Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile;  Resmi Fen Liselerine,  Özel Fen Liselerine,  Sosyal Bilimler Liselerine,  Anadolu Liselerine,  Anadolu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile;  Resmi Fen Liselerine,  Özel Fen Liselerine,  Sosyal Bilimler Liselerine,  Anadolu Liselerine,  Anadolu."— Sunum transkripti:

1

2 Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile;  Resmi Fen Liselerine,  Özel Fen Liselerine,  Sosyal Bilimler Liselerine,  Anadolu Liselerine,  Anadolu Mesleki ve Teknik Liselere,  Anadolu İmam-Hatip Liselerine,  Çok Programlı Liselere

3 Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yükseköğrenime hazırlar. Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlar.

4 Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirir. Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlar. Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. Yatılı ve karma okullardır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir. Resmî fen liseleri ile ilgili daha detaylı bilgiye http://ogm.meb.gov.tr adresindeki “Okullarımız” butonu tıklanarak ulaşılabilir.

5 Kilis ilimizde bulunan Fen Lisesi ise Mehmet Zelzele Fen Lisesidir.

6 Okulun adresi : Ekrem Çetin Mahallesi Vali Güner Özmen Bulvarı No 5 İl Kültür Müdürlüğünün Karşısı Merkez/KİLİS Okulun numarası : (348)8143435 Okulun web adresi: http://mzelzelefenlisesi.meb.k12.tr http://mzelzelefenlisesi.meb.k12.tr Okulda 12 derslik, 5 fen laboratuvarı, 1 bilgisayar sınıfı, yemekhanesi, kütüphanesi ve pansiyonu vardır. Okulun ders başlama ve bitiş saatleri: 08:20 – 16:30 dir.

7 Sosyal bilimler liselerinin amacı; a) Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder. b) Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar. c) Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar. d) Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar. e) Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.

8 F) Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur. g) Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar. Birinci yabancı dili İngilizce olan Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim süresi hazırlık+4 yıldır.

9

10 WEB: http://msysosbil.meb.k12.tr Adres: Yaşar Aktürk Mah. Hasan Özüberk Cad. N05 KİLİS 15 derslik, 1 fen labaratuvarı, 1 konferans salonu ve pansiyonu bulunmaktadır.

11 Okulun amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrenim süreleri 4 yıldır. Köklü Anadolu liselerin TEOG puanları ortalama 400-500 arasında olup Mezunların Üniversitelere yerleşme oranı yüksektir. Ancak genel liselerin Anadolu lisesi olmasıyla yeni Anadolu liselerinin TEOG taban puanı oldukça düşük olmaktadır.

12

13

14 Kilis ilimizdeki Anadolu Liselerinden biri de Koçarslan Anadolu Lisesidir.

15 WEB: http://hmkal.meb.k12.trAdres : Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mah. Emniyet Müdürlüğü civarı 79000 Kilis 20 derslik, 1 bilgisayar sınıfı, 2 fen laboratuvarı, 1 kütüphane ve 1 halı saha bulunmaktadır. Ders saatleri 08.15 - 16.30 arasındadır.

16

17

18 Kilis ilimizdeki Anadolu Liselerinden diğer biri de Şehit Hasan Özüberk Lisesidir.

19 WEB: http://sehithoal.meb.k12.trhttp://sehithoal.meb.k12.tr Adres : Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi Kilis/Merkez Okulda 24 derslik, 1 bilgisayar sınıfı, 3 fen laboratuvarı, 1 kütüphane, 1 halı saha, 1 basket sahası ve uzaktan eğitim salonu, 1 resim atölyesi, 1 müzik odası, 1 konferans salonu, 1 şark köşesi bulunmaktadır. Ders saatleri 08.30 - 16.20 arasındadır.

20 Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren okullardır. Öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda;  Resepsiyon,  Servis, Mutfak,  Kat Hizmetleri,  Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.

21 Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim- Mart ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda; Nisan-Eylül ayları arasında uygulamalı eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren otellerde veya diğer turistik tesislerde yapmaktadırlar. Mezunlar sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksek okul programlarına girebileceklerdir. Bilgisayar ve yabancı dil bilen nitelikli meslek elemanı olarak yetişen öğrenciler, geniş iş imkanına sahiptirler.

22 Kilis ilimizde bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ise Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir.

23 Okulun adresi : Ekrem Çetin Mahallesi Vali Güner Özmen Bulvarı No 5 İl Kültür Müdürlüğünün Karşısı Merkez/KİLİS Okulun numarası : (348)8143435 Okulun web adresi: http://yasarakturkmtal.meb.k12.tr http://yasarakturkmtal.meb.k12.tr Okulda 14 derslik, 1 fen laboratuvarı, 2 atölye, 1 bilgisayar sınıfı, yemekhanesi ve kütüphanesi vardır. Okulun ders başlama ve bitiş saatleri: 08:00 – 15:35 dir.

24

25 Spor liseleri; beden eğitimi ve sporla ilgili yüksek öğretim kurumlarının bulunduğu; spor lisesi programlarının uygulanabileceği kapalı spor salonu, futbol sahası ve benzeri spor alanları ile yeterli spor araç-gereci bulunan, fizikî alt yapısı uygun olan okullardır. Yatılı, gündüzlü ve karma eğitim yapan liselerdir. Bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez. Yüksek Öğrenim Kurumları (kendi alanlarında), seçecekleri Fakültelere girişlerde spor liselerinin ilgili bölümlerinden mezun öğrencilere ek başarı puanı vermektedir. Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

26 Kilis İlimizde şu an için maalesef herhangi bir spor lisesi bulunmamaktadır.

27 Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan okullardır. Türk Millî Eğitiminin genel, sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yükseköğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup, “Anadolu” programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.

28 Yapılan değişikliklere göre, sağlık meslek liselerinin bazı programlarına yeni öğrenci kaydedilmeyecek ve böylelikle lise mezunlarının ebe ya da hemşire unvanını kazanması mümkün olmayacak. YENİ UNVANLAR: Sağlık meslek lisesi mezunlarının kazanacağı unvanlarda da değişiklik yapıldı. Buna göre, sağlık meslek liselerinden sadece “hemşire yardımcısı”, “ebe yardımcısı” ve “sağlık bakım teknisyeni” unvanı ile mezun olunabilecek. BU UNVANLARLA MEZUN OLACAKLARIN GÖREV TANIMLARI ŞÖYLE: **Hemşire yardımcısı; sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı programından mezun olup hemşire nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. **Ebe yardımcısı; sağlık meslek liselerinin ebe yardımcılığı programından mezun olup ebelerin nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenidir. ** Sağlık bakım teknisyeni; sağlık meslek liselerinin sağlık bakım teknisyenliği programından mezun olup en az tekniker düzeyindeki sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve refakat eden sağlık meslek mensubudur.”

29 Kilis ilimizdeki Sağlık Meslek Lisesi ise Mehmet Sanlı Meleki ve Teknik Anadolu Lisesidir.

30 Okulun adresi : Aşıt Mah. 7 Aralık Caddesi No28 Eski Devlet Hastanesi bitişiği MERKEZ / KİLİS Okulun numarası : 03488136494 Okulun web adresi: http://mehmetsanliasml.meb.k12.tr http://mehmetsanliasml.meb.k12.tr Okulda 14 derslik, 1 fen laboratuvarı, 1 atölye, 1 bilgisayar sınıfı, yemekhanesi, kütüphanesi, konferans salonu, şark köşesi vardır. Okulun ders başlama ve bitiş saatleri: 08:00 – 17:00 dir.

31 Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojileri alanlarında ihtiyaç duyduğu, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan ilköğretim okulu üzerine dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir. Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

32 MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI · Muhasebe Dalı · Bilgisayarlı Muhasebe Dalı · Bankacılık Dalı · Dış Ticaret Dalı · Borsa Hizmetleri Dalı · Kooperatifçilik Dalı SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ ALANI · Sigortacılık Dalı · Sigorta Satış Temsilciliği Dalı PAZARLAMA ALANI · Satış Yönetimi Dalı · Reklâmcılık ve Halkla İlişkiler Dalı · Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi Dalı · Emlâk Komisyonculuğu Dalı BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI · Yönetim ve Ticaret Sekreterliği Dalı · Hukuk Sekreterliği Dalı · Tıp Sekreterliği Dalı · Yönetici Sekreterliği Dalı · Büro Hizmetleri Dalı · Mahalli İdareler Dalı BİLGİSAYAR ALANI · Bilgisayar Programcılığı Dalı · Bilgisayar Donanımı Dalı · Masaüstü Yayıncılık Dalı Toplam 5 Alan, 21 Dal

33

34 Telefon:03488133919 Adresi:http://kilistml.meb.k12.trAdres:Beşevler Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mh. Fatih Cad. No. 42 Merkez / Kilis Futbol, voleybol ve basketbol sahaları vardır. Konferans salonu, kütüphane, toplantı salonu, spor odası, üç adet bilgisayar lab, fizik lab mevcuttur. Bilişim teknolojileri, muhasebe-finansman ve adalet bölümleri vardır.

35

36

37 Telefon :348 813 10 13 WEB :http://kiliskml.meb.k12.tr Adres :Aşıt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 219 KİLİS Ders Başlama Saati: Sabah:8:10 Öğleden Sonra:13:30 Ders Bitiş Saati : Öğlen:12:10 Akşam: 16:30 25 derslik vardır. 2 tane bilişim teknolojileri sınıfı, 10 atölye-işlik, 1 fen lab mevcuttur.

38 Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır. Anadolu teknik meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Anadolu teknik ve meslek liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır. Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

39

40 Telefon:(0348) 813 10 33 - 15 07 WEB Adresi:http://kilismtal.meb.k12.tr Adres:Yaşar Aktürk Mahallesi, Zekeriya Korkmaz Bulvarı No 227 Merkez/Kilis 47 derslik vardır. 1 fen lab vardır. Konferans, spor salonu, kütüphane ve yemekhane mevcuttur. Öğretim Şekli:Tam Gün Ders Başlama ve Bitiş Saati:08:00 - 17:15 Bölümler Makine Elektrik-elektronik Tesisat teknolojisi Tekstil Bilişim teknolojisi Metal Motor Mobilya ve iç mekan tasarımı Kuyumculuk Harita, tapu, kadastro

41 İmam Hatip Liseleri ülkemizdeki din hizmetlerinin görülebilmesi için açılmıştır. Öğrenim süresi 4 yıldır. İHL mezunları camilerde, resmi kuran kurslarında din görevlisi olarak iş bulabilmektedirler.

42

43 Telefon:3488132937 WEB Adresi:http://kilisimamhatip.meb.k12.tr Adres:Şıhmehmet Mah. Av. Mehmet Yeşilçimen Cad. No1 Merkez Kilis Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 23 derslik vardır. Yemekhane ve kütüphane mevcuttur.

44

45 WEB: http://musabeylicpl.meb.k12.tr Adres : CUMHURİYET MAH. TANSU ÇİLLER CAD. MUSABEYLİ / KİLİS 1 bilgisayar sınıfı, 2 fen labaratuvarı, 1 atölye ve kütüphane bulunmaktadır. (Polateli ilçesinde de 1 adet çok programlı lise mevcuttur.)

46 Çok Programlı Liseler, bünyesinde genel, mesleki ve teknik eğitim programlarını barındıran liselerdir. Çok Programlı Liseler yerleşim yerinin küçük, nüfusun az ve başka bir ortaöğretim kurumunun bulunmadığı bölgelerde açılır. Diplomalar okunan programa göre verilir. Çok Programlı Lisenin mesleki ve teknik eğitim programlarından birinden mezun olan öğrenci diğer mesleki ve teknik liselerden mezun olan öğrenciler ile aynı hakkı kazanır. Çok Programlı Liselerde bulunan bölümler-programlar çevre ve okulun şartlarına göre belirlenir.

47 Askeri liseler gelecekte Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir üyesi olarak, ülkemize hizmet etmek isteyen öğrencilerin seçtiği okullardır. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görecek öğrencilerin seçimi ÖSYM tarafından 21.04.2013 tarihinde düzenlenecek ALS Sınavı ile olmaktadır. Yazılı sınavda adaylara, ilköğretim düzeyinde, sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir test uygulanacaktır. Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Türkiye Coğrafyası (4)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Sayısal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (Fizik (9), Kimya (8) ve Biyoloji (8)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır. Bu sınavla adayların sayısal, sözel ve mantıksal akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Test soruları ortaokul öğrencilerinin cevaplayabilecekleri düzeyde olacaktır. Yazılı sınav sonuçları en yüksek puan alan adaydan başlanarak genel başarı sırasına konulacak ve değerlendirme sonucunda çağırılacak aday sayısına bağlı olarak bir baraj puan belirlenecektir. Yazılı sınav için belirlenecek baraj puanını aşan adaylar, 2. seçim aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır.

48 2014 YILI 2. AŞAMA BARAJ PUANLARI KomutanlıkBaraj Puan Kara Kuvvetleri Komutanlığı70 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı78 Hava Kuvvetleri Komutanlığı78 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi83 2013 YILI 2. AŞAMA BARAJ PUANLARI KomutanlıkBaraj Puan Kara Kuvvetleri Komutanlığı78 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı86 Hava Kuvvetleri Komutanlığı84 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi85

49 ASKERİ LİSELERDE YÖNLENDİRME Kara Kuvvetleri Komutanlığı - Kuleli Askerî Lisesi Çengelköy/ İSTANBUL ve Maltepe Askerî Lisesi/İZMİR, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı - Deniz Lisesi Heybeliada/İSTANBUL, Hava Kuvvetleri Komutanlığı - Işıklar Askerî Hava Lisesi/BURSA, GATF - Maltepe Askerî Lisesi/İZMİR Askeri Liselerle ilgili daha fazla bilgi için: www.osym.gov.tr ALS Kılavuzu


"Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi ile;  Resmi Fen Liselerine,  Özel Fen Liselerine,  Sosyal Bilimler Liselerine,  Anadolu Liselerine,  Anadolu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları