 AILE BIREYLERININ SA Ğ LıK SORUNU OLDU Ğ UNDA BAŞVURDUKLARı YERLER AILE SA Ğ Lı Ğ ı MERKEZI (EN SıK) NUMUNE HASTANESI ÜNIVERSITE HASTANESI 32

33 AILE BIREYLERINDE TESPIT EDILEN SA Ğ LıK SORUNLARı VE KIMIN TESPIT ETTI Ğ I 33

34 BABA B.G. TESPIT EDILEN HERHANGI BIR SA Ğ LıK SORUNU YOK. 34

35 ANNE E.G. HIPERTANSIYON ROMATOID ARTRIT 35 3-4 yıldır mevcut.ASM’de tanı konulmuş. Co-diovan 160/12,5 mg 1*1 kullanıyor 2 yıldır mevcut.Üniversite hastanesinde tanı konulmuş MTX 15 mg Arava 20 mg 1*1

36 36 04.01.2016 TARIHLI LAB VE USG SONUÇLARı Kullandıkları aile planlaması yöntemi : RİA AKŞ:116 TRİGLİSERİD:209 LDL KOLESTEROL:89 HBA1C:6,1 HG:13 HCT:39,4 ABDOMEN USG:KARACİĞER BOYUTU VE PARANKİM EKOJENİTESİ ARTMIŞTIR(HEPATOMEGALİ, GRADE 2 HEPATOSTEATOZ)

37 1. ÇOCUK A.N.G. SıK ENFEKSIYON GEÇIRMESI NEDENIYLE ( ~ 4-5 KEZ/YıL) TEMMUZ 2015 DE TONSILLEKTOMI OLMUŞ. 37

38 2. ÇOCUK B.G. KONJEN İ TAL H İ POT İ RO İ D İ YE BA Ğ LI MENTAL MOTOR RETARDASYON(MMR) 1999 YILINDA PES EK İ NOVARUS NEDEN İ YLE OPERASYON 2011 YILINDA GEN İ Ş SEKUNDUM ASD NEDEN İ YLE OPERASYON STRAB İ SMUS ÇOCUK PS İ K İ YATR İ S İ TAK İ B İ (10 YILDIR) R İ SPERDAL 1 MG(10 YILDIR,2*1) 38

39 2. ÇOCUK B.G. M İ ADINDA C/S İ LE DO Ğ UM GERÇEKLEŞM İ Ş.DO Ğ UM SIRASINDA OKS İ JENS İ Z KALDI Ğ INI SÖYLEM İ ŞLER AMA SONRASINDA HASTANEDE KALMA ÖYKÜSÜ YOKMUŞ DO Ğ DU Ğ UNDA AYAKLARI İ ÇE DÖNÜKMÜŞ(PES EK İ NOVARUS-CLUB FOOT) BU NEDENLE 2 YAŞINDAYKEN AMEL İ YAT OLMUŞ. SONRASINDA AYAKLARI İ LE İ LG İ L İ HERHANG İ B İ R SIKINTI YAŞAMAMIŞ. 39

40 2. ÇOCUK B.G. 3-4 YAŞLARINA GELD İĞİ NDE KONUŞAMADI Ğ I İ Ç İ N DOKTORA GÖTÜRMÜŞLER.O ZAMAN H İ POT İ RO İ D İ S İ OLDU Ğ UNU Ö Ğ RENM İ ŞLER VE BEYN İ N İ N GER İ DÖNÜŞÜMÜ OLMAYACAK ŞEK İ LDE BU DURUMDAN ETK İ LEND İĞİ SÖYLENM İ Ş.O DÖNEMDE ARA ARA EP İ LEPS İ ATAKLARI GEÇ İ R İ YORMUŞ.ATAKLAR 8 YAŞINA KADAR TEKRARLAMIŞ ANCAK ÇOK UZUN DÖNEMD İ R H İ Ç OLMAMIŞ.ANT İ EP İ LEPT İ K İ LAÇ ALMIYORMUŞ. 40

41 2. ÇOCUK B.G. OKUL ÇA Ğ INA GELD İĞİ NDE NORMAL OKULA BAŞLATMIŞLAR ANCAK OKUYAMAYINCA 2 AY KADAR REHAB İ L İ TASYON MERKEZ İ NE DEVAM ETM İ Ş.O OKULDA DA BERABER OKUDU Ğ U ÇOCUKLARDAN KORKTU Ğ UNU SÖYLEM İ Ş VE DEVAM EDEMEM İ Ş.SONRASINDA DA E Ğİ T İ M- Ö Ğ RET İ M İ Ç İ N HERHANG İ B İ R G İ R İ Ş İ MLER İ OLMAMIŞ. 41

42 2. ÇOCUK B.G. 2009 YILINDA GEN İ Ş SEKUNDUM ASD TANISI ALAN B.G. YE 2011 YILINDA TAM DÜZELTME AMEL İ YATI YAPILMIŞ. STRAB İ SMUSU MEVCUT.YÜRÜYEB İ L İ YOR,KONUŞAB İ L İ YOR. Ç.Ü. HASTANES İ NDEN ALINAN ÖZÜRLÜ SA Ğ LIK KURULU RAPORUNA GÖRE ÖZÜRLÜLÜK ORANI %73. PS İ K İ YATR İ TARAFINDAN TAK İ P ED İ L İ YORMUŞ. 42

43 EV ZIYARETI SıRASıNDA TESPIT EDILEN EK SA Ğ LıK SORUNLARı 43

44 BABA B.G. BOY:180 CM K İ LO:98 KG VK İ :30,2 (EVRE 1 OBEZ İ TE) BEL ÇEVRES İ :101 CM TA:130/90 NABIZ:83/DK R İ TM İ K FM:NORMAL 45 PAKET/YIL S İ GARA ÖYKÜSÜ VAR. 44

45 ANNE E.G. BOY: 155 CM. KILO: 85 KG. VK İ : 35,4 (EVRE 2 OBEZITE) BEL ÇEVRESI: 115 CM. TA: 130/80 MM HG NABıZ: 72/DK RITMIK FM: NORMAL. 45

46 1.ÇOCUK A.N.G. Z İ YARET SIRASINDA EVDE OLMADI Ğ I İ Ç İ N MUAYENE ED İ LEMED İ. AKT İ F B İ R Ş İ KAYET İ N İ N OLMADI Ğ I Ö Ğ REN İ LD İ. 46

47 2.ÇOCUK B.G. BOY: 157 CM K İ LO: 55 KG VK İ : 22.3 (NORMAL) TA: 120/70 MM HG NABIZ: 76/DK R İ TM İ K FM: MMR GÖRÜNÜMDE DTR LER DO Ğ AL,KAS GÜCÜ 5/5 KARD İ YAK S1(+) S2(+) EK SES YOK,ÜFÜRÜM YOK 2 ADET D İ Ş ÇÜRÜ Ğ Ü MEVCUT 3 YILDIR (16 YAŞINDAN BER İ ) ADET GÖRÜYOR. ADETLER İ DÜZENL İ 47

48 AILENIN SA Ğ LıK SORUNLARıNA YAKLAŞıMı 48

49 EVDEK İ B İ REYLER İ N SA Ğ LIK SORUNLARIYLA GENELDE ANNE İ LG İ LEN İ RM İ Ş. SA Ğ LIK PROBLEM İ OLDU Ğ UNDA ÖNCEL İ KLE ASM’YE BAŞVURUYORLARMIŞ. KIZI İ Ç İ N ARA ARA ÇOCUK PS İ K İ YATR İ /PS İ K İ YATR İ KONTROLÜNE G İ D İ YORLARMIŞ.(ÇO Ğ UNLUKLA İ LAÇ RAPORU YEN İ LETMEK İ Ç İ N) ANNE KEND İ SA Ğ LIK KONTROLLER İ N İ ÇOK ÖNEMS İ YOR, RA HASTALI Ğ I VE HT İ Ç İ N 3 AYDA B İ R KONTROLLERE G İ D İ YORMUŞ. 49

50 PROBLEM LISTESI 50

51 YAŞANıLAN EVLE ILGILI PROBLEMLER KATı YAKıT SOBASı KULLANıMı (CO ZEHIRLENMESI VE YANıK RISKI) KAZALARA KARŞI ÖNLEM ALINMAMIŞ OLMASI 51

52 BABA B.G. ILE ILGILI PROBLEMLER 45 PAKET/YIL S İ GARA ÖYKÜSÜ VK İ YÜKSEKL İĞİ ANNES İ NDE HT VE KAH BABASINDA KOAH KARBONH İ DRAT (HAMUR İ Ş İ ) A Ğ IRLIKLI BESLENME SA Ğ LIK DURUMUNA İ LG İ S İ Z OLMASI 52

53 ANNE E.G. ILE ILGILI PROBLEMLER ROMATO İ D ARTR İ T H İ PERTANS İ YON HEPATOSTEATOZ ANNE, BABA VE KARDEŞLER İ NDE HT,DM,KY ÖYKÜSÜ VK İ VE BEL ÇEVRES İ YÜKSEKL İĞİ SEDANTER YAŞAM KARBONH İ DRAT (HAMUR İ Ş İ ) A Ğ IRLIKLI BESLENME 53

54 1.ÇOCUK A.N.G ANNEDE HT OLMASI A İ LEDE HT,DM,KY OLMASI 54

55 2. ÇOCUK B.G. KONJEN İ TAL H İ POT İ RO İ D İ,MMR PES EK İ NOVARUS NEDEN İ YLE OPERASYON GEN İ Ş SEKUNDUM ASD OPERASYONU ANNEDE HT,A İ LEDE HT, DM, KY OLMASI D İ Ş ÇÜRÜ Ğ Ü STRAB İ SMUS S İ GARA MARUZ İ YET İ (PAS İ F İ Ç İ C İ L İ K) 55

56 YÖNETIM PLANı 56

57 YAŞANıLAN EV KATI YAKIT SOBASI KULLANIMI İ LE İ LG İ L İ OLARAK; RÜZGARLı HAVALARDA VE GECELER İ D İ KKAT ED İ LMES İ SOBA BORULARININ VE BACASININ DÜZENL İ BAKIMI VE KONTROLÜ SOBA ÇEVRES İ NDE KOLAY YANAB İ LECEK MADDELER İ N UZAK TUTULMASI SOBA ÜZER İ NDE KAYNAR SU G İ B İ YANI Ğ A SEBEP OLAB İ LECEK HERHANG İ B İ R ŞEY İ N BIRAKILMAMASI VE KAZALARA KARŞI ÖNLEM(MERD İ VEN KORKULUKLARI,PENCERE DEM İ RLER İ,PR İ ZLER) AÇISINDAN B İ LG İ LEND İ R İ LD İ. 57

58 BABA B.G.-1 S İ GARA KULLANIMI: S İ GARANIN VÜCUTTAK İ ZARARLARI VE A İ LE B İ REYLER İ N İ OLUMSUZ YÖNDE ETK İ LED İĞİ N İ ANLATARAK BIRAKMASI KONUSUNDA FARKINDALIK OLUŞTURMAYA ÇALIŞILDI VE S İ GARAYI BIRAKMASI İ Ç İ N POL İ KL İ N İĞİ M İ ZE GELEB İ LEC İĞİ YA DA BU KONUDA YARDIMCI OLAB İ LECE Ğİ M ÖNER İ S İ NDE BULUNULDU.KOAH HAKKINDA B İ LG İ LEND İ R İ LD İ. VK İ YÜKSEKL İĞİ : HAYAT TARZI DE Ğİ Ş İ KL İĞİ VE EGZERS İ Z ÖNER İ S İ NDE BULUNULDU.PER İ YOD İ K SA Ğ LIK MUAYENES İ AÇISINDAN; ÖNER İ LD İ. 58 Yılda bir Ta ve açlık KŞ baktırması

59 BABA B.G-2 ANNES İ NDE KAH VE HT VARLI Ğ I:BU HASTALIKLAR HAKINDA B İ LG İ VER İ LEREK ANNES İ NDE VAR OLMASI,KEND İ OBEZ İ TES İ VE S İ GARA KULLANIMININ KALP HASTALIKLARI AÇISINDAN R İ SK OLUŞTURDU Ğ U HAKKINDA KONUŞULDU. 59

60 ANNE E.G. ROMATO İ D ARTR İ T HASTALI Ğ I: KEND İ S İ D İ KKAT ED İ YOR OLSA DA TEKRAR TAK İ PLER İ N İ N ÇOK ÖNEML İ OLDU Ğ U HAKKINDA KONUŞULDU. H İ PERTANS İ YON VE A İ LEDE DM:BU HASTALIKLAR AÇISINDAN HAYAT TARZI DE Ğİ Ş İ KL İĞİ VE EGZERS İ Z(3-5 KEZ/HAFTA 30 DK SÜREL İ TEMPOLU YÜRÜYÜŞ) ÖNER İ LD İ. AKŞ:116 VE HBA1C:6,1 OLAN ANNEYE EN KISA ZAMANDA D İ ABET AÇISINDAN ASM‘ YE BAŞVURMASI SÖYLEND İ.(OGTT ANLATILDI) VK İ YÜKSEKL İĞİ VE HEPATOSTETOZ: DÜZENL İ VE DENGEL İ BESLENME VE EGZERS İ Z İ N SA Ğ LI Ğ INI İ Y İ LEŞT İ RMEK VE KORUMAK ADINA FAYDALARI ANLATILDI. 60

61 1.ÇOCUK A.N.G. EVDE OLMADı Ğ ı IÇIN GÖRÜŞÜLEMEDI AILESINDE HT VE DM OLDU Ğ U IÇIN YıLDA BIR AKŞ VE TA TAKIBI ÖNERILDI.BU ÖNERI ANNESINE ANLATıLDı. 61

62 2.ÇOCUK B.G. ANNEDE HT,A İ LEDE HT,DM:ANNEYE BESLENME ÖNER İ S İ NDE BULUNULDU.YILLIK TA VE AKŞ BAKILMASI ÖNER İ LD İ. D İ Ş ÇÜRÜ Ğ Ü:ANNEYE D İ Ş HEK İ M İ KONTROLÜ ÖNER İ LD İ. S İ GARA MARUZ İ YET İ :BABAYA S İ GARA BIRAKMA KONUSUNDA ÖNER İ DE BULUNULDU. 62

63 İ LER İ YE YÖNEL İ K PLANLAMALAR TÜM B İ REYLER ASM TESP İ T ED İ LM İ Ş SA Ğ LIK SORUNLARININ TAK İ B İ A İ LE DANIŞMANLI Ğ I 63

64 64 TEŞEKKÜRLER


"A İ LE SUNUMU DR. MERVE SARAÇO Ğ LU SÜMBÜL 1. ZIYARET TARIHI : 06.01.2016 (ÇARŞAMBA GÜNÜ) ZIYARET SAATI : 17:30 – 19:30 ZIYARET ADRESI : ADANA 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları