Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapılandırmacılık = Constructivism

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapılandırmacılık = Constructivism"— Sunum transkripti:

1

2 Yapılandırmacılık = Constructivism
Oluşturmacı Kurmacı Anlayış Bütünleştirici Yapılandırıcı öğrenme Yapılandırmacı öğrenme Oluşumcu Yaklaşım gibi kavramlarla “yapılandırmacılığı” ifade edilmektedir.

3 KAVRAMSAL BAĞLAM ÖĞRENME BİLGİ GERÇEKLİK DOĞRU

4 ÖĞRENME Dış dünya gerçekliğinin bireye aktarımıdır. Gerçekliğin baskısı altındadır. Bilişte oluşan öznel anlamların sosyo-kültürel bağlamda özneler arası süreçlerle yeniden oluşturulmasıdır.

5 BİLGİ Bilişin dışında var olan, bireyden bağımsız bir olgu değildir.
Bireyden bağımsızdır ve dış dünyada nesnel bir gerçekliği vardır.

6 GERÇEKLİK Dış dünya ile iç dünyanın ayrımıdır.
Bir grup bireyin kendi dünya parametrelerini tanımlamak için oluşturduğu zihinsel anlamlardan oluşmaktadır.

7 DOĞRU Mükemmel bilgiyi oluşturmaktır.
Bireyin kendi anlamlarıyla diğerlerinin anlamlarının çelişmemesidir. YapIlamdırmacIlıkta doğru yerine kullanılanlar: Kabul edilebilirlik Uygulanabilirlik Ortak bilgi Yaşanabilirlik

8 Yapılandırmacılıkta öğrenme öğrenenin anlam oluşturma sürecidir.

9 Yapılandırmacılığın temel önermeleri
Bilgi birey tarafından yapılandırılır. Bilgiye ulaşmak bir uyum sürecidir. Bilgi bireysel ve toplumsal olarak oluşturulur.

10 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramları
Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık L.S. Vygotsky

11 Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget
Piaget bilginin doğasıyla ilgili üç terim kullanmaktadır. Şema Kavram Yapı

12 Piaget’in özümleme ve düzenleme kavramları, yapılandırmacı öğrenmeyi açıklamada önemlidir.
Piaget’ye göre bilişsel gelişim denge ile sonuçlanır.

13 Piaget’nin kuramının eğitsel çıkarımları
Gelişim seviyeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenenlerin amaca ulaşmada tekrar yapmaları ve hareket şemalarını içselleştirmesi gereklidir. Öğrenenlerin düşüncelerinde gelişim sağlanmalıdır.

14 Özümleme ve düzenleme arasında denge kurulmalıdır.
Doğal merakın açığa çıkışı teşvik edilmelidir. Yanlışlara ve nedenlerine karşı duyarlı olunmalı Önbilgiler dikkate alınmalı

15 Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık (L. S. Vygotsky)
Kavram: Etiketlenmiş nesneler sınıfıdır. Fonksiyon: Dil, düşünme, algılama, ilgi ve hafıza Temel sorusu: Bireylerin nasıl öğrendiğidir.

16 Vygotsky bilişsel gelişimi üç temel kavramla açıklamıştır.
İçselleştirme kavramı Yakınsal gelişim alanı Destekleyici

17 Vygotsky’nin sosyo-kültürel kuramının eğitsel çıkarımları
Çevrelerini gözleyerek daha iyi öğrenirler ve eleştirel düşünebilirler Öğretmenler destekleyicidir Öğretim öğrencilerin bilgi seviyelerinden ileri düzeyde olmalıdır.

18 Öğrenen bilimsel kavramlarla yüz yüze getirilmeli
Bir beceriyi içselleştirebilmeleri için, öğretim dört aşamada ilerlemelidir. Örnek verilmeli Taklit etme Öğretmenler geriye çekilmeli Uygulama yapma Öğrenen bilimsel kavramlarla yüz yüze getirilmeli Dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olunmalı

19 YAPILANDIRMACI PROGRAM TASARIMI
Program ,öğrenenlerin yararlı bulacağı bilgi beceri ve değerlere göre tasarımlanmalı Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanması öne çıkarılmalı Sınırlı konu tüm boyutları ile incelenmeli

20 İçerik temel fikirler etrafında organize edilmeli
Öğretmen öğrenme çabalarını desteklemeli Öğrenenler veriyi anlamlarını etkin yapılandırmalı Önbilgiler başlangıç kabul edilmeli Etkinlikler problem çözmeye yönelik olmalı

21 İşbirlikli bir öğrenme ortamı yaratılmalı
Bilgi etkin yapılandırılmalı

22 Yapılandırmacı eğitim durumlarında dikkate alınması gereken temel ilkeler sentezlenerek yapılandırmacı öğrenme süreçlerinin özelliklerini yansıtması açısından ayrıntılarıyla aşağıda incelenmiştir. Tüm öğrenme etkinlikleri geniş bir görev ya da probleme bağlanmalıdır.

23 YAPILANDIRMACILIĞIN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARI
İşbirliğine dayalı öğrenme Probleme dayalı öğrenme Yapılandırılmamış buluş ya da rehberli buluş Sorgulama yöntemi

24 5E Modeli Aşamaları Girme (Engage) Keşfetme (Explore)
Açıklama (Explain) Derinleştirme (Elaborate) Değerlendirme (Evaluate)

25 1. Girme Aşaması (Engage)
Bu aşama öğrencilerin ön bilgilerinin açığa çıkarılarak ve yeni öğrenilecek konuya merak uyandırıcı bir girişin yapıldığı bölümdür.

26 2. Keşfetme Aşaması (Explore)
Bu aşama öğrencilerin aktif olarak sorunu çözmek için düşünceler ürettiği ve çözüm yolları bulabildiği bölümdür

27 3. Açıklama Aşaması (Explain)
Bu aşama öğretmenin öğrencilerin yetersiz olan düşüncelerini doğru olanları ile değiştirmesine yardımcı olduğu, öğretmenin gerekli açıklamaları yaptığı aşamadır.

28 4. Derinleştirme Aşaması (Elaborate)
Bu aşamada öğrenciler kazandıkları bilgileri yeni olaylara ve problemlere uygulayarak zihinlerinde daha önce var olmayan yeni kavramları öğrenmiş olurlar.

29 5. Değerlendirme Aşaması (Evaluation)
Bu aşamada öğretmen problem çözerken öğrencileri izleyerek ve onlara sorular sorarak, aynı zamanda yeni kavram ve becerileri öğrenmede, öğrencilerin kendi gelişimini değerlendirmelerine yardımcı olur

30 5e’ye örnek ders planı hazırlama

31 5E’ye göre Ders Planı Bölümleri
Ders adı, sınıf, Ünite adı, Konu, Önerilen süre Bölüm 2 Öğrenci kazanımları, Ders içi ilişkilendirme, Ölçme ve değerlendirme, kullanılan araç ve gereçler Bölüm 3 5 E aşamaları Bölüm 4 Dersin diğer dersler ile ilişkisi, planın uygulamasına ilişkin açıklamalar

32 Sizden istediklerim! - Girme
Öğrenci motivasyonunu artırıcı bir giriş İlginç bir olay Sosyo-bilimsel bir olay Sizin değil onların ilgi duyacakları bir olay! Eski bilgilerini yeni bilgilere uygulayabilecekleri bir giriş yapın!

33 Keşfetme İlgili kazanımı/ları ortaya çıkarabilecek etkinlikler tasarlayın ve bunları çalışma yaprakları şeklinde ders planına ekleyin

34 Açıklama Konuyu öğrencilere nasıl açıklayabileceğinizi tasarlayın
Öğrencilerin yanlış yönlenmelerini nasıl engelleyebileceğinizi keşfedin

35 Derinleştirme Öyle etkinlikler tasarlayın ki, öğrenciler öğrendikleri bilgileri yeni durum ve olaylara uygulayabilsinler

36 Değerlendirme Alternatif ölçme ve değerlendirme araçları kullanarak onları değerlendirin


"Yapılandırmacılık = Constructivism" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları