Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 17 Temmuz 2013 İnt. Dr. İbrahim Eren Akbaş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 17 Temmuz 2013 İnt. Dr. İbrahim Eren Akbaş."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 17 Temmuz 2013 İnt. Dr. İbrahim Eren Akbaş

2 PEDİATRİ A.B.D. SABAH TOPLANTISI VAKA SUNUMU Hazırlayan:İnt.Dr.İbrahim Eren Akbaş

3  3 ay 4 günlük erkek hasta

4 Şikayet  Kusma  Emmesinde bozulma

5 Öykü  Son 10 gündür,günde 3-4 defa annesini emdikten sonra olan kusmaları ve huzursuzluk şikayeti olmuş  Ara ara kuru öksürük şikayeti oluyormuş  Kakası sarı-yeşil renkliymiş  Her emzirmeden sonra çok sayıda dışkılaması oluyormuş  3350 gr doğan hasta 2 ayda 5100 gr a ulaşmış 2 aylıkken 5100 gr dan 4500 gr a düşmüş

6 Özgeçmiş  Prenatal:Annenin 2. gebeliği.Gebeliği boyunca düzenli doktor ve USG kontrolü mevcut. Gebelik sırasında sigara kullanımı mevcut  Natal: 3550 gr normal vajinal yolla miadında doğmus  Postnatal:Doğar doğmaz ağlamış,morarma yok,küvözde kalma öyküsü yok.  Beslenme: ilk 3 ay yalnzca anne sütü almış  Aşılar: Sağlık ocağı aşıları tam  Geçirdiği hastalıklar: Özellik yok  Alerji: Özellik yok.  Parazit:. Özellik yok.  PİCA: Yok.

7 Soygeçmiş  Anne: 33 yaşında,ilkokul mezunu,sağ-sağlıklı  Baba: 34 yaşında,orta okul mezunu,sağ- sağlıklı  Anne ve baba arasında akrabalık yok.  1.çocuk: Hastamız  Çocuğun iki halasıda bebekken ex

8 Fizik Muayene-1 Vital Bulgular Ateş: 36 °C  Nabız: 1 30 /dk  Solunum sayısı: 42 /dk  Tansiyon: 85 /50mmHg  Boy:56 cm(<3p)  Kilo:4420gr(<3p)

9 Fizik Muayene-Sistemik  Genel durum: iyi  Cilt: Turgor, tonus doğal.İkter, siyanoz, peteşi, purpura, pigmentasyon bozukluğu yok. Ödem yok.  Baş boyun: Saçlı deri doğal. Kafa yapısı simetrik. Boyunda kitle ve LAP yok.  Gözler:Konjuktiva ve skleralar doğal.Işık refleksi bilateral mevcut  Kulak-burun- boğaz: Bilateral kulak zarları doğal. Burun tıkanıklığı, akıntısı yok. Orofarenks ve tonsiller doğal  Kardiyovasküler: S1 S2 doğal, S3 yok, üfürüm yok.KTA 5.interkostal aralıkta  Solunum sistemi: Her iki hemitoraks solunuma eşit katılıyor. Solunum sesleri doğal,ral yok, ronküs, ekspiryum uzunluğu yok.  Gastrointestinal sistem: Batın normal bombelikte. Barsak sesleri doğal. Defans, rebound yok. Hepatomegali ve splenomegali yok. Traube alanı açık.  Genitoüriner sistem: Haricen erkek. Anomali yok.

10 Laboratuvar  WBC: 1 7 500/mm 3  NEU: 470 0/mm 3 RBC:4940/mm3  HGB: 9,91 g/dL  HCT: % 34,8  MCV: 91 fL  PLT: 419,000/mm 3  BUN:4.3 mg/dl  Cre:0.6 mg/dl  Glukoz:71mg/dl  Ca:8.7 mg/dl  Na:133mmol/dl  K:4.4 mmol/dl  T.prot:3.8 g/dl  Albumin:2.3g/dl  ALT:159 U/L  AST:416 U/L

11  Ön tanılar ??

12  Kistik fibroz?  Metabolik hastalık? düşünüldü

13 İdrarda redüktan madde(-) Hepatit markerları(-) Abdomial USG: KC parankim ekosunda grade 2 artış saptandı 1. ter testi 65mmol/lt olarak saptandı 2. ter testi 118mmol/ltolarak saptandı Bu bulgulara göre kistik fibroz düşünüldü

14  Kreon 10.000 ünite günde iki defa  A,D,E,K vitamin takviyeleri yapıldı  Serum sodyum düzeyi düsük oldugu için serum sale başlandı  Göğüs hastalıklarına danışılarak AC grafisi çekildi havalanma artışı tespit edildi Ventolin başlandı

15 KİSTİK FİBROZ

16  Kistik fibroz düzenlenmiş bir hücre zarı Cl kanalı olan CFTR proteinini kodlayan gendeki mutasyonların neden olduğu otozomal resesif bir hastalıktır  Bu mutasyon sonucu bozuk elektrolit transportu oluşur  Değişmiş lümen sıvısının özellikleri bir çok organda patogeneze katkıda bulunur bu nedenle Kistik fibroz bir çok organı etkileyen multisistemik bir hastalıktır

17 Epidemiyoloji Sıklık Kuzey Avrupa ve Amerikadaki beyaz ırkta 1:1600-1:3000arasında Afriklı zenciler ve Asyalılarda ise yaklaşık 1:17000oranında görülmektedir.

18 PATOGENEZ:  CFTR proteini,küçük moleküllerin hücre membranlarından transportunda rol oynar ve c-AMP ile aktive olan klorür geçirgenliğinden sorumludur  KF’a yol açan genetik defekt söz konusu olduğunda epitelyal yüzeylerden iyon transportu aksamakta,epitelyal hücrelerin c-AMP üzerinden etki gösteren agonistlere yanıtı olarak klorür salgılama ve sodyum emme yetenekleri azalmaktadır

19  Solunum yolları epitelinde klorür ve beraberinde sıvı sekresyonlarının gerçekleşememesi, müküsün kurumasına mukosiliyer klirensin bozulmasına ve sonunda KF’li hastalarda görülen akciğer bozukluklarının gelişimine yol açmaktadır.  İyon transportundaki bozukluk sonucu, pankreas ve karaciğerde sekresyonların göreceli olarakkoyulaşması ile kanallarda tıkanıklık meydana gelir.  Ter bezlerinde klorür ve sodyumun transduktal reabsorbsiyonunun aksaması sonucu,terdeki elektrolit konsantrasyonu yükselir.

20 Klinik:  Hem hastalığa yol açan mutasyonların heterojenitesine hem de çevresel faktörlerin etkisine bağlı olarak değişik sistemleri ilgilendiren klinik bulgular ön planda olabilir

21  Yenidoğan döneminde :  Mekonyum ileusu  Yenidoğan sarılığı  Süt çocukluğu döneminde:   Büyüme gelişme geriliği  Anormal dışkı (Yağlı, kötü kokulu, bol miktarda)  Artmış iştah,  Kilo alamama  Rektal prolapsus  Terin tuzlu olması

22  Çocukluk döneminde: Kronik öksürük Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları Balgam çıkarmak P. aureginosa’nın balgamda izole edilmesi Çomak parmak Nazal polip Kronik ya da tekrarlayan sinüzit

23 Sinopulmoner Hastalık  Kronik Öksürük  Kronik Sinüzit  Balgam çıkarma  Balgam kültüründe P.aeruginosa  Nazal polip  Tekrarlayan ASYE GIS  Mekonyum ileusu  Uzamış sarılık  Pankreatik yetmezlik  Rektal prolapsus  Tekrarlayan pankreatit  Fokal biliyer siroz Diğer  Büyüme geriliği  Pseudobartter sendromu  Bilateral vaz deferens yokluğu

24 KF düşündüren klinik bulgular (≥1 ) veya KF’li kardeş öyküsü veya YD tarama testi pozitifliği KFTR bozukluğunu gösteren laboratuar bulgusu Ter testi pozitifliği (en az iki defa) veya Anormal nazal potansiyel fark veya KF mutasyon varlığı ve

25  Doğumdan sonraki ilk 24 saatte ter elektrolit düzeyleri sağlıklı YD’da geçici olarak yüksek olabilir  Hayatın ilk 2 gününden sonra yüksek ter testi düzeyleri tanıyı doğrular  Ancak; optimal değerlendirme için hastanın yaşı en az iki haftalık ve tartısı da iki kilogramın üzerinde olmalıdır. Ter Testi

26 Tedavi KF da tedavi hedefleri,beslenme durumunun düzeltilmesi,akciğer fonksiyonlarının kaybının önlenmesi yada yavaslatılması, yaşam süresinin uzatılması,beklenen hepatobiliyer komplikasyonların önlenmesi ya da tedavisi ve kabul edilebilir yaşam kalitesinin sağlanması şeklinde özetlenebilir. Bu hedeflere ulaşılması ancak:  Pulmoner  Gastrointestinal  Psikolojik olmak üzere en azından üç komponentli multidisipliner yaklaşım sunabilecek bir ekiple olasıdır

27  Pulmoner tedavi:  Perküsyon ve postüral drenajı kapsayan solunum fizyoterapisi,en önemli tedavi yaklaşımlarından biridir.  Solunum yolu sekresyonlarının vizkositesini azaltmaya, mukozal ödem ve enflamasyonu azaltmaya,iyon transport defektini düzeltmeye yönelik tedaviler uygulanmaktadır  Akut pulmoner alevlenmelerin tedavisinde ya da kronik tedavide S.aures,H.infuenzae,P.aeruginosa’ya etkili antibiyotikler seçilir

28  Gastrointestinal tedavi:  KF li hastalarda beslenme durumunun düzeltilebilmesi için her beslenme sırasında tablet şeklinde pankreatik enzim tedavisi uygulanır  Pankreatik enzim tedavisinde olağan doz, 500-1500 Ü lipaz/kg/gün arasında değişir

29  DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 17 Temmuz 2013 İnt. Dr. İbrahim Eren Akbaş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları