Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Murat BULUT.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Murat BULUT."— Sunum transkripti:

1 Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Murat BULUT

2 Yapılandırmacılık = Constructivism gibi kavramlarla “yapılandırmacılığı” ifade edilmektedir. Oluşturmacı Yapılandırmacı öğrenme Kurmacı Anlayış Yapılandırıcı öğrenme Bütünleştirici Oluşumcu Yaklaşım Yapılandırmacılık nedir?

3 Yapılandırmacılık Nedir ? Bu terim bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade eder. Her öğrenci öğrenirken, anlamı, bireysel ve sosyal olarak yapılandırır. Esasen öğrenme dediğimiz şey, bu anlamlandırma yada anlam yapılandırma sürecidir. Bu terim bilginin öğrenci tarafından yapılandırılmasını ifade eder. Her öğrenci öğrenirken, anlamı, bireysel ve sosyal olarak yapılandırır. Esasen öğrenme dediğimiz şey, bu anlamlandırma yada anlam yapılandırma sürecidir.

4 Yapilandirmacilik, bir ogretim kurami degil,daha cok bir felsefedir;dunyayi gorme ve algilama seklidir;bilgi ve ogrenmenin dogasiyla ilgili bir yaklasimdir.Bu kuramlarin her birinin,anlami olusturmada ogrenenlerin etkinliklerini merkeze aldigi ileri surulmektedir. Yapilandirmacilik, bir ogretim kurami degil,daha cok bir felsefedir;dunyayi gorme ve algilama seklidir;bilgi ve ogrenmenin dogasiyla ilgili bir yaklasimdir.Bu kuramlarin her birinin,anlami olusturmada ogrenenlerin etkinliklerini merkeze aldigi ileri surulmektedir.

5 Yapılandırmacılık OGRENMEYE ILISKIN VAR OLAN ANLAMLARI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNE OGRENMEYE ILISKIN VAR OLAN ANLAMLARI NASIL DEĞİŞTİRDİĞİNE EGITIMDE EN COK KULLANILANYAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMLARINA EGITIMDE EN COK KULLANILANYAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMLARINA YAPILANDIRMACI EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENİNE YAPILANDIRMACI EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENİNE YAPILANDIRMACILIĞIN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARINA DEGINECEGIZ. YAPILANDIRMACILIĞIN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARINA DEGINECEGIZ.

6 KAVRAMSAL BAĞLAM ÖĞRENME ÖĞRENME BİLGİ BİLGİ GERÇEKLİK GERÇEKLİK DOĞRU DOĞRU

7 ÖĞRENME Dış dünya gerçekliğinin bireye aktarımıdır. Gerçekliğin baskısı altındadır. Dış dünya gerçekliğinin bireye aktarımıdır. Gerçekliğin baskısı altındadır. Bili ş te olu ş an öznel anlamların sosyo-kültürel ba ğ lamda özneler arası süreçlerle yeniden olu ş turulmasıdır.

8 BİLGİ Bireyden bağımsızdır ve dış dünyada nesnel bir gerçekliği vardır. Bireyden bağımsızdır ve dış dünyada nesnel bir gerçekliği vardır. Bili ş in dı ş ında var olan, bireyden ba ğ ımsız bir olgu de ğ ildir.

9 GERÇEKLİK Dış dünya ile iç dünyanın ayrımıdır. Dış dünya ile iç dünyanın ayrımıdır. Bir grup bireyin kendi dünya parametrelerini tanımlamak için olu ş turdu ğ u zihinsel anlamlardan olu ş maktadır.

10 DOĞRU Mükemmel bilgiyi oluşturmaktır. Yap I lamdırmac I lıkta do ğ ru yerine kullanılanlar: 1.Kabul edilebilirlik 2.Uygulanabilirlik 3.Ortak bilgi 4.Ya ş anabilirlik Bireyin kendi anlamlarıyla di ğ erlerinin anlamlarının çeli ş memesidir.

11 Yapılandırmacılıkta öğrenme öğrenenin anlam oluşturma sürecidir. Yapılandırmacılıkta öğrenme öğrenenin anlam oluşturma sürecidir.

12 Yapılandırmacılığın temel önermeleri Bilgi birey tarafından yapılandırılır. Bilgi birey tarafından yapılandırılır. Bilgiye ulaşmak bir uyum sürecidir. Bilgiye ulaşmak bir uyum sürecidir. Bilgi bireysel ve toplumsal olarak oluşturulur. Bilgi bireysel ve toplumsal olarak oluşturulur.

13 Yapılandırmacı Öğrenme Kuramları Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık L.S. Vygotsky Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık L.S. Vygotsky

14 Bilişsel Yapılandırmacılık J. Piaget Piaget bilginin doğasıyla ilgili üç terim kullanmaktadır. Piaget bilginin doğasıyla ilgili üç terim kullanmaktadır. 1. Şema 2. Kavram 3. Yapı

15 Piaget’in özümleme ve düzenleme kavramları, yapılandırmacı öğrenmeyi açıklamada önemlidir. Piaget’in özümleme ve düzenleme kavramları, yapılandırmacı öğrenmeyi açıklamada önemlidir. Piaget’ye göre bilişsel gelişim denge ile sonuçlanır. Piaget’ye göre bilişsel gelişim denge ile sonuçlanır.

16 Piaget’nin kuramının eğitsel çıkarımları Gelişim seviyeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Gelişim seviyeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrenenlerin amaca ulaşmada tekrar yapmaları ve hareket şemalarını içselleştirmesi gereklidir. Öğrenenlerin amaca ulaşmada tekrar yapmaları ve hareket şemalarını içselleştirmesi gereklidir. Öğrenenlerin düşüncelerinde gelişim sağlanmalıdır. Öğrenenlerin düşüncelerinde gelişim sağlanmalıdır.

17 Özümleme ve düzenleme arasında denge kurulmalıdır. Özümleme ve düzenleme arasında denge kurulmalıdır. Doğal merakın açığa çıkışı teşvik edilmelidir. Doğal merakın açığa çıkışı teşvik edilmelidir. Yanlışlara ve nedenlerine karşı duyarlı olunmalı Yanlışlara ve nedenlerine karşı duyarlı olunmalı Önbilgiler dikkate alınmalı Önbilgiler dikkate alınmalı

18 Sosyo-Kültürel Yapılandırmacılık (L. S. Vygotsky) Kavram: Etiketlenmiş nesneler sınıfıdır. Kavram: Etiketlenmiş nesneler sınıfıdır. Fonksiyon: Dil, düşünme, algılama, ilgi ve hafıza Fonksiyon: Dil, düşünme, algılama, ilgi ve hafıza Temel sorusu: Bireylerin nasıl öğrendiğidir. Temel sorusu: Bireylerin nasıl öğrendiğidir.

19 Vygotsky bilişsel gelişimi üç temel kavramla açıklamıştır. 1. İçselleştirme kavramı 2. Yakınsal gelişim alanı 3. Destekleyici

20 Vygotsky’nin sosyo-kültürel kuramının eğitsel çıkarımları Çevrelerini gözleyerek daha iyi öğrenirler ve eleştirel düşünebilirler Çevrelerini gözleyerek daha iyi öğrenirler ve eleştirel düşünebilirler Öğretmenler destekleyicidir Öğretmenler destekleyicidir Öğretim öğrencilerin bilgi seviyelerinden ileri düzeyde olmalıdır. Öğretim öğrencilerin bilgi seviyelerinden ileri düzeyde olmalıdır.

21 Bir beceriyi içselleştirebilmeleri için, öğretim dört aşamada ilerlemelidir. Bir beceriyi içselleştirebilmeleri için, öğretim dört aşamada ilerlemelidir. 1. Örnek verilmeli 2. Taklit etme 3. Öğretmenler geriye çekilmeli 4. Uygulama yapma Öğrenen bilimsel kavramlarla yüz yüze getirilmeli Öğrenen bilimsel kavramlarla yüz yüze getirilmeli Dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olunmalı Dil becerilerinin gelişmesine yardımcı olunmalı

22 YAPILANDIRMACI PROGRAM TASARIMI YAPILANDIRMACILIĞIN EĞİTİMDEKİ İLKELERİ Program,ogrenenlerin yararli bulacagi bilgi beceri ve değerlere göre tasarımlanmalı Program,ogrenenlerin yararli bulacagi bilgi beceri ve değerlere göre tasarımlanmalı Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanması öne çıkarılmalı Kavramsal anlama ve becerilerin uygulanması öne çıkarılmalı Sınırlı konu tüm boyutları ile incelenmeli Sınırlı konu tüm boyutları ile incelenmeli

23 İçerik temel fikirler etrafında organize edilmeli İçerik temel fikirler etrafında organize edilmeli Öğretmen öğrenme çabalarını desteklemeli Öğretmen öğrenme çabalarını desteklemeli Öğrenenler veriyi anlamlarını etkin yapılandırmalı Öğrenenler veriyi anlamlarını etkin yapılandırmalı Önbilgiler başlangıç kabul edilmeli Önbilgiler başlangıç kabul edilmeli Etkinlikler problem çözmeye yönelik olmalı Etkinlikler problem çözmeye yönelik olmalı

24 İşbirlikli bir öğrenme ortamı yaratılmalı İşbirlikli bir öğrenme ortamı yaratılmalı Bilgi etkin yapılandırılmalı Bilgi etkin yapılandırılmalı

25  Yapılandırmacı eğitim durumlarında dikkate alınması gereken temel ilkeler sentezlenerek yapılandırmacı öğrenme süreçlerinin özelliklerini yansıtması açısından ayrıntılarıyla aşağıda incelenmiştir. 1. Tüm öğrenme etkinlikleri geniş bir görev ya da probleme bağlanmalıdır.

26 2. Öğrenenlerin özgün bilgi yapılarını kendilerinin oluşturacakları yaşantılar düzenlenmeli ve bu yaşantılarla öğrenme sorumluluğu öğrenenlere bırakılmalıdır

27 3. Çoklu gerçeklik açığa çıkarılarak bilişsel çelişkiler yaratılmalı ve bireysel anlamın oluşmasını destekleyecek etkinlikler düzenlenmelidir.

28 4. Bilgi yapılandırma sürecinin farkına varılmasını desteklemek üzere nasıl öğrenildiğinin yansıtılmasını sağlayacak yaşantılar düzenlenmelidir.

29 5. Öğrenme için tehlikesiz ve güvenli bir ortam yaratılmalıdır.

30 6. Öğrenen düşüncelerinin desteklendiği bir öğrenme ortamı yaratılmalıdır.

31  Yapılandırmacı öğrenme süreçlerinde amaç öğrenenlerin bağımsız düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmektir.

32 Düşünmeye dayalı öğrenme ortamı yaratmak için derslerin düşünmeyi uyarıcı sorular etrafında yapılandırılması önerilmektedir. Bu sorular öğrenenlerin ön bilgilerini kullanmayı sağlamalı, yeni bir şey üretmek için önbilgilerini harekete geçiren nitelikte olmalıdır.bu sayede öğrenenler kavramları tanımlama, hipotezler kurma, verileri belirleme, bulma değerlendirme, sonuçları test etme, sonuçları değerlendirme, tartışma, kavram, ilke ve diğer bilgi türlerini uygulama olanakları bulmaktadırlar. Bu tür sorular anlamalı bir biçimde konu alanını öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Düşünmeye dayalı öğrenme ortamı yaratmak için derslerin düşünmeyi uyarıcı sorular etrafında yapılandırılması önerilmektedir. Bu sorular öğrenenlerin ön bilgilerini kullanmayı sağlamalı, yeni bir şey üretmek için önbilgilerini harekete geçiren nitelikte olmalıdır.bu sayede öğrenenler kavramları tanımlama, hipotezler kurma, verileri belirleme, bulma değerlendirme, sonuçları test etme, sonuçları değerlendirme, tartışma, kavram, ilke ve diğer bilgi türlerini uygulama olanakları bulmaktadırlar. Bu tür sorular anlamalı bir biçimde konu alanını öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

33

34 Yapılandırmacı öğrenme süreçleri karmaşık olmalıdır. bu süreçler sosyal anlaşmayı, çoklu bakış açılarına değer vermeyi, öğrenmenin çoklu türlerini, öğrenmede sorumluluk almayı ve bilgiyi yapılandırmada bireyin kendinin farkında olmasını yaratacak olanakları içermelidir. Öğrenenler bilgi ve becerilerini problem çözme sırasında kullanabilecekleri bir süreçte yer almalıdır. Süreçlerin yaşamın karmaşıklığını ve gerçekliğini yansıtacak ölçüde özgün olması gerekmektedir. Yapılandırmacı öğrenme süreçleri karmaşık olmalıdır. bu süreçler sosyal anlaşmayı, çoklu bakış açılarına değer vermeyi, öğrenmenin çoklu türlerini, öğrenmede sorumluluk almayı ve bilgiyi yapılandırmada bireyin kendinin farkında olmasını yaratacak olanakları içermelidir. Öğrenenler bilgi ve becerilerini problem çözme sırasında kullanabilecekleri bir süreçte yer almalıdır. Süreçlerin yaşamın karmaşıklığını ve gerçekliğini yansıtacak ölçüde özgün olması gerekmektedir.

35 Yapılandırmacılığa göre bireyler bilgiyi bireysel yaratırlar, yorumlarlar ve yeniden organize ederler. Yapılandırmacılık izole edilmiş bir öğretim yöntemleri dizisi değil daha çok okul yaşamını düzenleyen inançlar, normlar ve uygulamalardır. Yapılandırmacılığa göre bireyler bilgiyi bireysel yaratırlar, yorumlarlar ve yeniden organize ederler. Yapılandırmacılık izole edilmiş bir öğretim yöntemleri dizisi değil daha çok okul yaşamını düzenleyen inançlar, normlar ve uygulamalardır.

36 Yapılandırmacılıkta Değerlendirme Yapılandırmacı değerlendirme test edilen bilgiyi hatırlamak yerine bilgiyi yeni durumlara uygulama, açıklama ve kestirimleri içermektedir. Yapılandırmacı değerlendirme test edilen bilgiyi hatırlamak yerine bilgiyi yeni durumlara uygulama, açıklama ve kestirimleri içermektedir.

37 Değerlendirme yalnızca öğrenme ürünlerine vurgu yapılarak ya da her zaman ya doğru ya da yanlış olan çözümler dikkate alınarak yapılmamakta; özellikle göreve uygunluk ve öğrenme yollarını yansıtma değerlendirmede önemli ölçütlerdir. Değerlendirme yalnızca öğrenme ürünlerine vurgu yapılarak ya da her zaman ya doğru ya da yanlış olan çözümler dikkate alınarak yapılmamakta; özellikle göreve uygunluk ve öğrenme yollarını yansıtma değerlendirmede önemli ölçütlerdir.

38 Değerlendirme öğretimden ayrı değil; öğretimin içinde yer alan, öğretime yön veren ve devam eden bir süreç olarak görülmektedir. Yapılandırmacı program tasarılarında değerlendirme, süreç sonunda yer almamakta; öğrenme ve program faaliyetlerinin nasıl devam edeceği hakkında sürekli bilgi sağlamaktadır. Değerlendirme öğretimden ayrı değil; öğretimin içinde yer alan, öğretime yön veren ve devam eden bir süreç olarak görülmektedir. Yapılandırmacı program tasarılarında değerlendirme, süreç sonunda yer almamakta; öğrenme ve program faaliyetlerinin nasıl devam edeceği hakkında sürekli bilgi sağlamaktadır.

39 Öğrenenlerin kendilerini, birbirlerini, öğretmenlerini, bütün olarak süreci ve ürünleri; öğretmeninde bir öğrenen olarak kendini değerlendirmesidir. Öğrenenlerin kendilerini, birbirlerini, öğretmenlerini, bütün olarak süreci ve ürünleri; öğretmeninde bir öğrenen olarak kendini değerlendirmesidir. Öğrenenlerin ne kazandıkları değil nasıl kazandıkları önemlidir. Öğrenenlerin ne kazandıkları değil nasıl kazandıkları önemlidir. Süreç içinde oluşan kazanımlara dayalıdır; daha ayrıntılı ve bütüncüldür. Süreç içinde oluşan kazanımlara dayalıdır; daha ayrıntılı ve bütüncüldür. Kendini değerlendirme öznel ve yansıtıcı; birbirini değerlendirme daha nesnel ve öğrenenlerin birlikte geliştirdiği ölçütlere dayalıdır. Kendini değerlendirme öznel ve yansıtıcı; birbirini değerlendirme daha nesnel ve öğrenenlerin birlikte geliştirdiği ölçütlere dayalıdır.

40 YAPILANDIRMACILIĞIN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARI İşbirliğine dayalı öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme Probleme dayalı öğrenme Probleme dayalı öğrenme Yapılandırılmamış buluş ya da rehberli buluş Yapılandırılmamış buluş ya da rehberli buluş Sorgulama yöntemi Sorgulama yöntemi

41 Yurdakul’a göre yapılandırmacı anlamda bir değerlendirme Öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öğrenme sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Öznel ve esnektir. Öznel ve esnektir. Öğrenenler merkezdedir ve söz sahibidir. Öğrenenler merkezdedir ve söz sahibidir. Nedenler va nasıllar araştırılarak, gerekçeler ve dayanaklar sunularak yapılan değerlendirme ile de öğrenmenin gerçekleştirilmesidir. Nedenler va nasıllar araştırılarak, gerekçeler ve dayanaklar sunularak yapılan değerlendirme ile de öğrenmenin gerçekleştirilmesidir. Öğrenme sürecini anlamaya odaklanmadır. Öğrenme sürecini anlamaya odaklanmadır.


"Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Murat BULUT." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları